Az utóbbi években sokszor merült fel az a kérdés fórumokon és élő vitákban is, hogy mitől M* a M*, miért nincs esélye szinte semmi másnak a magyarországi piacon és úgy egyáltalán mi van benne, ami miatt vissza-visszatérünk hozzá, újabb és újabb anyagok készülnek hozzá. Az alábbiakban részben a fenti kérdésekre is adnék egy választ, részben pedig olyan összefüggésekre és tényekre világítanék rá, ami talán elkerüli a rajongók régebbi és újabb nemzedékeinek is a figyelmét.

Először is szeretnék egy régi és népszerű kritikát lenyakazni, ami elsősorban a kiábrándult szerepjátékos rétegből származik annak kapcsán, hogy a M* „állatorvosi ló” és egyben „Rasztputyin”. Mint minden kritikában ebben is létezik igazság, vannak hibái, nehézségei és bűnei is (ezekről is szándékszom majd beszélni), de a tények makacs dolgok: üzletileg és rajongótáborilag is a M* köszöni szépen, jól van. Éppúgy jelennek meg hozzá regények és kiegészítők, mint ahogyan képes kisebb-nagyobb tömegeket is megmozgatni még.

Nem kívánok abban vájkálni, hogy kinek milyen sérelme, fájdalma és oka van-volt eltávolodni a M.A.G.U.S. szerepjátéktól. De igazságtalannak és főleg valótlannak érzem a vele kapcsolatos vádaskodásokat, melyek a fenti két rigmussal kezdődnek vagy végződnek (és általában a köztes rész is kimerül ennyiben). Ez a cikk nem is arról szól elsősorban, hogy mások véleménye megváltozzon. Egy másik nézőpontot kínálnék csak rá elsősorban.

Az utóbbi időben is több alkalommal éreztem azt, hogy ha újabb regényt vagy kalandmodult olvastam, akkor a témáját távolinak éreztem magamtól annak ellenére, hogy ízig-vérig M*-os volt. Ez elgondolkodtatott és összevetettem régebbi gondolataimmal, házi könyvtárammal mindazt, amit ez kiváltott belőlem. Miért is lehet az, hogy új szövegek olvasásakor lerágott csontnak és meghaladottnak éreztem szinte mindent, ami előkerült. A válasz a szerepjáték médiumon belül a M.A.G.U.S. brand/franchise által elfoglalt státusban keresendő.

Röviden úgy fogalmazhatnám meg ezt, hogy Ynev (a M* világa) élő. Ez a tulajdonság nem mondható meg elsőre egy frissen megjelenő, nagy dirrel-durral beharangozott alkotásról, legtöbbször csak utóélete igazolja. Sokszor olvashatjuk (olvashattuk) szerepjátékok kritikájának végén, hogy sorsát, valódi milyenségét a később érkező kiadványok és kiegészítőktől teszi majd függővé. Ha egy kicsit eltávolodunk a M* körüli mindennapos csatározásoktól, árnyékháborúktól akkor láthatjuk, hogy a sok drámai, keserű, vicces (és magyaros) fordulat éppenhogy azt bizonyítja, hogy valami mindig történik körülötte.

Akkor is, hogyha az a valami rossz (személy szerint én arra jobban haragszom, hogyha valamely eredmény inkább semmilyen, de ez szubjektív). Az adja csupán egy szerepjáték milyenségét, hogy milyen kiadványok követik az alapkönyvet? Az egész biztosan segít, hogyha bármi követi, de még a kiadványok milyensége sem biztosíték a sikerre. Például (szerintem) a legigényesebb és legprofibb kiadványtervezése a White Wolf kiadó World of Darkness szerepjátékának van, de abban a tekintetben amiben a M* domborít az előbbi is elbukik.

Itt jön be az a gondolat, hogy talán magának a szerepjátéknak is létezik egyfajta művészi értéke. Jelenleg sajnos még mindig csak termékként létezik kultúránk egy szubkultúrájának középpontjában. Ez az állapot több mint 40 éve tart és bár vannak jelek a változásra (indie szcéna, kickstarter, youtube sorozatok, stb.) ez egy külön téma volna, aminek egyszer majd külön cikket kívánok szentelni. Azt viszont már most is láthatjuk, hogy egy asztalra letett könyv, amit alkalmanként izgatottan körbeülünk több mint papír és tinta szerencsés egyvelege.

A kiadványtervezésen belül léteznek technikák, trükkök és megoldások. Ezeket lehet tanulni, tanítani és elsajátítani. Sokszor azonban (és ez a M* esetében szerintem különösen fennáll) véletlennek köszönhetően becsúsznak tudat alatti üzenetek is, amelyekről később könnyen kiderülhet, hogy szándékos jelentőséggel bíró információk voltak időzítve későbbre a kifejtésüket. Ez nem ismeretlen az írástechnikában, egy-egy regény vagy regénysorozat kapcsán sem. A M.A.G.U.S. pedig (összességében elmondhatjuk, hogy szerencsére) jócskán meg van támogatva ilyen fajta háttérrel és ehhez megfelelő képességű alkotókkal a kezdetek óta.

Lényegében honnan ered Ynev? A nyolcvanas években sok egymástól függetlenül létező szerepjátékos csapat által AD&D-t fénymásolatokból játszók köréből. Sok beszámoló és visszaemlékezés ismert arról, hogy létezett egy (de valójában több) fantasy világ is, amit az angol anyagok iránymutatása szerint, de már magyar nyelven fogalmaztak meg maguk és egymás számára, kockás füzetekben skicceltek fel és kezdetleges módszerekkel sokszorosítottak.

/az AD&D szerepjáték nem sulykolta a közös világon játszást, sokkal inkább arra ösztökélt, hogy saját világokat fabrikáljanak, de egységes szabályokkal a résztvevő csapatok. Ennek részben az is az oka, hogy Gary Gygax elsősorban taktikai-problémamegoldó szimulációként tekintett alkotására, s az igény, hogy ennél több legyen, már a játékosok között alakult ki. Szebb magyarázat erre, hogy jó fantáziajátékként inspirált inkább arra, hogy használják az emberek a fejüket. Az igazság persze sokkal inkább az, hogy az alkotó nem fogta fel az alkotás értékét, képességeit és mivel ők voltak az első ebben a médiumban nem volt, mert nem is lehetett, kiadványtervezései tapasztalatuk/

Bár többektől hallottam, hogy ők játszottak az „első” magyar fantasy világon, de érdekes módon a beszámoló rögtön ezen a ponton gyakran eltért. A „Sárkánykard világát” vagy a „Vörös Birodalmat” emlegették vagy más-más elnevezésű fantasy világot, de sohasem ugyanazt. Sajnos nem tudjuk valójában melyik lehetett az első, mert bár többen ígérték és esküdöztek rá, de azok a bizonyos (francia)kockás spirálfüzetek és fénymásolatok sosem kerültek elő, hogy ezt bizonyítsák.

Bár irodalmilag az első három („túlélő”) magyar fantasy világ (Cherubion, Worluk, Ynev) között szerepel a M.A.G.U.S.-é a ritkán hangoztatott tény, hogy az első (megjelent) magyar szerepjáték (Harc és Varázslat) már tartalmazott egy saját univerzumot: a SÁRKÁNYLÁNG világát. Ennek is volt fekete-fehér térképe, kidolgozott népei és vázlatosan felskiccelt történelme. Kétségtelen, hogy ő is abból a félig ismert nyolcvanas évek beli kohóból emelkedett ki, mint pályatársai. De ez nem elég.

Az, hogy valami élő (szerintem) abból derül ki, hogy kölcsönhatásba kerül a környezetével önerőből, hatással van a környezetére. Ez a cikk nem a Harc és Varázslat kritikája, nem azt keressük, hogy ő miért NEM tekinthető élőnek. Azt viszont kijelenthetjük, hogy sok későbbi magyar szerepjáték kudarca és bukása arra vezethető vissza, hogy a HéV által minimumra tett lécet SEM voltak képesek megugrani. Mi sem bizonyítja jobban jelentőségét (jelentéktelenségét), hogy önmagát és magát a médiumot ekkor még a „személyiségjáték” fogalmával azonosítja.

Szerintem elgondolkodtató, hogy az összes többi későbbi mű, amely a szerepjátékkal foglalkozik már egy, a M.A.G.U.S.-ban meghonosított terminológiával definiálja magát. Sok minden más is aztán ebből ered, de ugye ez már magától értetődő a fentiek után és még alaptalanabbá teszi a bevezetőben említett acsarkodásokat. Ennek a mélyebb elemzése is a már említett „szerepjáték, mint termék” cikkbe kívánkozik, úgyhogy kanyarodjunk lassan a mostani témánk felé … ami a témákról szól (hihi).

  TEMATIKA
1. „Egy fantáziavilág vagyok, fedezzetek fel!”
2. „Gonosz vagyok, de hódítani akarok!”
3. „Vörös és Fekete, avagy kicsi a rakás …”
4. „A szomszéd gonoszsága mindig zöldebb …”
5. „Az aquirok már a spájzban vannak …!”
6.(?) „Keleten a helyzet változatlan …”
7. „A szunnyadónak ébrednie kell …”
8. „Mert jónak lenni jó …”

 1. TEMATIKA: „Egy fantáziavilág vagyok, fedezzetek fel!”

Ha van egy alapkönyvünk és barátaink, vagy belecsöppenünk egy olyan társaságba, ami rendelkezik egy szabálykönyvvel a szabályok felületes megismerése után belevetjük magunkat az adott szerepjáték világ megismerésébe. Ez a klasszikus AD&D (és azok permutációi) esetében a high-fantasy tolkieni hagyományokból áll: emberek, törpék, elfek (tündék) veszik fel a harcot a jó (fény) védelmében az orkok, goblinok, sárkányok, gonosz varázslók (továbbiaknak „hókuszpókok”) alkotta gonosz (sötétség) erőivel szemben.

Ezt alkalmanként finomítja néhány tényező: például, hogy léteznek rossz emberek, vannak semleges fajok a konfliktusban, ősi kultúrákból megmaradt még néhány jó varázsló is, stb. Meglehet egyes tagjai a gonosz fajoknak már a jók táborát erősítik áltörténelmi okokból. De a lényeg általában ugyanaz. Adott egy világ, a maga homályos múltjával és mi randalírozhatunk, garázdálkodhatunk benne jó vagy rossz ügyért. A M.A.G.U.S. világának legnagyobb kontinense, Ynev is lehetőséget nyújt erre.

Az alapkönyvben megfogalmazásra került tolkieni fantasy világ képét árnyalja ugyan több elem is (pl. udvari orkok), sőt, az irodalmi részben már egy komplexebb világ képe látszik felcsillanni, ami túlmutat a jó-rossz megkülönböztetésen, de a Mintakaland („Dreonnar küldetése”) és a Bestiárium alapján megnyugodhatunk: a jó fiúk küzdelme a dudvaként előbukkanó gonosszal jelen van. S van itt egy világ, elsüllyedt, ősi civilizációkkal, romokkal és áltörténelemmel is. Ehhez a tematikához jól illeszkedik minden olyan akkori és későbbi mű, amely ismeretlen vidékre kalauzol minket. Ilyen például Ryan Hawkwood Beriquel ciklusa, mely egy olyan szigetre indított expedícióról szól, mely bár az első térképeken is szerepelt, de szerepjátékos támogatása 24(!!!) éve várat magára.

Elmondható, hogy a M.A.G.U.S. első tematikája (~alapkönyv tartalma és ígérete) megegyezik sok más szerepjátékkal, de a feleslegesnek látszó elemek, mint a példajáték kémtörténete Gorvikban, külön tűzvarázslós novella ÉS kráni fejvadászos regényrészlet (mely utóbbiak hiányoznak is a későbbi kiadásokból) már előre utalnak későbbi tematikákra. Hatásuk itt még „csak” annyi, hogy sűrű a könyv. Ismeretes az eredeti alkotók szándéka, hogy lehetőleg minden, a játék elkezdéséhez szükséges információ szerepeljen az alapkönyvben.

/itt ismét meg kell jegyezni, hogy az eredeti alapkönyv első három kiadásának már a külsőségeiben is volt egy tudat alatti jelentősége, mely a későbbi kiadványokból hiányzik. Erről (is) külön cikk kellene majd foglalkozzon a jövőben, ahogyan arról, hogy mitől olyan varázslatos ma is kézbe venni egy eredeti ’93-as kiadást. Előbbi cikk megírásához nem rendelkezem megfelelő képzőművészeti előképzettséggel, utóbbi pedig … maradjunk annyiban, hogy nem vagyok elfogulatlan a témában és nem is akarok az lenni soha/

 1. TEMATIKA: „Gonosz vagyok, de hódítani akarok!”

Már az első M.A.G.U.S. regényben sokminden kiderül a világ sajátosságáról, de az egyik legfontosabb különbség, hogy az egyetemes gonoszokat egy gyűjtőnév alá toboroz, amely a franchise és brand sajátja, Orwella, a Kitaszított istenasszony. Megtudjuk, hogy a gonoszok vallásosak (ez már fontos különbség) és az orkok és goblinok (melyek kifejezetten Orwella teremtményei) illetve a gonosz emberek és a hókuszpókok mögött egy mindannyiukat összefogó gonosz papnőkből (továbbiakban boszorkányok) álló gyülekezet áll.

Megismerhetjük és megtudhatjuk, hogyha a világban feltűnik a gonosz, az nem mindig egy elszigetelt, véletlenszerű esemény, hanem igencsak valószínű, hogy a háttérben a Kitaszított ügynökei és így akarata munkálkodik. Ez egy újabb csapást eredményez a M* rajongói (kalandmesterei, játékosai) és kiadványai számára. Már rögtön ez hatással van a korábban megismert áltörténelemre és a jók harcát is más perspektívába helyezi. Immáron nemcsak zsákmányoló szerencsevadászok, akik bemerészkednek ősi romok közé, hanem tudatos céllal és küldetéssel bírnak.

Wayne Chapman Halál havában című regénye amellett, hogy egy igen hosszú, világbemutató utazásra visz minket (Taba-el-Ibara sivatagja) elvisz egészen az Orwella hit központjába, történelmi hátországába (Elátkozott Vidék). A később „Ynev-ciklusnak” elnevezett regénysorozatnak ez az első kötete, amelyek később is a gerincét adják a tematika alakulásának. Sajnos a világalkotás mellett gyakran csúszik át abba a hibába, hogy az önmaga által felvetett konfliktusokat azon melegében meg is oldja.

Mert bár nagyon szépen felveti Orwella hitének problémáját a megjelenítésével rögtön egy olyan csapást visz be neki (technikailag lefejezi a vezetőségét), ami részben le is zárja a tematikát. Sajnos erre később is lesz példa, de ne szaladjunk előre. Vizsgáljuk meg egy kicsit jobban mindazt, amit kaptunk. S aztán, hogy ez a szerepjátékban mennyire lehetett jelen. Kényes téma a hit, tudom, úriember nem is hozza szóba, de amund vagyok. Felmentésem van.

Ha már amundok: példátlannak tartom, hogy egy új világ bemutatását rögtön egy inhumán fajjal kezdje egy regénysorozat. Pedig a Halál Havában is így tesz: bemutat egy olyan amund közösséget, amely látszólag nem egy nagy egyházrendszer része, hanem elszigetelve törődik a maga dolgával (ami emberáldozás, tehát rossz). Később az egyik szereplőről kiderül, hogy bár embernek született, elhivatottsága Felice, a macska-démonistennő felé képessé teszi az alakváltásra. Miért fontos ez?

Így az egész mű és azon túl a tematika Orwella működését is szektákhoz hasonlítja, több példán keresztül. A Kitaszított hívei véráldozatot hajtanak végre (rossz), az amundok embert áldoznak (rossz), de Felice híve nem áldoz embert, sőt, segít a gonosz elpusztításában, végül inkább mégis semleges marad. Elmondhatjuk, hogy ez a tematika a jók és gonoszok vallásosságát járja körül Orwellával a középpontban, úgy, hogy más szekták működését is bemutatja.

Kaptunk tehát egy nagyon vallásos gonosz emberi réteget templomokkal, paplovagokkal (Kard Testvériség Lovagjai), hívő hókuszpókokkal(!!!) és gyönyörű boszorkányokkal. Emellett az eddigi ork (és goblin) kép is finomodhatott azzal a ténnyel, hogy bizony őket is teremtette valaki és így (gondolkodó lényként) nekik is van véleményük a dologról. Nem részletezem ezt, mert mégiscsak vallás, de már talán érezhető mennyivel több, mint az 1. TEMATIKA, ahol a legtöbb szerepjáték megáll.

Miért működik jól? Mert Orwella papnői férfiakat csábítanak el, hogy szeretőként, rabszolgaként parancsaikat teljesítsék vagy feláldozzák őket istennőjüknek. Melyik férfit mire választják ki és miért? Melyik férfi miért vállalja ezt és miért? A nő és férfi közötti konfliktus jelenik itt meg zsigeri szinten. A boszorkányok gyönyörűek (a M* szerepjáték rendszere szerint is), sokkal többet tudnak nyújtani egy hétköznapi nőnél, de ennek ára van.

Annál az asztalnál, ahol eddig csak sokkarú és agyaras szörnyek leöléséről volt szó nyirkos útvesztők mélyén MOST arról lesz szó, hogy vajon a kényelmesen berendezett fogadó lakosztályában várakozó eszméletlenül szép nővel mit is kezdjen a csapat. Azt mondom tehát mindezekkel, hogy ez a tematika olyan erőteljes, hogy önmagában mozgásba lendíti a M.A.G.U.S. világának a kerekét.

Nem véletlen például, hogy az első (természetesen) rajongók által készített (és moziban is bemutatott) M* film központi témája is Orwella volt (pedig az már az ezredfordulón készült). Mert ezzel már egyértelműen azonosítani lehet a M*-t és elkülöníteni más fantasy világoktól. Az ugrás egyébként tetten érhető a tematikákhoz kapcsolódó kalandmodulokban is. Pedig sajnos nem sok hivatalos történet jelent meg, a legtöbb inkább „még” AD&D alapú.

Míg az első különálló modulgyűjtemény (1. tematika) során felfedezhetünk egy szinte üres (na jó, elátkozott) házat és kinyomozhatunk egy gyilkosságot (amivel minket vádolnak kezdésből) addig a második gyűjtemény már a jelen tematikához köthető: egy elszigetelt mocsárvidéken titokzatos szörnyeteg nyomába eredve illúzió és megtévesztés álcája mögött Orwella híveire bukkanunk (és őt szolgáló rossz emberekre).

Még ugyanezen kiadványon belül a második történetben egy eszméletlen szépségű nő bíz meg minket azzal, hogy kutassunk fel számára egy fontos grimoárt, pedig már a küldetés első lépései után sejthetjük, hogy nem volt velünk teljesen őszinte (és az Elátkozott Vidékre vezérelt). Amellett, hogy ez egy nehéz versenymodul volt annak idején jól példázza az Orwella hívek módszereit, csalárdságát és értékrendszerét.

Apropó értékrendszer: példaértékű módon találjuk ennek a kiadványnak a végében első ízben az orwellánusokra vonatkozó játéktechnikai kiegészítéseket, amellyel magunk is alkothatunk (elsősorban kalandmesterként) a tematikába illő szereplőket és megismerhetjük a vallás áltörténelmi eredetét is. Ez azért fontos, mert legközelebb csak 1999-ben találkozunk legközelebb a téma játéktechnikai továbbgondolásával (de erről majd később).

/akik a fentiek olvasása kapcsán esetleg attól tartanának, hogy a szerepjáték és/vagy a M* szektásnak, emberáldozónak vagy orwellánusnak lenni buzdít annak szeretném megjegyezni, hogy a hobbival való (20+ év) kapcsolatom során SOHA nem találkoztam még játékosok között orwellánus papnővel, boszorkánnyal, lovaggal vagy másfélével. Nem tudom, mert nem is lehet eléggé hangsúlyozni, hogy olyan jól eltalált ez a tematika, hogy nincs félreértés benne azzal kapcsolatban, hogy Orwella rossz és az ellenség/

 1. TEMATIKA: „Vörös és Fekete, avagy kicsi a rakás …”

Ameddig a fenti tematika szinte Ynev teljes kontinensére kiterjedt és elsősorban vallási oldalról közelítette meg a gonoszság kérdését addig a következő inkább az északi területre koncentrál és politikai árnyalatokat ölt. Nagyon szépen szövi tovább a gondolatot arról, hogy az Orwellát nyíltan követő Kard Testvériség Lovagjai is „csak” egy szelete annak a hatalmas, sok hasonlóan GONOSZ irányultságú hatalomból álló szövetségnek, mely magát, mint a Fekete Hadurak azonosítja. Elmondhatjuk, hogy a probléma így jócskán eszkalálódik.

Azt eddig is sejthettük, hogy kalandozni nem tudnak egyformán hőseink (~az általunk formált karakterek) minden országban, de mostmár az is biztos, hogy valahol kenyeret vennünk sem veszélytelen. Orwella hívei ugyanis csak egy a nagy hatalmú Fekete Lobogót birtoklók közül, mely varázstárgy eredete a múltba vész (ld. később) és vele szemben csak a Vörös Lobogók és azok hordozói állhatnak meg.

Ismét az Ynev ciklus egy könyve szolgáltat alapul a tematikához Wayne Chapman Észak Lángjai képében, amely értő kézzel a kalandozók (tehát olvasók és reménybeli játékosok) oldaláról közelít a fél kontinenst veszélybe sodró konfliktushoz. Kiderül ugyanis, hogy a rossz országok rossz uralkodóinak rossz lobogói (fekete) mellett a jó országok jó uralkodóinak jó lobogói (vörös) közül az egyik egyfajta „vándorkupa” jelleggel mindig egy kalandozóé (~játékosé). Legszívesebben égbe dicsőíteném ezt a koncepciót … komolyan.

Ilyen elegáns módon a játékosok kezébe helyezni egy történelem és eseményformáló adut … ismét példátlan. DE ahogyan azt már sajnos említettem a tematika felvázolásánál a regényfolyam túlnyúl: bár konkrét eseményei csak a háború egy fordulópontjáig vezetnek el, ahol a vörös hadurak magukra találva végre meggátolják a feketék gyors előrenyomulását a háború egész későbbi menetét kidolgozva tartalmazza a regény epilógusa. Kizárva ezzel a beavatkozást és sok-sok kalandlehetőséget (például, hogy a Vörös Lobogó a többéves háború során cserélhessen gazdát).

Igaz, az is kiderül, hogy ez nem egy egyedülálló eset: szám szerint már a 14. ilyen Zászlóháború vagy folyamatban tehát semmi sem zárja ki, hogy a korábbiakat szabadon lejátsszuk (maximum az, hogy közben többet kidolgoztak). Egy háború rengeteg kalandlehetőséget rejt és a predesztináltság ellenére annak idején rengeteg ilyen történetet éltem át magam is. A regényben ezen felül sokminden megtalálható ami vissza vagy éppen előre utal más tematikákra.

Szerepel például egy goblin főszereplő ami bőven túlmutat minden eddigi fajtársán: intelligens és szofisztikált. Mellette feltűnnek háziasított szörnyetegek, a világ egyedi udvari orkjai is melyeknek ellenpárja a Fekete Lobogó alatt harcoló orkok is képviseltetik magukat éppen úgy, hogy szabadságharcra készülnek teremtőjük (Orwella) emberi szolgái ellen. Itt derül ki, hogy részben csak azért rosszak, mert rabjai a Kardlovagoknak. Érdekes adalék.

Ez nem példátlan hiszen a regény és így a tematika kulcsfigurája egy köpönyegforgató Fekete Lobogó alatt harcba indult aszisz nemes, aki a szerelemért harcol (gyönyörű ellenpéldája a korábbi férfi-nő konfliktusnak). Most tekintsünk el Alidar témájától … mert kicsit kilóg … mondjuk, hogy előreutal és valljuk be a mai napig nehezen tudunk elmenni rajta (ez egy olyan város, ahol sok pénzért nevelik ki a tökéletes feleségeket … egy feudalizmusban … mondom, hagyjuk).

Mindkét oldalon vannak tehát árulók és így a gonoszok és jók szerepe ebben a tematikában alaposan összekeveredik. Itt már szinte alig ismerhető fel az 1. TEMATIKA tolkieni világképe. Elmondhatjuk (a nagyobb spektrum miatt), hogy Ynev világa kinő a hagyományos fantasy világ szerepből mert már ekkor sokkal többről szól, mint pálya- és (termékről lévén szó) versenytársai.

A Lobogók problematikája mind a mai napig élő: nem tudjuk honnan és hogyan jöttek (pedig több könyvet ’pazaroltak’ el rájuk etéren), nem tudjuk, hogy pontosan mire is képesek hordozóik kezében (mert ez valamiféle írói tiltás alá esik), de az bizonyos, hogy egyes hordozók felismerték a hátrányaikat és veszélyeiket „mostanra” és képesek tudatosan lemondani követésükről. Annyi tudható, hogy egykor összetartoztak, egy ponton szétváltak és most ismét arra törekszenek, hogy eggyé válhassanak.

Tehát mivel ez a téma meddő így marad az árnyékukban élő, harcoló és meghaló hősök története. De mint minden világformáló esemény ez is kultúrák és fajok kölcsönhatásait vonzza magával: a Vörös Lobogók oldalán az emberek, elfek és törpék egyesülnek, közösen dolgoznak a jó ügyért és ellenségeiket kiismerve közös világuk történelmének újabb és újabb titkait ismerhetik meg.

Ezért is fájdalmas, hogy szerepjáték terén nem jelent meg erről hivatalosan SEMMI annak idején. Sem egy kaszt, sem egy kalandmodul, sem egy cikk … semmi. Szerepjáték szempontjából a Zászlóháború kiaknázatlannak tűnik pedig nem az: mint említettem rengeteg otthoni játék táptalaja volt és kalandmodulok terén is nagyon sok rajongói kiadvány foglalkozott vele hiánypótló jelleggel. Az utóbbi tíz évben pedig novelláskötetekben, tehát irodalmi téren tért vissza … változó eredménnyel.

/különös fintora a sorsnak, hogy mire ezek a tematikák felálltak még nem létezett a M.A.G.U.S. szerepjáték. Sőt, mire az alapkönyv megjelent és mellé újrakiadásban a két Chapman regény már így három különböző tematikája is volt a M*-nak. Lássuk be ez szinte behozhatatlan hátrány egy olyan rendszernek vagy világnak, aki ezután „csak” megjelenik. Talán a Zászlóháború elhanyagolása kiadványok terén is ennek tudható be.

Itt kell szót ejteni arról is amiről sok új rendszerpróbálkozásnál viták szólnak: a magus regényekben leírt és megfogalmazott csapatok játszhatóságáról. Az alapkönyv megjelenésével ugyebár az 1. TEMATIKA alapján és azonos szintről induló, kvázi nyílt lapokkal játszó csapatok indíthatóak, míg a regények kalandozó kompániái egymástól eltérő hatalmú, egymás előtt titkokat őrző személyekből áll. Ez is megérne egy külön cikket, itt és most (utálom ezt a kifejezést, fúj) elégedjünk meg annyival, hogy mai napig ez nincsen kezelve, tisztába téve egyik M* rendszerben sem. (abban sem vagyok biztos, hogy kellene, de erről tényleg máskor)/

 1. TEMATIKA: „A szomszéd gonoszsága mindig zöldebb …”

Kétségtelen tény, hogy ezek után megszaporodtak a regények, kiegészítők és újságcikkek is. Új szerzők léptek be a képbe és írásaikkal a világba. A látszat ellenére azonban összeköti őket valamiféle tematika csak más-más irányból. Ebben a szakaszban nem iránymutató egy Chapman regény (bár a Csepp és tenger fontossága elvitathatatlan). Raoul Renier Acél és Oroszlánja, Dale Avery Renegátja jelöli ki az irányt: a gonosz nem feltétlenül rossz.

Az előző tematikában megismert Toron Birodalom (amely a Zászlóháborúk lelkes kezdeményezőjeként mutatkozott be) itt jobban feltárulkozik. Eddig csak annyit tudhattunk róla az Ynev ciklusból, hogy gonosz, most már az is sejthető, hogy miért: egy ősi birodalom visszaállítására törekszik, szövetségesei pedig szerződésekkel magához kötött vazallusok. Sokban enyhül a gonosz birodalmáról kialakult kép. Elsősorban Abaszisz szerepe és lakói enyhülnek a „mind gonosz” jelző alól, kiderül, hogy Toronból is ki lehet jutni.

Visszautal pedig Toron jócskán a vallási témára egy vallási diktatúrába növekedett szekta képében (ahol az orwellánusok státusa megtűrt). Jelenléte és ügynökei indokoltak gyakorlatilag mindenhol, ahol az ősi (kyr) birodalom romjai megtalálhatóak (tehát feltűnnek az első tematika területén is). Mégis, Toron nem attól lesz „enyhébb” hogy engedményeket tenne vagy jobban megismernénk vagy elvesztette a háborút és sebeit nyalogatja. Nem.

Van nála gonoszabb is Krán képében, ami egyre nagyobb teret követel a kezdeti utalások és bekezdésnyi kitérők után. Az alapkönyv regényrészlete óta izgulhattunk, hogy mi van ezzel a durva fejvadászkeltető birodalommal és ebben a tematikába meg is kapjuk a választ: köszi jól van, sőt, egyszer már kiírtotta a jók birodalmát is! Persze eddig is tudhattunk a Dúlásról, de hogy ügynökei újra feltűnnek regényekben és kalandokban az mostanra tehető.

Ugye milyen fontosak az előreutalások? Mire megjelennek az első ízig vérig kráni karakterek már tudjuk, hogyan kezelni őket. Mikor a Csepp és tengerre reflektáló Acél és Oroszlánban „szembesülünk” azzal, hogy ki is az tulajdonképpen (és milyen szépen megjelenik úr és szolga képében Krán és Gorvik viszonya) tökéletesen a világ részének tekintjük és érezzük, hogy Krán itt van és DÚRVAAAA!

Dale Avery rögtön egy kráni fejvadász szemszögéből beszél az otthoni és a külvilági dolgokról (mely külvilági helyszínre már a Halál Havában is utalt) és előreutal a Manifesztáció későbbi tematikájára. A lényeg itt mégis a kráni szemszög. s ahogyan Raoul Renier hőse toroni renegát, úgy itt is renegát a kráni fejvadász. Ez az a tematika, amikor mindenki renegát. Elhagyhatja a régi hazáját, klánját, rendjét, erkölcsét, fellazulnak a feudális értékek.

Ez valamiképpen a kor kalandozóin is meglátszik: megjelennek (nem is teljesen amorális), de korábbi erkölcsi rendszerüktől eltávolodott karakterek úgy írásokban, mint játékosok között. Hitehagyott papok, kísérleteikért elüldözött varázslók éppúgy, mint a jó útra térő tolvajok (akik már nem lopnak, csak nemesi körökben forognak), s fejvadászok akik már nem akarnak parancsra ölni. Furcsa tematika ez szerepjáték és irodalom terén is. A regényeket láttuk.

Ekkortájt jelenik meg a Második Törvénykönyv, ami nyíltan Ynev sötétebbik oldalát hivatott bemutatni: piszkos cselek a harcban, életszerű sérülések, új fajok (változatos eredménnyel) és új kasztok, melyek közül a sámán például a mai napig változatlanul népszerű (és elengedhetetlen ugye a Dúlás témáját körüljárni). Ebben a változatos és színes közegben ehhez mérhető kalandmodulok is megjelennek: Krán szekerét toló hókuszpók áskálódása, gonosz törpe klán démonikus iga alatt nyögve kincseket őriz a békés város mélyén …

Kevesen tudják például, hogy a később Riegoyban játszódó sorozatgyilkosságokról szóló kalandmodul helyszíne a Rúna táborban még Új-Pyarron városa volt és (bizony) kráni ügynökök mesterkedése volt elfekre kenni a város elpusztítására irányuló grandiózus tervüket. Pedig így volt. Különös tematika ez, hogyha belegondolunk mennyire felhígult a játékos karakterek hátterének a lehetősége a renegátsággal és új fajokkal és új kasztokkal.

Olyannyira, hogy később a Rúna magazinban nyílt levél formájában kaptak dorgálást azok a karakterek akik már nem követték az eredeti kasztjuk célkitűzéseit erkölcseit. De lássuk azt is, hogy CSAK a semleges kalandozó réteg kidolgozása és a gonoszok árnyalása történt meg Yneven a kiadványokban (regényekben, novellákban, kiegészítőkben, kalandmodulokban) és csak elvétve szólt egy-két cikk a jó oldal erőiről. Az egyensúly veszélyesen elbillent ebben a tematikában.

A csúcspontja egyébként még így is példaértékű és már a következő generáció írói közül érkezik meg Jan van den Boomen Jó széllel toroni partra! képében. Ez a tematika lezárása és summázása: a bajba került toroniak(!!!) kérnek segítséget a szürke zónában dolgozó játékosok kalandozóitól, hogy megvédjék őket Krán szervezkedésétől (mert időközben elértek egymáshoz és elraboltak tőle valamit). Kiadványtervezés kapcsán pedig fantasztikus módon ez mind regényben, mind pedig kidolgozott kalandmodul formájában is megjelent.

/Sőt, kétszer is megjelent regényben, mert ’96 és 2001 között annyit „változott” Ynev világa, hogy a népszerű történetben (amely közben félúton megjelent kalandként) át kellett írni bizonyos elemeket (kevesebb varázstárgy és nem emberi karakter). S nemcsak a modulból írt regény műfaját datáljuk innen hanem az ilyen művek köpködését is, ugyanis ez gyakorlatilag azonnal elkezdődött.

Még szomorúbb, de tény, hogy az addig ismert kiadói közösség ekkor változott meg (szűnt meg, alakult át stb) ami nyomot hagyott a későbbi kiadványokon is. Ez akkoriban még nem látszott ennyire tisztán. Kívülről annyit érzékelhettünk, hogy megjelent egy másik szerepjáték, ami sok hasonlóságot őrzött a M* rendszerével és világával, több művészt és alkotót elvonzott, ami végeredményben egyik szerepjátéknak és világnak sem vált a javára. Mindezek objektív megállapítások.

Apropó, azt is meg kell jegyezni tudatalattiság, spiritualizmus és jellemfejlődés terén, hogy itt lehet leszámolni az esetleges apakomplexusokkal és oedipuszi érzésekkel, mert sok írásban előkerül az apa-fiú viszony (pl. istenek rokoni viszonyai) és így az ehhez kapcsolódó írások is itt erősödnek meg. Emellett az erotika mint olyan bontogatja szárnyait (bár kiteljesedni később fog igazán), de itt érdekes képzavarral megtanulhatjuk, megszokhatjuk és elképzelhetjük milyen a szexuális együttlét csók nélkül (mert ugye mint ekkor már tudjuk azzal a gonosz és a jó boszik is közvetlen uralmuk alá hajthatnak és hajtanak is, hogyha módjuk van rá. … Hogy miért? … Miért ne? …)./

 1. TEMATIKA: „Az aquirok már a spájzban vannak …!”

Be kell vallanom, hogy a következő szakasza a M.A.G.U.S.-nak nem a kedvencem. Szerepjáték kiadványok terén zavaros és kaotikus, három különböző rendszerben jelentek meg (!!!). Ennek ellenére forrásértékük és témájuk igen erőteljes. Aquirokat eddig a pontig nagyon ritkán láthattunk telibe, inkább csak ügynökeik és részben megrontott embereik szerepeltek (még gonoszabb energiákkal felerősített hókuszpókok). Most azonban eljött az idő, hogy színre lépjenek.

Ezt a momentumot ismét egy Wayne Chapman regény, a Karnevál tartalmazza. Itt már lélekben lezártuk a Dúlást, hiszen egy veteránja is megnyugvást keres az akkori eseményekre. Szilánkosan felsejlik, hogy az amund manifesztáció mozgolódik, de hatása még távoli. Most Kránon a sor, hogy egy kicsit jobban megismerjük és így gyengébbnek lássuk hatalmi rendszerét. Kapcsolata Gorvikkal ebben az időben derül ki jobban (és emlékeztet Toron és Abaszisz viszonyára).

Ennek megfelelően megjelennek azok az elemek, akik a külvilágban Krán szekerét tolják, az új mumus Ranagol és követői megjelennek a jó birodalmában (Shadon) éppúgy, ahogy korábban Orwella kardlovagjai (a megkülönböztetést nem segíti, hogy fekete páncélos nehézlovasok képében). Részben egy kicsit csiszolatlan koncepció, túl sokat markol és olykor elmarad az ováció az egész tematikán belül. A legtöbb írásban és kalandban a játékosok és az olvasók meg kell, hogy elégedjenek azzal, hogy „kicsi vagy te ehhez, hogy felfogd, örülj, hogy túlélted”.

Mindennek a középpontjában az aquirok állnak, akik mindennél gonoszabbak és mindennél ősibbek, cserébe mindenkinél erősebbek is csak annyira más léptékben gondolkoznak, hogy most éppen nem foglalják el a világot. Fájó pont, hogy hirtelen ott is lettek, ahol korábban nem (nini, Toron alatt is voltak), illetve, hogy ne legyen megjelenésük és jelentőségük ennyire zavaró és hirtelen gyorsan gyűjtőfogalommá válik és a tekintet nélkül az eddig világban betöltött szerepükre jó és rossz fajok is azzá lesznek a világ szemében.

Szerepjáték terén előbb a Summáriumban jelenik meg az Od kifejezés, mint hatalmuk mércéje (mely kifejezés már szerepelt előreutalás szintjén az első tematika bestiáriumában is!!!), de a kiadvány sajnos áldozatául esett a fent taglalt „túl sokat markol” esetnek: be kellett volna vezetnie egy új rendszert, át kellett volna értelmeznie és kibővítenie eddig megismert fajokat, megduzzadt az áltörténelem is sokszor megbízhatatlan másvilági forrásokon keresztül, teljesen új játékelemek bevezetése és újabb homályos összefüggéssel és előreutalások.

Ez belátható, hogy közel képtelenség lett volna és külön-külön is nehéz. Mostanára inkább Pandora szelencéjévé vált a hobbin belül: ha kinyitod megváltozik tőle a világ. Több regény (pl. Raoul Renier Pokol) mellett az erősödő hatású novelláskötetek (Legendák & Enigmák sorozat) is erősítik az egyre jobban komorodó és sötétedő Ynev világképét. Megkésve érkezik szerepjáték fronton a Papok és Paplovagok, aminek első kötete végre azzal az ígérettel kecsegtet, hogy a jók visszavágnak.

Sajnos a kiegészítő nem váltja be azokat a reményeket, hogy ellensúlyozni tudja a változásokat és a mérleg nyelvének kilengését. Túl későn és túl kevés mindaz, amit a jók fel tudnának mutatni az újdonságokkal szemben. Sőt! Régebbi erős kasztok meggyengülnek, szétaprózódnak a vallások és inkább az látszik a kötetből, hogy mennyire széthúzó az emberek civilizációjának alapját jelentő isteni pantheon. Részletez és magyaráz, például Orwella szerepe újra fordul egyet és immáron elcsapott tagja is a pyar istencsaládnak.

Ez az a tematika ami rajtam kívül sokan másokat is megoszt, mert bár tényleg olyan dolgokra hivatkozik, amik jelen voltak korábban, de valahogy más lesz az eredmény, mint amit sejthettünk mögöttünk. Ennek az az oka, hogy a tematikák előrehaladása közben a szerzőgárda változik (emberek jönnek – mennek), az évek múlnak és idő telik, minden és mindenki változik. Csak az a baj, hogy így évekre magukra hagyott utalásokra való erőszakos visszautalás fércelésnek tűnik és egyre nehezebben passzol a nagy egészbe. Itt, amikor már egységes szerepjáték rendszer sem (!!!) volt a széthulló világkép mögött nagyon rossz a helyzet.

Mikor megjelenik a gonoszokat tartalmazó PPL kiegészítő második kötete a mérleg nyelve végleg elbillen. Ők is kaptak annyit, mint a jók, csak nekik eddig már így is több volt. Ráadásul alapvető játékrendszer béli változás a Torzmágia és Manaháló bevezetése a játékrendszerbe, amit szerintem a mai napig sokan nehezen értelmeznek és fogadnak be technikailag. Persze a torzmágia kifejezetten a hókuszpókok erőit növeli … ez ki is van mondva. A jók cserébe … nem mindenhol tudnak ugyanolyan jól varázsolni és isteneik sem támogatják őket ugyanúgy.

Miközben az aquirok viszont feltűnnek Shadonban is … ami eddig a legbiztonságosabbnak és legtisztábbnak tűnt. Ahol a boszorkányvadászok alkalmatlanok a boszorkányvadászatra, ahol a démonvadász szerzetesek alkalmatlanok a démonvadászatra, amit minden újabb és újabb cikk ellenére a legtöbben a földi katolicizmussal azonosítanak … aminek a vallásában éppúgy elrejtőzött Ranagol kimondva-kimondatlanul, ahogyan korábban Orwella a pyarroni pantheonba.

Talán furcsának hat, hogy Rúna magazinok és kalandmodul terén ez a legértékesebb időszak. Két vastag kiadvány is rengeteg kalandmodult közöl le, korábbi versenyekről és kalandmodul pályázatról egyaránt, a világ békésebb részeiről bő Rúna cikkek jelennek meg és ott is újabb és újabb kalandmodulok jelennek meg a boldog békeidőkre (korábbi tematikákról szólva).

Itt egyértelmű volt tehát, hogy Ynev egyszer és mindenkorra megváltozott, de még senki sem tudta, hogy ez jót vagy rosszat jelent. Javára váljon, hogy komplexitása terén már senki és semmi nem tudta felvenni vele a versenyt, de talán éppen ezért kritikusai sem tudtak találni ennél nagyobb céltáblát. Pedig egy-két gúnyos megjegyzésük fájóan találó és pontos erről a tematikáról:

„ KM: – Egy tucat ork közeledik felétek a dombról.

JK1: – Támadunk. Roham!

JK2: – Bolond vagy. Meneküljünk?

JK1: – Miről beszélsz? Ezek csak orkok.

JK2: – Nem olvastad a Summáriumot? A KM múlt héten vette meg.”

Vagy valami ilyesmi. Tény, hogy sokminden máshoz hasonlóan az orkok is örökre megváltoztak Yneven. Sokan csak erre emlékeznek, de megjelent az Új Tekercsek is, ami a Summárium rendszer ötleteit felhasználva egy újabb variációt nyújt az alap rendszer mellé (a PPL és a kalandmodulok még az eredeti szabályrendszerhez kötődtek). Ez kevésbé fontos ahhoz képest, hogy új kasztok (változó eredménnyel) és új játszhatóvá tett fajok lépnek a képbe a gnómok és goblinok képében (az „elmaradhatatlan” Od alapű ősmágiára hangolva).

/Itt tűnnek fel egyébként olyan különös anomáliák is, hogy addig a szerepjátékban nemlétező helyek, térségek, kultúrák egyik pillanatról a másikra szót kapnak és teret foglalnak el, gyakran ellentmondva az addig kialakult képnek és a szerepjátékos logikának. Ilyen például a Sinemos Liga esete, ami (ha ugyan szerepelt is említésképpen irodalmi szövegekben mellékesen) sem térképeken, sem semmilyen téren nem szerepelt főhatalmak között.

Később azonban ez jócskán megváltozott és nehéz megállapítani sokszor, hogy kinek-minek a hatására. Egyes városok vagy hatalmi gócok egyértelműbbek egy-egy alkotóhoz kapcsolva művek során, de a végeredmény szempontjából még zavarosabb és még kaotikusabb lett az egész. Mert szerintem a mai napig nem logikus, hogy egy démonikus köddel elzárt sziget és egy félkontinensnyi barbár horda közé egy kiterjedt befolyású kalmár szigetvilág éket verjen. Mindkét előbbi ráadásul Fekete Lobogó hordozós hatalom, ami Sinemos semlegessége ellenére is ellentmond a korábbi, 3. TEMATIKÁNAK./

6(?). TEMATIKA: „Keleten a helyzet változatlan …”

A fenti cím megtévesztő több értelemben is. Elképzelhető, hogy lett volna itt egy köztes tematika, ami elvarrt volna több korábban megnyitott szálat és magyarázott volna korábbiakat. De elmondhatjuk, hogy összességében káosz uralkodik kiadón és kiadványokon belül és kívül, így a tematikákban. Sok régen elvetett majd látszólag sosem hajt majd ki miközben a főhajó egészen meglepő irányba áll a flotta élén, amit már csak alig követ pár csónak (elnézést a lehangoló képért).

Végeredményben nem volt és így a hatodik tematika egy igen idegen elem a M.A.G.U.S. történetében … vagy lett volna. Zavaros, na. Lényegében ez lett volna az az időszak és az a téma, amiben kifejtik a keleti témájú országok, vallások és történeteket. Az Ynev ciklus is sokszor mutatott efelé (már a Karneválban megjelent az ehhez kapcsolódó karakter), kalandmodulokban is feltűntek helyszínek és karakterek, illetve korábbi tematikákból is tudtunk már egy-két dolgot (pl. hogy Enoszuke a Fekete Lobogókhoz húz). Nem zárom ki, hogy ebben tartozhatott volna az ork szabadságharc kifejtése is, bár ez csak feltételezés.

Sajnos ami kézzel fogható belőle az pontosan a Keleti Szél, ami Wayne Chapman nevéhez fűződik és a legendás befejezetlenségéhez. Nekem sokáig a kedvencem volt színes kultúrák bemutatásával, ahogy a technokrata Kahre és a spirituális Niare titkait tárja fel előttünk. Gondolom a tűzfegyvereknek is itt kellett volna elterjednie, mert az Új Tekercsekben már szerepeltek. Ez mégsem történt meg. Tudjuk, hogy külön Enoszuke kiegészítőt terveztek, ami aztán meg is jelent bizonyos formában (de tulajdonképpen mégsem).

Lényeg, hogy sokkal több előreutalás történik ebben a tematikában, mint amennyit megismertünk a valós eseményekből. A Zászlóháború itt már lejárt lemez, egyre hangosabbak az utalások a sivatagban zajló eseményekre, Toron tervei egyre homályosabbak a régi-új birodalommal kapcsolatban (ennyire még sosem láthattunk bele a hókuszpókjaik üzelmeibe, mint itt). Felsejlik, hogy vannak ősi varázslók akik jót akarnak és tennének az ügyért …

De mindez hiába, hogyha a történet előrelendítéséhez szükséges VALAMI hiányzik Niaréből és Enoszukéből egyaránt. Két keleti típusú kultúra, melyek közül egyik elzárkózó semlegességet, másik elvileg nyíltabb gonosz politikát folytat. De sajnos azon túl, hogy előbbi Kína a másik pedig Japán nem jutunk beljebb és jócskán sérül az első tematikában megfogalmazott fantáziavilág megismerése … mert a sajátunkra ismerünk csak benne és a zászlóshajó (akár vörös akár fekete) zátonyra fut majd örökre elveszik a ködben.

Nem teljesen tudom hibáztatni az alkotókat az akkori helyzetért. A világ körülöttük és a világ is, amit alkottak megváltozott. A rajongótábor is más lett, a kiadói környezet végleg felbomlott, a résztvevők megváltoztak, az internet betört és ezzel alig-alig lehetett a klasszikus eszközökkel lépést tartani. A játékosok játszottak és a mesélők meséltek. Számomra is emlékezetes egy hosszabb történet ennek kapcsán, amit kalandmesterünk egy kidolgozott modul igényességével írt meg előre Sárkányok Földjén címmel (a Musa című film alapján), melynek során kalandozó csapatunknak egy 18-as szépségű ork hercegnőt kellett elkísérnie Tiadlanból Gro-Ugonon keresztül Niare határáig (szerencsére volt velünk két vadork nomád sámán is akik ikertestvérek voltak).

***

A fenti példát csak azért fejtettem ki ennyire, hogy érzékeltessem honnan hová is jutottak el a tematikák mentén a kalandok és a kalandozók. Messzire kerültünk a ’93-as alapkönyv világától és karaktereitől. Ezt nem kritikaként jegyzem meg, inkább megállapítás. Alapvetően jó, hogy egyre több és érdekesebb lehetőségünk volt az egzotikus karakterek megformálására és még jobb, hogy rengeteg eszközünk (forrás és szabályvariáció) az otthoni játékok fűszerezésére és megreformálására alkalomról-alkalomra.

A rajongók és rajongói közösségek szerepe ezen a ponton megnövekedett. Következik az az időszak, amit csak úgy nevezünk, emlegetünk és tartunk számon sokan, hogy az INTERREGNUM, annak ellenére, hogy mindig volt valaki, aki kiadott valamit a M* világához és rendszeréhez csak a milyensége, elfogadottsága, elterjedtsége nem mindig ért fel egy-egy rajongói anyagéval. A TEMATIKÁK felhígultak azzal, hogy mesterségesen (~erőltetve) időről-időre alkotói pályázatokkal környékezték meg a rajongókat később. Ezek viszont (ha lett is később valamilyen formában eredményük) közel visszhangtalanok voltak a nagy egész tekintetében.

Így nem fogok kitérni arra, hogy melyik kiadó és mit csinált vagy akart csinálni, sokkal inkább próbálom megtartani az eredeti (feltételezett) tervszerűséget és példákat hozni rá, hogy hogyan simultak bele ebbe különböző alkotások. Kölcsönözve a videojátékok világából a kifejezést „EVENT”(esemény) megjelöléssel térnék ki és külön számoznám a fent említett elhajlásokat. Csak, hogy tudjuk voltak és értsük, hogy miért maradtak annyiban. Ezek gyakran különböző írókörök munkásságához kapcsolódnak, de ezekre nem térek ki külön.

  „EVENT”
1. „Mi történt a Hatodkorban?”
2. „Az ember embertelenségének a forrása …”
3. Bíborgyöngyök
4. World of Warcraft
5. A Világ Közepe vagy a Sötétség Szíve
6. Lovagiatlan fejvadászok
7. Elfek, gnómok, törpék, orkok …
8. Ami a Zászlóháborúból kimaradt …

 1. EVENT: „Mi történt a Hatodkorban?”

Két novelláskötetet szántak rá, hogy az addig üresen tátongó áltörténelmi rést betömjék adatokkal, szereplőkkel és eseményekkel. Megtehették, mert ez az időszak eddig szinte érintetlenül tátongott. Érdekes volt az elképzelés, hogy a Kyr birodalom bukásától a később ismert hetedkori államalakulatokig elvezessék koherensen a történetet. Sokkal jobban örültünk volna neki ha sikerül. A legfájóbb momentum a második kötet volt, ahol a címben ígért Lobogók Hajnala sosem köszöntött be és SEMMIT sem tudhattunk meg róluk.

Ennek ellenére voltak itt jó és nagyon jó írások is. Egy részüket azóta visszamenőleg átírták, mert olyan eseményeket mutattak be, amit nem úgy kellett volna, másokat elfelejtettek, volt itt újrakiadás is írások terén. Mivel addigra a Hetedkori Ynevre sem ismertünk rá könnyedén a könyvekből sajnos a Hatodkornak még kevesebb esélye volt. Ősi civilizációkról lebbent fel a fátyol, Toron Birodalmának megszületése is látható. Tehát az a szándék, hogy kitöltsék az addig tátongó űrt megvalósult.

 1. TEMATIKA: „A szunnyadónak ébrednie kell …”

Minden korábbi logika szerint, hogyha elcsitultak a Keleti Szélben megkezdett események a világtörténelmi fókusz egyértelműen vissza kellett volna térjen a sivataghoz. Az előreutalások szerint ugyebár az az amund szekta, ami megjelent a Halál Havában leges legelején kibővült a Renegátban egy vallássá és ellentétben Orwella próbálkozásaival kihasználva a sok-sok nagy eseményt a világban sunyiban manifesztálódott. Utalások voltak már, hogy párhuzamosan az eseményekkel a harcok Taba-el-Ibarában lelkesen zajlanak.

Mivel erről tényleg sokat írtam anno, nem is akarom részletezni (ld. Amundok Könyve). Inkább a párhuzam a fontos, hogy két istennek sikerül visszatérnie és az előbbit ugyebár legyőzik a sivatagban egy újabb háború során a jók megerősítve a gonosz erőivel (tehát az amundok az egyetemes logika szerint agresszív-semleges szerepben vannak), míg a Toronban megéledő Morgena (ami befolyásolja ugye a pyar istencsaládot is) sikeresen visszatér és meg is marad.

Míg a Manifesztációs Háborúnak nem volt végül „nagyregénye” (csak a szándék ismert, hogy A dorani ügynök története vagy a Garmacor ciklus tartalmazta volna), addig az Álomúrnő sikeres visszatérését Jan van den Boomen Morgena könnyei során végigizgulhattuk (érdekes, hogy az alakváltókat korábban sokszor szerepeltették, de itt fejtik ki legjobban, s az előbbi EVENT kapcsán is fontos).

Ez a tematika tehát annak ellenére, hogy nem valósult meg végül elég egyértelműen és tisztán kihüvelyezhető az apró részletekből és elrejtett utalásokból. Ráadásul ez azért is jó tematika mert egyszerre foglalkozik északkal és déllel is. A legmarkánsabb kiadvány ezzel kapcsolatban a Geofrámia nevű összegző mű, amely sok más leleplezéssel együtt ezeket is tartalmazza.

Szerepjátékon belül az amundok is például alapfajjá váltak az akkor megjelenő új alapkönyvben (csak egy teljesen új rendszerben). Hivatalos kalandmodulok ekkor már egyáltalán nem voltak ugyan, de még az egyik utolsó Rúnás is Ibarában játszódott. Rendezvényeken viszont népszerű volt mind a Manifesztáció, mind pedig Morgena témája. Utóbbihoz külön hűséges toroni fejvadász kaszt is készült. Szóval népszerű és gazdag téma volt. Kibontása mai napig várat magára.

Kicsit vizsgálva ezt a két isteni visszatérést érdekes, hogy mindkettő éjszakához és holdhoz kötődik, sőt, állati szimbólumokhoz. Mindkettő eredendően egy inhumán faj istenének visszatérése. Furcsa gondolat, de talán abban keresendő egyik sikeressége a másikkal szemben, hogy a progresszíven fejlődő emberi faj tagjai közül talált magának kiválasztottat Morgena. Mindkettő alapvetően ellenséges viszonyok közé tért vissza, de míg egyik erőszakosan és el is bukott, addig a másik alkalmazkodva a környezetéhez, fokozatosan nyerve egyre nagyobb teret.

Bár Jan van den Boomen nevéhez kötődik és rá vár a munka, hogy befejezze elvitathatatlan Raoul Renier érdeme, aki már egy internetes cikk (vallások és egyházak abasziszban) kapcsán kezelte kész tényként az eseményeket. Ez azért is fontos, mert látszik, hogy egy klasszikus író, egy Nagy Öreg is megtalálta az utat a megváltozott környezetben a közönséghez gondolataival megváltozott formátumban. Ez pedig nagyon fontos.

Hivatalos kalandmodulok is voltak még előre jelezve Morgena fontosságát. Tehát mondhatjuk, hogy megalapozott lett volna visszatérése. A TEMATIKA kidolgozottsága jelenleg ott áll (elég tartalmasan), hogy az újabb ezzel kapcsolatos írásait Boomen Ladyr árnyai című könyvben összegezte és elkészült az egész Toron birodalmát bemutató világleíró kötettel is. Ami hatalmas és egyben hatalmas eredmény is. Ez egy erős és ügyes folyamatosan zajló téma, hiszen a legutóbbi (fél)regény, a Sogron lángjai eseményei Ynev közeljövőjében játszódnak.

 1. EVENT: „Az ember embertelenségének a forrása …”

Az első kísérlet a rajongók nyílt bevonására pályázat útján az első emberi civilizációról szóló anyagok hiányát hivatott orvosolni. A negyedkori téma önmagában érdekes és így a pályázat utóélete sem akármilyen. Végeredményben egy terjedelmes netes anyag jött létre szerkesztői jegyzetekkel a nem bejutott írásokból, majd évekkel később (függetlenül) a pályázattól meg is jelent egy kötet régi és új íróktól származó írásokkal. Hogy milyenségét ne firtassam elismerem, hogy forrásértékű anyag született egy eddig hézagos korszakról.

Az alap problémát (az emberi faj eredetét Yneven) nem érintették annyira, mint a crantai-kyr ellentétet (Cranta volt az első emberi birodalom). A háttéranyag pedig arra a nehéz feladatra vállalkozik, hogy több ezer év távlatából öleljen át évezredeket általánosságokkal. Egyes részek azonban túlmutatnak az áltörténelmi kidolgozáson és olyan álbölcsészeti fogásokat enged meg magának, hogy „mi lett VOLNA ha ez a fiktív birodalom sorsa máshogy alakul, akkor később úgy nevezték és ismerték VOLNA a …”. Hú.

 1. EVENT: Bíborgyöngyök

Ez az egyetlen kivétel, ahol elgondolkoztam azon, hogy TEMATIKÁNAK soroljam be. De következetes szeretnék maradni aszerint, hogy milyen eredménye volt és hatása az eseményeknek hivatalos és nem-hivatalos téren. Személy szerint nagyon kedveltem a Bíborgyöngyök alapvetését és nagyon sok lehetőséget láttam benne. Sokat segít, hogy nem pályázatos anyag volt, hanem írók önszerveződő módon szerettek volna elmondani sokmindent Ynev világáról, ami nagyon jó dolog.

Az esemény központjában egy fogadás áll Alidax boszorkánykirálynője és egy kalandozó elfvadász között, hogy melyikük tesz szert többre a legendás bíborgyöngyök közül. A tét a házasságuk és mint ilyen, a szerelem mindig erős tematika lehet. Emellett az elképzelés az volt, hogy Ynev sokat látott világát „alsó nézőpontból” mutassák be a szerzők, sokszor a hétköznapi emberek szemén keresztül. Emellett persze nem feledkeztek el a kalandozókról sem, akik ezen a ponton egyre kevesebb szerepet kaptak a könyvekben nagy fájdalmamra.

A sorozat (ami három-négy köteten keresztül tartott) áldozatául esett az akkoriban hangos jogi-kiadói vitáknak (interregnum ugye) és bár az eseményei a végére nagyon nagy ívűek lettek, érdekes és kényes témákat is érintettek első alkalommal sajnos megtartotta Ynev sötét képét. Talán ezért nem volt népszerű a rajongók között annyira sem, hogy amikor egymást érték a rendezvények sem cikk sem kalandmodul nem használta fel ezt az értékes témát.

Pedig több vívmánya is volt: a tűzfegyverek elterjedtsége éppúgy megjelent, mint Enoszuke utóélete, tehát mintha a 6. TEMATIKA lezajlott és megvalósult volna. Fontos visszautalás volt a Lobogók témájára és elvarrt néhány egykor kihúzott szálat. Arel vallásáról is érdekes dolgok derültek ki, de ezek miatt például éppen sokan támadták is a könyvet, mert volt, akiknek túl sötét, realisztikus és gonosz volt. Én örültem, hogy az aun faj közelebb került látszólag a játszhatókhoz. Emlékezetes EVENT marad a M* történetében.

 1. EVENT: World of Warcraft

Egy másik pályázatos alkalom volt, ahol elsősorban a 3. TEMATIKÁRA épülve és a WoW tagadhatatlan népszerűségét látva elsőként kezdtek bele többen, hogy Gro-Ogun hiányzó éveit kitöltsék eseményekkel és Orwella témáját továbbvigyék. Ennek egyébként több hozadéka is volt, pl Raoul Renier saját orkos írásai (köztük a Summarium szövege) külön kötetben jelent meg. Egyes írások jól sikerültek és (valóban) előremutattak, de sajnos az ember-ork szembenállást alaposan elhasználta és kifárasztotta ez az időszak.

Technikailag a 2016-os Warcraft filmig mondható, hogy bezárult a kör, mert egyszerűen tényleg olyan erős az áthallás, hogy nem lehet másnak tulajdonítani. Szerepjátékban ennek kapcsán több rendezvényen kellett orkos ostromot mesélni, mint amennyit valaha szerettem volna. A problémát súlyosbítja az a tény, hogy ebben a konfliktusban rosszak állnak szemben rosszakkal és nincsen SEMMI ami árnyalná ezt a képet M.A.G.U.S. fronton. Más lenne a helyzet, hogyha a Dúlás kapcsán került volna elő (de nem akarok ötleteket adni, mert tényleg sok és nagyon nagyon lerágott csont).

 1. TEMATIKA: „Mert jónak lenni jó …”

Ez a legutóbbi és leghangsúlyosabb tematikája a M.A.G.U.S.-nak, ami sajnos olyan régen tart, hogy félő csendben fog kimúlni az erős indulások után. Egyértelműen Eric van Dien: Uwel nevében című regényéhez köthető, melyek valóban kijelölt egy új csapást az újkori M* témáinak. Ezt azután egy novelláskötet is követte Új-Pyarronról és legutóbb Malcolm J. Hunt Bosszúangyala érintette. Nem csupán Uwelről, a Fájdalom Atyjáról van szó egyébként …

Sokkal inkább a pyarroni pantheon újraértelmezéséről szól ez a TEMATIKA. Bemutatni, hogy a PPL-ben leírtakhoz képest, hogyan is működik a vallás, hogyan épült fel újra Pyarron, melyik vallás milyen irányzatokat ismer és egyáltalán honnan erednek az istenek. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon értékes TEMATIKA lehet, hogyha végül lesz valami kézzel fogható eredménye is. Több kiadónál több szerző foglalkozott ezzel a témával és különös módon az egyik legfontosabb mű megelőzte korát, mert hogyha Ray O Sullivan most kezdené vagy folytatná Darton egyházának szakadásáról szóló regénysorozatát komoly követőkre találna.

Pár éve Darton kultuszának saját rajongói honlapja volt, ahol több szerző is feltűnt, akik közül van, aki meg is maradt a hobbi művelői között. Della is megért egy külön regényt attól az írótól (Luis Saul), aki Orwella és Adron kapcsán egyszerre mondott újat. Csak nehézkes így, hogy a TEMATIKA szereplői térben és időben eltérve alkottak egymástól, pedig most lenne ideje a jók seregeinek hadrendbe állítására. Igény úgy érzem van, hogy a régi jó dolgokból új hatásos dolgokat teremtsenek sokan.

Rajongói fronton sok rendezvényen visszatértek a látszólag egyszerűbb témák, ahol nincs kifejezetten gonosz csak a pyar államalakulatok egymással kapcsolatos viszonya. Van olyan közösség, amely Dreina fővárosát, Viadomo-t alkotná meg részletesen és hozzá az Aranyszív Lovagrend tagjait. Jómagam Uwel szerzetesét alkottam meg kaszt gyanánt, a gonosz elleni harchoz. Mert jónak lenni jó és mert szükség is van rájuk. Ezen felül több kampány is kapcsolódik ehhez a TEMATIKÁHOZ, mely egy újabb elemet hoz cikkünkbe.

/személyes összeesküvés gyanúm egyébként az eredetileg tervezett Ynev-ciklus is ezzel a TEMATIKÁVAL zárul le és az első alapkönyvben szereplő irodalmi részlet, a Holdfényemberből története is valamiképpen kapcsolódna a pyarroni istenek eredetéhez, mibenlétéhez és átértelmezéséhez. Ezt erősíti a Geofrámia is, illetve sok apró elrejtett utalás azóta könyvekben, illetve a ciklus főszereplőjének ambivalens kapcsolata az istenekhez. Ez csak személyes konteozásom, de érdekes gondolat, hogy eszerint elértünk ezzel a TEMATIKÁVAL a M.A.G.U.S. szerepjáték eredetileg tervezett végéhez. Érdekes, hogy tevőlegesen innen beszélhetünk a rajongók egyre hathatósabb részvételéről is a tematikában./

[Észrevételem továbbá, hogy bár korábban létezett kommunikáció az egyes alkotók között ez mostanra megszűnt. Osztott világ esetében ez veszélyes lehet. Különösen, hogy előszeretettel foglalkoztak és dolgoztak ki olyasmiket, amik a saját témájukhoz kevésbé fontos, szinte független attól, de végeredményben használniuk illene azt. Régi-jó példa erre Ray O Sullivan Sötét térítője, amiben elsőként írja le Ordan városát részletesen, pedig ő inkább Darton híveiről ír, később mégis mindenki innen, ezt és így használta föl. Ami jó.

Ehhez a TEMATIKÁHOZ elengedhetetlen volna a működő pyarroni vallás bemutatása, leképezése. Ez azonban sohasem valósult meg. Sőt, a legrészletesebb vallással kapcsolatos leírása és kibontása Abaszisznak van, olyannyira, hogy annak részletességét nagyon nehéz lenne valaha is megugrania bárkinek (mivel a kapcsolódó cikkeket két Nagy Öreg M* alkotó írta meg). Akik viszont már nem kommunikáltak látszólag és bár ugyanarról szinte ugyanazt írták le, de mégis másképpen. Ezzel együtt is jó, hogy egyre több régi alkotó keresi és találja meg az utat elképzelései terjesztéséhez.]

KAMPÁNYOK, összefüggő kalandmodulok sorozata, melyek egy központi téma köré fonódnak rendezvényeken átívelve, de közösségeket összefogva. Erre a kezdeményezésre azóta voltak törekvések mióta csak szerepjátékos versenyek léteznek. Utólag lehet azt mondani, hogy sok kaland sok apró elemmel érintkezett egymással, akár eltérő szerzők esetében is, de az első kifejezetten ezzel a szándékkal megalkotott eseményfolyam 2010-hez kapcsolódik.

  KAMPÁNY
1. Átkozott Fészkekben
2. Helyi Hősök
3. Keleti Legendák
4. Della színei
5. Öt Tengerre Öt feleség
6. Örök Város Bajnokai
7. Fenyvesföld
 1. KAMPÁNY: Átkozott fészkekben

A már akkor igen terjedelmes Krónikák.hu mitológia egyes elemeit visszahozva fűztünk föl egy vámpírhajszát Ynev kontinensén keresztül-kasul, végeredményben az akkor sokat játszott Nyugati-Városállamok területére vezetve a kalandokat. Elmondható, hogy ez egy többkezes kísérlet volt arról, hogy lehetséges e ilyen módon szórakoztatni a találkozókat látogató közönséget.

(Átkozott Fészkekben – egy kampány színfalai mögött 1. rész // 2. rész)

Persze a Dúlás korából az északi fenyveseken, Ediomadon és régi hivatalos kalandok helyszíneit végigjárva végül Torozon Tavernájába vezetett el a történet. Eredményessége megnyitotta az utat, hogy ilyen komplex módon is lehessen elmondani történeteket és nagy örömünkre több más rendezvénysorozat is követte a példát. Azóta is adós vagyok a Nyugati Városállamok külön cikkben való kidolgozásával.

 1. EVENT: A Világ közepe vagy Sötétség szíve

Nagyjából egy időben zajlott le egy újabb pályázat, ami Erion, a Városok Városának két oldalát volt hivatott bemutatni. A szándék, hogy ismét kalandozókkal népesítsék be Ynev világát derék és szimpatikus volt, de valahol valami ismét elsikkadt a megvalósításnál mert a második kötet sokat késett és sok időt hagyott ki a két megjelenés között. Ez az EVENT többek között azért érdekes, mert sok új információt tudunk meg a városóriás múltjáról, amit addig nem.

Illetve újabb utalást tudunk meg arról, hogy a 6. és 7. TEMATIKA is véget ért. Előbb egy Manifesztációs veteránnal találkozunk a győztes háború után, máskor pedig Enoszuke felperzselt, de élhető fövenyére jutnak a szereplők. Érdekes, hogy ez az egyik első olyan pályázatos-EVENT amiből maradt fent „futottak még” novella, mely ugyan nem került be a kötetekbe, de ez semmit nem von le az értékéből.

Itt felemlegethető, hogy Erion témáját már karistolták korábban (Eric van Dien regénnyel is) de itt volt egy lehetőség jobban kifejteni a várost … tisztázni dolgokat vele kapcsolatban és ez részben meg is történt. De sajnos minden igyekezet ellenére nem lett tőle jobb Erion rajongói megítélése, pedig több otthoni kalandot is inspirált a benne megfogalmazott háttéranyag. (megjegyzem az egyik kedvenc novellám is kiadták újra bennük, ami Darton témáját érinti)

 1. Kampány: Helyi Hősök

Meg kell említenem, hogy az első olyan közösség amely megpróbálkozott az Átkozott Fészkekben után az a Local Heroes volt, mely egyetemi klubként évek óta rendszeresen szervezett szerepjátékos alkalmakat (korábban Pajkos Póni néven). Mikor a klub vezetését Lóska Ádám látta el úgy három egymást követő kalandon keresztül egy Északi város múltját és jelenét volt módja a játékosoknak befolyásolni.

Ez tematikailag úgy kapcsolódik a korábbi 8.-hoz, hogy az alapvetően pyar város jövőjét is feltárhatták a játékosok egy erőteljes varázslatnak köszönhetően. Ezzel önmagában állva és támogatva is a fő TEMATIKÁT értékes részét képezi a folyamatoknak, melyek a M.A.G.U.S. körül zajlanak. Érdekesség egyébként, hogy a kampányból kifolyólag nagy hangsúlyt fektettek az egyes csapatok karmikus döntéseinek és cselekedeteinek következményeinek.

 1. Kampány: Keleti Legendák

Elsősorban inkább a 6. TEMATIKÁHOZ csatolható és minden eddiginél nagyobb előkészületeket, háttérmunkát igénylő kalandmodul sorozat volt ez a kampány. Először egy Tiadlanból Niarébe vezető kisebb sorozatra volt szükség hozzá, majd egy háttéranyag elkészítése után már fel lehetett építeni egy korábbi kétrészes történetre, mely Tiadlanból Toronba vezetett (tisztelegve a 7. TEMATIKA megvalósult Morgena szála előtt).

Mégis különlegességét az adja, hogy ez volt az első olyan kampány, amelynek részeit egy kalandmodul pályázat előzte meg így minden részt más szerző jegyzett, de közösen tették ismét játszhatóvá Enoszuke szigetét, melyet több közösség tagjai közösen formáltak meg a háttérben úgy dokumentációk, mint térképek és hangulat terén.

A Keleti Legendák eredménye volt több otthoni játék is, mely a rendezvényeket folytatta és lényegében ismét középpontba állította ezt a korábban elveszett játékterületet. Később a nagy Ynev térképen is ez alapján került Enoszuke újkori alakja meghatározásra és az otthoni kampányok blogos beszámolói újabb és újabb forrásokat jelentettek a későbbi játékokhoz. Elmondható, hogy egyik legsikeresebb kezdeményezésünk volt.

 1. EVENT: Lovagiatlan fejvadászok

Újabb pályázat az irodalmi Yneven, amely azonban az eddigiekkel ellentétben csak egyetlen kötetet eredményezett. Háttéranyaga azonban ennek is volt bőséggel, de az írásokkal együtt elmondható, hogy a tematikus rendszer átka miatt sok régi koncepcióval nem volt kompatibilis a végeredmény. Itt először már nem csak a régi dolgokra való hivatkozások voltak helyenként idegenek, hanem úgy tűnhetett egyes írásokat utólag módosítottak, hogy beférjenek egy olyan formába, ami nem a sajátjuk.

Ennek ellenére fontos abból a szempontból, hogy legalább szándék volt rá, hogy a jók fejvadászait bemutassák, eszközöket adjanak a Vörös Hadurak kezébe is. A végeredmény azonban a fentiek mellett azért volt kétes, hogy tovább erősítette Ynev sötét oldalát a helyenként lehangoló és tragikus fejvadász történettel. Az utolsó írás pedig egyenesen visszalökött minket a 3. TEMATIKÁBA, amit akkor már régen magunk mögött tudtunk.

Ehhez kapcsolódhat talán a legjobban a legutolsó világleíró kiegészítő, az Északi Szövetség ami ugyanazokkal az előnyökkel és hátrányokkal bír, mint a fenti kötet. Megpróbálta a jók eszközeit bemutatni és növelni, de nem sikerült úgy, hogy maradandó és előremutató lehessen sajnos. Bár a két kötet elméletileg egyazon térségről szól hiányzik belőlük az a fajta szinkron, hogy úgy érezzük egyazon világhoz kapcsolódnak.

 1. EVENT: Elfek, gnómok, törpék, orkok …

Újabb hosszabb téma, de nem is feltétlen önmagában álló a fajok egyedi kidolgozása külön kötetekben. Ez nem volna különálló esemény, hiszen jobbára újrakiadásokról van szó, de John J Sherwood munkássága keretbe foglalja ezt a kezdeményezést. Annak idején a Hőseposzban markánsan és jól sikerülten ütött meg egy egészen új hangot és ezzel arra sarkalta Jan van Den Booment-, hogy Opálhajós címmel összegezze elfes novelláit és írásait. Ezt követte Raoul Renier az Árnyak Könyve kapcsán (ld. 4. EVENT).

Ezután fontos fordulat, hogy egy önálló kötet jelent meg gnómokról (Végzet masinériái) melyek szinte csak új írást tartalmaztak, majd Karr-Khazad Kapui, melyben szintén új törpe írások is szerepeltek és kibővített háttéranyag róluk. Az EVENTET ismét John J Sherwood saját regénye zárta le a Százháborúval. Bár még mindig várunk a Sárkány és Unikornisra, hogy az elkezdett trilógia befejeződjön, ez nem példátlan a M* történetben és így is megáll a lábán a téma.

 1. Kampány: Della színei

A szekszárdi Hősök Napja szerepjátékos klub vágott bele több rendezvény után egy, a pyarroni istennő személyét körüljáró kalandmodul-kampány megszervezésébe. Ezzel is a 8. TEMATIKÁT támogatva és erősítve minden történetükben Della egy újabb és újabb papját vonultatták fel és így bemutatva a vallása sokszínűségét, híveinek lehetőségeit, de nem feledkezve el árnyoldalairól sem.

Úgy gondolom (ahogy mindig tettem), hogy az ilyen lokális rendezvények a legfontosabbak a hobbink életben tartásához. Hogy képesek voltak kitartóan egy ilyen kényes és precíz témát végigvezetni igazán kivételes és jól jelzi sikerük, hogy a főtematika valóban érdekel sokakat. A kalandhelyszínek is olyan alulfrekventált pyar települések voltak, amelyek névleg léteznek ugyan, de ritkán látogatjuk meg mesékkel és olvasni is keveset lehetett róluk eddig.

/Érdekes összefonódás, hogy ezen a sorozaton már játszható volt a TEMATIKÁHOZ írt uwel szerzetes kaszt, s nagy örömömre a sorozat záró kalandmodulján két csapatban is volt ilyen játékos./

 1. KAMPÁNY: ÖT TENGERRE ÖT FELESÉG

A keleti városban alapított Mentálcsavar szerepjátékos klub egy többrészes kalandmodul sorozattal zárta többéves működését. Koncepciójuk Ynev öt tengerét és azok népeit mutatta be egy központi karakter nyomába eresztve a csapatot, aki mindenütt cserbenhagyott nőket és dühös ellenségeket hagyott maga után. Az erős koncepció kombinálva a helyi alkotópáros markáns Ynev-képével emlékezetes kampányt teremtett.

 1. EVENT: Ami a Zászlóháborúból kimaradt …

Egy újabb novellapályázat folyamán kétkötetnyi történet került elő és derült ki a már lezárt XIV. Zászlóháború kapcsán. Sok esetben a 6. EVENT-hez kötődik, máskor a 4. EVENT-hez, de összességében sokkal nagyobb lenne a súlya, hogyha a 3. TEMATIKA idején lát napvilágot. Az mindenképpen sajnálatos, hogy alig-alig veszi figyelembe a sok azóta készült rajongói anyagot a témáról. Ennek ellenére vannak értékes írások benne, amik tényleg jólesnek.

A két kötet szinte alig különbözik minőségben egymástól (pedig elvileg első és második helyezettes írások). Érdekes látni, hogy mostanra a toroni karakterek teljesen kicserélődtek az eredeti (3. TEMATIKA) felfogáshoz képest a későbbi, szelídebb, emberibb képpel (7. TEMATIKA). Pont a kép árnyaltsága idegen sokszor kicsit egy régi rajongónak. Legnagyobb gond, hogy a téma ekkorra már kihűlt és valóban „előásottnak” hat.

 1. KAMPÁNY: Örök Város Bajnokai

A Krónikák utolsó kalandmodul sorozata a szerkesztő csapat által közösen megkezdett irány szerint Új-Pyarron bemutatása, a pyar istenek és a köztük való viszony újraszínezése, illetve az eredeti felhajtó-kalandozó viszony visszaállítása volt amellett, hogy Ynev kronológiáját tovább görgessük. A több éven keresztül tartó sorozat kevésbé egy markáns történet, sokkal inkább egy szerepjátékos szándék köré szerveződött.

Hogy a világban történt változások mellett (Új-Godon) ne érezzék idegennek sokan a világot a játékosok. Mindezzel elsősorban a 8. TEMATIKA keze alá dolgoztunk tudatosan. Sok témát érintettünk, sok rendezvényt megélt a kezdeményezés és végül a fináléban egyesült két kampány, hogy az Örök város Bajnokai belefolyhassanak más közösségek játékaiba is.

 1. KAMPÁNY: Fenyvesföld

Ismét a szekszárdi Hősök Napja által kezdeményezett sorozat, mely Kahréből kiindulva kezdett bele egy új északi nomád törzs és egy ork közösség bemutatásába, a történet már most sokat foglalkozik a nomád szellemvilággal de célkitűzése, hogy saját és egyedi kultúrát adjon Fenyvesföld lakóinak, amit a játékosok kalandról-kalandra fedezhetnek föl maguknak.

/az ÖVB és a Fenyvesföld kampányok kalandjait és összefonódását szokás szerint megtalálhatjátok honlapunk Ynevi Vándorlások nevű modulgyűjtemény szekciójában./

***

Itt tartunk ma. Hogyha a 8. TEMATIKÁVAL nem akarnak mit kezdeni, zöld ágra vergődni, akkor hamarosan szükség lesz egy újabb nagy bevezetésére, hogy az érdeklődés fenntartható legyen. Addig ugyanis sorra érezhető, hogy régi témákat vesznek elő újra az új mondandó nélkül. Mindezeket azzal a szándékkal írtam össze (magamnak) is, hogy egyszerűbb legyen utalnom mindezen előzményekre, hogyha egy újabb művet kell elhelyezni a (most már nem csak) képzeletbeli könyvespolc koordinátarendszerén.

Csak remélni merem, hogy aki nem követi évről évre a megjelenéseket némi hasznát látja majd és felfedezi a nagy egészben azt a választ, amit a cikk elején említettem. Hiszen hogyha valami körül ilyen nagy a nyüzsgés és a második felében rajongók éppúgy tesznek hozzá mint kiadók, akkor elmondható, hogy élő hobbiról világról és rendszerről van szó. Ha ez sem meggyőző, akkor a nézőpontom kevés volt hozzá.

/A fentieken kívül egyébként még éppen három irányban zajlanak események, melyek befejezetlenségük okán nem illeszthetőek be a fenti csoportok egyikébe sem: 1, a Démonikus Óbirodalom és a khálok felemlegetése elkezdődött két-három regény kapcsán, amik azonban mai napig érdemi folytatásra várnak. 2, A Manifesztációs Háború kidolgozása is megrekedt az érdemi harcok előtt két könyvnél, ahogy a vele párhuzamosan haladó Garmacor is a másodiknél tart (A dorani ügynök története mai napig töredék). 3, A legutóbbi novellapályázat három kötetnyi írást ígért abasziszról úgy, hogy egy regénysorozat éppen a harmadik köteténél állt meg ugyanebben a témában./

Azokat a szerzőket és műveket amelyeket nem emeltem ki nem a milyenségük vagy a személyes véleményem miatt hagytam ki. Próbáltam valóban átfogóan, tekintet nélkül évekre bemutatni azt, amilyen fő csapásai voltak és vannak a M.A.G.U.S.-nak. Ennek kapcsán, hogyha valaki megismerkedne vele manapság akkor én azt javasolnám ilyen irányból közelítsen, ne véletlenszerűen válasszon.

Köszönöm, hogyha idáig eljutottál és elnézést, hogy sokszor látszólag gyerekesen fogalmaztam, de fontosnak tartottam a lényeg megértése és megértetése érdekében. Ennyi év, ennyi játékalkalom és könyv után azt tapasztaltam sokszor nehéz objektívnak lenni olyasvalamivel szemben, ami régóta az élet része.

Ezen a ponton kell összehasonlítanunk a M* tematikáját más szerepjátékokkal összevetni. Látni kell, hogy azok is változnak ugyan, de a tematikáik sokkal ritkábban mutatkoznak meg annak ellenére hogy mennyi regény van hozzájuk vagy a kiegészítőik mennyire profik. Ugyanis mindig az állandó és megváltoztathatatlan jelenről szólnak, aprólékosan kidolgozva az adott szerepjáték 1. TEMATIKÁJÁT.

Általában a rendszer megváltozásával, szellemi tulajdon és kiadó cserével, új alapkönyv megjelenésével változik csak a világ és a tematikájuk. A Shadowrun például ilyenkor görgeti a maga kronológiáját újabb évtizeddel. Összegzi az addigi kiadványai eseményeit és képes figyelni a játékosok cselekedeteire is. Ez egy kényelmes és járható út volna, de az SR* esetében ez köszönhető a gyakori tulajdonosváltásnak is. Anélkül lassabb volna az evolúciója.

Más szerepjátékok és világok esetében (tulajdonosváltás nélkül hosszabb idő után) a változás kényszerűnek és fatálisnak hat, pedig tudatos érdek húzódik mögötte: újra el kell adni ugyanazt. Ez sajnos annak a jele, hogy az alap még mindig a termékmentalitás, aminek a szerepjáték jelenleg a túsza. Az ilyen esetek szembetűnőek és fájdalmasak, jellemzően az addig ismert világ pusztulásáról szólnak (pl. Vampire Requiem, Warhammer Fantasy Age of Sigmar, Forgotten Realms Sundering).

Ekkor egyszerre és sok rajongót veszíthet el egy szerepjáték, pedig a lemorzsolódás folyamatos és szükségszerű része a hobbinak (ez is másik cikk lehetne, de a lényeg, hogy az átlagos szerepjátékos két évet tölt el a hobbijával). A fenti példákkal ellentétben a M.A.G.U.S. világának nincs szüksége kataklizmára: a változás folyamatos, ha nem is arányos és rendezett, de a világ folyamatos mozgásban van, életben van.

Egyes TEMATIKÁK erősebb hatásúak nagyobb figyelem terelődik a változásokra, mások szinte fel sem tűnnek, mert annyira természetesek. Átlátva mindezeket azonban felfedezhetjük az alapvető különbségeket a M* és más szerepjátékok között. Kiszámíthatatlansága azonban minden rajongóját (régi és új, kiábrándult és lelkes) arra készteti, hogy fél szemét az eseményein tartsa.

Nem békés és rendezett a múltja és a háttere, de képes a megújulásra és a fejlődésre is (ami nem egyenértékű a szabályrendszer gyökeres megreformálásával), az interregnum óta pedig a rajongók elemibb szerepet kaphatnak sorsa formálásában, mint más médiumok esetében. Hogy ezért cserébe mint termék esetenként gyengébb (semmitmondó kiegészítések, öncélú irodalmi művek, önismétlő kalandmodulok) csak látszólag baj, mélyebben előny.

Jelenlegi formájában olyan sokféleképpen érdemes és lehet vele foglalkozni, mint kevés másik szerepjátékkal. Például a játékasztaltól igen távoli témáról húsznál is több oldalt írni és még így is van esély rá, hogy valaki elolvassa. Ezt tudatos kiadványtervezéssel elérni kifejezetten nehéz (szinte lehetetlen). Ahogy mondtuk: a szerepjáték megjelenése után minden kritika szerint az a milyenségének mércéje, hogy milyen kiadványok követik.

Lassan harminc év távlatából polcokat megtöltő M.A.G.U.S. könyvtárral a hátunk mögött pedig kimondhatjuk ennek a kérdésnek a következő lépcsőfokát: ami még jobban meghatározza a szerepjátékot egy alapkönyvnél, kritikusainál és későbbi kiadványainál az, hogy milyen rajongótábort vonz be, tart meg, hagy maga után, mikor már szinte minden titkát feltártuk. Az, hogy a M* élő még egy fontos dolgot jelent ezzel kapcsolatban: az utóbbi kérdésből jelenleg és ebben a pillanatban is vizsgázik.

[Ahhoz, hogy az Ynev-ciklushoz hasonló erős gerince lehessen a M.A.G.U.S.-nak a jövőben sokkal több energiára lenne szükség, mint amennyi látszólag jelenleg a rendelkezésére áll. Gondos tervezés, átgondolás mellett a több szem többet lát elvével kellene tudatosan a korábbi TEMATIKÁK tiszteletben tartásával gyökeresen másról írni, akár új eszközökkel, de biztosan új formátumban, igénybe venni a médium több évtized alatt elért kiterjedtségét.

Nem szeretnék a regények ellen beszélni, de lehetséges, hogy ez a formátum már nem jut el a célközönséghez, az pedig, hogy a legtöbb emberhez nem egészen biztos. A Hetedkor még tart és ami kiveszett a M* írásokból az kellene, hogy átvezesse a következőbe: kalandozók. Elismerem, hogy a fantasy műfaja sincs olyan állapotban, hogy MOST alkossanak meg egy olyan sztárcsapatot, mint a Nagy Öregek játékos karakterei voltak, a jelenlegi társadalmi igények és férfieszmények mentén, de a háttérben folyó több éves készülődés remélem lassan elkezdődik. Nem egyik napról a másikra alakulnak ki a TEMATIKÁK sem, de addig is élnek.]

 

EMLÉKEZTETŐÜL:

  TEMATIKA „EVENT” KAMPÁNY
1. „Egy fantáziavilág vagyok, fedezzetek fel!” „Mi történt a Hatodkorban?” Átkozott Fészkekben
2. „Gonosz vagyok, de hódítani akarok!” „Az ember embertelenségének a forrása …” Helyi Hősök
3. „Vörös és Fekete, avagy kicsi a rakás …” Bíborgyöngyök Keleti Legendák
4. „A szomszéd gonoszsága mindig zöldebb …” World of Warcraft Della színei
5. „Az aquirok már a spájzban vannak …!” A Világ Közepe vagy a Sötétség Szíve Öt Tengerre Öt feleség
6. „Keleten a helyzet változatlan …” Lovagiatlan fejvadászok Örök Város Bajnokai
7. „A szunnyadónak ébrednie kell …” Elfek, gnómok, törpék, orkok … Fenyvesföld
8. „Mert jónak lenni jó …” Ami a Zászlóháborúból kimaradt …

 

Gondolatébresztő: a M.A.G.U.S. tematikája

8 thoughts on “Gondolatébresztő: a M.A.G.U.S. tematikája

 • Itt az ideje a nyolcadkornak és a steampunk/fantasy noir MAGUS-nak.

 • Üdv!
  Részletes cikk, érdekes gondolatok, borzasztó stílusban. Egy szerkesztés kellett volna neki.

  Ideje volt egy ilyennek. Noha azt erős feltételezésnek tartom, hogy ebben a káoszban, kiadó-és íróváltásokban tervszerű, előre megálmodott és szigorúan megvalósított folyamatot látsz… amikor még a saját írásaikat sem tudják vagy akarják tiszteletben tartani egyesek. És nekem kicsit kusza az összevissza időrend… az, hogy az összes regényből téma alapján szemezgetsz, inkább válogatásnak nevezném, mint előre megálmodott tematikának.

  A kampányok milyen elven lettek kiválogatva? Hol marad belőlük a Cantina kettő MAGUS kampánya, a Kalandozók manifesztáció előtt kampánya, vagy a Mentálcsavar próbák sorozata?

 • Ahoy,

  Raze: egyáltalán nem rossz ötlet, sőt. A Virágkapuk ostroma után meg is kérdezték tőlem, hogy most ezzel áthelyeztük e a Krónikás modulok és kalandok idejét a század közepére. Úgy gondolom sokan vevők lennének a Nyolcadkor vagy a XV. Zászlóháború előestéjére, de lehet, hogy legalább annyian meg nem.

  Magyar Gergely: köszönöm. Egy szerkesztő úgy általánosságban régóta kellene nekem, aki folyamatában nyiszatolja a mondatszörnyeimet. Eddig ha volt is, sajnos nem elég sokáig. Valaha volt, aki lelkesen olvasta és javította az írásaimat.

  Természetesen a cikk szubjektív és lehet más más súlyozással látta-olvasta őket. Én itt épp csak arról írtam (sokat), hogy milyennek látom én a fejlődést és a helyzetet, illetve igyekeztem támpontokat adni a folytatásra. Az irányelvek megadása az más feladata lesz. 😉

  Megmondom teljesen őszintén, hogy sokat elfelejtettem azért a kalandok közül vagy nem vettem részt minden egyes táboron és rendezvényen. Ilyen is van, komoly dömping volt az elmúlt tíz évben. Az pedig a másik, hogy két egymásra épülő kalandot még nem neveznék kampánynak a fentiek szerint és feltételeznék egy olyan rendszert is mögötte, amiben a játékosok karakterei fejlődhetnek, erősödhetnek is a kalandok között.

  Ennek ellenére sem zárkózom el attól, hogy a fenti elosztást valamikor kiegészítsem és bővítsem (sőt). Akikkel a cikket megjelenése előtt egy korábbi formában megosztottam nem jeleztek vissza ilyen technikai hiányosságot és ez nem azt jelenti, hogy nincs neki. Csak nem vettem észre.

  Máshol írtad, hogy nagyon hosszú. Ezzel egyetértek és a legnagyobb hibája. Tényleg először gondolkoztam el komolyan videoblogon egy cikk kapcsán, de ahhoz sajnos jelenleg sem időm sem eszközeim nem voltak. Azonban elgondolkodtató pl hogy a jövőben ilyen formán is lehetne hosszabb cikkeket átadni. Podcast néven azért ez sem egy mai ötlet. Szerintem sok cikk elterjedtségén segítene.

 • Végigolvastam – igen, egy szuszra – és tetszik. Sajátos gulandrós stílusa van, de nekem bejön (talán azért, mert az én jellememben is igen hangsúlyos a Káosz komponens).

  Én a megújulást egy új M.A.G.U.S. kiadásában látnám (szigorúan nonprofit alapon), ami összeszedetten tartalmazná az ETK, MTK, HBG, PPL összefésült, helyenként javított szabályrendszerét (belevéve az elfogadott kánon részét képező rúnás kiegészítő cikkeket, mint pl. harcművészeti stílusok), PLUSZ egy külön kötetben (amolyan mesélők könyveként) részletes, igényes térképekkel, MG-style heraldikával ellátott országismertetők, történelmi áttekintő és a mesélést segítő technikák kapnának helyet. Mindezt igényes grafikákkal, kétkötetes, jó lapminőségű keménykötéses kiadásban. Cirka 10.000-ből kijönne ez, és lehetne rá a kickstarton gyűjtést szervezni. Vagy megkérjük a Kétfarkú kutyát segítsenek be. Eddig bármelyik kezdeményezésükre összejött pár milla. 🙂

  Aki mindezt meglépné – és felvállalná a velejáró hercehurcát – annak örök helye lenne az ynevi pantheonban. 😀

 • Végigolvastam és a zenét is meghalgattam 😀
  Egyet értek a sok FB hozzászólóval, hogy ezt nem egyben ilyen mennyiségben kellett volna lehozni.
  Jó áttekintés persze objektív nem lehetett. Jó lenne kibontani a mellékcsapásokat is amik felmerültek, de legszívesebben az emberi tényézőkre, történetekre lennék kiváncsi hogyan indult, alakult mind az írói és az üzleti oldalról ( a legjobb formátumát ennek egy új Vakondok [ http://www.vakondok.com/ ] dokuban tudom elképzelni, de ez csak álom ).
  Ynev világa nekem mindig a szürkezóna jellege, felvázolt hatalmi harcok, de emellett megfelelő szabadsága miatt tetszett. (4. tematika)

 • Lozartan: Ez már nekem is eszembe jutott korábban, de sajnos ennek elvileg komoly jogi akadályai vannak….pedig elméletileg az anyag kész is van 🙂

 • Helló!

  Szépen összefoglaltad a csapásvonalakat és így nézve nem annyira széttöredezett a kedves kis világunk, mint mostanában borús hangulatban emlegetve. Szerencsére van annyira kibővítve, hogy ez az összefoglaló 20 oldal körül járjon. 🙂
  Bár le lehetne közölni részletekben is, tematikánként.

  Az is kiderült számomra, hogy sok pótolnivalóm van, amit idővel meg is teszek.
  A következő irány meghatározása a már jogilag rendeződött kiadóé volna, de sok dolog befejezésének is örülnénk elsőre…

  Hiánypótló összefoglaló, ami reméljük egy kis vitát és pezsgést gerjeszt a különböző fórumokon.

  UI.: A zene és a képek sokat dobtak rajta.

 • Ahoy,

  Novan: örülök hogyha tetszett és köszönöm, hogy elolvastad (főleg hogy ennyi lett). Sok helyen úgy vettem észre, hogy elérte a célját. Vitát indított el és valódi együttműködés is született. Szerintem fontos, hogy vizsgáljuk mivel és miért játszunk. Láttam már kezdő csapatot bedobva egy toroni bálra, hogy „tessék … játszatok … ” pedig a törpe és a barbár csak harcolni szeretett volna egy kicsit.

  Meglepődtem, hogy még senki sem kritizált meg azért, hogy a gyűjteményemet fotóztam be hozzá. 😀 Én szeretem a könyv-pornót, na. A zenén sokat gondolkoztam, mert a számot szeretem (és illett a várható flame-hez), de az eredeti előadót nem. Így szerintem sokkal kellemesebb (és esztétikusabb) a hölggyel.

  Jobb volna valóban, hogyha a magus betartaná a régi ígéreteit és úgy lehetne továbblépni. Karmikusan ez lenne a nyerő.

Vélemény, hozzászólás?