Alábbiakban egy olyan opcionális szabályt szeretnék bemutatni, aminek szerzője ismeretlen. Még a magus.rpg.hu idejéből ismerem én is, azóta pedig előszeretettel és (mondhatom) sikerrel alkalmazom kalandmesterként. Külön cikket szentelnék neki szívesen, hogyan és mikét érdemes mesélőnek bevetnie ezt, milyen tapasztalataim vannak és milyen veszélyekkel is járhat, de végül úgy döntöttem, hogy most a maga pőre módján közöljük, ahogyan van és ahogyan megismertem.

Nem pusztán, mint szabálymódosítás jelentős. Hanem az elmélete is, ami kibővíti, kiterjeszti egy kicsit a pszi-ről alkotott világképet is. Felvetve azt a (sokszor háttérba szorult) gondolatot is, hogy az emberi elme képességei Yneven nemcsak határtalanok, de még mind a mai napig kiaknázatlanok. Ezért gondolom, hogy (egy kicsit) hasonlóan a Torzmágiához, a pszionika továbbgondolásához is elengedhetetlen adalék ez a cikk. Köszönjük tehát „ismeretlen szerző”. (Magyar Gergely kutatásainak köszönhetően tudjuk, hogy a szerző az egykori M* levelező listán egy bizonyos Aquir volt)

***

A következőkben egy opcionális szabály-kiegészítést olvashatsz. Nem mondom, hogy tökéletes, meg jó, meg stb., ez egy elgondolás, váz akar lenni, amit tetszésed szerint változtathatsz. A MAGUS-listán való beszélgetés, kritikák eredményét még nem gondoltam át teljesen, de később megpróbálok néhány javasolt változtatást eszközölni a ‘művön’. Lássuk az eredetit:

– Mi az, amit csinálsz?
– Pszi…
– Egészségedre!

,,VADPSZI’’ SZABÁLY-KIEGÉSZÍTÉS

A gondolkodó elme hatalmas erőforrásokat rejt, melyek felhasználásával uralmunk alá hajthatjuk testünk minden porcikáját, befolyásolhatjuk az anyagi világ törvényeit, vagy akár mások tudatát. Ezt az erőt Pszi-nek nevezzük. A Pszi olyan rejtett tudás, mely minden élő, gondolkodó elmében ott rejlik, s olykor meg teljes képzetlenség eseten is megnyilvánul…

,,A Pszi alkalmazó agya úgy viszonyul egy képzetlen tudathoz, mint a csiszolt drágakő a hegymélyből kibányászotthoz.’’


Olykor – különleges vészhelyzetekben – az emberi fizikum látszólag csodákra képes. Egy vadállattól megrémült gyermek hihetetlen gyorsasággal képes felkúszni egy sudár, ág nélküli fa törzsén, s miután a veszély elmúlt, nem csak azon csodálkozik, hogy miképp sikerült ez neki, hanem gyakorta lemászni sem tud magától. Ez jellemző példája a Pszi akaratlan megnyilvánulásának, hiszen ilyenkor az agy szabadít fel a testben olyan erőforrásokat, melyek egyébként nem hozzáférhetőek.

M.A.G.U.S. – Pszi (idézet a bevezetőből és a ‘Képességjavítás’-ból)

Ez a szabály-kiegészítés megteremti a lehetőséget annak, hogy – korlátozott mértékben – közemberek, NJK-k és akár JK-k is ,,használhassák’’ a már megismert Általános (pyarroni) Pszi Diszciplínákat kezdetleges, természetes formájukban. Ezt a módszert minden olyan lény (de kizárólag olyan) alkalmazhatja, aki nem rendelkezik semmilyen Pszi képzettséggel, azaz még nem tanulta meg tudatosan kontrollálni agyi energiáit. Természetesen mindenki csak magára alkalmazhatja ezeket (azaz alapfokú Pszi használónak minősül) bár nagyritkán előfordulhatnak kivételek.
A játékrendszer szempontjából négyféle helyzet különböztethető meg az alkalom függvényében:

I. abszolút stresszhelyzet (saját élete közvetlen veszélyben van)
az alkalmazás esélye: 80 %

II. normál stresszhelyzet (barát, rokon élete veszélyben van)
az alkalmazás esélye: 50 %

III. kis stresszhelyzet (kellemetlenség elkerülése , vagyonszerzés)
az alkalmazás esélye: 20 %

IV. nincs stresszhelyzet (pl. karosszékben ülve becsukott szemmel)
az alkalmazás esélye: 1 %

Ezek az esélyek csak az adott napon való első próbálkozás esetén érvényesek, ugyanis minden újabb alkalomkor, amikor valaki megpróbálja segítségül hívni a rejtett agyi energiákat, az adott százalékértékeket annyiszor kell felezni, ahányadik próbálkozás volt az adott napon (az elsőt még nem számolva), akár sikerült a „vad” diszciplína használata, akár nem. (Tehát ugyanaznapi másodszori próba esetén felezni, harmadszor negyedelni stb.)

Ez azért van így, mert már maguk a próbálkozások is úgy kimerítik az agyat, hogy egy normális alvás szükséges annak teljes feltöltődéséhez (azaz másnap mar elölről kezdődik a számolás, amennyiben teljes a pihenés).

Meg két megjegyzést kell a fentiekhez hozzáfűzni: az egyik, hogy a megadott esélyszázalékok inkább irányadó értékek, a KM, ha úgy gondolja , az adott helyzethez rendelhet köztes (kisebb vagy nagyobb) értékeket is (pl. adott esetben egyáltalán nem ad esélyt a sikerre). A másik dolog, hogy az esély soha nem csökkenhet 1% alá , azaz minden próbálkozáskor minimum 1% esély van a sikeres használatra (a 01 siker, a 00 balsiker).

Az egyszerűség kedvéért úgy tekintsük át e „vad” diszciplínákat, mint az általános (pyarroni) Pszi Diszciplínákat, ugyanis hatásmechanizmusukban sok hasonlóság fedezhető fel – nem véletlenül -, hiszen ezen ősi formákból alakították ki a ma is ismert Pszi alkalmazásokat (természetesen sem a Slan, sem a Kyr metódus diszciplínáinak nincs semmilyen „vad” változata). Megjegyzendő, hogy általában a „vad” diszciplínák használata tudatalatti, hiszen (főleg a közemberek esetében) előfordulhat, hogy nem is ismeri (vagy nem hiszi el) a Pszi Diszciplínák létét. Ez JK-k esetében úgy működik, hogy bár a játékos jelenti be a „vadpszi” használatának szándékát, a karaktere nem feltétlenül tud róla. Olykor a KM a játékos tudta nélkül is próbálkozhat a JK nevében. Minden „vad” diszciplína használatára jellemzőek a következők:

– a „meditáció” ideje minden esetben 1 szegmens;
– az időtartam a diszciplínától függ (általában rövid idejű , egyszeri , vagy a veszély/szituáció elmúltáig tart);
– nem kerül Pszi-pontba (használójának nem is lehet)

Persze így felmerül a kérdés, hogy akkor hány Pszi-pont értékűnek minősül a használatuk? Erre a következő táblázat vonatkozik:

I. abszolút stresszhelyzetben: 3k6 + Int. tíz feletti része
II. normál stresszhelyzetben: 2k6 + Int. tíz feletti része
III. kis stresszhelyzetben: 1k6 + Int. tíz feletti része
IV. nincs stresszhelyzetben: 1k3 + Int. tíz feletti része

Megjegyzés: amennyiben bármelyik kocka a maximumara fordul, úgy azzal újra lehet dobni, egészen addig, amíg a kocka a maximumát adja (mint az íjász szabály esetében);

 

Emlékfelidézés:
Jellemző alkalom: III., IV.
Időtartam: természetes feledésigÉbredés:
Jellemző alkalom: III., IV.
Az esélyek a következőképpen módosulnak: I. és II.: 100% III.: 60% IV.: 20%

Érzékélesítés:
Jellemző alkalom: I., II., III.
Időtartam: 1k6 kör

Fájdalomcsillapítás:
Jellemző alkalom: I., II.
Időtartam: végleges

Hatodik érzék:
Jellemző alkalom: I., II., III.
Időtartam: 1k6 perc
Használata MINDIG tudatalatti.

Képességjavítás:
Jellemző alkalom: I., II.
Időtartam: a veszély vagy szituáció elmúlta

Pszi-roham:
Jellemző alkalom: I., II.
Időtartam: egyszeri

Telepátia:
Jellemző alkalom: I., II.
Időtartam: annyi szegmens, ahány Pszi-pontosnak minősül az akció. Ez kivételesen mesterfokú használatnak minősül, bár sokkal behatároltabb módon, mint a kifejlesztett diszciplína. Használatával legtöbbször érzések, néha gondolatok közölhetők (esetleg képek is).

Telekinézis:
Jellemző alkalom: IV.
Időtartam: 1k6 kör
,,Vad’’ formájában meglehetősen ritkán használt diszciplína, sokkal inkább a ,,vad’’ tehetségek sajátossága.
Az esélyek a következőképpen módosulnak: I., II., III., IV.: 1%

Pszi-lökés:
Jellemző alkalom: IV.
Időtartam: egyszeri
,,Vad’’ formájában meglehetősen ritkán használt diszciplína, sokkal inkább a ,,vad’’ tehetségek sajátossága.
Az esélyek a következőképpen módosulnak: I. és II.: 5%; III. és IV.: 1%

Testhőmérséklet változtatás:
Jellemző alkalom: I., II., III.
Időtartam: a veszély vagy szituáció elmúlta

Érzék tisztítás:
Jellemző alkalom: I., II., III.
Időtartam: végleges

Dinamikus Pszi-pajzs:
Jellemző alkalom: I. , II.
Időtartam: a veszély vagy szituáció elmúlta.
Az egyik legérdekesebb „vad” alkalmazás. Segítségével időlegesen megnövekedik mind az Asztrális, mind a Mentális Mágiaellenállás (egyszerre!), mely tulajdonképpen a Tudatalatti Mágiaellenállás egy különös fajtája, bár Dinamikus Pajzsként funkciónál, így érzékelhető és Pszi-ostrommal le is bontható.

Összpontosítás:
Jellemző alkalom: I., II., III.
Időtartam: a veszély vagy szituáció elmúltaSzinesztézia:
Jellemző alkalom: IV.
Időtartam: 1k6 kör
,,Vad’’ formájában meglehetősen ritkán használt diszciplína, sokkal inkább a ,,vad’’ tehetségek sajátossága.
Az esélyek a következőképpen módosulnak: I., II., III., IV.: 1%

Membrán:
Jellemző alkalom: I., II.
Időtartam: a veszély vagy szituáció elmúlta

Csettintés:
Jellemző alkalom: I., II., III.
Időtartam: egyszeri
Az esélyek a következőképpen módosulnak: I. és II.: 90%; III.: 30%; IV.: 5%

Hajlítás:
Jellemző alkalom: IV.
Időtartam: végleges
,,Vad’’ formájában meglehetősen ritkán használt diszciplína, sokkal inkább a ,,vad’’ tehetségek sajátossága.
Az esélyek a következőképpen módosulnak: I., II., III., IV.: 1%

Szemmel verés:
Jellemző alkalom: III., IV.
Időtartam: végleges
,,Vad’’ formájában meglehetősen ritkán használt diszciplína, sokkal inkább a ,,vad’’ tehetségek sajátossága.
Az esélyek a következőképpen módosulnak: I., II., III., IV.: 1%

Statikus Pszi-pajzs:
nincs „vad” változata

Pszi-ostrom:
nincs „vad” változata

Abszolút látás:
nincs „vad” változata

 

M.A.G.U.S. Hagyomány #4 – Vadpszi (opcionális szabály)

2 thoughts on “M.A.G.U.S. Hagyomány #4 – Vadpszi (opcionális szabály)

  • Üdv!
    Meglep, hogy ennyire kiemelted, hogy ismeretlen a szerzője.
    A Vadpszí című cikk még a MAGUS Listán jelent meg, Aquir neve alatt.

    Ezután, mind a MAGUS RPG.hu, mind a MAGUS-Site G-portal és az Atlantisz oldalak is a szerző feltüntetése nélkül szerepeltették a cikket.
    és mindez az információ évek óta nyilvános a Kalandozókon, csak meg kell nézni. 😉

  • Ezért is jó, hogy kiderült. 🙂 A régi anyagaimat tallóztam, mikor kerestem. Legközelebb a neten és a kalandozókon is szétnézek.

Vélemény, hozzászólás?