Ahogyan azt már korábbi cikkünkben is is alaposan kielemeztük, az összefüggő kalandmodulok és az azokon átívelő történetek nem idegenek a M.A.G.U.S. szerepjáték történetében. Az ilyen sorozatokat nevezzük „kampányoknak”, melyek szánt szándékkal emlékeztetnek az otthoni játékülések dinamikája által létrehozott közös kalandozásra. Ezek a kampányok általában egy közös motívum, karakter, történeti elem körül forognak és egymástól (a képzeletbeli világ törvényszerűségein belül) időbeli és térbeli folytonosságukkal eltérő kalandokat tömöríthetnek magukba (ejtsd: van amelyikben a kalandok közvetlen folytatásai egymásnak, mint egy tévésorozatban vagy ennél sokkal lazábban kapcsolódnak egymáshoz).

A fentiek alapján a Nagy Dél-Ynev Kampány egy különös darab, mert bár nem lehet állítani, hogy egy jól meghatározott A pontból jutattja el a csapatot B pontba és az is igaz, hogy a maga (zavaros) idején azt sem lehet mondani, hogy azzal a széndékkal készült, hogy a végén majd egy nag, mozaikokból összeálló „AHÁ” élményt adjon a résztvevőinek. Ami viszont biztos, hogy már itt is megfigyelhető sok olyan elem, gyakorlatilag ennek folyamán kristályosodott ki, amelyek manapság már evidenciák, illetve alapkövei lettek több későbbi kalandnak és kezdeményezésnek.

Igen, ez azt is jelenti, hogy nem mai darab (hordozzon ez bármilyen jelentőséget is) és a kalandok minősége és milyensége egészen más lehet manapság, mint egykor. Különös tekintettel olykor túlírtsága lehet szembeötlő, máskor pedig vázlatossága. Ez abból is fakadhat, hogy minden egyes kalandja más és más elv alapján készült el, másfajta mesélői és játékosi hozzáállást követel meg, cserébe nagyon változatos élményt nyújthat azoknak, aki ennyi idő után nyakukba veszik Dél-Ynevet.

Ha ugyanis lehet utólag okoskodni (azt teszem), akkor a kampány célkitűzése az volt, hogy ezt a világrészt keresztül-kasul bemutassa a játékosoknak, tapasztalt és újonc kalandozóknak, egyszerre elevenítve meg a népszerű regények helyszíneit és hangulatát, ugyanakkor sok újdonságot is megmutatva velük kapcsolatban azoknak, akik már lerágott csontnak tarthatták bizonyos részeit. A kampány előzményeit taglaló és bizonyos háttér részeket felvezető kalandmodul még a klasszikus ’90-es évek háttere előtt játszódik, míg a többi hat tagja már a Manifesztációs Háború végnapjaiban járó délvidék mindennapjaiba nyújt bepillantást, amikor még kétséges a Shibara vonalán zajló konfliktus kimenetele, de már látszik, hogy így vagy úgy, de a világ arculatát mindenképpen megváltoztatja majd.

1. „Tetemre hívás…” (4-6. szintű kalandozók számára)

Shan-alion városának békéje közel egy nemzedék óta töretlen. A nomádok lassan teljesen átveszik a shadoni szokásokat és Domvik papjainak tanításait és bár a folyó, a makrancos lelkű Rienon habjai még elválasztják a két népet egymástól, mindkét fél megteszi azt, ami tőle telhető a békés egymás mellett élés érdekében. Azonban egy bosszú beteljesedésének ígérete és egy értékes, az Al Ratta bankház tulajdonában lévő szállítmány sorsa még nagyban befolyásolhatja a város és lakóinak életét akik maguk is jól tudják: a múlt démonai elől nincs menekvés a bűnösök számára. A IV. Átjáró nap modulja különös fényben mutatja be a féldomíniumok területén élő shadoniak és nomádok életét. Letöltés: (2)-[KER]-Tetemre hívás

(időrendben ez a kaland ugyan másodjára készült el és szerepelt/jelent meg, amit az ajánlott szint is jól mutat, de Ynev kronológiája szempontjából a kampány kezdete és ez alapján a sorrend alapján kerülnek a térképre is feltüntetve)

2. Váratlan vendég (2-4.szintű karakterek számára)

A Déli-városállamokban a del’Ebres birtokra sötét árny vetül és dacára a várúr Domvikba vetett hitének az események megállíthatatlanul sodorják őt és háznépét egy intrikáktól és hazugságoktól terhes helyzetbe amin már csak valami isteni csoda vagy egy „véletlenül” arra vetődő kalandozócsapat segíthet… A 2004-es II. Kalandmágus Szerepjáték Bajnokság versenymodulja mely sok kellemes percet szerzett mind a modult író és mesélő kalandmestereknek mind játékosaiknak. Letöltés: (1)-[KER]-Váratlan vendég

(míg az előbbi kaland, már a címéból is sejthetően, az első ízben alkalmazta a Tetemre hívás típusú karakteralkotást, amelyet a következő kaland végén találtok majd meg, utóbbi kaland „még” a Kalandmágus rendezvények saját karakteralkotását használta, melyet Benbe írt és az rpg.hu archívuma jóvoltából maradt fent, lásd képmelléklet)

3. A Morális Szabály (4-6. szintű kalandozók számára)

A Hat Város békéjét egyre-másra dúlják fel a különös események. Armen város urát rossz álmok gyötrik, az eljövendő veszedelem képei. Ha nem leli meg időben az összefüggést Antoh papnőjének hirtelen eltűnése és varázslórend vezetőjének aggodalmas figyelmeztetése között félő a városát veszítheti el. Meglehet az istenek kegyelméből tűnik fel egy csapat kalandozó Armen határában, hogy teljesítsék a sors rendelését vagy éppenhogy útját állják neki. Ám akadnak helyzetek mikor a halandók kezéből kihull a választás lehetősége… A 2005-ös Kalandozók II. Nyári táborának modulja mely már akkoris megosztotta a kalandor kedvű rajongókat, immáron második alkalommal kerül ki nagyközönség elé bővített, javított formájában. Letöltés: (3)-[KER]-A Morális Szabály

(ahogy jól látható, az eddigi kalandok mind különböző rendezvényeken szerepeltek és ez a tendencia nem fog „javulni”, sőt, később külön tábort és versenyeket szerveztünk, hogy a történetünk folytatódhasson. Mivel az első két kaland ráadásul egymással nincsen közvetlen kapcsolatban, így bármelyik lemesélhető külön-külön is a harmadik rész előtt vagy éppen el is hagyható. Kiemelném, hogy a Morális Szabály első két ciklusa is már azzal a „bemesélési” széndékkal íródott, hogy adott esetben külön ‘demo’ formájában lemesélhető és az alapján eldönthető, hogy szeretnék e folytatni a kalandot közösen a játékosok és a kalandmester)

4. A Gályák tengerének kalózai: “Fekete, mély vízen…” (5-7. szintű kalandozók számára)

A Gályák tengerén utazó kalandozóknak több különös eseménnyel is számolniuk kell ebben a történetben és a különös utitársuk, illetve titokzatos feladatuk tárgya csak az elsők a sorban. Az pedig, hogy önhibájukon kívül a déli tengerek rettegett kalóztestvériségének szigetén kell helytállniuk csupán színesíit ezt a helyzetet. A Gályák tengerének harcos természetű érája első alkalommal nyílik meg ilyen részletességgel mesélők és játékosok előtt oly módon, hogy nagy horderejű események részeseivé is válhatnak a kalandozók vagy hullámsírba süllyednek… A 2005-ös Tenger Farkasai Találkozó versenymodulja hosszúságát tekintve egy életút játék, nehézségében pedig egy tábor versenymoduljának felel meg, remélem sokak örömére szolgál majd az otthoni mesélések alkalmával. Letöltés: (4)-[KER]-A Gályák tengerének kalózai – Fekete, mély vízen

(ez a kaland is gyakorlatilag mesélhető és játszható az előzmények nélkül, ennek köszönhető az in medias res kezdés és annak is, hogy nyílvánvaló szándék volt az, hogy az egyes kalandmodulok önmagukban is megálljanak a lábukon. Nos, ennek a kitételnek a Gályán tengerének kalózai minisorozat a nagyobb kampányok belül egyértelműen megfelel)

5. A Gályák tengerének kalózai: Kalmárvirtus (5-7. szintű kalandozók számára)

A két modul, a (Gályák tengerének kalózai:) „Fekete, mély vízen…” és a Kalmárvirtus a rettegett tengeri kalózok két külön aspektusát és megjelenését hivatott bemutatni. Míg a tenger farkasai a „klasszikus” értelemben vett kalózok, kegyetlen, de becsületrendszerre épülő hierarchiában élnek, addig a kalmárok, akik úgy lopnak és rabolnak, hogy sokszor azt sem látod hol rövidítettek meg, kizárólag a pénzuralmi rendszerre épülő társadalmuk élén trónolva létezhetnek. A két ág nem egymástől független, inkább egymás következményei, egy kegyetlen világ „farkastörvényei” olykor a legnemesebb kalózból is zsugori gazembert képez, míg a kétségbeesett kereskedőből lehet igen könnyen tengeri haramia, aki vér és acél árán szerzi meg a jussát. A földi történelem folyamán is rengetegszer  történt meg ez a behelyettesítés és igen ritkán adatott meg az, hogy a véres diadalon és aranyak zsákmányolásán felül, az erkölcsi győzelem is érvényre jusson. Azonban egy fantázia világban, ahol az istenek tekintete kíséri a halandók minden lépését sokminden megtörténhet, olykor csodák is… Letöltés: (5)-[KER]-A Gályák tengerének kalózai – Kalmárvirtus

(a kalandok címében szereplő KER jelzés arra vonatkozik, hogy ezek a Kalandmesterek Ezüst Rendjének égisze és ideje alatt készült modulok. Ez azért is fontos, mert a rendezvényeken legnagyobb részt az ő mesélőik szerepeltek az asztaloknál, visszajelzéseket is ők adtak legtöbbször a kalandokról és a tesztmeséket is a szervezeten belül végezték el. A minisorozat befejeződésével pedig ez megváltozott)

6. Fanfár a Hősökért: Újraszentelés (5-7. szintű kalandozók számára)

Ritka és veszedelmes lehetőség, hogy hetedkori halandó a fekete hatás rosszabbik felén találja magát. Ranagol birodalmában azonban olyan erők munkálkodnak, amelyek kihatással lehetnek a kontinenset izgalomban tartó Manifesztációs Háború kimenetelére. Az események gyújtópontjában pedig mindenkinek állást kell foglalni a résztvevő felek valamelyik mellett. Az Elveszett Mesék Társasága által szervezett első tavaszi tábor rendhagyó szerkezetű kalandmodulja a maga idején megosztotta a játékosokat és mesélőket egyaránt. Letöltés: (6)-[EMT]-Újraszentelés

(az emlegetett tavaszi tábor egyben az I. Fanfár a Hősökért Tábor is volt, a kaland pedig egy újabb minisorozat nyitánya. A kampány korábbi részeiben a szemfülesebbek már kiszúrhatták a sok utalást az amund fajra, amelyek legtöbbször csak háttér és motivációk terén jelentek meg a kalandban, esetleg közvetlenebb hatást is gyakorolva az eseményekre. Itt a jelenlétük már valós, s a mód sem kifejezhető egyszerű jelekkel a térképen, amivel a karakterek a történetet folytatni és remélhetőleg befejezni tudják majd)

7. Fanfár a Hősökért: Nesire mosolya (5-7. szintű kalandozók számára)

Beköszöntött a Manifesztációs háború és a frontvonalak véglegesnek tűnnek. Erion irányából azonban megindul a Kalandozók Serege, hogy az embernem ügyét biztosítsa a hetedkorban. A Fekete, mély vízen és Újraszentelés visszatérő karaktereinek története utolsó fejezetéhez ért. A 2006-os IV. Kalandozók nyári táborának kalandja máig vitákra ad okot, de ezen felül szerepjátékra is lehetőséget biztosít. Letöltés: (7)-[EMT]-Nesire mosolya

(a térképmelléklet Balogh Gabriella Nagy Ynev Térképének felhasználásával készült el)

A kampány utóéletéről sokmindent elmond, hogy rengetegen, akik játékosként vagy mesélőként részt vettek rajta később a hobbink kiemelkedő alakjai lettek kiadó körüli munkájuk révén, személyes kreatív hozzájárulásukkal a világhoz, saját rendezvényeket és honlapokat indítottak el és voltak, akik maguk is krónikásai lettek, annak a sokszor távoli és mégis nagyon közeli világnak, amiről a M.A.G.U.S. is szól. Nem titok, hogy ezen kampány kohójában edződtek azok az emberi kapcsolatok és barátságok, amelyek oldalunk, a Krónikák.hu alapkövei lettek és összetartó ereje a mai napig is.

A kampány 2004-2006 között szerepelt az ország különböző pontjain, különböző rendezvényeken, de nagyon sok visszatérő résztvevővel. Mégis, csak valamivel később, 2012-ben készült hozzá emlékpóló, amit eredetileg már az utolsó részhez is elkészítettünk (virtuálisan), de jobb később mint soha. Lipták László eredeti (fehér alapkönyves) grafikája alapján, Komattre és Amund ötlete nyomán végül AJuci készítette el végső formáját a kampány emlékpólójának a VI. Vándorkrónikák Nyári Szerepjátékos Tábor résztvevői számára, akik közül sokan ennek kapcsán találkoztak első ízben egymással és ismerkedtek össze.

Kétszínűség volna azt állítani, hogy egy ilyen mértékű kreatív vállalkozás vagy az azóta eltelt idő ne kezdte volna ki akkor és azután a résztvevők közötti emberi kapcsolatokat. Azonban mindig büszkén gondolok vissza azokra, akikkel akkor három évig egy irányba mutatott a hajónk orra és hálás vagyok azokért, akiket a vad tengeri viharok (~élet) nem sodort látótávolságnál messzebbre és akikkel véres tengeri ütközetek csáklyás nyitánya a palánk  azonos oldalán talált minket (ez itt egy metafóra). Mindennek megvan az ára (sajnos).

A kampányt tehát azoknak ajánlom jó szívvel, akik a M.A.G.U.S. klasszikus időszakában szeretnének kalandozni, érdekli őket és szeretik a délvidék nyújtotta lehetőségeket és úgy általában a fantasy-sabb megközelítést keresik karaktereikkel, esetleg az amundok témáját majdnem annyira szívükön viselik, mint a kampány (egyes részeinek) szerzői, hiszen sok itteni gondolat képezte az alapját illetve származott már akkor az Amundok Könyve munkacímen készült háttéranyag korai verzióiból. Nagyon kíváncsi volnék, hogy ma egy új belépőnek a játék világába milyen élményt nyújt ez a kalandmodul sorozat és remélem, hogyha egy Kalandmester ma úgy dönt, hogy belevág a mesélésébe vagy csak egyes részeit meséli le, esetleg ötleteket emel át belőle akkor legalább olyan jól fogja érezni magát, mint mi akkor, amikor először kezdtünk bele új csapatnál valamelyik történeti rész átadásába őszinte és nagy mosollyal (~fiatalon). Azt hiszem ezzel a gondolattal méltóképpen zárhatom ezt az összegzőcikket a kampányról.

Nagy Dél-Ynev Kampány

One thought on “Nagy Dél-Ynev Kampány

Vélemény, hozzászólás?