A vihar ereje hangulatkeltő novella

Minden haldoklott körülötte.
A hadihajó hídján álló férfi végighordozta a tekintetét a körülötte állókon. Tudta, most látja őket utoljára ezen az árnyékvilágon. Becsületükre legyen mondva, egyikük sem hagyta faképnél a munkaállomását, fejüket leszegve bámultak a membránokba, vagy próbálták életre bírni a haldokló járművet. Hiába jártak a vég óráiban, tisztességük büszkeséggel töltötte el az egyenes derékkal álló férfit.
De hiába az odaadás, hiába a szorgalom, hisz el fognak bukni, még azelőtt, hogy a dicsőséges hadjárat egyáltalán kezdetét vette volna. Ettől pedig büszkeség ide, vagy oda, megkeseredett a nyál a szájában, keze pedig a tehetetlen dühtől szorult ökölbe. Hisz nem az ő hibája, vagy a képzett legénységé volt, hogy most meghajtás nélkül zuhantak afelé az undorító, kékben játszó bolygó felé, amire ha tehette, nem nézett rá, mert a látványától felfordult a gyomra.
Nem. A hajó alkotói, ők hibáztak, nem először már. Nem megfelelő terveket választottak és nem illő módon formázták át a hajójukat. Persze azok, akik a fedélzeten szolgáltak közülük, már az istenek idejéből való kitörés után rögvest megkapták méltó büntetésüket és megtértek a világokon túli sötétségbe. Nyomban azután hogy kiderült, mekkora a baj. A padlót áztató vérük talán nyer még néhány percet a döglődő hajónak.
A férfi, aki a Pusztító szolgájának vallotta magát, végül szólásra nyitotta a száját. Érezte, lépnie kell, különben az áldozat hiábavaló lesz, az erőnek erejével fenntartott fegyelem pedig a szélbe szórt bogarakként rebben szét. Hangja betöltötte a barlangszerű hídképződményt, emberei pedig felrezzentek, amikor érces, idegen zöngékkel teli baritonja felcsendült. Mégis, az utasítások hatására a tekintetekben újra felizzott a tűz, a kezek pedig a harcosok magabiztosságával nyúltak a munkaállomások felé. A parancsnokuk eltökélte hát végre, hogy nem adja fel harc nélkül, a Pusztítóhoz méltó halált akar halni, nem pedig szégyent hozni közös családjukra, a Birtokra.
A hajó, az istenek idejéből kapott lendülettel közeledett az idegen bolygó felé. Mivel kifelé halott volt, hideg és élettelen, ezért a bolygó védelmi rendszerei egyszerű meteoritként azonosították és nem riasztották a védelmi erőket. Az Atgar, LNR és KDY tornyok némák maradtak miközben az ismeretlen hajó jégpermetből és valami különös folyadékból -talán vérből?- álló csóvát vonszolva maga után pörgött a sztratoszféra felé.
A parancsnok néhány újabb utasítást vakkantott az övéi felé. Egyikük jelezte, hogy membránjain keresztül olyan területet talált, ahová talán letehetik halódó járművüket. Mégis van hát remény a túlélésre. A parancsnok nem félt a haláltól, réges-rég elszámolt már az életével, de ha lehetősége adódik rá, hogy egy döglött hajó helyett egy idegen bolygón essen el harcban, dicsőséget hozva a Birtoknak és a Kiválasztott Fajnak, hát mindent meg fog tenni, hogy így legyen.
A hajó oldalán furcsa, értelmezhetetlen remegés futott végig, az eddig életnek semmi jelét nem mutató jármű pedig lassú, vontatott fordulóba kezdett, orrát a bolygófelszín egy lankásabb kontinense felé fordítva.
A parancsnok harctéren és azon kívül szerzett sebektől szétroncsolt arcán először terült szét mosoly, mióta kitörtek az istenek idejéből. Hát mégis van remény, a Pusztító megadta nekik a lehetőséget, hogy bizonyítsanak. Bár felderíteni jöttek ide, megágyazni uraik dicsőséges meneteléséhez, mégis eldöntötte, hogy dicsősége teljes pompájában fog lesújtani ezekre az itt élő állatokra, hogy utolsó, szánalmas perceikben lássák és megértsék, hogy képtelenek szembeszállni a Kiválasztott Faj bajnokaival. Felüvöltött, istenei csatakiáltását hallatta és ahogy a híd többi harcosa is csatlakozott hozzá, szinte elhitte, hogyan rezzen össze mindenki alatta a bolygón, szánalmas vackában. Magában megfogadta, hogy amikor legyőzi őket, gőzölgő csontjaik felett minden eddiginél hatalmasabb áldozatot mutat majd be az isteneknek.
Nincs többé bujkálás, nincs többé szégyenkezés mások gyengesége miatt. Lehet, hogy ott ahonnan jöttek, fajuk haldoklott, de itt és most megkapták a lehetőséget, hogy a pusztításon és az isteneknek szánt áldozatokon át újra felemelkedjenek.
Már fordult volna, hogy a hajó zsilipjeihez induljon, hogy személyesen vezesse az első rohamra választott harcosait, amikor az egyik tisztje kétségbeesetten felkiáltott. A parancsnok megpördült és a szóban forgó tiszt követőmembránjához lépett, egy mordulással és egy visszakezes pofonnal padlóra küldve alattvalóját, aki rossz hírekkel merte zargatni.
Először el sem hitte, amit lát. Azt hitte az érzékei csapták be. Ott, ahol az előbb még szelíd felhőalakzatok úsztak, most gigászi fekete viharfelhők gomolyogtak, mélyükön pedig akkora villámívek cikáztak, amik mellett eltörpült a döglődő csatahajó. Kérdést vetett a terem túlfelén álló tisztjének, noha már azelőtt tudta a választ, hogy a másik megszólalt volna. Esélyük sincs a kitérésre. A következő, kézenfekvő kérdést, miszerint kibírja-e a hajótest, már felesleges is lett volna feltennie. Hát mégsem a Pusztító adott nekik lehetőséget, hanem a Csínytevő vezette őket csapdába. Hisz nincs már idő kitérésre, halott járművük utolsó erejével fordult irányba, még a légkörön kívül.
A parancsnok ezúttal csalódottságában kiáltott fel és dühében egyetlen csapással megsemmisítette a követőmembránt.
De mert harcos volt és a Pusztító szolgája, egyenes derékkal akarta fogadni a halált. Ahogy az első, kilométer hosszú villámívek belecsaptak a hajótestbe, sziklányi darabokat tépve ki a burkolatból, alapjaiban rengetve meg a járművet, a parancsnok egyenes derékkal vonult a híd közepére. Megállt, a kémlelő vágatokkal szemben, és hagyta, hogy fegyvere, ami ezer és egy csatában szolgálta hűen, a válláról lecsúszva engedelmesen simuljon a kezébe és vegye fel harci alakját. Végül fegyvere végét a földbe szúrva, a parancsnok meghozta az egyetlen döntést, amit bukottként még meghozhatott, hogy legalább a morzsáját megőrizze régi dicsőségének. A fegyver sziszegő fejét saját mellkasának fordítva teljes súlyával beledőlt.
Mielőtt mindörökre ráborult volna a bársonyos sötétség, még látta, hogyan tépi szét hajóját a vihar ereje.
Takács Gergely

***

Karakteralkotás

A rendezvényen a játékosok Jediket és klónkatonákat személyesítenek meg. A csapatok felosztása:
4 fő – 1 Jedi 3 klón
5 fő – 2 Jedi 3 klón
6 fő – 2 Jedi 4 klón
5-6 fős csapatnál egy klón helyett választható egy droid karakter is.

Fajok: A klónok egyértelműen emberek, annak minden előnyével és hátrányával. A Jedik választhatnak a Galaxy Guide 4 – Alien Races fajai közül is. Azok a fajok amik megjelenése későbbi Rise of the Empire éránál (evok, noghri), vagy eleve a leírások szerint soha nem került ki közülük Jedi, vagy nagyon ritkák, nem választhatóak.

Induló felszerelés – felülírva a könyvben leírtakat:
● Jedik: fénykard, ruházat, komlink, 2000 kredit.
● Klónok: A Stromtrooper armor-t kapják meg mint klón vértet, jár még egy blaster rifle (sugárvető), komlink, 2 frag(repesz) gránát, és 2000 kredit
● Droid: modellnél leírt alap felszerelés, 2000 kredit

D6 Rendszer
A játék a magyarul is megjelent 2. kiadás alapján fog lezajlani.

Karakteralkotás: Főjellemzőkre a faji induló alapérték +6K jár. További 7K elosztható a jártasságokra, egyre maximum 3K és az Erő jártasságok nem növelhetők ebből. Mindenki választhat 3 specializációt, és kap 200 elkölthető karakter pontot.

Minden Erő jártasságért (Észlelés, Kontroll, Változtatás) 1K-t kell költeni a Főjellemzőkre szánt K-ból, és kapnak a Jedik 1K-s induló értéket.
A Jedik így 15K-t oszthatnak szét a Főjellemzők közt (Alapkönyv 19. oldal) ember esetén. A további növelést karakter pontból kell megoldani. A klónok nem lehetnek Erő-érzékenyek.

Fajok: A fajnál leírt értékek módosíthatják a főjellemzőkre elosztható K-kat, valamint a min-max értéket is figyelembe kell venni. A leírt faji képzettségek, képességek, tulajdonságok élnek.

Droidok: A robotok az alapkönyv 175. oldalán leírtak szerint készülnek. Nekik nincs 18K, minden Főjellemzőre +1K, 10K a jártasságokra, 3 specializáció és 200 kp. Más hivatalos kiadványból is választhatóak robotok az érának megfelelően. A robotok értékeit NEM lehet növelni csipekkel a Cynabar’s Fantastic Technology – Droids-ban leírtak szerint, vagy robotprogramozás képzettséggel feljavítani. Összességében ők is csak az elosztható pontokból növelhetik az értékeiket.
Egy orgyilkos droid nem fog a Jedikkel mászkálni és fordítva. GYK: a droidok itt és most alapvetően kisegítő karakterek, tehát nem harci típusokat várunk. Inkább szerelő, felderítő, protokoll, orvosi stb… modelleket.

Erő: Az alapkönyv elég szegényes ezen a téren, ezért a Jedi karakterek az innen letölthető Erő alkalmazásokból válogathatnak. Természetesen az előkövetelmények továbbra is élnek.
Minden fejlesztésnél (pl 2k+1->2k+2) tanulnak egy új Erő-alkalmazást.
Az alapkönyv 160. oldalán leírt 20kp/erő-jártasság módszer NEM választható, a karakterlakotáskor főjellemzőkre kapott K értékből kell gazdálkodniuk.
Nem használható Erő-alkalmazások: Veszélyérzék. (Ahol előkövetelményként szerepel ott is semmisnek tekintendő) Továbbá semmilyen Sötét Oldali alkalmazás nem tanulható.

Karakter és Erő pontok: A játék során függetlenül az elköltöttől és a megmaradttól, mindenki 6 karakterponttal kezd a dobások “megsegítésére”. A Jedik 3 a klónok 2 a robotok pedig 1 Erő ponttal indulnak.

Felszerelés: Az induló felszerelés mindenben megfelel a fentebb leírtaknak. Mivel a felszerelések nincsenek Érákra osztva azért minden a Birodalom alatt létező tárgy beszerezhető, viszont ahol a leírás megfogalmazása egyértelműen az Új Köztársaság korára utal az tiltott.
Az Alapkönyvben leírtak szerint növelhető a sugárfegyverek sebzése és a vértek ellenállása. A módosításhoz ki kell fizetni a könyvben leírt árat és a karakternek rendelkeznie kell a Sugárfegyverjavítás illetve a Vértezetjavítás jártassággal. A próba célszáma mindig a célszám legalacsonyabb értéke (Pl. Közepes: 11). Ahhoz, hogy el tudja végezni a módosítást minden páros kockaérték 3 pontot minden páratlan 4 pontot ér. Példa: Nagyon nehéz próba, 21-es célszám, 6K-s érték kell hozzá: 4+3+4+3+4+3.
A klón/rohamosztagos páncél 2500 kreditbe kerül (Alapkönyv 176 oldal) a fejlesztés/eladás szempontjából.

Szabályok:
● Alternatív: A sokkockás dobások szinten tartása végett a játék során a könnyített D6 dobási szabályok használhatóak, azaz mindig csak 5K-val dobunk. Ha az érték efölötti, akkor minden páros értéknél +3 minden páratlannál fix +4 jár hozzá.

Előjelentkezési bónusz
Akik május 3-ig eljuttatják hozzám a karaktereiket és azok esetleges előtörténetét, azok választhatnak a karaktereiknek egyet az alábbiakban leírtak közül:
○ +20 kp jártasságokra
○ +1 Erő pont
○ +5 induló kp a versenyen
○ +2000 kredit

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

sw

Mint az a fentiekből is látható, minden úgy megy, mint ahogy az azonos nevet viselő verseny esetében is volt. Ebből kifolyólag szeretném azt kérni, hogy csak az jelentkezzen a kalandra, aki nem vett részt anno az egynapos rendezvényen ahol ez a kaland eredetileg lemesélésre került, s azóta sem olvasta el a modult.

Tisztelettel: Nova

Nova: A vihar ereje (Star Wars mese)

7 thoughts on “Nova: A vihar ereje (Star Wars mese)

 • Volt szerencsém élesben játszani a kalandot, éppen Nova mesélése alatt. Kifejezetten hangulatos kaland, előremutató gondolatokkal. Ajánlom.

 • Sziasztok!

  Amennyiben eljutok a táborba, szívesen részt vennék rajta.

  Üdv.

 • Jelentkezem. Jedi vagy droid lennék szívesen. 😉

 • Én is szeretnék játszani, csak nem tudom, mettől meddig tart majd (nekem pénteken a fél hetes vonattal sajnos vissza kell mennem Budapestre).

  Ha játszhatok, klónkatonával jönnék, de kérdezem ,ezek nem uniformizáltak teljesen? Vagyis egyedi egyéniségük van egyáltalán? És lesz hierarchia a klónokon belül, vagy mind ágyútöltelékek leszünk? 🙂

 • Üdv!

  A megérkezés után nem sokkaltól a befejezésig, ami szerintem este-éjjel várható. Ettől még jöhetsz, max NJK leszel amikor nem vagy.

  A klónoknak van egyedi személyiségük, sőt, még az arcszőrzet és hajzat alakításával megjelenésükben is próbálnak eltérni egymástól. Játéktechnikailag embereknek felelnek meg. Hierarchia akkor lesz közöttük, ha valaki direkt tisztet hoz (háttere és jártasságai alapján).

  Nova

 • Bocs, hülye vagyok, összekevertem az első napra tervezett Magus mesémmel, ez a Star Wars reggel-délelőtt a játékosok összegyűltétől a kaland befejezéséig van tervezve, ami meg a játékosok tempóján múlik. Elméletileg kb 8 óra alatt lejátszható, de ez játékosoktól függően lehet akár 4 vagy 24 óra is…

  Nova

 • Egy apróság:

  Mivel eddig csak két ember jelentkezett a kalandra, de 3-6 játékos lenne a jó hozzá, ezért az itt megadott karakteralkotás szerint (a bónusz nélkül) dolgozik ki klónokat választható játékos karakternek. Ha tehát valaki nem szeretne karaktert alkotni, vagy csak a helyszínen találja ki, hogy jönne játszani, az választhat az általam előre megalkotott klón karakterek közül.

  Tisztelettel: Nova

Vélemény, hozzászólás?