„Láttam Úrnőm, a vizeidet,
S olyan kicsike vagyok én.
Szeretnék nagy lenni, hozzád méltó,
Hogy lábaid mellé ülhessek, Antoh.
Odatenném a szívemet,
De apró szívem hogy tetszene néked?
Roppant hullámaid morajában
Elvész ő gyönge dadogása
S ágyam alatt hál meg a bánat:
Miért nem tudom hát sokkal szebben?
Mint a tengerek és mint a vízesések
Szívükben szép kék tüzek égnek
Hogy az elfáradt halak mind hazatalálnak, ha viharod közeleg
S te nyitott tenyérrel, térdig csobogó nyugalomban
Ott állsz az útjuk végén –
Meg nem zavarlak, én Istennőm,
Elnézel kardom fölött.”

Mint ismert, időnként akad olyan Antoh pap, akit a Vizek Hölgye különösen kedvel. Ilyen volt Idelli Merres is, aki p.sz. 3100-as évek elején keltette fel a figyelmét azzal, hogy a teljesen kaotikus északi rendházakat összefogja. Úgy vélte, hogy egy összetartóbb egyház sokkal hatékonyabban tudná képviselni Antohot. Ezzel az Istennő maga is egyetértett. A kegyelt követői mai napig is aktívan tevékenykednek, munkájuk eredményeképp pedig sikerült egységesebbé tenni a kis rendházakat, ám papjai alap mentalitása miatt a mai napig sem értek valódi célt. Megítélésük elég változó: van ahol eretneknek tartják és az egyházszakadás jelének tekintik őket, van ahol lenézés fogadja tagjaikat, de olyanok is akadnak, akik üdvözítik tevékenységüket.
A Merresita rend tagjai kívülállók, a Szigonyérsekeket nem fogadják el, de a Hullámok Parancsolójának szava is csak részben befolyásolja őket. Egyedüli uruknak Antohot fogadják el. Talán épp ezért esett a választása rájuk, vagy az évszázadokon át bizonyított kitartásuk miatt, hogy létrehozzák a Navigátorokat. Közülük az első Roo Serenissima lett, Predocból elszármazott harcos, ám a déli rendházak nyomozásai alapján felmerült, hogy valójában gorviki kalóz, vagy shadoni kémnő volt.
Roo éppen aznap érkezett Hesseby városába, amikor a Vizek Nagyura üzenetet adott át a rendnek, miszerint Antoh hasznosnak találná, ha létrehoznának számára egy paplovagi rendet. A Merresiták egyértelmű jelnek tekintették ezt az egybeesést, így a tanulni vágyó harcost már Antoh óhaja alapján oktatták.

Mivel az Antoh papoknak eszük ágában sincs kalandozónak állni és a vizektől eltávolodni, így a szárazföldeken a Navigátorok feladata az Istennő képviselete. Ahogy az is, hogy szükség esetén felkeressék a forrásokat és megtisztítsák azokat.
Mindazon túl, hogy a Navigátorok majdnem olyan mértékben képesek támogatni egy hajó útját, mint egy pap, fontos feladatuk a tengerek őrzése, megtisztítása és pontosabb feltérképezése is. Odaadással védik és gondozzák a vizek élővilágát, így a korallzátonyoktól kezdve a halakon át egészen a tenger mélyén megbúvó misztikus élőlényekig.

A kasztot írta Vincze Zsuzsanna Anett (A’frad) LETÖLTÉS: Navigátor

a Navigátor, avagy Antoh paplovagjai (M.A.G.U.S. kaszt)

Vélemény, hozzászólás?