Az Ikerhegyeken, a Namené síkság és az Északi Városállamok találkozásánál áll az Agyartorony. Ez az ősi építmény ad otthon generációk óda annak a szabad varázslórendnek, ami képes volt dacolni az északi hatalmasságokkal és évszázadokon keresztül függetlennek maradni ebben a térségben. Varázslói hatalmát elsősorban a múlt korok tapasztalati mágiájának felhasználásával szerezték. A városállamok területén és a Quiron tenger déli partvidékének térségében kutatják a volt civilizációk és birodalmak romjait, hogy azokból újabb és újabb hatásos formulákat dolgozhassanak ki.

Játéktechnikailag boszorkánymesternek minősülnének, tudományuk messze van a kyr mágiát megörökölt varázslóktól, azonban hatalmuk és „trükkjeik” tárháza nagyon megkülönbözteti őket toroni pályatársaiktól. Ismereteik ötvözik Cranta máguskirályainak litániáit, a Sinemosi Liga misztikusainak tudományát és a Keleti Barbárok földjének sámánisztikus rítusait. Régészvarázslóik szüntelenül kutatják továbbra is ezeket a régiókat, a titokzatos Nornir faj nyomai után.

A rend központja az Agyartorony és az azt körülvevő Ikerhegyek területe. Itt több kisebb falu és település is a tanítványok, mesterek, a mágusok kiszolgálására, a rend általános szolgálatára rendezkedett be és a mindenkori főmagiszternek tesznek hűségesküt attól a pillanattól kezdve, hogy képesek rá. Bár a rendtagok nem használnak mozakmágiát, de beavatásuktól kezdve megilleti őket a „mágus” titulus és rangjelzés. Tanítványkoruktól viselik a rend szimbólumának számító kardra feltekeredett sárkány medált.

Több északi városállamban emiatt és különösen a barbár miszticizmus iránti érdeklődésük miatt tévesen sokan nézik őket papnak vagy szakrális mágiahasználónak és medáljukat így szent szimbólumnak. Ez azonban téves, annak ellenére is, hogy a rend tagjai nagyon kötődnek ehhez az ékszerhez és kitaszításukkor el is veszik ezt tőlük, ami nagyon megviseli őket asztrálisan és mentálisan is. A varázsláshoz például egyáltalán nem kell, bár sok mágus mutatja fel rituálé közben vagy érinti meg.

A rend alapvetően semleges a külvilág ügyeivel kapcsolatban: nem vesznek részt Zászlóháborúkban és kereken elutasítják államok szolgálatát vagy megbízásait. Ennek megfelelően Ynev legnagyobb részén bizalmatlanul fogadják őket, vagy alapvető távolságtartással mesterségükre való tekintettel. Az Északi Városállamokban azonban népszerű és elismert iskolájuk révén a tehetősebb polgárok vagy nemesség körében gyakori, hogy utódaikat a rendhez küldik el tanulni és büszkék rá, hogy a családba egy mágus is tartozik.

A rend ezen kívül nagy energiát fektet mágiára érzékeny, tehetséges gyerekek felkutatására és azok besorozásába. Több árvaházat tartanak fent világi csatornákon keresztül, ahol a szerencsétlen sorsú gyermekek között rendszeres kísérleteket hajtanak végre, hogy kiderüljön van e köztük alkalmas. Sajnos ezek olykor halálos kimenetelűek is lehetnek, de ez nem is a rend célja és érdeke, csak véletlen balesetek … többnyire. A besorozottak évekig tartó elméleti oktatásban vesznek részt és harci kiképzésben. Mire a valódi mágiák forgatásába kezdenének a tanoncok már jellegzetesen fürge és mozgékony, közelharcban képzett ifjak.

A rend jelenlegi nagymestere Orfen magiszter( 13. tsz), aki egy kilenctagú tanács (11. szintűek) élén irányítja az iskolát. A magiszterek egy-egy terület szakértői és az alájuk tartozó három-három oktató (9. szintűek) irányítója. A nagymester azzal vívta ki a rendtagok elismerését, hogy kutatásai során szembetalálkozott egy valódi sötételffel, akit egy párbajban megsebesített, de ő maga túlélte a konfrontációt, ami kivételes teljesítménynek számít. Az oktatók alá vannak rendelve azok a rendtagok, akik kutatókká (7. szint) előlépve a régi korok nyomait kutatják irányítottan és utánajárnak a beérkezett jelentések mögötti igazságoknak.

Teljes jogú rendtagokat (5. szint) prefektusnak nevezik, ők az iskolában élő tanítványok (adeptusok) életét rendszerezik, szabályozzák. A rendtől távolabb felfedezett tehetségek oktatását olykor egymaga is elvállalhatja egy prefektus, ennél alacsonyabb szintű azonban ritkán vállalkozik a tudomány átadására, mert nem is lenne képes rá, ezért inkább biztosítja a minél előbbi rendhez való kerülését. A játékos karakter így egyformán lehet egy árvaházból a rendhez került vagy egy magányos mester által kinevelt adeptus.

Képességek és tulajdonságok

Az orfenita mágusok taníttatása egy kimerítő fizikai gyakorlatozással veszi kezdet és csak lassan adagolják nekik a misztikus tudományokat, de azt fiatal kortól kezdve. Így a fiatalok személyiségét és jellemét idő előtt kiismerhetik az oktatóik és képességeiknek megfelelően tudják majd bevezetni őket a mágiahasználatba. Ennek megfelelően a kezdő adeptus jó fizikai képességekkel bír és botharcban, pusztakezes harcban méltó ellenfele lehet egykorú társainak.

Erő 3k6(2x) Ké alap 5
Gyorsaság 2k6+6 Té alap 18
Ügyesség K10+8(kf) Vé alap 75
Állóképesség 3k6 Cé alap 0
Egészség 3k6 HM/szint 7(2,2)
Szépség 3k6(2x) Kp alap 4
Intelligencia K6+12 Kp/szint 6
Akaraterő 2k6+6 Ép alap 4
Asztrál K6+12(kf) Fp alap 5
Érzékelés 3k6(2x) Fp/szint K6+2

 Képzettségek

A mágusok testi és mágikus fejlődésük közepette éppen annyi tudást szereznek meg, amire tanulmányaik folytatásához vagy választott területük távlatainak kitolásához szükségük van. Nagyon ritka, hogy egy rendtag a tornyon kívüli iskolában akarjon másoktól bármit is megtanulni, inkább a saját tapasztalatában bízik, saját kutatásainak az eredményeit tekinti mérvadónak. Így inkább bújja esténként a tábortűz fényénél a frissen szerzett kódexet vagy tekercset és igyekszik maga megfejteni értelmét, minthogy segítséget kérjen a legközelebbi könyvtárban. Szintenként 10%-ot oszthat el százalékos képzettségei között.

Szint     Képzettség                                        fok

1.            2 fegyverhasználat                          af

1.            Ökölharc                                             af

1.            írás/olvasás                                      af

1.            Kultúraismeret                                  af

1.            Helyismeret                                       60%

1.            Etikett                                                  af

1.            Legendaismeret                af

1.            Pszi                                                      mf

1.            Ugrás                                                   20%

1.            Esés                                                      10%

2.            Történelemismeret                           af

3.            Élettan                                                 af

3.            Lélektan                                              af

4.            Hadvezetés                                        af

5.            Kultúraismeret                                  mf

7.            Legendaismeret                mf

7.            Ősi nyelv (választott)                af

9.            Történelemismeret                           mf

9.            Lélektan                                              mf

Különleges képességek

A mágusok legfontosabb különleges képessége az Agyartoronyba összegyűjtött tudás felhasználásával kialakított tapasztalati mágia alkalmazása. Az orfeniták szintenként 7 manapontot kapnak egészen beavatásukig, 5. szintre lépve pedig már 8 manapontot kapnak onnantól. Manapontjaikat minden pihenés után (minimum 8 óra zavartalan alvás) egy fél órás formagyakorlatozással és meditációval nyerik vissza. Ez a manahálóra nincsen hatással, az ősi mozdulatokkal szervezetükben hozzák létre a varázslatok létrehozásához szükség esszenciát. A torzmágia alkalmazását minden rendtagnak tiltják, akiről bebizonyosodik ennek használata rövid úton kizárják a rendből és törlik a tagok közül is.

A rend teljes értékű beavattotjai számára lehetségessé válik egy új képzettség megtanulása, a Komponens mágiáé. Ennek alapfokán (8Kp) a mágus képessé válik arra, hogy a varázslatai létrehozásához szükséges manapontjait kiegészítse olyan fizikai komponensel, amely illik az adott varázslatához. Hogy milyen komponens kell milyen varázslathoz és az mennyi manapontot helyettesít, azt a KM dönti el (de az összes manapont egynegyedénél nem lehet soha több). A képzettség mesterfoka (16Kp) még nagyobb szabadságot és kreativitást engedélyez a mágusnak etéren. Kötöttebb (tapasztalati úton készülő varázstárgyak) és szabadabb (mágikus kisugárzással rendelkező dolgok) eszközök elpusztításával a felszabaduló manát bármely saját varázslatában képes felhasználni (de csak maximum az adott varázslat mana igényének feléig). Etéren még szigorúbb a KM szava a felszabaduló mágiák értékét nézve. Minden esetben az adott eszköz vagy tárgy használhatatlanná válik a manakinyerés végeztével.

Az orfeniták fegyvertára

Az orfeniták soha nem viselnek őket a mozgásban gátló vértezeteket vagy sisakot. Bár kiképzésük során puszta kézzel és bottal tanulnak meg harcolni, ezt a tudást később maguk mögött is tudhatják. Előszeretettel használnak varázstárgyakat és varázsfegyvereket, a célzófegyverek sem állnak tőlük távol. Fegyvereiket előszeretettel vértezik fel mágiával vagy éppen teremtik meg azzal.

Következik: Az orfeniták mágiája

Új kaszt: Orfenita mágus

31 thoughts on “Új kaszt: Orfenita mágus

 • Lehet a napi max.2 mana feltoltes nem teszi majd tul kozkedvelte!
  🙂

 • mindig kell 1 kiskapu 😛 hatalom amulett? v vmi hasonló mannatároló eszköz… elvégre elég sok tudást gyűjtöttek össze vmit valszeg kitaláltak erre 😉 bár a manna pótlással(Komponens mágia=több energi, magyarul több manna Af+25/Mf+50 %) kevesebbet kell felhasználniuk, ha a környezetük is (meg a km) úgy akarja… nekem a 8 óra békés alvás az ami kellemetlennek tűnik.

 • A mágiájukra lennék kíváncsi… Egy Orfenita aki necromanciával incselkedik s az élő-holtjai körülötte állandó manna források is 😛 na… szóval várom a mágiájukat.

 • … és máris elkezdődött a találgatás, kombinálás 🙂
  Gulandro kolléga igen jól használja a marketing eme fogását. tehát nyugalom fiatalok, ez csak a beetetés 8)
  Amúgy nekem bejön… eddig 😉

 • „Manapontjaikat minden pihenés után (minimum 8 óra zavartalan alvás) egy fél órás formagyakorlatozással és meditációval nyerik vissza.”
  Eddig nálam is ez a gázos! Meg a goblin tanya!!
  🙂

 • eddig oké a dolog, de jól olvasom ki, hogy ez a Full metal alchemist-ből a két alkimista? (a kezében porrá omlik egy marék libatoll, és megjelenik egy tűzgolyóvarázs)
  ja, és legalább nem kell a renegátsággal szórakozni, mindig mondhatjuk a rendháznak, hogy „hallottam valamit a végső varázslat egy fennmaradt hozzávalójáról, majd jövök”

 • beeblebrox
  sztem nem jól olvasod ki, de erről majd az ötletgazda helyreigazít … és engem is adott esetben 😉
  A komponenseket használó varázslás egy elég elterjed dolog (Yneven mondjuk annyira nem, de azért létezik), és mellesleg sztem nagyon hangulatos is.

 • „Idézek 1E erejű őstüzet és 1E erejű ősföldet, magmává formázom, erősítő komponensként pedig elhasználom Héphaisztosz kovácspörölyét!”

  – névtelen Pompeii orfenita –

 • beeblebrox: a cikk második részének a végén majd lesz szó az alapul vett anime sorozatról is, ami nem a FMA. Abból már régóta, többen is terveztek egy épkézláb alkimista-varázslót írni. Eddig sajnos senki sem járt eredménnyel. A komponens mágia a Halál Havában óta része a M.A.G.U.S.-nak (Alyr Arkhon az Elátkozott Vidéken egy csontkézzel mutat rá és fojt meg egy csapat élőhalottat).

  Viii: 🙂

  mindenki: a cikk következő része legkésőbb péntek estére várható. Abban lesz majd egy kis összefoglaló a Nornir fajról, az orfeniták mágiájáról, a kaszt szintlépéséről és a készítők személyéről. A napi max kétszer manatöltést az új képzettség (ahogy Sógi is említette) részben kiválthatja és bár hatalom amulettjét, ahogy más varázstárgyakat sem, nem tudnak létrehozni, de használni minden további nélkül. A kaszt valódi erejét persze majd a mágiákkal együtt mutatja meg, amiben lesz egy kis opcionális érdekesség is. 😀

 • Remek kasztnak tűnik első két-három olvasatra 😀 Habár engem a crantai, illetve egyébb ősi témákkal könnyű levenni a lábamról. Egy biztos kipróbálós lesz a kaszt 🙂 Várom a további cikket 🙂

 • Már vártam mikor lesz kész a „Sorcerous Stabber Orphen” féle kari. Sztem jól sikerült. Semmi durva hátránya nincs. Remélem a közi talira játszhatóvá válik 😉 .

 • Szerintem is jópofa, hangulatosnak tűnő kaszt. Semmi igazán komoly előny és igazán nagy hátrány – eddig, ami szerintem egyáltalán nem baj, színesíti a boszorkánymester „fő-kasztot” anélkül, hogy bármiféle sziréna hangosan megszólalna „táp-táp-táp” vinnyogással. Nekem tetszik, és érdeklődve várom a folytatást. Annyit szeretnék hozzátenni, hogy -amennyiben ez esetleg nem lett volna betervezve- szerintem a komponens mágiát érdemes lenne a következő cikkben kicsit bővebben, példával szemléltetve kifejteni, például oly módon, hogy „a KM dönti el” rész nagyjából hogy működne pl Amund/Gulandro mesélése esetén.

 • ÖÖÖ azt írod hogy független és kimarad a balhékbol, de árvaházakat tart fent (gondolom erre utal a név is 😛 ) de miből is tartja fent magát a rend? Mert egy rend müködtetéséhez komoly anyagi javak szükségeltetnke, hát még az árvaházakhoz! Mert ha kényesen ügyelnek a semlegességre akkor ugye bérmelot sem vállalhatnak, vagy a mágusok szabadidejükben agyagcserpeket és ingeket gyártanak? 😛
  Am nekem igy első blikkre ez egy BM aki nem gonosz és 5. TSZ től ha van némi fölös KPja (naná hogy van) olcsobbithatjaa varázslatait bizsuk elporlasztásával.
  szal engem nem gyözött meg 😛 De meglátjuk mi lesz a folytatásban.

 • Sztem a kincsvadászat elég jól fizető biznisz Shala ;), én nekem legalábbis így jött le. Illetve az hogy független az nem egyenlő azzal, hogy nem dolgozik senkinek, hiszen van egy-két független (vagy legalábbis annak mondott) rend amúgy is Yneven.
  Én amúgy örülök egy Bm-nek aki nem gonosz, elegem van a kis gonoszkodó BM-ekből 8) … bár azt gyanítom hogy mágia ügyileg nem fogja fedni a Boszmester tárházát, de ez már csak puszta találgatás 🙂

 • Remélem inkább varázslói mágiával operálnak majd…

 • Megélhetés… Jó pénzért készíthetnek tanulmányokat varázstárgyakról, régi épületekről, szövegekről… Varázstárgy eredetiség vizsga 😛 + műszaki 🙂 Vagy csak kecske bogyót alakítanak át arannyá… a kecskebogyó piac úgyis pang 😉 pl

 • És persze a megélhetésnél vegyétek figyelembe, ahogy amund is írta, Nemesi családok előszeretettel adják be gyermekeiket ebbe a rendbe(tehát a támogatás megvan).

 • Amúgy, ha valaki játszani akar vele annak erősen ajánlom a Sorcerous Stabber Orphen nevezetű anime megtekintését.(eléggé badass).

 • Jah igen kiment a fejemből a nemesifjakkal együttjáró tandíj 😛
  Am a varázstárgy vadászatból nicns pénz…azokat szétszedik hogy felezzék a manaköltségüket! 😀

 • Shala rossz vagy 😀 Amúgy meg a rend alá tartozhatnak faluk talán egy város is ami az ő eltartásukat hivatott szolgálni. Cserébe vész esetén védelmet nyújthatnak… De amúgy szerintem is jól fizethet a kincsvadászat 🙂 A nemesi házak támogatását csak mértékkel lehet igénybe venni különben igencsak befolyást kellene a rendre gyakorolni.

  Tair kéne az anime… de honnan??? :O

 • Nyilván az összes varázstárgyat azonnal „elvarázsolják”, amit találnak, én is ezt tenném ;). Shala te csak trollkodol itten nekünk. Vagy van az a régi vicc tudod, aminek a végén elhangzik, hogy: vadász vadász, te csak ****** jársz ide, nah ilyen vagy te is 😛 8)

 • Egy kis betekintésként a kulisszák mögé: 42 varázslata lesz a kasztnak, ráadásul mind egyedi. Bár lesznek átfedések egyes más hatásokkal is az ETK rendszerében, de messze nem egy jó ügyért zombikat létrehozó boszorkánymestert kell majd várni tőle. Úgy gondolom és érzem, hogy ez egy teljes értékű új kaszt variáns.

 • Én már várom, lesz miből szemezgetni akkor 🙂

 • Terveink szerint már a soron következő találkozókon is játszható lesz a kaszt, de a „tesztelése” folyamatosan zajlik egy életút során. Mindig is úgy tartottam, hogy ez a legtermészetesebb módja egy kaszt valódi megismerésének, a statisztikák valójában nem árulják el a lényeget. Persze az itteni hozzászólások, személyes visszajelzések vagy éppen rendezvényeken gyűjtött tapasztalatok alapján a kaszt és mágiái is változhatnak még a jövőben. Szóval várjuk a véleményeket továbbra is vele kapcsolatban és még értékesebb, hogyha valódi játékszituációban tesztelitek. 😀

 • NEm trollkodtam, csak ezzel az anyagi helyzet pedzegetésével gondoltam megprobálok egy esetleges résre rávilágitani ami így feltünt nekem. Am érdekesnek valóban az, csak engem nem fogott meg na 😛
  De azt továbbra sem értem hogy a kincsvadászatból hogy lesz pénz, mert ogndolom a rend midnenféle tudást megőriz magának a késöbbi gyarapodásra, gondolok itt uj formulák kidolgozására vagy ilyenek.
  Ez a falus ötlet am tetszik hogy mint egy nemes ahogy megvédi a birtokát cserébe a fizetett adóért (v nevezzük akárhogy) ezt a feladatkört ellátja a rend, ez így tök érdekes feltevés.
  Kérdés: ezek a komponenesek lehetnek bármilyen htéköznapi cuccok amik az adott varázslathoz köthetőek? például egy tűzvarázslathoz egy széndarab vagy egy kovakő, vagy ennél azért vmi bonyolultabb dolgot képzeljünk el?

 • Valld be Shala, hogy te csak azt csípod ami nagy, zöld, és üt 8) … nem szégyen az 😉

  Amúgy alapvetően nem hinném, hogy mindenféle tudást, tárgyat, és leletet szigorúan megtartanának maguknak, mint ahogy manapság a múzeumok is csereberélnek, és eladnak ezt-azt egymás között. Illetve bizonyos dolgoknak már a másolatát is elég eladni, pl. egy ősi szövegrészlet stb… és máris folyik be a gold 😉

 • Jah ebben van okosság, de az ősi ereklyéknek nem a másolata tartalmazza a mágikus tulajdonságokat, de persze igy már elképzelhetőbbek a dolgok

 • „Illetve bizonyos dolgoknak már a másolatát is elég eladni, pl. egy ősi szövegrészlet stb… és máris folyik be a gold”

  Főleg, ha nem dicsekszenek el vele, hogy ez csak egy másolat 😉

  Összességében szerintem remek ez a varázslótípus, kiválóan passzol szociális, nonhentes, „jó” csapatokba. A nem-elvetemült boszorkánymester keze eléggé meg van kötve a varázslatok terén (nomeg, azért lett vki boszmester, mert elvetemült) a boszihoz sajna hölgy rpg-ista illene, és belőlük hiány van; a bárdhoz bárd lelkületű játékos is szükségeltetik általában, a pap, paplöveg esetében pedig mesélőfüggő, hogy kinek az istene kit enged gyógyítani, buffolni, ráadásul elvárás lehet a vallási összeröffenések, nyugtalanságok kijátszása… és akkor ott van a „sima” varázsló, akinél rászakad az emberre a lehetőségek végtelen tárháza (vagy pont azt a három mozaikkombót használja, amit otthon kiötölt) arról nem is beszélve, hogy 5 mesélőből 4 jellemzően elvárja, hogy a varázsló fajtól, háttértől függetlenül felsőbbséges, kissé arrogáns, domináns csapatvezér legyen, aki csak azért nem veri bele a szánalmas kis planktonok (=csapattársak) orrát a saját végtelen hatalmába, mert az méltatlan lenne hozzá… a kis csírák meg hadd egyenek, hadd szaporodjanak 🙂
  Ez az orfenita valahogy „emberközelinek”, megfoghatónak tűnik, igazi kis tarisznyás hedge wizard, akiben azért van kraft és van tudás, de lehet vele egy tábortűznél röhögni 🙂

Vélemény, hozzászólás?