Roxenben (III. Hangulatkeltő novella)

f8be6ba8f9e2e27a1df6bd51fcb0f662Kevesen merészkedtek ki a Régens parancsa ellenére a város melletti mezőre. Persze ez is csak olyasmi volt, amik az emberek elvártak világi vezetőjüktől, de betartását maguk sem vették komolyan. Annak ellenére, hogy az idegeneket szigorúan távol tartották az épülő faszerkezetektől, lelátóktól és bódéktól, a városiak, és köztük a dologtalan gyerekeik, csak egy újabb lehetőséget láttak benne a kitölthető élettérre. Utóbbiak ezen belül játéktérre.

Örök Város (II. Hangulatkeltő novella)

6077e98ce9f58c893a2c5bbdee043f33Új-Pyarron úgy ragyogott a kora őszi fényekben, mint amilyennek a bárdok dalában is szerepel: végtelen nyugalommal, türelemmel, az elpusztíthatatlanság szimbólumaként. A parti fák tövében aranyszín volt a lehullott avar, a szél és eső elleni ponyvák együtt táncoltak a magas tornyokon lobogó zászlókkal. A város örökkévalósága együtt változott az időjárással, s úgy tetszett minden évszakban a legjobb arcát mutatja. Egy otthonét, amiért érdemes meghalni.

Vérhold ( I. Hangulatkeltő novella)

KOD_Fighter_Pt Mit olvasol ki a jelekből vajákos? Győzelmet vagy halált?
– Mi a különbség, nagyuram?
Igaz.

A trónteremben mindenki feszülten figyelte, ahogy az állatbőrökbe csavarodott figura előre és hátra ringatózik és alakját hol elnyeli, hol kiereszti az előtte felállított serpenyőből felszálló színeváltó füstköd. Az oszlopok tövében a katonák idegesen markolták fegyvereiket, hol egymásra, hol pedig az emelvényen gubbasztó urukra pislogtak. Az mereven nézett maga elé, s a sámán tevékenységét figyelte. Olykor ujjaival türelmetlenül dobolt a térdén pihentetett bikaszarvas sisak tetején. Feszülten vártak mindannyian a nomád válaszára.

Az egyre hevesebben hadonászott a kezével és olykor talán levegőért is kapkodott, de egyre jobban látható módon sikerült a füstből alakokat formálnia. Ezek még nem voltak kivehetőek, de egy-egy részlet már-már kivehetőnek volt mondható: egy összeálló és szertefoszló fej, egy kardot tartó penge, egy füstkockákból felépülő kastély, ami össze is omlott szabályosan tégláról-téglára. A terem távoli sarkában valaki felhördült, amikor felfedezni vélte az imbolygó jelenésekben az értelmet.