A 3717-ben megkezdődött IV. Nomádjárás vészes fordulatot vett, mikor a Három Pajzs megtörése után Pyarron belterületén folytatódott, látszólag megállíthatatlanul. Az Államszövetség mozgosítása lassan halad, a Térkapuhálózat összeomlásával a nagyhatalmak támogatása késik és az Örök Város csak azokra számíthat, akikre a Hetedkorban az embernem már többször tette fel a létét: a kalandozókra, akik életüket készek adni, hogy minden külső és belső ellenséggel szemben megvédjék az ismert világot. Pyarron legsötétebb napjait éli meg a 17. Vándorkrónikák tábor kalandmodulja folyamán, amelyet egy egész táboron át tartó szociális LIVE támogatott meg, felvezetve a zsinatot. Letöltés: A kegyelt

A modulhoz A/3-ban kinyomtatott két helyszín (Új-Pyarron és Syenas) térképe:

Ó-pyarroni zsinat Psz. 3723.

Az Ó-pyarroni zsinatra Psz. 3723-ban, A IV. nomádjárás folyamán, az Ó-pyarron romjaitól visszahúzódott, vezérét vesztett, ám még mindig fenyegető túlerőben lévő nomád sereg árnyékában került sor.

Lejátszásra a XVII. Vándorkrónikák tábor Az Amund írta A kegyelt című kalandmodul végén megtartott, Live részében került, a tábor játékosaival és kalandmestereivel, 2023.08.13-n.

A zsinatot megelőző napokban a táborlakók a választóállamok népeként szervezkedhettek, tárgyalhattak és szabadon eldönthették, hogy közülük ki öltse magára a modulban (is) megfogalmazott vezetőjük szerepét majd a LIVE során. Volt példa demokratikus szavazásra, próbatételekre, nomádvadászatra és lovagi tornára is, hogy eldöntsék ki érdemes a végső szavazat leadására.

A zsinaton egy biztos és három írnok vigyázta a rendet és moderálta a vitát. A népük előtt helyet foglalva a képviselők minden kérdésről elmondhatták véleményüket, passzolhatták a témát, népükből kijelölhettek egy szakértőt, hogy egy-egy kérdésben érdemben szóljon helyette és reagálhattak is mások felvetésére. Azonban mindezeket csak egyszer tehették meg egy kérdés keretein belül.

Minden kérdés elhangzása és a küldöttek felszólalása után először a mögöttük álló népek szavazatait számolták össze a kérdésekről, így a vezetőknek volt fogalmuk a népük akaratáról, akkor is, ha a kérdések új válaszlehetőséget fialtak is a vita során. Ezután a küldöttek nyilvános szavazatai következtek. Abban az esetben, hogyha az eredmény döntetlen lett valamely kérdésben, akkor a népszavazás összeredményét fogadja el a zsinat (ezt az elfogadott válaszoknál külön jelöljük).

A zsinat elé tárt kérdések

1, Mi legyen a nomád hordával?

A, Tovább folytatni a harcot, várva az yllinori majd északi felmentőseregeket.

B, Tíz éven keresztül 7500 aranyat fizetnek ki hadisarcként a nomádoknak a bántatlanságért.

C, Enysmon elfoglalt területeit megtarthatják és Syburr valamint Sempyer oldaláról is kapnak. földeket.

A küldöttek hozzászólásai

Viadomo: Elképzelhetetlen, hogy az Államszövetség feladjon területeiből, az arany pedig csak megrontaná azt, aki kapja. Folytassuk a harcot.

Új-Pyarron: Nem hagyhatjuk magára szövetségeseinket és a hadifoglyokat, folytassuk a harcot. Vagy visszakapjuk a földeket és akkor sarcot fizetünk.

Lar-Dor: Hagyjuk a nomádokat területet szerezni.

Syburr: A nomádok nem kaphatnak az államszövetség egyetlen államának területéből sem.

Enysmon: Eddig is írtottuk őket, ezután sem lesz másképp. Enysmon azon a véleményen van, hogy nem hajlandó megalkudni a hordával. Annak elpusztítása halaszthatatlan.

Sempyer: Semmit nem adunk a nomádoknak, harcoljunk velük tovább.

Hat Város: Fizessünk a nomádoknak hadisarcot, ez elegendő időt és nyugalmat biztosít arra, hogy felkészülhessünk, és végleg leszámoljunk velük.

Predoc: Akár a további harc, akár a hadisarc fizetése mellett dönt a Nagytanács, Predoc segít, a gazdaság bírni fogja.

Edorl: Nem adhatunk területet a nomádoknak, harcoljunk!

2, Milyen úton haladjon tovább Pyarron?

A, Selmovita irányzat, Selmo örökösei nyomán minden maradjon a régiben.

B, Pyarronita irányzat, Új kor Ho(rdo)zói egy militáns, átszervezéssel járó államreform.

A küldöttek hozzászólásai

Viadomo: Új korszak jön, új utakra kell lépni, mint azt Viadomo már egy ideje mutatja.

Új-Pyarron: Új utat kell követni.

Lar-Dor: Űjítani kell.

Syburr: Az új úton kell tovább menni.

Enysmon: Többször bebizonyosodott, hogy a régi rend nem jó, felügyelete alatt elszenvedtünk öt dúlást is, megújulásra van szükség.

Sempyer: Nem kell olyanba kapaszkodni, ami jól láthatóan nem működik. Megújulásra van szükség.

Hat Város: Az új irányzatot támogatjuk, de felhívjuk a figyelmet az eszmék fontosságára, ezt nem dobhatjuk el. Megújulás, a régi értékek megtartásával.

Predoc: Új korok ideje van. Ellenség nyugaton, rivális keleten. Csak összefogva és megújulva nézhetünk szembe ezekkel.

Edorl: Új kor jön, új rendszer kell.

3, Mi legyen az Ezüst Rend sorsa?

A, folytatni és újraépíteni a kalandozó falkákat, a Filozófusok hathatós segedelmével és vezetésével.

B, Pyarronak a saját lábára kell állnia, közös/állandó/reguláris hadsereget kell felállítania és a Pyarroni Titkosszolgálatot megerősítenie. (népszavazással eldöntött)

C, A kalandozók megerősítése és a pyarroni sereg felállítása egyszerre. (Lar-Dor javaslatára került be.)

D, Kalandozók és Pyarroni Titkosszolgálat megerősítése, de önálló hadseregre nincs szükség. (Sempyer javaslatára került be.)

A küldöttek hozzászólásai

Viadomo: Az Államközösség minden népe, nemzete, országa védje meg magát, ezt nem bízhatjuk másokra. Saját lábra kell állnunk.

Új-Pyarron: Saját hadsereg kell.

Lar-Dor: A két lehetőség nem zárja ki egymást. Legyen mindkettő egyszerre. (C válasz beemelése)

Syburr: mindkettőnek van helye.

Enysmon: Észak itt ne parancsoljon, nem kell beleszólnia az itteni ügyekbe. A kalandozók nem kellenek ide, Pyarron a saját erőivel oldja meg nehézségeit.

Sempyer: Most is komoly szerepe volt a kalandozóknak, egyszerre mindkét lehetőséget támogatjuk, de a kalandozókra is és a Pyarroni Titkosszolgálatra is szükség van, önálló hadsereg nem kell. (D válasz beemelése)

Hat Város: Pyarronnak saját hadsereg kell. A kalandozóknak is megvan a helye és szerepe, szívesen látjuk őket, de szervezzék magukat és ne az Államszövetség fizesse őket.

Predoc: Saját hadsereg jó ötlet, de ne osszuk meg a pénzt, ez legen az egyetlen erő.

Edorl: A kalandozókra szükség van és meg kell erősíteni őket, de bármiféle északi befolyás nélkül.

4, A főisteni titulus kiüresedése (Selmo a Próféta és két kegyeltje halála a Dúlásban) milyen következményt vonjon maga után?

A, semmilyet, Krad a tudás! maradjon ő, akármennyire névleges ez.

B, Ne legyen főisten, a pyarronita felfogás szerint.

C, válasszunk újat a meglévő istenek közül.

D, válasszunk újat a meglévő istenek közül, de olyat, akinek legalább kegyeltje van.

E, Duális rendszer, két főisten legyen. (Hat Város javaslatára került be.)

F, Ne főistent válasszunk, csak olyan istent, akinek az elveit követjük. (Viadomo javaslatára került be.)

A küldöttek hozzászólásai

Viadomo: Az eddigiek alapján Krad főistensége alatt nem mentek jól a dolgok. Krad ne legyen a Panteon főistene. Ne válasszunk főistent, csak olyan istent, akinek az elveit követjük. Ez olyan isten legyen főisten, akinek van kegyeltje. (F válasz beemelése)

Új-Pyarron: Duális rendszer eddig is volt, hiszen bár egy főisten volt, a feladatokban segített másik isten egyházának ereje. Egy főisten legyen.

Lar-Dor: A duális rendszer növelné a megosztottságot, egy főisten legyen.

Syburr: Ne válasszunk senkit, ez az istenek dolga.

Enysmon: Krad ideje lejárt, ő ne legyen a főisten.

Sempyer: Ne legyen főisten.

Hat Város: Duális rendszert javaslunk, legyen két főisten, mint férfi és nő, legyenek Dreina és Krad a főistenek. (E válasz beemelése)

Predoc: Új főisten kell.

Edorl: Krad ideje lejárt, Dreinára nem bíznánk az Államközösséget. Azt mi nem dönthetjük el, hogy ki legyen a főisten, csak azt, melyik papság kapjon hatalmat. Olyan isten papságára van szükség a vezető szerepben, aki legkevésbé részrehajló. Tekintsük Adront főistennek.

5, Hogyan fogadjuk Aurin al-Marem prófétát, aki segítségére sietett Pyaronnak a Nomádjárásban?

A, fenntartva a rá kimondott ítéletet állítsuk bíróság elé megint.

B, üldözött státuszát szektájának megtűrt felekezetté minősítjük át.

C, ismerjük el a rendjét és ajánljuk fel neki Darton üres páholyát az Istenek Hegyén.

D, ismerjük el rendjét, de a főpapi státuszig még legyen egy átmeneti időszak. (Edorl javaslatára került be.) – népszavazással eldöntött

A küldöttek hozzászólásai

Viadomo: Bár méltányolandó a maremiták segítsége, jogilag az ítélet nem vesztette érvényét. Ezért csak a megtűrt minősítést kapják meg a mamremiták.

Új-Pyarron: Airun Al Maremet és felekezetét engedjük be Pyarronba és ismerjük el, vezetőjük kapjon helyet az Istenek Hegyén. Ha Darton támogatja, kik vagyunk mi, hogy ne tegyük?.

Lar-Dor: Egyetért Syburral, ismerjük el, legyen a páholy tagja.

Syburr: Airun Al Marem és rendje azonnal jött segíteni, amikor Pyarronnak kellett. Ismerjük el, és kapjon páholyt.

Enysmon: Támogatjuk, kapjon páholyt.

Sempyer: Támogatjuk Edorl javaslatát, ismerjük el, de a főpapságig még legyen egy átmeneti időszak.

Hat Város: Támogatjuk Edorl javaslatát, ismerjük el, de a főpapságig még legyen egy átmeneti időszak.

Predoc: El kell ismerni az érdemeit, de egy mókamester nem kell a Papi Székbe.

Edorl: Al Marem megérdemli, hogy elismerjük, de a főpapságig még legyen egy átmeneti időszak. (D válasz beemelése)

6, Morgena istennő visszatérése mivel jár?

A, Semmivel, Noir istennő maradjon a pantheon tagja.

B, a vegyes, hat városi entitást, a Homályjárót emeljük be a pantheonba (Noir lecserélésével jár).

C, Morgena istennőt fogadjuk el teljes valójában és vegyük fel a kapcsolatot északi kegyeltjével (Noir lecserélésével jár).

D, Noir marad, de emeljük a panteonba a Homályjárót, mint Noir egy aspektusát. (Hat Város javaslatára került be.)

A küldöttek hozzászólásai

Viadomo: Nincs közünk északhoz. Morgenának semmi helye az isteneink között.

Új-Pyarron: Személyesen győződtem meg arról, hogy a Homályjáró Noir és Morgena szebbik arcát testesíti meg, az ő értékeiket mutatja a hátrányaik nélkül. Emeljük be a Homályjárót a panteonba.

Lar-Dor: Úgy látjuk, hogy a Homályjáró mindkét isteni entitás előnyeit hordozza, támogatjuk a beemelését.

Syburr: Nekünk nincs jogunk az istencsaládból bárkit kitagadni vagy oda befogadni. Ez az istenek saját dolga.

Enysmon: Nincs elég ismeretünk ezekről az entitásokról, Noir maradjon és más ne jöjjön.

Sempyer: Kis az a Homályjáró? Mit tett ő? Nem ismerjük, nincs szükség rá.

Hat Város: Noir maradjon, de a Homályjárót is emeljük be, mint az ő egyik aspektusát. (D válasz beemelése)

Predoc: Ki az a Morgena? Annyit biztosan tudunk, hogy ellentétben áll egyik szövetségesünkkel, Ordannal. Nem rúghatjuk fel ezt a szövetséget, ezért ne támogassuk Morgenát.

Edorl: Morgenát ne. Egyetértünk Predoccal.

7, Azok az istenek, akik nem vesznek részt aktívan és hatékonyan Pyarron építésében, fenntartásában, fejlődésében és védelmében kikerüljenek -e a pantheonból végleg?

A, nem.

B, Noirra nincs szükség.

C, Dellára nincs szükség.

D, Albornera nincs szükség.

E, Noirra és Dellára nincs szükség.

F, Noirra és Albornra nincs szükség.

A küldöttek hozzászólásai

Viadomo: Noir kell, Alborne kell, de több őrületre nincs szükség délen, Della menjen.

Új-Pyarron: Nem dönthetünk, nincs jogunk. Ugyanakkor Noir már nincs, vakok lennénk, ha ezt nem látnánk és nem alkalmazkodnánk hozzá.

Lar-Dor: Ne feledjük el, hogy az istencsaládot évezredekkel ezelőőtt ugyanígy belemagyarázásokkal alkották. Miért féljünk ezen most hasonló érvekkel módosítani? Aki haszontalan, menjen csak.

Syburr: Ezek az istenek nem haszontalanok, az élet élvezetét, a jólétet szolgálják. Ha kikerülnek, az emberek motiválatlanok lennének, életkedvüket veszítenék. Meradjanak.

Enysmon: Mindegyik istenre szükség van.

Sempyer: Minden isten maradjon, ahogy van.

Hat Város: Nem zárhatunk ki senkit, minden isten hasznos, még ha a háború sokak látóterét beszűkíti.

Predoc: Egyetértünk Edorllal, senkit nem tehetünk ki.

Edorl: Senkit nem tehetünk ki a panteonból.

Edorl képviselője a végén egy újabb hozzászólással kifejtette, hogy Uwelre nincs szükség a pantonban, a hívei csak kárt okoznak. Javaslatként nem került a válaszok közé.

8, A dzsadokkal való évtizedes együttélés a Manifesztáció óta lehetővé teszi -e isteneik, vagy istenük bekerülését a Pantheonba?

A, nem kellenek.

B, építhetnek egy mecsetet a falon kívül.

C, az eredeti dzsad isteneket (Doldzsah, Galradzsa és Dzsah) mind befogadjuk a pantheonba.

D, az új Nagy Istent (~Galradzsa) beemeljük a pantheonba.

E, nem fogadjuk be, de egy templomot szentelhetnek az Örök Város falain belül.

A küldöttek hozzászólásai

Viadomo: A dzsadok nem jöttek a vész idején. Ki bízná rájuk a pénzét? Inkább Viadomo bankházaiban a helyük, a dzsadoknak nincs túl nagy haszna itt. Azért egy kicsi gesztust tehetünk feléjük.

Új-Pyarron: Aki türelmes velünk, azokkal mi is legyünk türelmesek. Fogadjuk el a dzsadokat, engedjük be, de a hittérítésnek vegyük elejét.

Lar-Dor: A dzsad istenek panteonba emelése túlzás, de a városfalon belül egy mecsetet építhessenek.

Syburr: Lehessen dzsad templom a falon belül.

Enysmon: Egyetértünk, lehessen dzsad templom a falon belül. Ezzel bevonjuk őket is, a következő vész idején már sajátjukként segítenének Pyarron védelmében.

Sempyer: Mi az a dzsad?

Hat Város: A Taba el-Ibara dzsadjai most is a segítségünkre voltak. A mi panteonunkban nincs helye isteneiknek, de megérdemlik, hogy a városfalon belül emelhessenek mecsetet.

Predoc: A szövetség jó, és inkább minket erősítsenek, mint a vetélytársainkat netán ellenségeinket. Az isteneik panteonba emelése jelentős túlzás, de a mecset építését a városfalon belül, azt támogatjuk.

Edorl: Szövetségeseink ők, hadd építsenek mecsetet a városfalon belül. Az isteneik panteonba emelése túlzás, azt ne.

9, A Három Pajzs Szövetségéhez tartozók önállóvá válását, kiválását az Államszövetségből, de megőrízve a jó viszonyt (amíg lehet) Yllinor példáját követve elfogadja e Pyarron?

A, ne válhassanak ki.

B, Syburr önálló állam. (később érvénytelennek választva)

C, Sempyer önálló állam.

D, Syburr és Sempyer önálló. (később részben érvénytelennek választva)

E, Sempyer a hadügy és pénzügy tekintetében legyen önálló. (Sempyer javaslatára került be.)

Indító felvetés: egyáltalán az adott államok igénylik e azt, hogy önállóak legyenek? Szándék hiányában az adott válasz érvénytelen.

Sempyer válasza: ki akar válni.

Syburr válasza: nem akar kiválni.

Enysmon nem válaszolt.

A küldöttek hozzászólásai

Viadomo: Mit ér a kard pajzs nélkül? Együtt küzdünk, senki nem vonhatja ki magát a saját vállalt felelőssége alól. Egyik állam se léphessen ki.

Új-Pyarron: Az államszövetség egységére van szükség. Nem támogatjuk senki kilépését.

Lar-Dor: Hogy akar Sempyer részt vállalni a közös hadseregben, ha közben önálló, független hadsereget akar építeni?

Syburr: Nem akar kilépni.

Enysmon: Ha akarnak, terjeszkedjenek nyugodtan.

Sempyer: Nem lehet úgy hatékonyan védekezni, hogyha mindenért felülről kell engedélyt kérni. Sempyer nem akarja magára hagyni az államszövetséget, de a hadügyekben és az ehhez elengedhetetlen pénzügyekben önállóságot akar. (E válasz beemelése)

Hat Város: Az államközösségnek önálló országok a tagjai, minden állam megérdemli, hogy az akarata érvényesülhessen.

Predoc: Ne léphessenek ki. Hogy lesz négy pajzs, ha három sincs?

Edorl: Ne léphessenek ki, akkor nincs többé nekik járó pénz. Ha Sempyer kilép az államszövetségből, akkor a következő déli védvonalat Sempyer északi határához húzzuk fel.

10, Legyen e a Három Pajzs Szövetségéből Négy Pajzs Szövetsége Viadomo beemelésével?

A, igen

B, nem.

A küldöttek hozzászólásai

Viadomo: Mivel róla van szó, Viadomo tartózkodik a kérdésben, és elfogadja a kérdésben a nagytanács döntését.

Új-Pyarron: Viadomo ezért épült. Legyen negyedik pajzs.

Lar-Dor: igen.

Syburr: Eddig is az volt. Adjuk meg neki a nevet.

Enysmon: Szívesen látjuk a negyedik pajzsot.

Sempyer: igen.

Hat Város: igen.

Predoc: Ha Viadomo pajzs lesz, Predoc szívesen áll mögé.

Edorl: Viadomo megérdemli.

11. kérdésnek fel lett téve, hogy a főisten helyett választandó szellemi vezető istenség személyét nem a mostani zsinat során, hanem későbbi alkalommal válasszák meg. Hasonlóképpen, ahogy Aurin al Marem és követői is kaptak türelmi időt, hogy hittételeik gyakorlatát bemutassák Pyarron népének szabadon és így ők is lehetőséget kapjanak teljes értékűen egy későbbi szavazás során, hogy istenüket és vezetőjüket is jelöljék eme titulusra.

Az Égi Fény 3723. Esztendejében, Ó-pyarron romjai között Krad kegyelméből lejegyezte Erlon Syerr, Ordan szülötte, a Pyarroni Államszövetség Nagytanácsának megbízott Első Írnoka. A népszavazatok összeszámlálását a független erioni iparos céhek képviselője, Meran végezte, mint Második Írnok. A küldöttek szavazatait Ensirion testvér számolta össze, aki egy távoli kolostorból érkezett északról és Dreina hitét vallotta magáénak, mint Harmadik Írnok. A zsinati biztos szerepét maga a Fehér Páholy magisztere, Sonnor vállalta magára, aki hatalmát nem használta a zsinat során és csak három figyelmeztetést kellett kiosztania.

Az Amund: A kegyΣlt (a XVII. VándorKrónikák Nyári Tábor M.A.G.U.S. kalandmodulja) + az Ó-Pyarroni Zsinat eredményei

One thought on “Az Amund: A kegyΣlt (a XVII. VándorKrónikák Nyári Tábor M.A.G.U.S. kalandmodulja) + az Ó-Pyarroni Zsinat eredményei

  • Csak szeretném a zsinat minden résztvevőjének itt is megköszönni, hatalmas élmény volt! A küldöttek pedig egytől egyig zseniálisan hozták a karaktert!

Vélemény, hozzászólás?