Természetesen idén is lesznek szabad játékok, amikre várjuk azon Kalandmesterek jelentkezését, akik szívesen megosztanák a Játékosokkal a saját történetüket, vagy egy más által írt régebbi kalandot.

A kiírásokat és a szabad játékokkal kapcsolatos kérdéseket az afrad.kronikak@gmail.com címre várjuk.

A kiírás tartalmazza, hogy melyik napon mesélnél, hány játékost vársz, a karakteralkotással kapcsolatos és egyéb információkat (pl melyik karakteralkotás, hány TP, stb.), egy képet, ami hangulatában illeszkedik a történethez és egy rövid hangulatkeltő novellát vagy leírást.

A játékok listája folyamatosan bővülni fog a bejegyzésben egészen a jelentkezés kezdetéig, ami július 1. 18:00.

Fontos! Minden résztvevő csak a saját nevében jelentkezhet a játékokra. EGY kommentben EGY ember jelentkezhet EGY játékra.

 

 

Augusztus 7. szerda
Amund – Szeszélyes erények (M.A.G.U.S.) – 6 fő / jelentkezett 6 (Goblin, Antessa, Komattre, Ishidu, Karagash, Hakkuuuh) 
An4rkhy – Avatos Tizes rendszer (Warhammer 40k Dark Heresy 2nd ed.) 5 fő / jelentkezett 5 (MagicHorse, 00DhemoR00, A’frad, Kyr, Kacat)
Deodatus – Játékpaletta – 2-5 fő / jelentkezett 2 (Luciusun, gszabi)
Gremor – Kárhozat (7 tenger) – 5 fő / jelentkezett 5 (Blurdie, ShalafidN, Nova, Dorothy, nk.moni)
Gem – Idols of Torment (terepasztalos játék) – 3 fő / jelentkezett 0

Augusztus 8. csütörtök
Amund – Szeszélyes erények (M.A.G.U.S.) – 6 fő / jelentkezett 6 (ShalafidN, Dobran, Ket, Bakkon, Viii, MSall)
Ishidu – A Kígyóvá változott leány (Helvécia) – 5 fő / jelentkezett 5 (Antessa, Goblin, Rozsomák, Kyr, Wizier)
Gremor és Lucius – Danse Macabre (7 tenger) – 10 fő / jelentkezett 6 (gszabi, 00DhemoR00, Tair, nk.moni, Blurdie, Wulf)
Nova – De hová tűnt Walpurgis? (M.A.G.U.S.) – 3-5 fő / jelentkezett 5 (MagicHorse, Ludi, Karagash, Doking/Awarrys, Khuriboow)
A’frad – Sötét erő 2.0 (Hunter) – 3 fő / jelentkezett 3 (An4rkhy, Dorothy, Mac)
Gem – Idols of Torment (terepasztalos játék) – 3 fő / jelentkezett 0

Augusztus 9. péntek
An4rkhy – Solace Encarmine bolygó (Warhammer 40k Dark Heresy 2nd ed.) 5 fő / jelentkezett 5 (Goblin, MagicHorse, Gulandro, Wulf, MSall)

Nova – Menekülés a sűrűjéből (Star Wars D6 2nd ed.) 3-5 fő / jelentkezett 5 (00DhemoR00, Árpád Reguly, Blurdie, gszabi, Dorothy) 
A’frad – Vérrel írt szavak (M.A.G.U.S.) – 5 fő / jelentkezett 5 (Ludi, Serak, Karagash, Doking/Awarrys, Viii)
Khuriboow – Rettegés Arkham…-szalókon (Rettegés Arkhamban) – 5 fő / jelentkezett 0
Bahamuth – Planvaria a kaptárbolygó (saját világ és rendszer) – 4 fő / jelentkezett 4 (Tütü, Tair, ShalafidN, Mac)
Lucius – Hókusz, avagy a Bűbájos békeidők (saját világ és rendszer) – 4 fő / jelentkezett 3 (Ket, Gremor, tnk.moni)
Gem – Idols of Torment (terepasztalos játék) – 3 fő / jelentkezett 1 (Kacat)

 

Amund: Szeszélyes erények (M.A.G.U.S. kaland)

A tábor szerdai és csütörtöki napjain (augusztus 7. és 8.) mesélnék le egy új M* kalandmodult maximum 6 fő részére. A karaktereket a Közös Karakteralkotás szerint kidolgozva várom, a főkalandhoz illeszkedve 10 001 Tp-ből megalkotva (az azóta megjelent Sacrator is játszható, harcos főkasztba tartozó, kiemelt alkasztként számolandó). A kaland P.sz. 3724-ben játszódik és Ifin városában veszi kezdetét, ahová Oliana Wane, egy vívóiskolát üzemeltető kisnemes, felhajtó invitálja meg a kalandozókat egy küldetésre.

Hangulatkeltő: Rengeteg legenda szól róla, hogy miként bukott el a birodalom, Kyria. A kristálykönyvtárak mélyén megannyi változtathatatlan emlék ragyog sápadt fénnyel róla, de amint ez a tudás napvilágra kerül és hús-vér hordozókban él tovább, történetmondók, majd bárdok ajkáról pereg megváltoznak szavai. Egy másik korban talán kutatnák ennek az okait, de a Hetedkorban csak élvezői vannak, jobban mondva: közönsége.

A Kyall tartomány északnyugati végeire sohasem jutott el Orwella eredetijének, Avida Dolornak a mételye. Ám sokan mégis itt érezték meg elsőként a repedéseket, a diszharmóniát. A semmiből törtek elő, váratlanul csaptak le és felszólítás nélkül pusztítottak és terjesztették a káoszt: Tharr lovasainak nevezték őket a túlélők. Egy démonimádó szekta egyre erősödő tagjai voltak: hajuk fehér varkocsokba csavarodott, de vérük a szolgaemberekkel vérével keveredett és így magukénak érezték azok hatalomvágyát is, amit túlvilági patrónusok akarata fűtött.

Nem voltak még papjaik és nem mágiát forgattak. A vad nomádok fegyverzetét ötvözték a dologtalan zsoldoskompániák eszközeivel. Délebbre sorra fennakadtak a komolyabb őrjáratok szakrális mágiával támogatott vérteseinek erődeinél, de a védtelen falvak itt állandó zsákmányt biztosítottak nekik. Persze, azok kértek segítséget, de a Birodalom figyelme ekkor már a magasabb belügyek felé fordult és katonai ereje nagy részét lefoglalta a Kígyószív ellen kiterjedő harc, pedig sokan már a vértjük alatt is viselték a jelét.

A névtelen település alig egy hete ünnepelte a betakarítást, csendben és visszafogottan. Okkal tartottak attól, hogy szomszédjaik sorsára jussanak és az idegeneket visszafordították a falu határából, magtáraikat pedig fegyveres családfők és elsőszülöttek védték megkettőzve. Az elöljáró minden második este tanácsülést tartott, de nem jutottak dűlőre, hogy ki menjen és mikor a piacokra a felesleggel, vagy az egész falu kerekedjen fel ha tud és térjenek vissza, amikor vetni kell.

A vörös hold fényénél érkeztek meg, ahogy a róluk szóló történetek szerint a vértengeri túlvilágban hittek. Napok óta figyelték a mozgást távolról, mint acsargó farkasok, keresve a gyenge pontokat. Ott támadtak, ahol a legerősebb védelemre számítottak, hogy utána az összezáruló lovasgyűrű fenntartása a legkisebb ellenállásba ütközzön. Hosszú lándzsáik fekete villámként hasítottak át az éjszakán és tűzték fel az épületek falára a kevés fegyverest, aki éber volt.

Majd belovagoltak. Bőrpáncéljukon talizmánok és trófeák, korommal bekent arcuk és hajuk túlvilági ördögöknek tüntette fel őket a házakból kirohanók szemében. Ők szembenézhettek a démon harcos szektásaival, karddal és íjjal védhették meg az otthonukat. Eleshettek Kyria közönyös isteneinek nevével a szájukon. A győztesek, mint egy félbarbár horda, tort ült a vesztes falun. Házról házra jártak és még gyújtogatniuk sem kellett. Tudták, mérföldekre nincsen már élő szomszéd, aki az éjközépkor felcsapó sikolyokra válaszul segíthetne bárkinek is.

Mondhatni, a válasz nem is ebben a világban érkezett meg. Mint jól lakott ragadozók szállták meg a falut és élték fel és élő és élettelen javait, majd megtelt bendővel bűnük nyoszolyáján elnyújtózva megpihentek az ajkukon vér és bor ízével … kielégülten. A kék hold pályája csillagok legkülső körén fordult át, a legmagasabban, amikor az asszonyok megérkeztek. A kevés részeg őr torkát görbe szertartás késekkel vágták el, csintalan sikkanással merítették a bordák közé hátulról, mielőtt a hortyogó sereg felé fordultak.

Tharr lovasainak álmai szokatlanul kegyetlenek voltak aznap éjjel, talán túl gyorsan és túl mohón falatoztak a megerőltetés után, talán túl sokat vártak étlen-szomjan a zsákmányra. Hánykolódtak, vergődtek rémálmukban, ahogy bűneiket a lelkük gyorsan fogyatkozó lényének olvasták fel túlvilági hangok borzalmas kínok között, amelyek biztosították őket, hogy testük vére és szellemük, sohasem éri el az ígért Lindigass vértengerét. Csak vezetőjük rázta le magáról a bűbáj láncait és fehér sörényének fonatait morogva rázta ki arcából. Az egyik falusi lány még mindig vérző testét ellökve magától kikászálódott az ágyból, majd meglátta harcosait a lába előtt vonaglani az álom és az ébrenlét közötti állapotban, sokukat nyitott, szemmel, holtan, olyan torz arckifejezéssel, mintha villám csapta volna meg.

Nem velük foglalkozott, egy rövid lándzsát szabadított ki a házigazda teteméből és arra támaszkodva menekült ki a házból. Odakint kék színű, ezüst szegélyű köpenybe csavarodott asszonyokat látott házról-házra járni és véres fegyvereikkel végezni a magatehetetlen martalócokkal. Mikor csak feltűntek egy ajtóban, mosolyuk egyre elégedettebb volt művükkel és ajkukon egyre hangosabb volt a hálaének istennőjüknek. A vezér nem feledte a maga iszonyatos álmait, nehezére esett szétválasztani a körülötte történő eseményekkel. De igyekezett összerakni a képet.

Szédült, még mindig a lándzsára támaszkodva a főtér felé sántikált, talán úgy képzelte több levegőre van szüksége a vér és rémségek fülledt szaga után. A házak közötti nyílt részen egy nő állt mozdulatlanul. A kezében neki is lándzsa villogott, de látszólag nem lovasharcra készült, mint a vezéré: sokkal inkább tűnt rituális eszköznek, három fémhegye volt, kettő a bot végén, egy pedig középen, ahonnan áttetsző kristálypenge nőtt ki, mint borostyán  az elfeledett sikátor falán. A nő, ellentétben gyilkos nővéreivel, észrevette őt és felé fordult:
– Ma éjjel mind megbűnhődtök a kíndémonotok és saját magatok bűneiért …
– Mert teneked ki parancsol, szuka? – köpött ki a férfi – Hogy még hátulról sem mernétek támadni, csak hiénaként, keselyűként … más prédáját dézsmálnátok.
– Nem vágyunk a máséra, csak amit úrnőnknek maguktól ajánlanak fel. Ti viszont erővel vesztek el, piócaként szívjátok a vért egy erős birodalomból, a gyengét vadászva kerestek helyet magatoknak.
– Oroszlánok vagyunk, asszony – nyújtotta ki a lándzsát a nő felé még mindig szédülve – elvesszük, ami nekünk jár és amit más megvédeni képtelen. Ha kell, a birodalomtól. Ha Kyria a mi utunkat járta volna, mi nem is lehetnénk, ha gyengesége helyett erejét kereste volna meg Avida sosem talált volna utat a szívéig.
– Tudom, hogy erőtök növekszik és egyszer majd nagyobbak lesztek, mint akik igaz isteneket követnek – csillant a nő szemében azúr szomorúság egy pillanatra – de azt is tudom, hogy az sem fog örökké tartani és amikor erőtök elfogy, mi újra itt leszünk, hogy Morgena nevében az utatokba és kevélységetekébe álljunk.
– Akkor ne húzd az időt beszéddel, te szajha – lendült előre lándzsájával a vezér és támadott – Ne hátráltassuk annak a jövőnek az eljövetelét, ahol Tharr az úr!

Ugrás az elejére

An4rkhy: Avatos Tizes rendszer (Warhammer 40k Dark Heresy 2nd ed. kaland)

Avatos Tizes rendszer
Koronus kiterjedés
Etiros Hat
Tizenhármas betermelési bolyváros
Operációs Szint Abszolút

Ordo Hereticus Alfa Kettes bevetési osztag néma.
Veszély szint emelés új akolitok kérvényezése.
Beta hármas osztag hívása…

Történetünk az Etiros háromra visz minket mely egy óriási bányászbolygója a birodalomnak. A bolygó felszínét ősi Arheotech városok róják, hogy erőforrásaival lássanak el számtalan kohóvilágot. Ezen ősi bolyvárosok rengeteg titkot rejtenek mélyükben, de az elmúlt nyolcezer évben felfedezésük óta nem volt velük gond. Ellenben a Tizenhármas Város abbahagyta mozgását és majd három hónapja nem mozdult helyéről, a gond az hogy nem azért állt meg a város mert megsérült és javításra szorult. A felkérés ami egy munkanap végén érkezik meg kommunikátorotokra ismerős Aqavillát mutat. Erebusz inkvizítornak újabb feladata van számotokra…

A játék Warhammer 40k Dark Heresy 2nd Ed alatt fog játszódni.
A karakterek 5000 Xp ből lesznek megalkotva.

Ugrás az elejére

Deodatus: Játékpaletta

Augusztus 7. szerdán szeretném bemutatni nektek a játékpalettám egy jelentős részét, és ennek keretében több, párórás játékocskát vezetni, akár végig ugyanannak az X embernek, akár rotálva más-más csapatoknak. Szóval ez egy játékmaraton lesz, már ha lesz érdeklődés 🙂 A játékokat három adagra bontottam: délelőtt, délután, este

Mindegyik játék kezdőbarát, szabály-előismeretet nem igényel, csak rugalmasságot.

A játékokra 2-5 fő érdeklődőt várok, olyanokat, akik:
– Kockacsörgés és szabálykombinálás helyett a történetszövésre szeretnének most koncentrálni;
– Vizuális típusok, szeretik elmondani („lefesteni”) és elképzelni azt, mit és hogyan csinál a karakterük;
– Nyitottak új játékszemléletekre és mások ötleteire, szeretnek meglepődni, együttműködni, improvizálni

A menü:

REGGELI: Dreonnar romjai (rendszer: House of Reed)

Ebben a mesélőteli játékban nem kalandozók a főszereplők, hanem egy helyszín és annak termei. Vajon kik költöztek be az elhagyatott kúriába, ahonnan az ifjú kalandozók kifüstölték Dreonnart és a rablóbandáját? És kik laktak benne eredetileg? Évszázadokat átívelő, de rövid játék keretében ehhez hasonlatos kérdésekre keressük közösen a választ.

TÍZÓRAI: Dreonnar visszatér (rendszer: Mountain Witch)

A híres szamuráj/chanbara RPG Ynevre adaptálása. Dreonnar, a boszorkánymester visszatért, ezért néhány kivénhedt kalandozó még egyszer utoljára felköti a kardot, hogy leszámoljon egykori nemezisével. De senki sem teljesen az, aminek mondja magát. Vajon képesek a halálos küldetésre vállalkozók megbízni egymásban, vagy árulás lesz végzetük? Ez a játék azoknak való, akik képesek összeveszés nélkül, közösen élvezni a PC vs PC játékmódot.

———————————————————

EBÉD: Szürkecsuklyások (rendszer: Pengék az éjben LITE)

A Blades in the Dark RPG betöréses heist-filmeket imitáló szabályai és innovatív megoldásai a M* közösségen belül is sokak szívét megdobogtatták. Egy több év alatt csiszolt egyszerűsítéssel pár óra alatt kipróbálható a játékmenet jelentős része. A történet a Szürkecsuklyások tolvajklán eredettörténetéből mutat meg egy apokrif részt. A játékot azoknak ajánlom, akiket érdekel egy ÉLET jellemű tolvajbandával való játék.

UZSONNA: con Barde, in Flames (rendszer: Swords Without Master)

Ki ne ismerné a M* híres példajátékát, amelyben Mirell, Dorten, Simonel és con Tibera (egymással csipkelődve, de) kiszabadítják a rabságban sínylődő társukat, míg a várúr, con Barde emlékezetesen csúf halált hal? Ebben a rövid kalandban ezt a történetet fogjuk újra elmondani, pontosabban rebootolni. Rajtunk múlik, mennyiben játsszuk újra, mikkel egészítjük ki, és hogyan írjuk át. Ebben a „fikciószimulátorban” a szokásosnál sokkal nagyobb ráhatásod lesz a történetre, mintha csak egy novellaíró társszerzője lennél. A végeredmény részben kellemesen nosztalgikus lesz, részben meghökkentően friss – de mindenképpen egyedi és megismételhetetlen.

——————————

VACSORA: Meta-M.A.G.U.S. (rendszer: In This World)

Mi lett volna, ha a KKUK nem a legendássá vált zöld pentagrammás borítóval jelenik meg, hanem az eredeti tervekkel? Ha Wayne Chapman tényleg egy külföldi fantasy író lett volna? Ha Csanád és Nyúl nem vesznek össze? Ha Ynev olyan nemzetközileg is híres IP-vá vált volna, mint a Witcher? Ebben a meta-játékban nem Yneven, hanem Ynevről és a M*-ról fogunk közösen merengeni. Mi lett volna, ha…?

Ugrás az elejére

Gremor: Kárhozat (7 tenger kaland)

Tavalyi évben lemesélt kaland mely nagy sikereket mutatott a játék végén. Azt a történetet szeretném véglegesíteni és azoknak is teret adni akik a tavalyi évben lemaradtak róla.

A csapat egy 20 főből álló kalóz bandát fog alakítani, így értelemszerűen KALÓZT kell megalkotni. Frissen csatlakoztatok a legénységhez így még nincs hangotok a kapitány tekintélyén. Jelenleg Eisen egyik kisebb halász falujában mulatoztok ahonnan útnak fogtok eredni. Az előtörténetekbe bele kell szőni, hogy hogyan viszonyultok egymáshoz, hogyan csatlakoztatok a bandához és milyen szerepet töltötök be a hajón. A karaktereket 120 hőspontból kell megalkotni és csak a játékosok könyve használható, a kiegészítők nem.

Ugrás az elejére

 

Ishidu: A Kígyóvá változott leány (Helvécia kaland)

Egy, a korábbi évekhez képest könnyedebb Helvécia játékra invitálok minden kedves érdeklődőt és vagabundot. A történetünk nem sokkal fog az előtt kezdődni mint amikor a kaland játszódik és valószínüleg a végéig fog tartani. Helyszínéül pedig a nagyrabecsült alkotók pont arra a helyre álmodták meg ahol játszódik a mese. Minden apróbb részlettel kapcsolatban arra kérek minden jelentkezni vágyót, hogy a biztos jelentkezést követően vegyék fel velem a kapcsolatot és minden apró részletet alaposan átbeszélünk.
e-mail címem: andor.nagy63@gmail.com
Facebookon pedig mint Nagy Andor Ádám találtok meg.
Addig is minden kedves atyafiamnak jó készülődést kívánok!

 

 

 

 

 

Gremor és Lucius: Danse Macabre (7 tenger kaland)

 

Minden játékos különállóan alkotja meg a karakterét. Mindenki egy hajóval érkezik a már megismert teknős öbölbe az újvilágba. A már ismert kampányzáró (Halott ember nem mond mesét) kalandmodul után játszunk 4-5 évvel. Ennyi idő nem volt elég egy teljesen új kolóniát építeni éppen ezért a nemzetek próbálják saját gyarmatává tenni a sziget összességet. A kicsiny fejlődés ellenére még mindig vannak akik nem szeretnék, hogy más nemzetek bele romboljanak az ő világukba. Folyamatos tárgyalásokkal próbálják enyhíteni a feszültségeket kisebb nagyobb sikerrel. A felfedező társaság kérte meg a játékosokat, hogy próbáljanak meg békét teremteni, és a még fel nem fedezett helyeket és kincseket juttassák el nekik.

Ugyebár már vannak kisebb rezidenciái a nemzeteknek. A legjobban kiépült a Teknős öböl éppen ezért érkeznek oda játékosok.  Kis kockázatos kikötőket ugyan telepítettek a nemzetek de biztonságos város és kikötő csak egy van a már megismert teknős öböl

Minden játékos 130 hős ponttal kezd éppen ezért 5 ös lehet a legnagyobb főérték. Mindenki 20 hírnév ponttal kezd így várjuk a játékosoktól, hogy milyen 2 nagyobb hőstette vagy gaztettet hajtottak végre utazásaik során. Egyedül a Játékosok könyve használható a karakterek megalkotására.    

Ugrás az elejére

 

 

 

 

 

Nova: De hová tűnt Walpurgis? (M.A.G.U.S. kaland)

A tábor csütörtöki napján (augusztus 8-án) várnék 3-5 játékost erre a M.A.G.U.S. kalandra, amit eredetileg 2015-ben, Borsosberényben, a IX. Fanfár a Hősökért tavaszi táborban meséltem le első alkalommal. A kaland P.sz. 3715-ben játszódik, de a pontos évszámnak nincs benne igazán nagy jelentősége. Egy viszonylag egyszerű, mászkálós, nyomozós, opcionálisan harcolós történet, ami (ez alkalommal) Erion városából indul, ahol egy már a karakterek által ismert közvetítőn keresztül érkezik a megbízás.

A karakteralkotás terén több opciót is kínálok. Lehet használni a tábori Közös Karakteralkotást (https://kronikak.hu/wp-content/uploads/2023/12/Karakteralkotas-2024-v1-final.pdf ), 2001 Tp-ből megalkotva a karaktereket (ez a legtöbb kaszt esetében 5. szintet eredményez), vagy aki még könnyebben és gyorsabban szeretne karaktert alkotni, az csinálhat 5. TSZ-re 150-pontos pontelosztással (10 tulajdonságra, tehát ez esetben ebből megy a Szépség is!) k6=6, k3=3 dobásokkal, kaszti alapfelszerelés + 50 aranyból gazdálkodva karaktert. Ha valaki szeretné hozni esetleg már meglévő, pl. korábbi találkozóra készített, 5. szintű karakterét, akkor e-mailben egyeztessünk róla mindenképpen.

A karakterek terén nem szeretnék nagyon más megkötéseket adni, annyit kérnék csak, hogy lehetőség szerint „jó” vagy „semleges” jellemű, együttműködésre hajlamos és alkalmas karakterek legyenek, akik némi pénzért vállalják egy messzire utazott, majd eltűnt ember előkerítését.

Bármi kérdés-kérés esetén írhattok a novak (pont) robert 00 (kukac) gmail (pont) com-ra.

Tisztelettel: Nova

Ugrás az elejére

A’frad: Sötét erő 2.0 (Hunter kaland)

 

Augusztus 9-én szeretnék mesélni egy saját történetet három Vadásznak. A szabálykönyv angol nyelvű, de szívesen elküldöm a karakteralkotás és a rendszer lényegi részének fordítását a játékosaimnak, valamint ha szükséges, akkor segítek is benne.

Szabálykönyv és karakteralkotás: ITT

A karaktereket és előtörténeteket az afrad.kronikak@gmail.com címre várom.

Ugrás az elejére

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

An4rkhy: Solace Encarmine bolygó (Warhammer 40k Dark Heresy 2nd ed. kaland)

Koronus kiterjedés
Solace Encarmine bolygó
A Rubinváros
Operációs szint: Felmérés Alatt!

Ordo Hereticus Igénylési kérés!
Akoliták megtalálva bevetési kezdeményezés!
Hiba; Kapcsolati hiba!
Újrapróbálkozás!
Hiba; Kapcsolati Hiba!

Kalandunk a Rubinváros színpompás vörös utcáira visz minket. Ahol művészek, alkotók és a tehetősek élik felhőtlen életüket. Alkotnak, teremtenek a császár nevében és fényében.  Ezen utcán és fényűző paloták tengerétre jogosan teszi fel csúcsdíszét az Égi Fohászok katedrálisa. Melynek főpapja Zetteravol Belezar The VII hetente hívja meg az itt lakokat áhítatos egybegyűlésre a Császár nevében. A következő miséig mind négy nap van hátra. Nyugodt életeteknek egy összegyűrt véres papír vet véget. Melyen mesteretek Erebusz inkvizítor pecsétje szerepel.

„Találkozzunk a Törhetetlen Igazság terén 24:00 kor ne késsetek. Teljes felszerelésben érkezzetek.”
A játék Warhammer 40k Dark Heresy 2nd Ed alatt fog játszódni.
A karakterek 6000 Xp ből lesznek megalkotva.

Ugrás az elejére

Nova: Menekülés a sűrűjéből (Star Wars D6 2nd ed. kaland)

A tábor pénteki napján (augusztus 9-én) várnék 3-5 játékost erre a Star Wars kalandra, ami eredetileg a II. Star Wars Legends találkozó kalandmodulja volt 2015-ben. A kalandot a magyarul is megjelent második kiadású D6-os szabályrendszer szerint mesélném.

A játékos karakterek egy űrhajóval rendelkező független fuvarozó csapat (kb. úgy, mint Han Solo az Egy új reményben), ismerik egymást már egy ideje. Karakteralkotás terén a jelentkezők keressenek meg e-mailben, de a főbb irányvonalakat ide is leírom, valamint fogok készíteni előre kidolgozott választható játékos karaktereket is azok számára, akik nem szeretnének a karakteralkotással bíbelődni. A karakteralkotás főbb irányvonalai: fő jellemzőkre a faji induló érték +6K osztható el, a jártasságokra 7K (egyre maximum 2K), majd ezt követően elosztható 120 karakter pont fejlesztésre. Jedi és egyéb erőhasználó, valamint droid karakter nem javasolt, a fegyverek és páncélok fejlesztését most nem engedélyezem. Kezdő felszerelés nincs, de minden karakter 3000 creditből vásárolhat magának, s az el nem költött pénze egy az egyben áthozható a kalandra költőpénznek.

Hangulatkeltő:
https://drive.google.com/file/d/14y7XgfpuqukTbnIZAO1houKZok5oo5-A/view?usp=sharing

A csapat hajója:
https://drive.google.com/file/d/1dDK8q5sQqp_SEoQtdk-0ijUC1qbdztB2/view?usp=sharing

Bármi kérdés-kérés esetén írhattok a novak (pont) robert 00 (kukac) gmail (pont) com-ra.

Tisztelettel: Nova

Ugrás az elejére

A’frad: Vérrel írt szavak (M.A.G.U.S. kaland)

Augusztus 8-án szeretném lemesélni a XI. Fanfár a Hősökért tábor modulját legfeljebb öt vállalkozó szellemű kalandozónak. A történet Ifinben játszódik, 3724-ben. A játékosok egy szociálisabb, nyomozós kalandra számíthatnak, tehát ha epic csatákra vágysz, akkor csalódni fogsz. A karaktereket és rövid előtörténeteket a Közös Karakteralkotás 2024 alapján, 3001 TP-ből kidolgozva várom az afrad.kronikak@gmail.com címre.

A hangulatkeltő novellát ITT találod.

 

Khuriboow: Rettegés Arkham…-szalókon (Rettegés Arkhamban) 

 

 

A tábor pénteki napján (augusztus 9-én) gondoltam összedobni egy lazán tematikus Rettegés Arkhamban játékot 2-5 fő részére. Ez egy remek Lovecraft világában játszódó asztali társas kalandjáték, némi szerepjátékos vetülettel. Játékideje a pár órától akár 6-8 órára is kitolódhat felmerülő körülményektől függően. Tapasztaltak és kezdők is jöhetnek, mivel a játék kooperatív, így az önzés és versengés nem kifizetődő, mert közeledik a Mérhetetlen Vének eljövetele, a szendergésüknek– és a világunknak vége!

A tematika pedig annyi lenne, hogy mindenki kitalálja a karakterét, amit hozna (1920-as évek Amerikájának hangulata): Név, karakterkép, pár mondatos előélet, foglalkozás, s mi szél hozta a városba. Ez alapján én összedobom neki a karakterének, azaz a nyomozójának az adatlapját. A lustábbak és/vagy tapasztaltabbak persze választhatnak maguknak az amúgy is létezőkből, mert ezen nem akadok fenn ;) (meg vannak nekem a kiegészítők nyomozói is angolul és kinyomtatva, mert nem volt magyar kiadásuk). Ezen nyomozók fognak kapni egy levelet (mihelyst látom kik ők) az én nyomozómtól (akit fedjen addig jótékony homály), mely meghívja őket Ma Panziójába, ahol beavatást nyernek, hogy mily veszély leselkedik Akham-szalókra és talán a világra is!

Kérdés, kérés és karakteregyeztetés esetére az e-mail címem: khuriboow@gmail.com

Addig is jó készülődést, s figyeljétek a nyomokat és a(z ősi) jeleket!

Tisztelettel: Khuriboow

Ugrás az elejére

 

Bahamuth: Planvaria a kaptárbolygó (saját világ és rendszer)

„Nem is tudom, hol kezdjem gyerekek, nehéz erről korrekt módon beszélni. Tudjátok talán maroknyian, ha emlékeznek a gyerekkorukból a Glonervum-ok előtti időkre és feltételezem, hogy mára jórészük meg is halt. De legyen akkor, elmondom, amit tudok, aztán hagyjatok aludni, mert holnap korán indulok a karavánnal Rozsdalébe újraöntetni a hulladék vasat.
Nos, elvileg százhúsz évvel ezelőtt a civilizációnk nem így nézett ki és nem is voltak ezek a páncélbőrűek a világunkban. Óriási városokban éltünk és tele voltunk felesleges kajával meg piával. El sem tudjuk ma már képzelni ezt, de mindenki bőségben élt hatalmas épületekben, automata szerkezetekre bízva a számukra alantas munkát. Aztán történt, ami történt. Ükapáink csak ébredésként emlegetik az eseményt. A leginkább hihető elmélet szerint megjelentek ezek a gusztustalan bogárhordák és a felmenőinknek harcolniuk kellett. Komoly háború dúlt az emberiség pedig vesztésre állt. A hatalmas veszteségek során még kilőttek a megapoliszokra pár tucat hidrogénbombát és a tehetős vagy fontos emberek az űrbe menekültek. Így rengeteg város lett oda köszönhetően a bombázásoknak vagy a bogaraknak, minket pedig itt hagytak megrohadni. Aztán erre rájött még az első nagy Glonervum, és akit elért az meghalt, vagy agy nélküli mutáns rabszolga lett a bolyokban és kaptárakban. Ez azóta rendszeresen megtörténik nagyjából hatévente, de ne aggódjatok, idáig az nem ér el, mi messze vagyunk az ízeltvárosoktól. A legutóbbi ilyen akkor volt, amikor Smaragdszemű Rikkancs született. Emlékszem pár fémgyűjtő karaván oda is veszett, de az az ő hibájuk volt.
Hogy miért maradtak ott a karavánok, ha tudták, hogy nemsokára jön a halállég? Úgy döntöttek, hogy az értékes földkábelek miatt kockáztatnak és maradnak még a kilencedik napon is, de bebukták. Esztelen Eugene megfigyelései óta tudjuk, hogy amikor az uralkodók készülnek a Glonervumra, akkor a legsebezhetőbbek és a legtöbb katonát visszahívják a bolyokba, vagy a kaptárakba. Ilyenkor van nagyjából 8-10 napunk a nagy mennyiségű fém- és kincsgyűjtésre. A rabszolgákat és a dolgozókat is sokkal könnyebb kiiktatni a külső területeken, ezért sajnos csak ez az egyetlen nagy lehetőségünk az általános gyűjtögetés mellett.
Neem, dehogy is! A karavánok nem merészkednek be a vasvárosokba. Oda csak a legtöbb telet megélt sztalkerek, Planvaria legtapasztaltabb szerencsevadászai mennek turkálni.
Node elég volt mára, aludjunk! Holnap hosszú nap lesz, és nektek is segíteni kell a pakolásban.”
 • 4 játékos részére
 • Világ, rendszer, karakteralkotás és karakterlap a PDF-ekben.
 • A karakterek nevei leíró jellegűek legyenek. Például Csapágyfejű Erik, Borvirágos Tekabá, stb.
 • A karakterek ismerik egymást és Kereszt-úti Pihegő közösségnek megbecsült tagjai. A kis falu körülbelül száz állandó lelket számlál, több útvonal kereszteződésében található, ahol az átutazók pihenhetnek egyet és egymással kereskedhetnek.

Világ és szabályok         Karakterlap

Ugrás az elejére

Lucius: Hókusz, avagy a Bűbájos békeidők (saját világ és rendszer)

Hölgyek és urak! Egy új szerepjáték bemutatóját láthatják az arra jelentkezők!
Tessék csak tessék, jöjjenek közelebb!
Még négy hely van, még négy bátor, és dörzsölt metropolita túlélő lehet tanúja a csodákkal, gengszterekkel, és Art decoval átszőtt kalandnak.

Várok minden érdeklődőt szeretettel, egy uj hangulatos világképben játszódó játékomra. 4 fő jelentkezhet.

A világkép: 1920-as évek, Amerikájában járunk, amit a filmek, és korabeli plakátok szép, s néhol sötét hangulatú, illetve a krómtól csillogó Art decó tud legjobban jellemezni. Ez egy párhuzamos világ, mely legtöbbekben megegyezik a mi történelmünkkel, azonban a misztikum és a fantasy fajok mindig is élő részei voltak e világnak.
Orkok, elfek, törpök, goblinok trollok, tündérek, igyekeznek túlélni a fellendülő technológia, és mágikus erők uralta, egyre lelketlenebb üzleti világában.
A mágia elsősorban, a babonák és okkultizmust jelentik, melyek e világban tökéletesen működnek, így a karakterek is képesek lehetnek azok használatára. Hétköznapi lakói mind e mellett a különböző legendás lények, és fantasy, vagy rémtörténetekből ismert szörnyek.

A fő nehézséget e világ lakói számára az okozza hogy vad fejlődésnek indult az ipar, és az üzleti világ, ontva magából a technológiai csodákat, melyek olcsó üzleti tényezővé teszi az egyszerű népet. A nemrég véget ért Nagy háború, ipar hajtotta pusztítása, először törte meg a mágia, és a csodák fennsőbbrendűségét és az azokba vetett bizalmat. Így az egész világ egyfajta újra önkép keresési kissé depresszív förgetegtől dübörög. A legrosszabb e háborúban az volt hogy nem a gonosz erők, csupán a nyereségvágy okozta, s ez pokolibb pusztítást végzett mint a démonok bármikor is. Még ráadásul, a mágikus erők soha nem látott apadásnak indultak azóta, s bár ez a nagy francia, és az ipari forradalom óta észrevehető, sokan a világégés utáni melankóliát és dekadenciát sejtik a hátterének.
Tehát megtört az archaikus világ, csodákkal teli képe, de nincs ideje a civilizációnak a múltba révedni, hisz sosem látott gazdagság, és fejlődésben kell helytállni mindenkinek, ahol az emberi jogok még nincsenek törvénybe vésve… persze így túlellenőrizve sincs még semmi. Néhol már érződik is hogy a szabad kereskedelem, a túl sok lélekszám, egy nagy lufit fúj a gazdaságban mely ki fog durranni.

Hatalmi harcokban lavírozó cégek, a törvény bal oldalán öntörvénykezéssel dolgozó bandák, vagy emberi gyarlóságból élő nyomozó irodák, és szabadéltű világcsavargók, próbálnak lépést tartani a lehetőségekben forrongó új világrendben, ahol csak a hétköznapi üzleti, vagy kényelmi, és szórakoztató eszközök, az okkultizmus és mágikus hagyományok nyújtanak célt és lehetőségek. A világ még sosem volt ennyire izgalmas és szórakoztató.

S mindezt a dübörgő 20-as évek swingbe, art decoba, és káoszába öltöztetett bájával.
Hamvadó cigarettavég, noir filmekből ránk hunyorgó nyomozók, egyre nagyobb vadászterületre hajtó öltönyös, gépfegyveres gengszterek, a ragyogó krómozott jazz bárokban, s mindenki tudja a mágia nem csak az italaikban de a hatalom körül is ott ólálkodik.

Tehát e világban, New Yorkban fog játszódni a kaland, 1924-ben, hol valamiféle érdekszövetségben tevékenykedő csapatot várok. Ez lehet egy új cég tagjai, egy alvilági gengszter banda, vagy akár egy nyomozóiroda tagjai, akár cirkuszosok, vagy bármilyen csoportosulás ami illik e korba, akik bármilyen fajúak lehetnek a csodák, és mitológiák világából.

A rendszer ahogy azt már tőlem megszokhattátok saját fejlesztésű lesz és kifejezetten egyszerű, mondhatni narratív. Ám ez ügyben még türelmeteket kérem, hisz még befejezésre vár, azonban elkészültekor azt is megosztom, így majd a játékülés elején sem lesz késő karaktert alkotni, csupán a csapat és a karakterek koncepciója legyen meg addig.

Addig is hangolódásképp…

https://www.youtube.com/watch?v=jdJlFSOQpAo

Médiaajánló:
– Könyvek: Rejtő jenő, és a noir nyomozó irodalom.
– Filmek: Legendás állatok és megfigyelésük, Máltai sólyom, Kínai negyed (1974), A nagy Gatsby, Babylon (2022), Az árnyék (1994), Oscar (1991), A nagy balhé (1973), Angyalok is esznek babot, Aviátor, Rocketer, Metropolisz (1927).

Ugrás az elejére

Gem: Idols of Torment (terepasztalos játék)

Az Idols of Torment egy két fős stratégiai játék, melyben a játékosok – mint Örökkévalók – emberi lelkekért, a nagybetűs Teremtés esszenciájának utolsó morzsáiért küzdenek.
Harcuk az egymásba roskadt menny, pokol és halandó világ romjai közt zajlik, ahol Idoljaikat irányítva céljuk a lehető legtöbb eszencia összegyűjtése akár – sőt legtöbbször –  más Örökkévalók és azok Idoljainak kárára.
A játék egy úgynevezett skirmish game – ha hallottál már a Warhammer 40.000-ről, a Necromundáról, Kill Team-ről, már tudod is miról van szó.
Ha még nem hallottál ezekről a típusú játékokról, vagy elriasztottak a bonyolultnak tűnő szabályok, akkor az Idols of Torment lehet az ideális kezdet, de akkor is tartogathat számodra érdekességet a játék, ha évtizedes rutinnal tologatod a játékkatonákat.
Az alábbi videókban kicsit mélyebben megismerkedhetsz a játék hangulatával, emellett a szabályok alapjait is elsajátíthatod (éppen ezért ha érdekel a játék, akkor is érdemes megnézned, ha játszottál már más skirmish game-el):
– A játék a főkalandnak fenntartott Augusztus 10. Szombat és Augusztus 11. Vasárnap kivételével bármelyik napon, vagyis 08.07-08.08.-08.09. napokon kipróbálható.
– Egy játék időtartama átlagosan 45 perc-egy óra, legfeljebb két óra. Ennek megfelelően egy napon akár több, egymást követő játékra is lehetőség van, emellett marad időd strandolni, napozni, lángosozni, vagy akár más szabadjátékban is részt venni.
– Előre tervezetten egy napra legfeljebb három játékost tudok vállalni, alkalmanként egy főt – ezek betelte után helyszíni egyeztetéssel előfordulhat hogy további játéklehetőséget is tudok biztosítani.
A játékhoz szükséges összes kelléket – két rend Idolt (The Vile és The Vain), tereptárgyakat, playmat-et, jelzőket, kártyákat, stb – biztosítom, neked csak a játékkedvet, néhány kockát és némi türelmet kell hoznod.
A jelentkezéshez nem szükséges megvásárolnod a szabálykönyvet, a szabályok már az első játék alatt megtanulhatók és természetesen kéznél lesznek digitális, illetve nyomtatott formában is.
Ha bizonytalan vagy, bármilyen kérdésed van, nyugodtan keress PM-ben mielőtt jelentkeznél egy játékra.

Ugrás az elejére

XVIII. Vándorkrónikák – Szabad játékok

76 thoughts on “XVIII. Vándorkrónikák – Szabad játékok

 • Hello! ^^/
  Szeretnék jelentkezni az augusztus 7.-ei An4rkhy – Avatos Tizes rendszer (Warhammer 40k Dark Heresy 2nd ed.) játékra!

 • Üdv! Jelentkéznék Ishidu Helvéciájára csütörtök napján

 • Hello! ^^/
  Szeretnék jelentkezni az augusztus 9.-ei Nova – Menekülés a sűrűjéből (Star Wars D6 2nd ed.) játékra!

 • Sziasztok!
  Szeretnék jelentkezni az Augusztus 8. csütörtöki Ishidu Helvécia kalandjára. 😀

 • Üdv szeretnék jelentkezni:
  Csütörtök: Gremor és Lucius – Danse Macabre

 • Pénteken An4rchy Warhammer játékán vennék részt

 • Szeretnék jelentkezni szerdán Amund Szeszélyes erények című Magus kalandjára. 🙂

 • Hello

  A’frad – Sötét erő 2.0 (Hunter)

  Jelentkezem játékosnak!

  Üdv Konrád

 • Ezúton szeretnék jelentkezni Augusztus 9. péntekre, An4rkhy – Solace Encarmine bolygó (Warhammer 40k Dark Heresy 2nd ed.) játékára tisztelettel és szeretettel.

 • Hello! 😀
  Szeretnék jelentkezni az Gremor és Lucius – Danse Macabre (7 tenger) játékra!

 • Szintén a szerdai Szeszélyes erényekre szeretnék jelentkezni.

 • Hello
  Nova – De hová tűnt Walpurgis? Csütörtök
  Itt szeretnék csatlakozni.

 • Hello
  A’frad – Vérrel írt szavak (M.A.G.U.S.) Péntek
  Itt szeretnék csatlakozni.

 • 1 fővel:

  Augusztus 7. szerda
  Amund – Szeszélyes erények (M.A.G.U.S.)

  Köszi

 • Szeretnék jelentkezni a pénteki napra Novához az agusztus 9-ei Menekülés a sűrűjéből (Star Wars D6 2nd ed.) játékra!

 • Csütörtök – Nova – De hová tűnt Walpurgis?

 • Amund – Szeszélyes erények (M.A.G.U.S.) Szerdára szeretnék jelentkezni

 • Péntek: Nova – Menekülés a sűrűjéből

 • Amund – Szeszélyes erények (M.A.G.U.S.) Csütörtökre (javítva mert látom betelt az előző)

 • Hali szeretnék jelentkezni Deodatus – Játékpaletta játékra a szerdai napon

 • Szerdán szeretném An4rkhynál játszani az Avatos Tizes rendszert.

 • Csütörtök, Amund – Szeszélyes erények (M.A.G.U.S.)

 • Az augusztus 7. szerdai napra szeretnék jelentkezni Gremorhoz a Kárhozat 7tenger kalandra.

 • pénteken Novával a Menekülés a sűrűjébőlt (Star Wars) szeretném játszani

 • csütörtökön Ishiduval A kígyóvá változott leány (Helvécia)

 • szerdán szeretnék játszani Gremorral a Kárhozatot (7 tenger)

 • Szerdán szeretnék játékot cserélni, Amund – Szeszélyes erényekről Deodatus – játékpalettára. Ishidu átjelentkezik a helyemre Amund játékára.

 • Tair jelentkezik a Gremor és Lucius – Danse Macabre (7 tenger) játékra csütörtökön

 • Jelentkeznék a Csütörtöki Amund-Szeszélyes erények mesére.

 • Péntek: A’frad: Vérrel írt szavak (M.A.G.U.S. kaland)- Alonso con Alda du Perer játékra jelentkezik.

 • Péntek – A’frad – Vérrel írt szavak

 • Szeretnék átjelentkezni Ishidu Helvéczia játékáról Gremor és Lucius Danse Macabre-ra, ha lehet! Köszönöm! 🙂

 • Sziasztok! Péntek A’frad: Vérrel írt szavak rá szeretnék jelentkezni!

 • Csütörtök Nova: De hová tűnt Walpurgis? rá is jelentkeznék.

 • Szeretnék átjelentkezni csütörtökön a A kígyóvá változott leány-ról (Ishidu, Helvécia ) a A’frad a Sötét erő (Hunter) játékára, előre is köszi és bocs a kavarásért

 • És még egy szerdára: An4rkhy: Avatos Tizes rendszer. Köszi!

 • A csütörtöki Helvéciára szeretnék jlentkezni 🙂

 • Péntek – Baha – Planvaria. Köszönöm 🙂

 • Péntek – Bahamuth – Planvaria a kaptárbolygó – Los Tairos jelentkezik

 • Az Avatos Tizes Rendszerre szeretnék jelentkezni, üdv

 • Szia Wulf! Az Avatos Tizes Rendszer sajnos már betelt, kérlek aznapra válassz másik játékot.

 • csütörtök – A’frad – Sötét erő 2.0 (Hunter)

 • péntek – Bahamuth – Planvaria a kaptárbolygó

 • Péntek – Lucius – Hókusz, avagy a Bűbájos békeidők

 • Péntek-Lucius-Hókusz, avagy a Bűbájos békeidők

 • Csütörtök – Amund – Szeszélyes erények

 • Lucius – Hókusz, avagy a Bűbájos békeidők

 • Lucius – Hókusz, avagy a Bűbájos békeidők

 • Hali!
  Jelentkeznék augusztus 8. csütörtök: Nova – De hová tűnt Walpurgis? kalandjára.
  Köszönöm!

 • Solace Encarmine pénteki játékra jelentkeznék még.

 • Augusztus 8. csütörtök
  Amund – Szeszélyes erények

 • Augusztus 9. péntek
  A’frad – Vérrel írt szavak

Vélemény, hozzászólás?