Korábban már írtunk egy ynevi csapatról, akik Erionból kiindulva farmolják az Elátkozott Vidéket, de mind gondolhattuk, hogy nem ők az egyetlenek. Ami a legjobb, hogy egy merőben eltérő eredetű kompánia, egy toroni illetőségű vadásztársaság megírására és -osztására vállalkozott Juhász Péter, akinek egy novellájával is találkozhattatok nálunk. Leírásában felhasználta Arshur városát is, akinek eddig megismerhettük harcosait és boszorkánymestereit külön. A bejegyzés végén két részletben találhatjátok meg a leíráshoz mellékelt statisztikákat is. Reméljük, hogy egy kalandmester vagy -író jó hasznát veszi a róluk szóló anyagnak (a két különböző csapat konfliktusában, például egyazon prédára küldeni őket, könnyen lehet már lehetőséget látni egy jó történetre). Jó olvasást kívánunk!

***

Khass ena Deletrat(Keres és Megszerez; kyr-tor.)
vadásztársaság

A Nyugati Gedaga-yggyr tartományban lajstromba vett kiváltságolt társaság, amely ritka vadak, és szörnyetegek begyűjtésére alakult. Székhelye Ebedor városa. A társaság feje napjainkban Cjentor Garri Gor, ebedori mesterkereskedő. A társaság számos trófea-begyűjtő karavánt foglalkoztat, melyek profilja némileg eltér egymástól. Van amelyik eleven lények elfogásával, van amelyik ritka, alkímiában használatos komponensek megszerzésével foglalkozik, de akadnak más specialitások is.

Shaddara Cerian

A Shaddara-karaván általában az Elátkozott Vidéket járja, és különleges lényekre vadászik, jellemzően az egyház (Tharr), és bizonyos abasziszi borszorkánymester-rendek megbízásából. Nevét első primorjáról kapta, aki 15 éve vesztette életét egy tengeri óriásokkal vívott összecsapásban. Kopjára tűzött, bezúzott sisakja, benne a koponyájával, mindig az élen haladó kocsit díszíti.

Vezetője (primessa) jelenleg Zauka Eychír. (7. Tsz-ű toroni ex-gladiátor, pietor). A csapatot tizenhárom vadász (harcos), öt magitor (boszorkánymester), három csapdázó (tolvaj), és a hét fős ellátó személyzet (különféle szakmák mesteremberei) alkotja.

A karaván öt hosszú társzekérrel, három megerősített ketreceket hordozó szekérrel, szekerenként négy, és tartalékként tizenegy lóval (összesen negyvenhárom) rendelkezik. Ezentúl szétszedhető, hordozható műhely elemekkel (kovács, asztalos, tímár), megfelelő mennyiségű szerszámmal, alkatrésszel, javító-, karbantartó készletekkel indul útnak. Egy út ritkán rövidebb fél évnél és csak különleges esetben hosszabb mint egy év. Praktikus okok miatt állomáshelye Arshur városa, amely az Erion és Abaszisz közti „Régi birodalmi-út” mentén fekszik.

A primessa
Zauka Eychír. Raig tartomány egy tengerparti falujából származik. Navor kasztú halászcsalád sarjaként emelkedett a pietori kasztba. A birodalom ünnepelt gladiátora, aki 74 győzelemmel vonult vissza 27 évesen (négy éve) az arénákból. Hazájában mai napig általánosan ismert és rajongott személy.

Izmos, megtermett nő, általában a világoskék és földszín ruhadarabokat kedveli. Barna szemei elárulják, hogy nem tipikus toroni, bár haja hamuszín lenne, ha nem borotválná a fejét mindig gondosan kopaszra. Alaptermészete szerint mindenkivel barátságos, nem kedveli hazája kasztrendszerét, még úgy sem, hogy viadorként a számára elérhető legmagasabb fokra emelkedett benne (50. győzelme után kapta Raig tartományi helytartójától, elismerésként). A karaván toroni tagjai – személyes véleményüktől függetlenül – mind tiszteletben tartják ebbéli véleményét, és többnyire sikeresen elnyomják ösztönös késztetéseiket e téren. Zauka a nőkhöz vonzódik, amit nem is különösebben titkol. Múltjából adódóan elsőrendű fontosságot tulajdonít a megfelelő tervezésnek, és a csapatmunkának. Nincsenek vezetői allűrjei, elfogadja, ha valaki jobban ért valamihez, és tud tanácsot elfogadni. Fentiek okán csapatának minden tagja tűzbe menne érte.

A magitorok
Öten vannak, vezetőjük az ifini származású 30 év körüli Vor Zador, egy alacsony, sötét bőrű, karvalyorrú férfi, hullámos fekete hajjal, barna szemekkel. Arca tetovált, szemöldöke dús, szakálla vékony körszakáll. Sötétbarna és homokszín ruhákat hord, esetenként könnyű bőrvértet. Erős hajlama van a teátrális viselkedésre, időnként gúnyos megjegyzéseket tesz, de meglepően hűséges, és áldozatkész alkat. Reménytelenül szerelmes Zaukába, tekintve hogy a nő a saját neméhez vonzódik.

Társai közül Berin Kernon szintén aszisz, valahonnan a keleti határ mellől. Átlagos termetű, enyhén himlőfoltos arcú, világosbarna szemű férfi, előszeretettel öltözik sötétkék árnyalatokba, vértet sosem hord, kezeivel folyton idegesen babrál valamit. Sötét haja egész rövidre van nyírva, szakálla viszont hosszú, befont végét csontkarika fogja össze. Fülében ezüst függőt visel, és orrkarikát hord. 35 év körüli lehet. Egykor a haditengerészetnél szolgált.

A két toroni magitor (navor) Drai Armad, és Arun Armad testvérek. Drai az idősebb, mindketten huszas éveik vége felé járnak. Kreol bőrüek, Arun kopasz, Drai vállig érő világosszőke hajat visel. Ezt leszámítva meglehetősen hasonlítanak. Keskeny arc, egyenes orr, jégkék szemek. Drai borvörös köntöst visel és fekete bőrnadrágot, Arun homokszín köntöst, és barna nadrágot. Mindketten toroni sodronymellényt viselnek a köntös alatt. Jókedélyű, vidám fickók, amíg fel nem bosszantják őket.

A legfiatalabb magitor a 25 év körüli Jakhinn Aldel (navor). Zauka hozta magával a gladiátorarénából, ahol fiatalon tőrvetőként kezdett, majd stratéga lett. Magas, karcsú férfi, tradicionális kyr hajfonatokkal (13 fonat), bár a haja túl szőkés nemhogy a valódi kyrekéhez, de még az átlag toroniakéhoz képest is. Sötétzöld dreggis-szerű köntöst visel, amit kettős vállpánt szorít le amiben a dobótőreit hordja. Származása nem ismert, a boszorkánymester-szekta nevelte, „anyanyelve” a toroni. Ő rendelkezik egyedül hadvezetés képzettséggel, méghozzá taktikai szinten mesterfokon. Ilyen ügyekben ő Zauka jobbkeze!

Mindegyiküknek van tőre, nyílpuskája, származásától függően rövid kardja vagy pugoss-a. Vallásilag a testvérek Tharr hitén vannak, Aldel Zaukához hasonlóan sogronita, Zador Noir-hívő, Kernon Antoh hitű.

A csapdázók
Hárman vannak, mind arshuriak. Tia Hargar egy magas, vöröses-szőke nő, rövid hajjal, napbarnított bőrrel, ami sűrűn tetovált (minden befogott(!) lény ábrája felkerült maximum tenyérnyi méretben: kiméra, óriás, medve, leopárd, cápa, óriásgyík, egy halom káoszlény, stb). Testhezálló, puha, sötétbarna bőrruhát visel, szükség esetén erre húz fel láncinget. Ő a csoport vezetője. Kimért, hűvös, profi. 30 év körüli lehet. Bár egy párt alkot Igrunnal, ez kizárólag a magánéletben látszik.

Hor Magnus fiatal, húszas évei elején járó férfi, vállig érő világosbarna hajjal, jellegzetes széles karimájú gorviki kalappal, fekete kendővel a nyakában. Bőrnadrágot, vörös inget, felette csatos bőr mellényt visel. Barátságos, nyílt alkat, aki büszke, hogy a csoport tagja lehet.

Igrun D’Aquill harmincas évei elején jár, de kissé idősebbnek tűnik. Valamilyen pikkelyes lény bőréből készült zekét visel, és erős, durva, festetlen vászonnadrágot. Haja szőke, szeme zöldes árnyalatú. Ábrázata szögletes, viharvert, arckifejezése mindig kicsit gyanakvó, viselkedése bizalmatlan. Hargar társa.

A vadászok
A toroni, birodalmi pikás gyalogság veteránjai, akiket Aldel képzett át, aszisz mintára felszerelve őket nehéz nyílpuskákkal. Igazi alakzathoz persze kevesen vannak, de megfelelő viszonyok közt képesek bármilyen rohamot megfogni. 7/6-os felállásban harcolnak ilyenkor, a hat nyílpuskás a pikások mögött áll, és egyszere csak kettő lő, így minden körben tüzelnek. Értelemszerűen mind toroniak, de nem pietorok, lévén a sorgyalogság talpasai voltak. Majdnem a felük nő (hatan). Sedular ill. navor kasztúak, de egymás közt nem tesznek különbséget. Zauka amúgyis ellenzi a „hazai” kasztrendszer alkalmazását a csapaton belül, bár ő a legmagasabb kasztú (pietor).

Vallás szempontjából a többségük Tharr hitű, ketten sogroniták.

Keménykötésű, meglehetősen viharvert társaság, le sem tagadhatnák hogy veteránok. Jellemzően meglehetősen cinikusak, gyakorlatiasak, durvák, de emellett összetartóak és bajtársiasak. 25 és 28 év közöttiek. Mindegyikük hordja egykori alakulatuk jelvényét, ami egy ezüst körbe foglalt hematit oroszlánfej, és amelyet fekete szalagra rögzítve a jobb felkarjukra kötnek. A különféle tetoválások általánosak mind arcon, mind egyéb helyeken, és ugyan egyenruhájuk nincs, azért mindanyian a sötétszürke és mélyvörös színek valamilyen kombinációját viselik.

Az ellátók
Heten vannak, mind arshuriak, akárcsak a csapdázók. Jellemzően pyarr rasszúak, és vallásúak (többnyire Dreina).

Ran Fiell, a kovács, 40-es férfi. (Tüsire nyírt őszes haj, barna szem, mogorva természet.)

Alor Aghven, a lovász 50 körüli férfi. (Kopasz fejtető, hosszú ősz hajmaradék, kék szem, szótlan, nyugodt, békés természet.)

Jaris Dhar, a szakács, 30-as férfi. (Magas, vékony, hullámos barna hajú, barna szemű. Barátságos, vidám, optimista természet)

Sinit Tar, felcser és szakács, 30-as nő. (Vonzó, szőke, barna szemű. Cinikus.)

Olata Quan, orvos, nyúzó és bőrfeldolgozó, 35 körüli férfi. (Alacsony, törött orrú, szőke, barna szemű. Érdeklődő, udvarias, nyugodt)

Ina Quandini, állatgondozó és idomár, 25 körüli nő. (Filigrán, vörösesszőke, zöld szemű. Kedves, nyugodt, határozott.)

Rodar Dolcad, ács-kerékgyártó-asztalos, 50-es férfi. (Foghíjas, ősz hajú, barna szemű. Kedves, barátságos, érdeklődő. Hajdani leánykereskedő.)

Átalános szokások
A csapat minden tagja közös nyelven beszél, a toroniak és asziszok is elég jól beszélik, a toroniak jellemzően erős akcentussal. Udvariasságból egymás közt sem az anyanyelvüket használják, kivéve olykor az intim helyzeteket.

Bár maguk közt nem tartják a toroni kaszt-etikettet, ha láthatólag kyr-toronival találkoznak, akkor -míg ki nem puhatolják az illető tényleges hovatartozását- betartják a megfelelő formákat. Értelemszerűen ilyenkor mindig Zauka lép előre, mint legmagasabb kasztú.

Táborozáskor a szekerekből amolyan szekérvár-szerűséget formálnak. Minden eszköz ezen belül kerül kihelyezésre. Legalább öten mindig őrködnek. Rázósabb helyeken feles váltással pihennek és őrködnek. Csapadékos időben a szekerek által közrefogott rész fölé speciális sátorponyvát emelnek, a tábor köré pedig kisebb vízelvezető árkot ásnak. Hosszabb táborozásnál a díszkopja (a koponyával) a tábor közepére kerül.

Minden ötödik nap „pihenőnap”, amikor nem haladnak, ilyenkor végzik viszont a karbantartó munkákat. Személyes felszerelését mindenki maga gondozza.

Nagyon ritkán lovagolnak, az éppen nem befogott állatok valóban csak tartalékok. A legjobb lovas egyébként Magnus.

LETÖLTÉS:      Khass ena Deletrat NJK össz     //    Khass ena Deletrat NJK II össz

A Khass ena Deletrat szörnyvadásztársaság (NJK csapat leírása)

Vélemény, hozzászólás?