Alig ült el lelkünkben az Ősök Árnyékában nyári tábor csapta vihar, már készülünk a következő eseményre ahol együtt hódolhatunk közös hobbinknak. A soron következő rendezvény pedig a Hősök Napja. Ehhez készültünk nektek egy kis hangulatkeltővel, és terveink szerint lesz még egy még október elején.

Előzetesen a készülődő játékosok számára néhány alapvető információ ami segít a karakterek megalkotásában. Kérünk mindenkit, hogy a karakterek és a csapat érdekei ne legyenek ellentétesek Pyarron és a Pyarroni egyház érdekeivel, illetve ne ápoljanak ellenséges viszonyt ezekkel.

A másik fontos információ, hogy arra kérünk mindenkit, hogy a karakterek illetve a csapat közös előtörténete Enysmonban, Rónavég városában érjen véget.

 

A hazatérés

A vörösen izzó nap fénye alacsonyan vetül a kis völgyre, messziről idilli helynek tűnik csupán egy apró ház, ami megtöri a természetes lankákat. Egy lovas alak fekete vértben megdermedve tekint le a kis völgyre majd mintha darázs csípte volna, meg úgy ugratja ki lovát a kunyhó irányába. Közelebbről tisztán látszik már, hogy a házikónak fa faragványokkal díszített falai, műalkotásokra emlékeztető ajtókeretéből szinte semmi sem maradt, minden a tűz martaléka lett. A lovas megigézve, szinte magán kívüli állapotban szál le a lováról öntudatlanul lépked közelebb. Ahogy kezével akaratlanul végig simít, a kerti pad háttámláján az pernyeként omlik össze, mintha csak az érintésre várna, hogy végleg megadja magát. Az ajtó félig nyitva van, maradványait óvatosan betolja, hogy semmi se sértsen meg.

Az apró háznak összesen két helyisége volt. Egy konyha és egy kisebb hálókabin. A kunyhóban is gazdagon fellelhetőek az állati és növényi mintákat megjelenítő freskók, faragványok, rézkarcok. Ebből a takaros otthonos lakásból mit sem látni most, hogy a tűz javarészét elemésztette, és az, ami éppen maradt azt is vastag koromréteggel takarta el a kíváncsi tekintetek elől. A helyiség, ami konyhául és az élet színteréül szolgált, élettelenül ásít feketeségével a belépő vértesre. Közepén, egy széken megkötözött alak, talán nő lehetett, míg elevenen el nem égették semmibe révedő kivehetetlen arccal tekint a belépőre. A lovag lába egy pillanatra megremeg az érzelmek és a látvány súlya alatt. Még érezni lehet a levegőben az égett hús, olaj, és a házban tárolt rengeteg fűszer és egyéb növény savanyú egyvelegét. Semmi sem maradt érintetlen a házban, de a lángok nem tudták teljesen elpusztítani a bútorzatot, mint mikor egy sereg nem bírja tovább tartani az ostromot és inkább tovább álltak volna, de céljukat elérték a kunyhót lakhatatlanná tették.

A férfi remegő kezekkel lép oda az elszenesedett női test elé és könnyeivel küszködve rogy rédre, ajkait hangtalan szavak hagyják el. Nem tudni meddig, talán órákig vagy csak néhány percig burkolózik imákba, hogy urát faggassa miért vette magához az egyetlen dolgot, amiért évek óta hevesen vert a szíve. A felismerhetetlenségig összeégett tetem egykedvűen szemléli hajdan volt párját, csupán a felkelő holdak fénye csillan meg a nyakában láncon függő medalionon, aminek a másik fele a férfinél van. Ez az apró ékszer jelképezte kettejük közötti örök kapcsolatukat, szövetséget, amit most kegyetlen mód szakítottak el. A csendes imádság alatt nem lel válaszra és miértre ezért felemelkedik, hideg elhatározással a ház előtt összeszedi a megmaradt bútorokat és mindent, ami éghető és hatalmas máglyát rak belőlük.

Míg a lángok életre kelnek ugyanazzal a monoton érzelmek nélküli mozdulatokkal visszamegy a kunyhóba és már nem remeg a keze, ahogy a nő nyakából kiszedi a láncot, aminek medálja két összefonódó kezet formáz, ahogy eggyé vállnak. Ahogy kezébe veszi az emléket, úgy omlik össze a megmaradt test és válik pernyévé engedve az istenek akaratának. Határozott léptekkel és elszántsággal a tekintetében forrósítja fel a medaliont a ház előtt tomboló lángokban, majd Uwellel az ajkán helyezi bal kézfejére, ahogy ezt teszi éteri izzással felvilágít a jelkép, majd a frissen égetett seb meggyógyul, de az egy ököllé fonódott kezek jól kivehetőek maradnak.

XIV. Hősök Napja – Hangulatkeltő – A hazatérés

3 thoughts on “XIV. Hősök Napja – Hangulatkeltő – A hazatérés

Vélemény, hozzászólás?