„ A shenarhoz méltó élet kulcsa a halál, melyről naponta meditálnia kell. Minden nap, mikor teste és lelke nyugodt, el kell képzelnie, hogy nyíl, puska, dárda és kard hatol testébe, elnyeli a hullámzó áradat, lángoló tűzbe vetik, villám csap bele, elpusztítja a földrengés, lezuhan egy sziklaszirtről, betegség ragadja el. A shenar élete minden napján halottnak tekinti magát. Ez a shenarhoz méltó élet lényege.”

Árnyak közt rohanó, csendes léptű orgyilkosok, akiktől még a legyőzhetetlen seregek urai is rettegnek. Ők a shenarok, az árnyak gyermekei, kik gátlástalanul visszaélnek a harcművészetük tudásával és hatalmával.

Sokáig Ynev lakóinak tudomása sem volt a távoli országok (Tiadlan, Niare és Enoszuke) fejvadászairól. Amit az ég alatti birodalom gyermekiről tudhattak csak kalandozó harc- és kardművészektől származó históriák és a messzi földek szépséges tájait leíró költemények vagy dalok voltak. E renegát vándorok, ha tudtak is az árnytestvérek viselt dolgairól, nem szívesen tárták a világ elé azt ami szerintük a slan elvek megcsúfolását, törvényeik áthágását jelentette.

A szekta jellegű nemzetségekbe, klánokba tömörülő „láthatatlanok”, ha úgy tetszik, középkori terroristák, de egyben elit harcosok is. Sokoldalú kiképzésük az élet, a hadviselés szinte valamennyi területére kiterjed. Értenek a fegyvertelen harchoz és önvédelemhez, több tucat fegyver és eszköz használatához, az álcázáshoz, a rejtőzködéshez, a csupán bogyókkal és erdei bogyókkal való táplálkozáshoz, a kémkedéshez, a méregkeveréshez és a mérgezés gyógyításához, szinte emberfeletti módon tudnak uralkodni a testükön és lelkükön. Fáradhatatlanok, a félelmet nem ismerik, a fájdalmat fanatikusan, szó nélkül tűrik. Többnyire erősített hegyi falvakban laknak, ahová idegennek tilos és életveszélyes a bejárás. Valódi mivoltukban ritkán mutatkoznak, közvetítőhálózatuk révén adják bérbe hírszerzői, orgyilkosi és egyéb harci tudományukat annak, aki a legtöbbet ígéri.

KÉPESSÉGEK:

Erő: 2k6+6 Szépség: 3k6(2x)
Állóképesség: k6+12 Intelligencia: 2k6+6
Gyorsaság: k6+12+kf Akaraterő: k10+8
Ügyesség: k10+10 Asztrál: 2k6+6
Egészség: k10+8


HARCÉRTÉKEK:

A shenarok harcértékei a harcosok körében nem igazán számítanak túl jóknak, de ők is mint a többi Harcművész főkasztba tartozók, a Slan-út diszciplínáit használva emelkednek ki igazán.

KÉ: 10 TÉ: 22
VÉ: 72 CÉ: 0
HM/TSz.:8 Kötelező osztás: 3,3

ÉLETERŐ ÉS FÁJDALOMTŰRÉS:

Képesek szélsőséges körülmények között, sebesülten is életben maradni, de csupán azért mert, alaposan és figyelmesen tanulmányozták a külvilágot, a természetet és saját testüket. Közeli viszonyban vannak a fájdalommal és uralják azt.

Fp alap: 7
Fp/TSz.: k6+6
Ép alap: 6

KÉPZETTSÉGEK:

Neveltetésük során sok képzettséget elsajátítanak, de ennek arányában a további tapasztalati szinteken azonban már kevesebbet. Meglehetősen tanulékonyak, így kalandozásuk során is alkalom nyílhat újabb képzettségek elsajátítására.

Kp alap: 4
Kp/Tsz.: 6

1. szinten a következő képzettségeket kapják:

Képzettség Fok / %
Ökölharc Af
8 Fegyverhasználat Af
2 Fegyverdobás Af
Vakharc Af
Pszi (speciális) Slan-út
Kétkezes harc Af
Úszás Af
Futás Af
Kötelekből szabadulás Af
Méregkeverés/semlegesítés Af
Álcázás/álruha Af
Hátbaszúrás Af
Lovaglás Af
Mászás 45%*
Esés 20%*
Ugrás 20%*
Lopózás 35%*
Rejtőzködés 35%*

*A shenar minden tapasztalati szinten kap 35%-ot, amit eloszthat a felsorolt Százalékos Jártasságokban mért képzettségei között. Azt azonban szem előtt kell tartani a hogy egy képzettségre szintenként max. 15%-ot szánhat.

További szinteken, pedig a következő képzettségeket sajátítják el:

TSz. Képzettség Fok / %
2. Ökölharc Mf
3. Kétkezesharc Mf
3. Hátbaszúrás Mf
4. Álcázás/álruha Mf
4. 1 Fegyvehasználat Mf
5. Herbalizmus Af
6. Vakharc Mf
6. Nyomolvasás/eltüntetés Af
7. Mechanika Af

KÜLÖNLEGES KÉPESSÉGEK:

Elsődleges különleges képessége minden shenarnak, hogy használja a harc- és kardművészek által használt Slan – utat, de nem tudják olyan jól kihasználni elméjüket. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy nem a Slan-útnak szerint kapják a Pszi pontjaikat, hanem a pyarroni mesterfoknak megfelelően. Ellentétben a Slan pszi használóival, ők nem rendelkeznek a pyarroni pszi diszciplínáival mf-on, saját Kp-juk ráfordításával, külön képzettség formájában vehetik csak ezeket fel.  Emellett a tanulásuk sem „folyamatos” mint a Slan – utat járó harc- és kardművészeké. Ez annyit tesz hogy diszciplínáikat szakaszosan, fokozatosan tanulják meg a tapasztalati szintjük függvényében. Az alábbi táblázat alapján ismerik tehát a diszciplínáikat:

TSz. Diszciplínák
1. Levitáció, Statikus pajzs
2. Jelentéktelenség, érzékelhetetlenség
3. Chi-harc, zavarás
4. Testsúlyváltoztatás, tetszhalál
5. Aranyharang, halálos ujj
6. Kiáltás
7. Kitérés
8. Belső idő

A shenarok mesterei az Nisen-nid-to stílusnak, amely Vien Wri Dara, tiadlani Dorcha által kidolgozott, Niarei alapokkal rendelkező, stílus amely a elsősorban és a világiak szemében is a Dorcha testőrségének fő irányzata. Megtanulása kívülállóknak egyedül a Par Elyaban vagy Di’ Maremben van mód. A gyengébbik nem körében talán ez a leginkább kedvelt harci metódus, ám a Nisen-nid-to iskolák jónéhány férfi hírességet is adtak Ynevnek. A legharcosabbnak tartott stílus, elegáns, látványos és igen hatékony. Oktatását Tiadlanban némely mester egybeköti egy Niaréből származ, igen ritka és igen speciális mágiafajta tanításával, amely a tulajdonképpeni shenar képzést takarja, s ezért a Nisen-nid-to tanítványairól kering a legtöbb legenda.

E stílus a kilenc alapfegyver használatát is oktatja, a legnagyobb hangsúlyt azonban egy különlegesen kiképzett, egykezes ún. Nisen-kard (ez az eredeti stílusnál Shenar-kard néven említett fegyver) forgatásának tanítására fordítja. A Nisen/Shenar-kardot a tanítványok Chi-harc közben is képesek használni.

A Shenar-nid-to (az eredeti, niarei harcművészet) bár nem rendelte magát egyetlen jelkép vagy címer alá magát, ám jellegzetes láb és kéztartásukról azonnal felismerhető a stílusuk (nem tiadlani emberek harcművészt, tiadlaniak nisen-nid-to követőt, niarei harc- és kardművészek (!) pedig a shenart látják bennük). A közelharc bár nem erősségük, ám lábsöpréseik, legváratlanabb helyzetekben végrehajtott gáncsaik igen veszedelmes ellenféllé teszik őket még fegyvertelen harcban is. A lábsöprés és gáncs használata a következő képpen működik: A shenar a kör elején bejelenti szándékát, majd támadó dobást tesz. Amennyiben a támadó dobás sikeres, az ellenfél Ügyességpróbát tehet, ám ha elvéti, a földre kerül, és két körbe kerül amíg sikerül felállnia (természetesen ha nem gátolja ebben semmi). Addig a harc fekve módosítók érvényesek rá. Ha a Shenar-nid-to harcos legalább 25-tel túldobja ellenfele Védő Értékét, akkor annak nincs lehetősége az Ügyesség Próbára- automatikusan a földre kerül és a fenti módosítók érvényesek rá.

A harcművészeti stílusok közül ez kívánja a legnagyobb gyorsaságot és ügyességet, viszont nem épít túlságosan a testi erőre. Az alkalmazó harcos szélsebesen mozog, villámként csap le, de a támadások gyorsasága miatt viszonylag kevés erő vihető bele egy-egy csapásba. Inkább a láb használata dominál, de a különbség nem túl nagy: 60%-40% a lábtechnikák javára. A technika rengeteg ugrást, kitérést foglal magába, így a védekezés sem szenved csorbát. (megjegyzés: a technika használatakor két támadásra van lehetőség egy körben ami tetszés szerint lehet láb-kéz, csak láb, csak kéz, láb-kard, kéz-kard támadási kombináció, a karddal kétszer csupáncsak a 6.Tsz elérése után van lehetőség)

A technika harcértékei:

Kéz – KÉ: 11, TÉ: 13, VÉ: 14, Sebzés: k6-2

Láb – KÉ: 12, TÉ: 15, VÉ: 9, Sebzés: k6-1

TAPASZTALATI SZINT (TSZ):

Tapasztalati pont TSz.
0-220 1.
221-442 2.
443-950 3.
951-2000 4.
2001-4500 5.
4501-9000 6.
9001-16000 7.
16001-32000 8.
32001-65000 9.
65001-120000 10.
120001-170000 11.
170001-240000 12

Minden további szinten +65000 Tp. szükséges.

A Shenar FEGYVERTÁRA:

Azt hogy minden eszközt ill. fegyvert képesek megragadni céljuk elérésében, az is mutatja hogy a shenarok fegyvertára gyakorlatilag kifogyhatatlan. Mindennel, ami a kezük ügyébe kerül képesek ölni. Attól függően, hogy hol nevelkedtek – melyik klánban vagy melyik mesternél -, változnak az eszközeik is. De minden esetben a gyors, halk, hatékony kis helyet foglaló fegyvereket részesítik előnyben, azokat amelyek nem akadályozzák őket mozgásukban.

Előszeretettel használnak dobótőröket, dobócsillagokat, szinte minden esetben mérgezettet. Egy shenarnál szinte mindig van kéznél néhány pukkanó, robbanó, figyelemelterelő füstgránát, fojtóhurok és fúvócső.

Páncélt nagyon ritkán, kizárólag testőri feladatok ellátásakor használnak, illetve – ami gyakoribb – álcázás végett.

Vannak azonban tradicionálisnak számító fegyverek amelyeket szinte minden shenar használ, származástól függetlenül, ilyen például a:

Shenar-Kard

Ez a kard első pillantásra, egy kicsit a Slan kardra emlékeztet, bár nem olyan hosszú a pengéje és ehhez aránylik a markolata is (55-60cm hosszú, ebből 15 cm a markolat). Rendkívül igényes a kidolgozása és borotva éles. Általában ha nyílt harcra kényszerülnek ezt a fegyvert, használják a legszívesebben. De ha nem használják, akkor tokban, a hátukon hordják. (megjegyzés: amint a Shenar eléri a 6.Tsz-t képessé válik arra hogy egy körben kétszer is támadhasson egy Shenar-karddal mikor nem Chi-harcol)

Tám./kör: 1, Sebzés: k6+1, KÉ: 7, TÉ: 12, VÉ: 11

Speciális dobótőr

Ez a dobótőr kisebb mind a szokványos dobótőr, célja azonban nem is inkább a magas sebzés elérése, hanem egyáltalán a találat. (Mivel általában mérgezve van.)

Tám./kör: 3, Sebzés: k6/2, KÉ: 10, TÉ: 15, VÉ: 0

Ebbe a kasztba tartozható fajok:

-Ember

-Wier (csak a KM engedélyével!)

(A most bemutatásra kerülő kaszt Ifar cirn Inmettiel és Gulandro alkotása, amelyet a feudális japán- és kínai orgyilkosok alapul vételével alkottak 2003-ban. A shenar kaszt az utóbbi évek találkozóin igen népszerű volt a játékosok körében, ezért gondoltunk rá, hogy a honlapon is közzétesszük.)

Ajánlott művek a shenar kaszt hangulatának és moralitásának megértéséhez, átéléséhez: Basilisk anime sorozat, Ninja Scroll anime, Shinobi film, Tenchu és Shinobido játéksorozatok.

Új kaszt: Shenar

50 thoughts on “Új kaszt: Shenar

 • Ninjaaaa!

  Tudom hogy genyó kérdés… de klánokat mikorra várhatunk ?
  … avagy inkább fogjam be , és üljek le egyessel ?
  8)

 • A világ még nem érett meg a majdnem száz oldalasra hízott Shenarok könyve jelenlegi verziójához. 🙂 Komolyan. A klánok és iskolaformák is azzal a harcrendszerrel nyernek értelmet amit anno hozzájuk alkottam. Nem merek dátumot mondani … de lehet, hogy majd egy orgyilkos eredettörténetet novellaként bedobok majd előzetesként ami a gorvikiak niarei kapcsolatát vizsgálja.

 • hmmm kaptunk egy harcmüvészt aki fejvadász, aki ninnya, why?

 • Shalafi: először azért volt rá szükség otthon (2003), hogy senki ne higgye a csapatból, hogy a harcművész kasztból kell megcsinálni a ninját. Egy életút folyamán aztán a fejvadász kasztból lassan kihoztuk ezt, ami fejvadásznak már régen nem az, de harc-kardművész nemigazán lesz soha, így közelebb éreztem a célhoz mint az enoszukei shinobit.

 • Ezekkel kapcsolatban midnig olyan érzésem van, h akarok játszani vmivel csináljunk neki egy külön kasztot, persze a belefektetett munka dícséretes és pofás lett a leírás meg minden csak sokszor nem értem, hogy miért kell minden egyes karakterre kasztot gyártani (kis tulzás 🙂 )

 • Shalafi: szerintem ez szemléletbeli különbség. Én mindig jobban örültem neki, hogyha (szigorúan) otthoni játékokhoz a játékosok inkább kreatívan állnak hozzá, mint amikor a meglévő koncepciókból tápolnak ki valami egészen eszeveszett csúnyaságot. A shenar NAGY vitája egyébként (több oldalas) még mindig olvasható (http://magus.rpg.hu/iras/mutat.php?cid=233).

 • Nem szeretem a trollkodást, csak gondoltam ismét hangot adok az ilyetén való kételyeimnek 😛
  de tudom h már nem elöször emlegetem szóval elcsitulok 🙂

 • Shalafi: csináld csak, ha nem érkezik elég kritika akkor ilyen marad … 🙂 A trollkodás ettől még messze van szerintem. Kiindulási alapnak jó szerintem és látva azt az igényt, hogy volt aki szívesen játszott vele (hölgyek is) szerintem kell egy ilyen kaszt, maximum nem pontosan így.

 • Szerintem az a jó ha egy rendszer kellőképpen rugalmas, és ki tudja elégíteni a játékos fantáziáját, lehetőséget kell adni arra, hogy mindenki valamilyen formában egyedi karaktert hozzon létre.

 • Az jogos, hogy ha igény van valamire ki kell elégíteni addig míg nem kapunk egy Kyr-pusztítót! 😀

 • Meran: Egyetértek. Bár tökéletes rendszer nincs (amúgy magusra van) csak direkt nem használjuk. 🙂

  Shalafi: erről egy külön cikket lenne érdemes írni. Nemrég volt egy komoly vitám például a „miért nem lehet külön kaszt a sorozatgyilkos” témában …

 • Izé, nekem is vannak kaszt ötleteim. Csupa törpe kaszt. 🙂 Csak lusta és ötlettelen vagyok, hogy sztorit írjak hozzá. Ha tudok menni a táborba, majd elviszem, s kitárgyalhatjuk. Ha egyáltalán érdekel valakit. 🙂

 • Nem bántás képen mondanám, de az lesz a vége.
  Értem ,hogy mindenki a kis világában ilyen dolgokat szeretne amiket meg tud feleltetni egy valamilyen kultúrába beleillő kedvenc harcosnak. Csak az nem jut el a pici agyamig, ha ezt színesítésre használjátok, akkor minek kell tápolni? Ez a karakter messze erősebb mint egy fejvadász vagy mint egy harcművész.
  Hol is kezdjem a játéktechnikai dolgokkal?
  Megvan, sorban az elején:
  -Tulajdonság átlagok összege (2k6=7): fejvadász(119), harcművész(126), Shenar(121,5)
  Erre azt mondanám, hogy a fuziót megtartja, de erre mit lát az ember:
  Ép alap: fejvadász(6),harcművész(4),Shenar(6)
  Fp alap: fejvadász(7),harcművész(8),Shenar(7)
  Fp/szint: fejvadász(K6+5),harcművész(k6+5),Shenar(k6+6)

  A fuzió a semmibe vész és átalakul egy tápabb fejvadász+ harcművész + barbárrá.
  Igen mert talán ez az egyetlen kaszt ami k6+6 fp-t kap / tsz.

  Sebaj, gondolom én, biztos kevés a képzettségek kp összértéke 1-s szinten:
  fejvadász(120),harcművész(156),Shenar(224)

  Itt megemlíteném hogy a harcművésznek 55 kp-ra számoltam fel a pszit- ,
  lehet jogtalanul, de a Shenar biztosan annyiért kapja mivel a pszi (MF) szerint kapja a pszi pontjait.
  Nem beszélve arról hogy a későbbi szinteneken ugye spec diszciplinákat(kb összes slan disciplina) kap , már 1-s szinttől, fejvadász 5-s szinttől(redukált osztálya a slan disciplináknak).

  A remény hal meg utoljára, ezek az utolsó reménykedő szavaim:
  Kp értéke a késöbbi szinteken egészen 6-ig és a kp/tsz és kp alap:
  Kp alap:fejvadász(3),harcművész(4),Shenar(4)
  Kp/Tsz:fejvadász(5),harcművész(5),Shenar(6)
  %/Tsz:fejvadász(20%),harcművész(22%),Shenar(35%)

  Képzettségek kp értéke 6-ig.
  fejvadász(117),harcművész(65),Shenar(111)

  Nem is beszéltem még a lábsöprős támadásukról, ami ha túlüt akkor 2 körig eszméletlen vagy? Jó a földharc AF-t ez nem érdekli mert ő egyből feláll 😀 Gondolom a Chi harc erre is érvényes.

  Kérdem én, mint egyszerű ember, hogy ha a harcművész megkapja a slan pszit és direkt kevesebb képzettséget, redukált harcértéket , redukált kp-t kap később , a Shenarok spec. robo ninják ?
  Akik mit se mtörödve a balansz egyszerű rendszerével kijöttek valakinek valamely agyféltekéjén, és 1-s szinten mindent megkapnak ami kellhet egy kalandozónak… ?
  Ezért felesleges felírni az ilyen, fuziókat, melyek a tápolásra és nem a játékélmény fokozására mennek.
  A bárd is kb ezen a szinten mozog, csak nincs neki belső ideje, aranyharang, chi harc. De lehet hogy így április 1-e környékén nem ártana egy Niarei bárdot kitalálni aki még ezekkel is rendelkezik.

  Ja de nekem is vannak ötleteim: pl elf gombász
  Története kezdődjék a gombák földjén és végződjön bárhol. 1000 év gombagyűjtés után(minden nap 1 tp a gombagyűjtés miatt), már 1000*620*1 tp-vel kezd :620000 tp , mivel eddig kasztja a gombász volt (harcos) 28-s szinten kezd.
  Faja érthetően csak elf illetve félelf lehet.
  Tulajdonságai:
  Erő:2k6+6
  Állóképesség:2k6+6
  Gyorsaság:k10+8+kf
  Ügyeség:k6+12+kf
  Egészség:k10+10
  Szépség:3k6
  Intelligencia:2k6+6
  Akaraterő : 2k6+6
  Asztrál: 3k6(2x)

  Ép alap: 7
  Fp alap:6
  Fp/tsz:k6+4

  HM alapok: lásd harcos
  hm/ tsz : Lásd harcos
  Képzettségei:

  3 Fegyverhasználat: Af(gombászkés(kés),gombászásó(ásó),köpőcső)
  Herbalizmus Af
  Méregkeverés Af
  Erdőjárás Af
  többi harcosével megegyezik

  Kp alap: 5
  Kp/tsz: 6

  További szintenken:
  1. Élettan (gomba) Af
  3. Gombagyógyítás Af
  4. Herbalizmus Mf
  5. Élettan (gomba) Mf
  7. Gombakeresztezés Af
  8. Gombagyógyítás Mf
  10. Méregkeverés Mf
  11. Gombakeresztezés Mf

  Gombagyógyítás af: 5kp, mf 20 kp
  Gombakeresztezés af:15 kp, mf 35kp

  csak így április 1 miatt

 • Ceripapa számolgatását látva fenttartom a jogot h átgondoljam az én kis énekmondómat 😀
  A gombásszal meg az a baj h utálom az elfeket 😛 😀 Pedig mennyire király volna már na 😀

 • ceripapa: ha bántó, ha nem bántó, a kritikának mindig lesz helye az oldalon. A kaszt védelmében nem tudok sokkal többet elmondani mint eddig, illetve a fentebb linkelt évekkel ezelőtti vitában (különösen ajánlom SAS2000 véleményét, akinek véleményére rendszer téren mind a mai napig adok).

  Az az igazság, hogy az elmúlt évtizedben többször volt lehetőségem shenar játékosoknak mesélnem. Többen kiemelkedő szerepjátékról tettek bizonyságot ezalatt, sőt, egy egész életutat sikerült végigjátszanom egy csapattal ahol volt ilyen karakter. Az volt a tapasztalatom, hogy amennyiben a játékos megérti a kaszthoz tartozó visszafogottság értékét a játékban nem válik a kezében a kaszt egy tápos gyilokgéppé. Jó játékkal ugyan nagyon hatásos eszköz volt a kezében a sok plusz és előny, de minden éremnek két oldala van.

  Sokan elfelejtik ugyanis a számok árnyékában, hogy a szerepjátékban éppúgy fontos és súlyponti elem a szociális képesség mint a játékos, mind a karakter részéről. A shenar kaszt pályatársaival ellentétben rengeteg ilyen hiányossággal és hátránnyal bír: mindenhol idegen, bizalmatlanok vele szemben, szokatlan a legtöbb kultúra ahol jár és nehezen találja a hangot az idegen kasztrendszer szerint élők között. Úgy vettem észre, hogy mikor erre helyezték sokan a hangsúlyt nagyon értékes játékalkalmak születtek.

  A számok nem sokat számítanak a játékasztalnál. Tudom, ezt nehéz elhinni, hogyha egy szerepjáték rendszert a fenti módon vizsgálsz meg. Több kalandmodulban szerepeltek már itt a Krónikákon (is) shenarok mint ellenfél és eddig a kalandozók nagyobb gond nélkül vették fel velük a harcot, még akkor is, hogyha a játékosok ismerték a kaszt értékeit, nem menekültek el fejvesztve mert a tulajdonság átlaguk magasabb mint az ő választott kasztuké (sarkított példa persze).

  Ahogy fentebb is írtam, ez egy régen írt kaszt (2003-as). Azóta sokkal több ötletem volt nekem is a kaszthoz, ezért is kezdtem el részletesebben, egy külön kiegészítő formában az új verzióját kifejteni klánokkal és stílusokkal karöltve. Ez a verzió (is) azért került ide fel, mert évek óta szerves része a karakteralkotásunknak és sokan szeretnek vele játszani. Persze azt is éppúgy tudni illik, mint mesélni neki.

  A részletes összehasonlítást köszönöm, magam is ismerem ezeket a számokat. Az elf gombász vicces elképzelés, persze láttam már vadabbat is (mondom, sorozatgyilkos mint kaszt, epic). Mégis úgy gondolom, hogy csak egy perspektívából ad ilyen képet a kaszt. Hogy szerettük e volna és miért szívünknek kedves feudális japán orgyilkosokat behozni a mi fantáziánkba az már ízlés kérdése. Azt azért megjegyezném, hogy ez legalább annyira szamuráj és ronin is egyszerre mint nindzsa, az alap idézet például közvetetten a Szellemkutya című filmből származik. Ajánlom figyelmedbe.

 • Ezt már olvastam, de egy jó szerepjátékos egy sokkalta kevesebb karakterrel is képes játszani, ezt se felejtsük el. Tény a számok nem játszanak sok szerepet annyira a játékban vagy a statisztikái, de eléggé a játékos számára kedvez az erős kaszt, ha lehet ilyet mondani.

  De az nem jó megfeleltetés, hogy mindenhol számára idegen kultúra, ez bármely kalandozó számára ilyen lehet és nem kell Shenarnak lenni. Egy északi aki egész életében nem járt Toronban csak halott róla, nem lesz sokkalta informáltabb. Vagy egy Shadoni lovag akit északra vitt a sors ,nem lesz előrébb mint egy Shenar. És ilyen téren minden karakter a Shenarral egy szinten indul.

  Attól, hogy te egy mestergyilkos vagy és húzottszemű az emberek nem lesznek veled feltétlenül bizalmatlanok, lsd Niare és Tiadlan is benne van az északi szövetség tengelyében, Toronnal és csatlósaival szemben.

  Én úgy érzem, hogy nem attól lesz az ember jó szerepjátékos, hogy képes egy ilyen karaktert megformázni, ami elég sok lehetőséget ad neki, még ezzel szemben egy másik karakter kijátszása sokkalta több energiáját emészti el azért , mert tudja mik a határai. A Shenar, mint kaszt nem mutat határokat, hanem kitárja szárnyait. Minden karakternek kell lennie határának, annak a határnak ami visszafogja őt. Mert az hogy egy idegen kultúrában vagy lehet erre egy jó példa, de ez mindenkivel megesik és nem elégséges feltétel.

  Visszatérve, hogy a csapatok nem menekültek el előle az azért lehet mert nem ugyanannyi Shenar jött mint ők, illetve a tapasztalatai a támadónak kevesebb volt mint a védőké összesen. De mivel egy orvgyilkosról beszélünk, már kisebb szinten is le tudott volna mészárolni egy kalandozócsapatot, mivel minden képzettsége adott hozzá.

  Én azért szólok, csupán, hogy kis szinten ne érjen el mindent, mert akkor hova tökéletesedne? Mikor minden alapvető képzettséggel rendelkezik. Ez a ti dolgotok, de a határt akkor is érdemes megtartani.
  Lehet egy jó szerepjátékos kezébe adni, viszont nem alkalmas arra, hogy rendes versenyen szerepeljen, csupán a ti által szervezett sorozat keretei között.

  Én elkötelezett híve vagyok a balansznak, igaz a régi rendszerben sincs balansz, de ilyen karakter is mint a Shenar csupán egy van. Ez pedig a bárd.

 • „Én azért szólok, csupán, hogy kis szinten ne érjen el mindent, mert akkor hova tökéletesedne? (…) Ez a ti dolgotok, de a határt akkor is érdemes megtartani.”

  Én nagyon hálás vagyok szóltál köszönöm 😉 … építő volt… vagy mi

  „Lehet egy jó szerepjátékos kezébe adni, viszont nem alkalmas arra, hogy rendes versenyen szerepeljen, csupán a ti által szervezett sorozat keretei között .”

  Tényleg építő, az elf gombásszal együtt.

  A mi kungfunk jobb?! 8)

 • hmm… lehet, hogy én nem értem a dolgot… és azt is elfogadom, hogy a bárd valamilyen szinten multikaszt… de miért ennyire kiemelten „tápolt”? szerintem akadnak azért hátrányai is… Ceripapa?

 • Oké 😀 rájöttem mit kell irnom XD , este álomba szenderülésemkor jutott eszembe mire hasonlít a kaszt 😀
  – Naruto nevezetű anime-ből, magára Narutora ,csak itt nem szerencsétlen az ember.
  Gondolom a nindzsa, aki most végzett a titkos szektájánál sem egyből a legjobb nindzsa a nindzsák között.
  Értetendő ez a többi fejvadász vagy orvgyilkos szervezetre vagy éppen a kardművészekre , harcművészekre ,hanem azzá válik. Ez pedig idő és tapasztalat függvénye.

  Sztem már eléggé kiveséztem a dolgot nincs már mit hozzátenni 😀

  Hát a bárd úgy néz ki mint egy gyakorlati példa a wow-ra visszavezetve a druida:

  A bárd tud harcolni:
  – 9 HM/szint, nem annyira mint egy harcos vagy egy gladiátor de a varázslatai ezt is segítik.
  A bárd szociális karakter is egyben, be tud illeszkedni és a rakat képzettsége ezt segíti elő.
  Felismeri a varázstárgyakat, csupán érintéssel a későbbi szinteken.
  – Szociális , alvilági , harci , világi képzettségeket kap a későbbi szinteken.
  – Kp alapja(4) és Kp/szintje(6) ennek ellenére magas.
  – 45% / szint
  Ha úgy rakod össze rengeteg manája van és később ott a hatalom amulettje.

  Egy dolgot szeretnék kérni :] hogy hozzászólást lehessen majd javítani 😀 vagy törölni mert most is rosszul illesztettem össze a mondókámat.

 • ceripapa: ezért is vannak a cikk végén ajánlások művekre, hogy véletlenül se vegye valaki egy kalap alá a naruto sorozat „nem-tudom-mijeivel”. Ha kéred összevonom a hozzászólásaidat.

 • Nem , azért írtam 😀 hanem hogy a szerkesztés mód jó lenne a bárdosra, mert sorrendben nem jól írtam ki a dolgait , a saját véleményem alapján.
  A naruto-s dolog az az én kis lelki és szellemi világomba hasonul hozzá, persze ez az én véleményem :] sztem maradhat :].
  Viszont láttam a művek közül amit írtatok:
  Basilisk anime sorozat, Ninja Scroll anime, Shinobi film ezeket mind láttam és nekem nem ezt adta vissza, csoda lenne ha ugyanaz lenne a véleményünk, mivel minden ember más :]

 • ceripapa: Ifar és az én képzeletemben is anno a kaszt megírásakor az lebegett, hogy a karakterek képzése már igen fiatal korban teljes, amit aztán csak a tapasztalattal csiszol és tökéletesít. Ez mindig egy érdekes kérdés, hogy melyik kasztnál mit is jelent meg hol is van nagyjából az első szint. A shenar önmagában is remekük helyt áll már kezdetekkor is, ilyennek írtuk meg. Persze, ezt lehet táposnak is nevezni.

  Én értem, hogy számodra a szerepjátékban a számok testesítenek meg egy karaktert és hogy szerinted a különböző kultúrák annyira nem különbözőek mint mondjuk nálam. De gondolom te is láttál már meghalni bárd karaktereket szép számmal, varázslókat is akár, ahogy én például túlerőben lévő shenarokat elhullani kalandozókkal szemben. Tényleg, ha ez távol tarthat a versenyeinktől, akkor valóban nagyon más az elképzelésünk a szerepjátékról. Üdvözlöm a rendes versenyeket.

 • Én nem a versenyeket amit rendeztek, hanem a karaktert amit alkottatok tartom olyannak ami nem illik versenykörnyezetbe, mert jelentős előnnyel bír.
  És sajnálom, hogy megsértettelek, viszont amit írsz nem éppen valós, a kultúrákra mondtam, hogy éppenséggel mindenkinek ugyanannyira idegen egy kultúra, mint egy Shenarnak.

  De az nem jó megfeleltetés, hogy mindenhol számára idegen kultúra, ez bármely kalandozó számára ilyen lehet és nem kell Shenarnak lenni. Egy északi aki egész életében nem járt Toronban csak halott róla, nem lesz sokkalta informáltabb. Vagy egy Shadoni lovag akit északra vitt a sors ,nem lesz előrébb mint egy Shenar. És ilyen téren minden karakter a Shenarral egy szinten indul.

  A másik rész pedig arra utal, hogy mindig vannak olyan országok, vagy tartományok melyek egyes népekkel szimpatizálnak. Annak ellenére, hogy nem bízol meg senkiben, lehet hogy nem vernek át ilyen helyeken vagy éppen megfelelő tiszteletet kapsz, mert egy adott ország népéhez tartozol.

  Attól, hogy te egy mestergyilkos vagy és húzottszemű az emberek nem lesznek veled feltétlenül bizalmatlanok, lsd Niare és Tiadlan is benne van az északi szövetség tengelyében, Toronnal és csatlósaival szemben.

  A számok,szavak, pedig csupán Ynev világának karaktereiről leképzések,relációk,hozzárendelések melyek segítik behelyetesíteni, megérteni, és átlátni a rendszer egy-egy elemét. Elősegítve azt, hogy egy jobb rendszert alkossanak, ha az adatok túlságosan kiugróak.

 • Úgy látom a válaszom nem elégített ki. 🙂 Van ilyen. Ha tényleg le kell menni a statisztikák mélyére ezzel a kaszttal akkor tegyük meg. A találkozóinkon (ha ismered, a Kalandozokon is átvették ezt) a kidobási kód már nemigen rúg labdába, mivel nemigen használjuk így, már otthoni játékokban is ritkábban. De ha esetleg mégis … engem a vérbe tudtak anno idegesíteni azzal, hogy olyan harcművészek és kardművészek jöhettek ki, akiknek egyszerűen nincs meg a pszi használatához elégséges tulajdonságuk. A shenarnak talán már nincsenek ilyen problémái.

  A harcértékei erősebbek mint a többieké. Teljesen igazad van. Cserébe nem kapja meg a többi fejvadász szinte névjegyként funkcionáló, rendszerből kilógó gyilokvasait, amivel mindenkinél mindig jobbak. A shenar-kard, amit használ messze nem egy mara-sequor, lagoss vagy egy kardművészek által használt slan kard. Inkább hasonlítanám a fejvadászkardhoz (a táptánc nélkül) vagy a mesterkardhoz, ami inkább fejez ki egy, a világban létező rangot mint valódi erőt.

  A képzettségeiből sok van és azok is erősek. Meglehet. Azonban teljesen nélkülözi azokat a szociális pluszokat, amiket használnia kell a túlélésért. Nálam is a shenarok mellébeszélést és színészkedést vettek fel korai szinteken, eszük ágában sem volt tápolni. Ezzel szemben ugye egy rendes fejvadász hamar rámegy a pusztításra is (ahogy hivatalos kalandban teszik – Jó széllel). Ha utánaszámolsz, a speciális pszi miatt három szinttel mindig elmarad majd chi-harcban a harcművész kaszttól és ez végzetes lehet (ld. Lazacszín hold alatt Boomen novellában a harcukat).

  Rosszabb mint egy kardművész, de szerinted erősebb mint egy fejvadász. Fontosnak tartom kiemelni azonban, hogy nem kapja meg mindenki kedvenc tápját, a két szintenként plusz sebzést jelentő képességet. Abból az egyszerű okból, hogy nem tartozik a harcos főkaszt fejvadász kasztja alá egyértelműen. Szerintem ez így fair a különböző kasztok tagjaival szemben is…

 • A típusfüggő a fejvadász de nagyjából Gulandro előző hozzászólása volt az ami nagyjából megmutatta a sok képzettség felvételének okát. Amit persze nem tartok éppen elégséges feltételnek.

  A vérpistí, menjünk és gyilkoljunk fejvadászok, kardművészek, akik csak a gyilkolásra mennek, sztem nem mérvadóak. Vannak ugye úgynevezett kém ügynökök/beépülő ügynökök is , és pont ők azok, amire , mint te is írtad elején a Shenart fejleszted.

  Életemben játszottam 1-2 fejvadásszal XD de nekem elég volt az embervadász :] szóval max fejvadászkardot láttam életemben , „tinci- tánci” nélkül.

 • Amiben még ma is nagyon előremutatónak tartom Ifarék kasztját, hogy kimondták, hogy a chi-harcban nem minden megragadott és éppen kéz ügyében lévő fegyver alkalmazható. Korántsem. Csak az a fegyver vagy fegyverpár, amivel éveket tanulja a formagyakorlatokat és fogásokat. Szeretem ezt alkalmazni azóta is harc és kardművészek stílusaira is.

  „A vérpistí, menjünk és gyilkoljunk fejvadászok, kardművészek, akik csak a gyilkolásra mennek, sztem nem mérvadóak.” Ettől még igenis lesznek és vannak olyanok is akik így játszanak. Én is láttam „rendes versenyen” miket művelnek kardművészek és fejvadászok. Azt tapasztaltam viszont, hogyha ehhez hasonlóan egy értékrendet is adsz a karakter mellé az pont olyan határokat teremt, amiket te hiányolsz.

  Az pedig, hogy kihasználod e az adott kasztod lehetőségeit és képességeit … szubjektív, az opció ott van hogy embervadásszal igenis lugoss pugoss katát tolj és ha megrekedsz a kalandban akkor a kollektív embervadász tudatból szerezz információkat. Például… anélkül hogy emögött különösebb kézzel foghatóbb elvi iránymutatás lenne. Szerintem.

 • Habár én is úgy gondolom hogy egy trú ninja ellen senkinek sincs esélye, max 2 trú ninja-nak, ettől eltekintve szerepjátékban nem szívesen alkalmaznám őket. Igaz, ha valósághűen lennének megcsinálva, kb felérnének egy hatalomszavakkal rendelkező pap/varázsló/fejvadásszal, mivel egy igazi ninja LEGYŐZHETETLEN (http://www.youtube.com/watch?v=gWQ8ec3ogBM)… Ezek ellenére jó ötlet, hogy szerepjátékosként egy ninja-szerű karaktert alakíthat a játékos, bár a fenti karialkotás szerintem is eléggé túltápolt… miért is?
  Tegyük fel a csapat felállása a következő: egy shenar, egy barbár, egy tolvaj, egy íjász. Kalandozóink egy zárt ajtóhoz érnek, a tolvajunknak felcsillan a szeme, elkezd kotorászni a felszerelése között már rakná be az álkulcsot mikor másik oldalról kinyilik az ajtó. -Átmásztam, találtam kulcsot. – Mondja a ninnya. Hőseink tovább lépnek mikor is egy őrtoronyban egy alakot vesznek észre aki mintha őket vizslatná. Az íjászunk már tölti is a nyílvesszőjét, ami sajnos már csak egy hullába tud belecsapódni, ami mögül a ninnya lép ki. Végül elérnek a főbosszhoz, ahol a barbár rögtön el is kezdi magát harcilázba vonni, és mikor már dühe tetőfokára lép a boss hanyattesik mérgezés hatására…
  Ez persze egy elnagyolt példa, de szerintem a legnagyobb hibája a karakternek, hogy a többitől veszi el az értelmet. Mi anno egy szimpla fejvadászből csináltunk tökéletesen megfelelő ninját. Annyi volt a lényege, hogy máshonnan jött és más fegyvereket használt. Ismétlem az ötlet jó, csak a megvalósítás nem. Szemtől szembeni harcba sokkal inkább legyengíteném, mivel az animéken kívül nem igazán harcoltak sose így a ninják. Sokkal értelmesebb lenne ha elég alacsony HMekkel rendelkeznének, viszont meglepetésből támadásra ill hátbaszúrásra kapnának bónuszt. Amellett a kétkezes harcot is redukálnám rövid fegyverekre, méregkeverést herbalizmust elvenném (a ninják csak kaptak mérget maguk nem gyártottak) lovagolni meg szintén nem hiszem hogy alapesetben tudnak (habár azaz 1 kp már lényegtelen.)
  Az meg hogy versenyre terveztétek megint más téma. Mivel a versenyeiteken maga a szerepjáték a pontozás 50%át teszi ki, megállapítható, hogy egy shenar, már nagyobb eséllyel indul magas helyezésért, mivel tápos karival könnyebb végigtolni a kalandot. Az meg, hogy a másik fele szerepjáték, nem tudom… a régebbi szerepjátékosok közül szerintem nagyon kevés van aki nem tudna eljátszani egy ilyen karaktert, aki meg igen, az ugyanerre lenne képes egy harc/kardművésszel.
  Nem akarom ismételni magam, de muszály. Az ötlet jó, hasznos, én is szívesen játszanék vele, ha kicsit gyengébb lenne és hogy ceripapa szavaival éljek, határok között lenne a karakterem. Mivel egy ilyen karakter, egy tapasztalt játékos kezében egyszerre nagyon jó szerepjáték lehetőség és legyőzhetetlen gyilkológép.

 • moonwish: a Kalandozók élete nem csak játék és mese. Remek élete lehet egy olyan renegát shenarnak, akit folyamatosan a saját klánja zaklat és hogyha útjuk során egy igazi slan út járóval találkoznak az az ellenségükként tekint rájuk. Kocsmai verekedésekben ő az első aki alul marad, mágiával szemben gyakorlatilag védtelenek klán szinten is és számukra minden nem a Szigetvilágból származó kultúra új és nehezen elfogadható. Szerintem ezt nehéz kijátszani, az általad körülírt gyilkológépet könnyebb. A kaszt erős, aláírom, nem gyenge … viszont okkal az.

 • Ez igaz, de nem látom át, miért nem lehetne egy egyszerű fejvadászként kidolgozott karit, aki mellesleg niaréből, vagy enoszukéből származik ugyanigy kijátszani… ugyanezek lennének a hátrányai, de nem lenne a többi játékossal szemben erősebb

 • ökölharc MF el ekkora hm ekkel nemhiszem hogy alulmaradna kocsmai verekedésben, másrészt elég pszi-t kap pyarr mf el is hoz elég pajzsa legyen.

 • Huhú, szinte izzik az oldal! 🙂 Én már félek bemutatni az én törpe kasztjaimat. 🙂

 • moonwish: annak, aki olyan keleti orgyilkost szeretne játszani annak még mindig opció a félhivatalos Enoszuke kiegészítőben szereplő Sinobi vagy a hasonlóan rajongói alkotásként megtalálható niarei fejvadász. A shenar egy más játékos stílust és mentalitást elégít ki, de követel is meg. Alternatíva egy misztikusabb megközelítésre.

 • Meséltem már a Törpe bányászomról ?:D XD

 • moonwish:

  Ez konkrétan egy rossz példa bájdövéj, hiszen amit leírtál azt egy fejvadász is megteszi, másrészt pedig egy tolvajnál senki nem mászik jobban, és nem is nyit ajtót jobban, meg egyáltalán semmit ami %-os 😉

  Azt pedig csak mellékesen jegyezném meg hogy az itt leírt harcművészet egy rúnás/hivatalos stílus, amit bármelyik harcművész használhat 😉

  Az meg hogy versenyre terveztétek megint más téma. Mivel a versenyeiteken maga a szerepjáték a pontozás 50%át teszi ki … súgok többet 😉 … pár mesélés után ezt bizton állíthatom, még ha csak egy átlag számról beszélünk akkor is, nálam meg főleg.

  thats all folks.

 • Nem teszi könnyen játszhatóvá a kasztot az a dolog, hogy számisztika szerint egész magas értékei vannak. A karakter alkotás során amúgy is rangsorolva vannak a kasztok – lásd mi mennyibe kerül – pont azért hogy balancos legyen a dolog.

  Főnixel egyetértek, én is meséltem már jó pár találkozón nálam is a szerepjáték adta a pontok többségét. Nagyívből ürítek, hogy végigérnek-e a modulon vagy sem. Számomra az a fontos, hogy a csapat és én is remekül érezzem magam!

 • Sztem itt joféle elbeszélünk egymás melett történet van fenforgóban, igazából akik támadják a kasztot főként azzal érvelnek h tök fölösleges csinálni rá kasztot amikor ott a fejvadázs csak azt mondod h ‘szukéról jöttem és voila, nem kell ezért külön kasztot csinálni és adni neki belső időt (wtfomglol). Ezzel szemben a másik fél azt mondja, hogy de ők azért csinálltak erre külön kasztot mert , hogy szinesítsék a dolgokat és mert szerintük azt a karaktert amit ők elképzelltek nem lehet megvalósítani a fejvadászból és hátrányként sorolják fel, hogy idegen kultura (amire valljuk be némi jozan paraszti ész megoldás lehet, amit várjunk már el egy karaktertől)
  Csak ugye fenn áll a probléma, hogy a fejvadászból nem tom emgcsinálni mert nem tud chi-harcolni, a harcmüvészböl nem tom megcsinálni mert az meg na mégsem fejvadász hátulrol nyakvágos karakter (habár ugy gondolom, hogy igen képeznek ki hasonló harcmüvészeket max fel kel lvenni 1-2 plusz képzettséget! Amit fel le lehet zsirozni a KMel )
  Ugyhogy ugy gondolom, hogy ez a karakter azon logika mentén született ami alapján elkészült a botos harcmüvész, az íjas harcművész és a csatabárdos harcmüvész!

 • Wohó, most vágom, hogy wier is lehet! Bwáháhá, vámpír nindzsa! A világok pusztítója. Tsubamegaeshi titkos kardtechnika! Titkos harcművészeti stílus fogra: szájkarate, jííháá! 🙂

 • Khuriboow

  Wier nagyon sok minden lehet, ez nem ritkaság. Ha az MTK „mindenre kiterjedő” fajleírásait nézzük, akkor tulajdonképpen bármi amit a Km enged.
  Csak egy példa: Aztmondja azért nem lehet wier varázsló, mert hogy a rendben az ilyet azonnal leolvassák az aurádról, és hogy a nagy varázslók „nem látnak szívesen” , lévén te csúnya gonosz vagy… aham, akkor legyetek szíves erről szóljatok pl. a Holdkos varázslórendnek is, csak hogy egy példát említsek 😉

  Shalafi

  Szerintem egész egyszerűen annyiról van itt szó, hogy kinek mi fér bele. Ízlések és pofonok, pont mint a való életben 😉 . Mint hogy mondtad, neked már az MTK-s fajok sem nagyon, nekem egy Shenar is simán.
  Igaz hogy lehetne fejvadászból is csinálni Szuke gyilokmestert, de ennyi erővel akkor pl. a keleti barbár is csak egy harcos lenne, ugyanúgy ahogy az amazon, illetve talán a papok között sem lenne ég s föld a különbség, ha nem lenne PPL. Nekem ezért fér bele… lám másnak már nem. De persze mindenkinek szíve joga. erről szól a szerepjáték, felállítjuk azokat a kereteket amiben s amivel mi játszani szeretnénk, s ezt tesszük. Senkinek nem erőszak a disznótor. S mint látjuk vannak többen is akinek a bárd, s tudjuk van akinek már a varázsló is csak erős fenntartásokkal fér bele… pedig azok hivatalosak.
  Ha a rendszer csiszolt gyémánt lenne, s nem hagyna felvetődni rengeteg kérdést, akkor persze nem születnének ilyen „problémák” , hiánypótlások sem. Hiszen van egyáltalán olyan kis hazánkban, aki nem házi szabályokkal játssza a Magus-t? … akkor nincs több kérdésem.

 • Én úgy tudom Phinix, hogy a Kalandozok.hu nyári és Téli táborok jelenleg úgy zajlanak:
  Használhatók könyvek alapesetben: ETK, HBG, PPL1-2 + MTK képzettségei.
  Ha a modulhoz nem tartozik nagyon megkötés: MTK is jöhet a fajok tekintetében.
  Az ostromosok által szervezett Magus versenyre ugyan ez volt igaz, csak ott a játékosok nem alkothattak karaktereket, hanem kész koncepciók közül válogathattak.

  A Shalafinak szánt mondandód végére vonatkozóan, sokan csak előny/hátrányt, képzettségeket tesznek hozzá házi kiegészítővel, esetleg erratáznak egyes dolgokat, vagy elírásokat.

  Igaz az is hogy házi kiegből lettek megvalósított kasztok, pl sámán. De azért ez nem jellemző dolog, hogy a játékosok saját kedvükért kasztot alkotnak.

 • ceripapa: amikor mi szerveztük a Kalandozok versenyeit anno, akkor a shenar is játszható kaszt volt … évekig.

 • Hát akkor biztos nem jártam a táboraikba :]

 • Nem csak táborokban, egynaposokon is játszható volt! A Rúnában megjelent kasztokkal együtt! Ahol volt kráni fejvadász, gorviki fejvadász stb. Igazából itt a probléma az lehet hogy a rendek, klánok, iskolák kiegészítő soha nem látott nap világot :S Pedig lenne rá igény szerintem, nem kicsit lásd mtk. Szerzetes rendek. Akkor ott vannak a Lovagok ott is nagy különbségek lehetnek mind mentalitásban mind fegyverzet vértezetek terén, plusz képzettségek terén is, A fejvadászokról meg ne is beszéljünk… 🙂

 • Üdv Mindenkinek!

  A kaszt ötlete nagyon tetszik, abszolút beilleszthetőnek tartom Ynev világába. A háttértörténet igényes látszik, hogy nem 10 perc alatt alkották. 🙂

  Másrészről a statisztikáit én is picit erősnek tartom, de azt hiszem erről már elég szó esett…

  Egy pár észrevétel.
  1) Hiányzik a kidobásnál az Érzékelés.
  2) Azt olvastam, hogy nem ismerik a pszi pyarroni mesterfokát. Ez azt jelenti, hogy nem is használhatják azokat, vagy csakis önmagukra az Af szerint?
  3) Amennyiben nem tanulják meg a pzsi pyarr MF-et, úgy használhatják-e a Halálos ujjat? Mivel az sem önmagára hat. (legalábbis szerintem)
  4) Képesek puszta kézzel Chi harcra, vagy csak Shenar- karddal?

 • Sztem a halálos ujj az müködik mert spec pszije van és a slenek sem ismerik az MF et mégis tudják használni!

 • Javíts ki ha tévedek, de a Slan pszi leírásában úgy rémlik benne van, hogy magába foglalja az általános diszciplínák mesterfokú ismeretét.

  A Shenarnál az a különbség, hogy külön ki van emelve, hogy nem ismerik őket.

 • ETK 118. oldal ÁLtalános diszciplínák leírása:

  …A Slan út és a Kyr metódus használói az Általános Diszciplínák kapcsán már az első szinten is mesterfokú alkalmazónak minősülnek…

  Shalafinak abban igaza van, hogy a Slan út ismertetésénél, van egy bejegyzés, miszerint: a Slan diszciplínákat csak saját magán alkalmazhatja, (kevés kivételtől eltekintve). Gondolom a kivétel a Zavarás és a Halálos ujj.

  Alap esetben ez semmiféle kérdést nem vet fel, de mivel a Shenar ilyen szempontból különleges továbbra is kérdés, hogy ha nem tanulja meg másokra kivetíteni elméje erejét (pyarroni MF), akkor a slan pszit ez hogyan befolyásolja?

 • Akkor arra emlékeztem, bocsi, így a kérdésre nem vok kompetens válaszadó! 🙂

 • A Halálos ujj az én értelmezésem szerint egy, a saját testére alkalmazott diszciplína. Ennek megfelelően használhatja a shenar is abban az esetben, hogyha megfelelő szintre eljut. A Chi-harcot, mivel harcművészeti stílusa szerint alkalmaz pusztakezes mozdulatokat, használhat ilyen formán.

Vélemény, hozzászólás?