Megváltásként érkezett a fülledt birtokra a tavaszi eső. Az úrnő fái szomjasan könyörögtek az életadó nedűért, amit Jedome áldásával meg is kaptak végre. Pont az út előtt, nekik hozta el mintha maga a táj is siratná, hogy Sineae kezének új otthont kell találnia. Két szekérrel sorakoztak fel a hithű asszonyok, hosszú fehér ruházatuk alját megkezdte a sár a nagy készülődésben, de a kegytárgyra óvó szemmel és kezekkel vigyáztak. A kint lévők szomorúan nézték ahogy Sil Tira mama, úrnőjük, s rendjük vezetője felül a szekér bakjára.

  • Indulnunk kell gyermekeim. Nem várnak tovább a lovagok, s nekünk sem szabad késleltetni, hogy az igaz hívők leróhassák tiszteletüket s megismerhessék a Szent áldását. – szólalt meg az öregasszony. Amint a nővérek az utolsó gyógynövényes ládát is a szekérre rakták. imát mormolván, hagyták el a Delessaris ház birtokát.

  1. Tavasz közepe. Szent Ariella hava. 

Heten indultunk útnak, Delassaris Sil Tira vezetésével. Sineae Szent bal kezét Therrosaába kell szállítsuk, s kongregációjukat bemutatni a  Hétarcú legfőbb szolgái elé. Tiberius Bonifacio vir Almeida felhívásával s személyesen kereste fel rendünket s ajánlotta fel kíséretét a szent városba. Sil Tira asszony hat leányt választott maga mellé, hogy képviseljük rendünk értékeit és bemutatkozzunk. Bonifacto Vir Almeida levelének érkezése estéjén a Márványtestű jósálmot küldött számára s meghagyta neki, hogy csak hét nővér kísérheti Sineaét.

 ,,. . .-Az álomban eljött a sötét, halkan siránkoztak a népek. Nem maradt számukra szent ember ki kiállt  s imát vezetett volna. Elbuktak egyenként, lerántották őket a földre. Vad farkasokká váltak a házak népei, s mikor nem maradt vad nekik egymásra vetődtek. Kígyók kebelezték be a templom falait s láttam magunkat, hetünket küzdeni. A méreg kúszott a földön s mi dolgossággal, hittel, s csönddel küzdöttünk. Ha elindulunk, kínok s halál várhat reánk,  elhullunk egyenként. Jedome tesztelni fogja hitünket nővérek, de Sineae leányai kitartanak. Az éhezőknek kenyeret Sidona ad s orvosságot Seraphine főz. Ilonea viszi majd a legnagyobb terhet, de a holtak Hanra keze alatt lelhetnek végső nyugalmat. A szenvedők sikolyait Míria csitítja, s Elera lesz az, aki mindezt leírja. Sineae keze óvjon mindanyiunkat!”

A kegytárgyat külön kocsiba magunk mellett hozzuk, ahol mindig szemünk előtt tarthatjuk s imával ékesíthetjük. A kocsik maguk esőtől zártak, hogy megőrizzük eszközeink s gyógynövényeink tisztaságát és minőségét. Seraphine ládája mindig zárva kell legyen nehogy megtévesszen valakit a méreg és orvosság. Méhei zárva halkan zümmögve utaznak vele, arcát takarja mestersége s fájdalmas betegségek.  A két szekeret Sidona és Hanra vezeti. Utunk hosszúságát halk imával csillapítjuk közben mindig dolgozunk, horgolunk s fonunk. Hanra nem szőhet, még nem vezette vissza közénk szent ember közénk így várnia kell míg Therrosából megtérünk. Ilonea nem érti még minden mozdulatunk, de figyelmesen tanul s tesz, némasági fogadalmát 5 hónapja nem szegte meg. Mellette ül a kedves Míria és Sil Tira mama, akik bőszen érzelmekről s udvariasságról tanítják. Seraphine halkan dúdol, s csipkeműveinket válogatja. Nem csap kezemre erősen, lassan tanít megértően. –

 Heten indultunk útnak, az egyetlen úrnak.

 Sil Tira mama, aki nem ismer félelmet

Hanra aki minden bűnöst, s holtat érhet

Ilonea aki a megváltás súlyát cipeli mint példa

Sidona aki mellett senki sem lehet éhes

Seraphine akinek kezében minden beteg felébred

Míria aki minden szívet megérint s megsegít

s Legvégül maradtam:

Benegnis Elara

Sineae gyógyító leányainak Írnok növendéke 

Az V. Hullámkirály harmadik hangulatkeltője Antessa tollából – Jósálom

Vélemény, hozzászólás?