Nemsokára hajnal lesz (hangulatkeltő novella)

„- Nemsokára hajnal lesz. Mirell hamarosan ideér.

A homályba burkolózó alak felállt rejtekéből és körülnézett. Enyhe, tengerillatú szellő söpört végig a sötét, kihalt sikátor macskakövekkel kirakott útján. Minden nyugodtnak, békésnek tűnt. A sikátorban fekete foltként rémlett a toroni összekötő halott teste. A vére végigfolyt az úton és kis patak formájában haladt a repedések között. Az alak felállt és elindult a sikátor vége felé. Léptei óvatosak és sejtelmesek voltak, akár egy vadászni induló vadmacskáé. Mentális tudatát felerősítve tudta, hogy veszélyben van, a veszély pedig lassan és biztosan közelít felé. Mikor kiért az egyik mellékútra, a kékhold halovány fénye beragyogta alakjának körvonalait. Az arcát nem fedte fel a lágy, kékes derengés, mert az a rész a fekete csuklya homályába borult. Az idegen fekete ruhát viselt, melyek felvették testének alkatát, csuklóin egy-egy fekete fémből készült alkarvédő pihent, melyhez egy-egy szokatlan kialakítású kétélű penge tartozott. A fémpengék nyugalmi állapotban voltak, a vadász csuklójától számítva íveltek a könyökéig. Fátyolpengék voltak. Toron kitaszított fejvadász klánjának rituális fegyverei, melyek ezen az estén vért fognak ontani.

Az alak továbbhaladt a sötétségben. Kedvelte a fátylakat és a homályt, mivel ezen jelenségek birtoklása az árnyékúrnőbe fektetett hitének ajándékai. Ehhez a képességhez egy régi legenda fűzhető, ami csak Toron határain belül talált fülekre. Régi sérelem ez, mely miatt az árnyvadászok és az ikrek háborúja egy idő múlva befejeződik. Addig viszont az árnyvadászok prédák lesznek, és a túlélésért való küzdelmüket folytatni fogják.

Miközben ezen gondolatok és képek rémlettek fel Netrasban a múlt foszlányairól, ösztönei azt súgták, hogy a veszély vészesen közel ért már hozzá. Kiért egy kihalt kereszteződésbe, melynek közepén egy régi kút pihent. A házak falán fáklyák világítottak de leginkább a hold fénye ragyogta be a kereszteződést. Az innen nyúló utak széleit még mindig fekete fátyol óvta, mintha egy árnyakból épített fallal zárták volna le őket. A nyugalom és a csend a halálról suttogott. Nem volt már menekvés az elkerülhetetlentől. Hirtelen kisebb szellő támadt fel, ami keresztülsöpört az árnyvadász homályba burkolózó körvonalain. Úgy tíz szívdobbanásnyi idő múlva két alak jelent meg a Netrasszal szemközti utcán. Lépteik hangtalanok voltak, csupán a fekete körvonaluk zavarta meg a kis kereszteződés eddigi töretlen nyugalmát. Mikor kiértek a kereszteződésbe és elhaladtak a kút mellett, pár lépésnyire tőle megálltak. Mind a ketten fekete fejvadász vértet és ruhát viseltek, arcukat a csuklyák eltakarták a kitaszított szemei elől.

– Soha nem adjátok fel. Ezt becsülöm bennetek. A tradíciók követelik, hogy a fejvadász a neki szánt feladatát az élete árán is meg kell oldania.

– Tudjuk mik a tradíciók, te kitaszított korcs vadász! Egy menekülő rabszolga vagy a társaiddal együtt! Nem bujkálhatsz örökké a fátylaid között, már nem adnak védelmet számodra Netras mester.

– Az árnyékok táncai óvnak engem, titeket pedig elpusztítanak. Az éjszaka ma sikolyokkal lesz teli. A halál már közel jár.

Az árnyvadász összpontosított, behunyta a szemét, majd újra kinyitotta. A világ, most másként mutatta magát. Az utca körvonalai elmosódtak, és egy fodrozódó kékes képet mutattak. A látás nem adott éles kontrasztokat, ám három pontot remekül kiemelt a környezetből. A két ikren kívül egy harmadik személy is vörösen pompázott a kék háttérben, aki az egyik közeli háztetőn lapult. Netras tudta, hogy az ikrek nem ostobák és ismerte őket annyira, hogy rájöjjön az általános toroni taktikára. Ez Toronon belül igen elterjedt stratégia volt, amelynek alapja a páratlan számokra épült.

Az árnyvadász egyet pislogott és már normális szemszögből látta a kereszteződést és a két ikret, akik lassan kihúzták a lagossokat a hüvelyekből, és két oldalról elindultak az árnyvadász felé. Mikor már elég közel értek hozzá egy-egy kattanással előrecsapódtak Netras fátyolpengéi. A két fejvadász egy pillanatra megállt. Ismerték jól ezen fegyverek történetét. És abban is tisztában voltak, hogy eme fegyverpár nem kevés toroni életéért felelős.

Éles csattanások zajai zavarták meg Alessis kereszteződésének békés nyugalmát. A töretlen harc éles moraja visítva szelte át az utcákat. Három kitűnő embervadász küzdött a feladatáért és az életéért. A négy fémpenge tánca egyre közelebb csábította a halált, mígnem az Netras fátyolpengéje képében csapott le. A jobboldali toroni élettelen teste zsákként zuhant a földre, csonkolt nyakából nagyiramban szivárgott a vér. Üres tekintete a távoli éjszakába meredt, lelke már a sötét semmiben talált nyugalomra.

A másik iker társát látván abbahagyta a harcot és védekező állásba helyezkedett. Több sebből vérzett, amik egy acélkemény gladiátort is földre kényszeríttettek volna. Mentális tudatával próbált tompítani fájdalmán, hogy a további harcban is helyt tudjon állni. Miközben az iker saját testével volt elfoglalva, Netras az árnyakhoz fordult segítségért. Eggyé vált a sötétséggel, hívogató szavakkal csábította az árnyakat maga köré. Az erő megsűrűsödni látszott, mígnem a mágikus formula végeztével a fátyolpengékből egyszerre sűrű sötétségáradat robbant ki, palástként körbefonva az árnyvadász testét, majd a fegyverekhez visszakúszva tűzként lobogva várt. Az árnyékok hatalma beleköltözött Netras fátyolpengéibe. A fegyver acélpengéi még mindig megcsillantak a fáklyák fényében de a sötétségfoltok árnyékként követték azok mozgását. Az iker meglepődött ugyan a varázslaton de nem tántorította el a küzdelemtől. A vadász folytatta a harcot immár a sötétség erejével. Folyamatos vágásokkal bombázta ellenfele védelmét, aki belezavarodott a fátyolpengék halálos táncába. Pár szívdobbanásnyi idő után az iker hibázott. Az egyik penge a mellkasán keresztül hatolt be a szívig, a másik pedig a torok gégerészét áttörve a gerincoszlop csigolyáiban állapodott meg. Netras gonosz, torz vigyorral jutalmazta az iker hibáját.

Az árnyfodrozódás abbamaradt. A két fátyolpenge véresen lógott az árnyvadász kezén és pár pillanatnyi kínos csend követte az ikrek halálát. Netras újra felnézett a tetőre, de már nem volt ott a pirosan vibráló alak. Immár nyugalom honolt az éjszakában.”

A kezdetektől.

Körülbelül az ötszáz évvel ezelőtti időkben, mesélték hogy az árnyvadászoknak emlegetett misztikus harcosok, különleges kapcsolatban állnak a megerősödő istennő Morgena papjaival. Ezt a kapcsolatot egy ereklyepárnak köszönhették, amit évszázadokon keresztül őriztek birtokukban az Árnyékúrnő felkent hívei, ám ezen ereklyék, amiket Morgena éjköveinek is emlegettek, elveszett.

„Amikor két különleges fegyver markolatába ágyazva, egy, ha lehet még különlegesebb hóhajú, gleccserkékszemű, tisztavérű Kyr birtokában ráismertek az Istennő hatalmában álló éjkövekre, és ő maga át is nyújtotta ezt a fegyverpárt a papoknak, ők megeskették a Kyrt, hogy hűségesen szolgálja majd az árnyékúrnőt, és tisztaszívvel szolgálja majd a vallást és méltó lesz a fegyverekre, amelyek magába fogadták Morgena köveit.”

A mese így szólt, és minden Árnyvadász ismeri is a legendát, amely kiemelte őket Toron mocskából és a Pietorok közé helyezte őket. A Kyr (akinek történetét senki sem ismerte) lett a klán első primora. A szóbeszédek szerint a távoli Erion szülötte volt, családja nem kívánkozott a Toroni kaszt hiarerchia tagja lenni. Ő maga pedig idővel kalandozásra adta a fejét. Senki sem tudja milyen utat járt be, amíg rálelt az ereklyékre melyek megváltozatták a sorsát. Mondják járt egy másik anyagi síkon is, ahonnan egy tekercsel tért vissza Ynevre. A tekercs tartalmazta a különleges fegyverek készítésének módját. Mondják, hogy a fegyverpár Morgena éjköveivel arról a távoli világról származik. Így a két különleges fegyver éveken keresztül szolgálták hűen a Kyr kalandozót, és idővel a Kyr hitének alapjai megmutatkozni látszottak, amelyet az árnyékúrnő megérzett. A papok szerint maga Morgena angyala szólította meg a tisztavérűt és vette rá, hogy térjen meg Toron keblére és szolgálja ott az árnyékúrnőt. Ezek után alapította meg a hóhajú Kyr az Árnyvadászok klánját is mely szervezet magában foglalta az árnyékúrnőbe alkotott hitet és katonai védelmet. Ezekben az időkben öt pár fegyver készült el az ereklyén kívül, öten vigyázták Morgena köveit, mely egy primor és négy pietor volt.

Idővel maguk a harcosok legjobbjai voltak képesek elkészíteni a fegyvereket, melyet fátyolpengéknek neveztek el, így a tekercset a Kyr halála után megsemmisítették, hogy rajtuk kívül senki se tudja megkovácsolni eme tökéletes pengét. A Kyr közvetlen leszármazottja vette át a primor szerepét és ez így ment a lehető legnagyobb titokban majd háromszáz éven keresztül.

A klán hatalma az árnyékok felett egyesek szerint nem véletlen. Morgena ajándékozta meg őket ezzel a tudással száz éves töretlen hűségükért cserébe, így ma már mind ismerik az árnyékok sötétjének lehetőségeit, és a fátylakra kényszerített akaratuk ereje vetekszik a nagy múltú, rettegett klánnal, az Ikrekével. Ők is fölfigyeltek az árnyvadászok munkásságára, mitöbb, egyenesen dühítette őket, hogy egy újabb hatékony vetélytárssal kénytelenek osztozni Toron éjszakájában.

Az Ikrek hatalma és kapcsolatai toron szerte ismertek. Ők nem egy boszorkányhercegnek kötelesek engedelmeskedni, így nem egy boszorkányherceg érdeke a klán biztos működése. Az Árnyvadászok Morgena papjainak megbízásából egyre többször nyilvánultak meg és egyre több rejtélyes gyilkosság borította Toron városainak utcáit. Valamire készülhettek a papok, valószínűleg hatalomra törés lehetett a háttérben, hiszen az áldozatok többsége mind a tűzkobra táborába tartoztak. – Régi sérelem megtorlása mely lehet, hogy a Kyr birodalom idejére húzódik vissza – senki sem tudta, de az Ikrek eddig megszerzett ismereteik birtokában, ezekben az időkben cserkészték be az eléggé lefoglalt vetélytársukat, az árnyvadászokat. Mintha Sogron híveinek megbízásából cselekednének, persze céljuk az ereklye megszerzése volt.

Psz. 3680-ban történteket nem sokan tudják összefoglalni. Shulur utcáit klánháborúk áldozatai töltötték be. Az Ikrek megszerezték az ereklyét végezvén az árnyvadászok primorjával. Ők esküjüknek eleget téve hajtóvadászatba kezdtek a rettegett klán ellen, nem egy kisebb szervezetet is belekeverve háborújukba. Toron urai nem tudtak rendet tartani, majd két éven keresztül kerülték Shulur utcáit éjszakánként, de a klánháború nem csak a császárvárosban, hanem a déli partszakasz összes nagyobb városában folyt. Ebben az időben építették ki az Árnyvadászok rejtélyes kommunikációjukat, hiszen az egymástól nagy távolságban lévő városok lehetetlenné tették a kapcsolatfelvételt csapataik között. Az árnyvadászok merényleteit persze nagyban támogatták az árnyékúrnő papjai, ők biztosítottak nekik szállást bármelyik városban is fordultak meg, és ők próbálták segíteni politikai harcukat is a hatalmasságok ellen. A papokat egy Kyr segítette meg. Egy Kyr a császári udvarból Elendor volt, a Toroni kaszthiarerchia legmagasabb tagja, az Árnyvadászok alapítójának Erioni családjának leszármazottja, aki más utakon de szintén visszatért Toronba.

Az Ikrek nem harcolhattak egy Elendorral, de a boszorkányhercegek igen. A toroni Hatalmasok „szemeit és füleit” még a császárság urai sem bántalmazhatták büntetlenül. A Politikai harcban így az Elendor került a homályba, míg a klánháborúban az Árnyvadászok kerültek fölénybe, és az Ikrek szektája megdőlni látszott. Ekkor lépet közbe maga Toron császára. Légióival vérbe fojtotta a klánháborút. Az Elendort megfosztotta rangjától, és mivel a „Hatalmasok” ellen ármánykodott száműzte őt százegy esztendőre, Yankarba a szajhavárosba. Ettől az időtől fordult meg a sors fogaskereke, és vált az árnyvadászok rejtelmes klánja toron kitaszítottjai és üldözöttjei közé. Az Ikrek bosszúja máig nem hanyatlott el, és folyamatos hajtóvadászatokat indítanak a megmaradt klán tagjaira.

Toronban a törvények kegyetlenek és néha a döntések miértjét sem lehet megérteni. Az árnyvadászok nem tudták beváltani esküjüket, tehát Morgena papjai is elfordultak tőlük és rituálisan kiátkozták őket Toronból, ezért a császárság törvényei szerint nekik is menniük kellet. Így az árnyvadászok saját magukra maradva vándorolnak Yneven, az árnyékúrnőbe fektetett hitük még töretlen maradt. Létezésükről gyakorlatilag semmit nem tudnak, egyedül Toron befolyásos emberei, Iker fejvadászai és a Morgena papok nagyjai ismerik a klán valódi mivoltát.

Képességek

Erő 2k6+6 Ké alap 10
Gyorsaság K6+12+kf Té alap 20
Ügyesség K10+8 Vé alap 75
Állóképesség k6+12+kf Cé alap 0
Egészség K10+8 HM/szint 10 (0; 3; 3; 0)
Szépség 3k6 Kp alap 2
Intelligencia 2k6+6 Kp/szint 3
Akaraterő K10+8 Ép alap 5
Asztrál 2k6+6 Fp alap 7
Érzékelés K6+12 Fp/szint K6+5

Képzettségek

Sok képzettséget sajátítanak el de, kevesebb idejük marad tanulni más képzettségeket, mivel sok időt kell fordítaniuk a fátyolmágia használataival. (a képzettségtáblázatba belekerültek azok a képzettségek is, melyek a Második Törvénykönyvbe le vannak írva. Aki nem használja a törvénykönyvet az, eltávolíthatja a plusz képzettségeket)

Képzettség

Szint

TSZ

Képzettség

Szint

Fegyverhasználat (fátyolpenge) Af 2 Kötelékből szabadulás Af
6 fegyverhasználat Af 4 Álcázás/álruha Mf
2 fegyverdobás Af 4 Nyomolvasás/eltüntetés Af
Harcművészet (acélkéz) Af 5 Pszi Mf
Kétkezes harc Mf 5 Fátyolpenge használat Mf
Belharc Mf 5 Hátbaszúrás Mf
Kínzás elviselése Af 7 Vakharc Mf
Hátbaszúrás Af 8 Kötelékből szabadulás Mf
Pszi Af 9 Nyomolvasás/eltüntetés Mf
Álcázás/álruha Af
Vakharc Af
Úszás Af
Futás Af
Lopakodás 30%
Rejtőzés 30%
Mászás 15%
Esés 15%
Ugrás 15%
Csapdafelfedezés 10%

Szintenként az árnyvadász 30%-ot kap, melyet eloszthat a hat százalékos képzettségére. Szintenként maximum 10%-ot egy képzettségre.

Szintlépés

Az árnyvadász karakter szintlépése a harcművészeknél leírtakkal egyezik meg.

Különleges képességek

Elsődleges különleges képességük a Fátyolmágia használata, melyeket csak este vagy naptól védett, árnyékos helyen alkalmazhatnak. Az árnyvadász minden tapasztalati szinten +6 Mp-ot tárolhatnak az elméjükben. Elméjüket csak alvással képesek feltölteni, amik ugyanolyan gyorsan regenerálnak, mint a pszipontokat. Ezen kívül 5. Szinttől képes a Slan-útjának egyes diszciplínáit alkalmazni.

TSZ Diszciplína
5. Tetszhalál
6. Zavarás
6. Testsúlyváltoztatás
7. Érzékelhetetlenség
9. Jelentéktelenség

Az árnyvadász minden második szinten kap +1 Sebzést, amit hozzáadhat a fegyvere vagy puszta ökle sebzéséhez, valamint +1 Ké-t, akkor is, ha erre egyáltalán nem áldoznak HM-jükből.

Fegyverzet

Az árnyvadászok fő fegyverei a fátyolpengék. Ezek a fegyverek nem honosak Yneven, csak mesterfokú fegyverismerettel és legendaismerettel lehet őket felismerni. Ezek mechanikája egyszerűnek látszik de a használatához igen nagy figyelem szükséges. A fegyver részei egy csuklóvédő (+18 Vé, ha azzal is védekezik), arra van téve a 180 fokban mozgatható, kétélű, borotvaéles penge. A támadófelület hossza megegyezik az árnyvadász alkarhosszával, ezek belső felére egy markolatot helyeztek, melynek fogásával stabilizálja az árnyvadász a pengéket. A pengék nyugalmi állapotban a csuklótól számítva ívelnek az alkarig. A fegyver egyik nagy előnye, hogy egy pillanat alatt elő lehet rántani, ezért meglepetésszerű támadást is lehet így vele végezni (KM belátása szerint). Ezeket a fegyvereket gondosan elzárják, elrejtik mások szeme elöl és akkor veszik elő őket, ha „vadászatra” vagy egyéb vérrontásra készülnek. A többi hat fegyver használatát és a maradék két fegyver dobásást erkölcsi okokból tanulják meg, hiszen egy jó fejvadásznak értenie kell a fegyverek nyelvén. Ha a fátyolpengéket valamely módon elveszítik csak a mesterüktől kaphatnak újakat és számolniuk kell a maradandó büntetésekkel. Csak a 9. Tapasztalati szinten, Árnymesterré nevezésük után tanulják meg a fátyolpengék elkészítésének a módját tanítójuktól.

Csak olyan vérteket használnak, melyek nem tömör fémből készültek és nincsen mozgás gátló tényezőjük.

Fátyolpenge:

Tám/kör: 1

Sebzés: k6+2

Ké: 7

Té: 17

Vé: 13

Súly: 1,3 kg

Acélkéz harcművészeti stílus

Harc közben puszta öklüket és lábukat használják támadásra és alkarvédőt vagy lábszárvédőt védekezésre. A stílust tökéletesen lehet alkalmazni a fátyolpenge alkarvédőjével. (az egyéb, fejvadászok kézikönyvéből olvasott különleges technikákat nem írtam bele de a játékos azokat is használhatja, ha akarja.)

Kéz

Tám/kör: 2

Sebzés: k6 (Af-on k3)

Ké: 8

Té: 10

Vé: 1 (+18)

Láb

Tám/kör: 2

Sebzés: k6+1 (Af-on k3+1)

Ké: 6

Té: 12

Vé: 1 (+18)

Fátyolmágia és a karakter, a karakter és az antiss

Bizonyára minden olvasót érdekel, hogy miért kap az árnyvadász hat mannapontot szintenként, és miért növekedtek meg a mannapont költségek. A válasz egyszerű. A M.A.G.U.S szabályai szerint és az egész kialakított világra utalóan a mágia bizonyos szempontból egy olyan hatalom, ami rengeteg energiával jár. A régi árnyvadász kasztokban nem gondolkodtam el azon, hogy minimális mannapont feláldozásával képes az árnyvadász meglehetősen erős varázslatok alkalmazására. Ne felejtsük el, hogy nem Od-ot használ és nem is a Wierek vérmágiáját. Egy tapasztalati mágiáról beszélünk, ami Morgena ajándéka és ugyanolyan szabályok vonatkoznak rá, mint bármely tapasztalati mágiára. Az árnyvadász kaszt egy igen nehezen játszható fejvadász kaszt. Ha belegondolunk abba, hogy a játékosnak mi mindent kell számon tartania, mi mindennel kell számolnia a játéka során, akkor kijelenthetjük, hogy a játékélmény igazi kihívás.

A fátyolmágiába új varázslatok kerültek. Átalakítottam a tanulási rendszert és a következő lehetőséget nyújtom a játékosok számára. Második szinttől kezdve a karakter képes az erre kijelölt mágiaformulák használatára. De csak egy varázslatot választhat ki a megfelelő szintűek közül. Ha eléri a második szintet, akkor vagy a fátyolharcot tanulhatja meg vagy a fátyolaurát. Ha harmadik szintre lép, akkor csak a harmadik szintű varázslatok közül választhat ki egy darabot. Én szerintem az új varázslatok is megfelelő mértékben használhatóak, és kellően egyedi karaktert lehet velük kialakítani.

Vannak olyan problémák, amik nem hagytak nyugodni és megpróbáltam valamilyen kompromisszumot kialakítani mind a játékosokkal, mind a kalandmesterekkel. Az első probléma a fátyolmágia tanulása. Hiszen mindegyik karakter egyedül dolgozik. Az első szinttől fogva nincs mesterük, mégis valahogyan kell fejleszteniük a mágiájukat. Erre tudnék egy megoldást javasolni. Az árnyvadász miután szintet lépett, az első éjszaka felkerül az antiss egy szegmencsébe (akaratán kívül). Ott az álma fogja eldönteni, hogy a választható mágiái közül melyiket fogja elsajátítani és használni. Nem Morgena fog előtte megjelenni, csupán egy hozzá tartozó antiss entitás vagy szolga. A karakternek fogalma nem lesz arról, hogy az antiss létezik, csupán álmodja az egészet. Fogalmazzunk úgy, hogy az árnyvadászok, anélkül, hogy tudatában lennének valamilyen misztikus kapcsolatban vannak az antissal. Antiss érzékenyeknek is lehetne őket mondani (+5% antissérzékenység). Ha egy árnyvadász karakter valamilyen úton-módon (emberek ne tápoljunk kérem szépen) antiss tanulásra adnák a fejüket, (pl. a karakter kasztot vált és morgena pap akar lenni), akkor meg kell dobniuk a 10%-ot. Ha nem dobják meg, akkor nem képesek megtanulni az antissjárást.

Árnyékpalást

Mp: 3

Erősség: 3

Meditáció: 2 szegmencs

Időtartam: 1 kör

ME: nincs

„Sötétség lepte el a vadász homályba burkolózó körvonalait, melyek eltakarták testét a kékhold sugárzó fényétől. Netras lassan felemelte a számszeríját és tovább várakozott a toroni összekötőre, mely valószínűleg az éjszaka prédája lesz.”

Az alkalmazó teste köré három láb sugarú körben árnyék borul. Ezt a diszciplínát csak sötét, árnyékos helyen lehet tökéletesen használni. Az árnyvadász a varázslat segítségével, nagyobb eséllyel rejtőzködhet. Ez +15%-ot jelent a rejtőzködés nevű képzettséghez. Az árnyékpalást csak arra a területre érvényes, ahol az alkalmazó létrehozta és nem követi a vadász mozgását. A varázslat időtartama növelhető 3 mannapontért további 1 körrel.

Az éjszaka szavai

Mp: 6

Erősség: 1

Meditáció: 2 szegmens

Időtartam: éjközép

ME: Asztrál

„És a hold eltűnt az égről. Helyette a pár perces csönd és sötétség vette át az uralmat. Mirell nem habozott. A sötét nyugalmat most mesterével, Netrassal fogja tölteni.”

Még a régi időkből elhozott varázslatok egyike, mely a legfontosabb alkotórésze a fátyolmágiának. Ez a varázslat testesíti meg az árnyvadászok titkos kommunikációját. A varázslat különlegessége onnan adódik, hogy csak éjközép idején lehet előhívni. Segítségével információkat, gondolatokati képeket, emlékeket, sőt akár érzemeket is el lehet juttatni egy másik klántárshoz. Általában egy árnyvadász a mesterével szokta alkalmazni ezt a mágiát (mivel vele volt közeli kapcsolatba a klánon belül) de megeröltető módszerekkel más ismeretlen árnyvadászhoz is eljuttatható az üzenet. A legközelebbi ismeretlen árnyvadászhoz tapsztalati szintenként 5%, ha ismeri a nevét és minimális szinten a hovatartozását 10%, ha pedig már találkozott vele de nem alakult ki erősebb érzelmi kapcsolat 15%. A varázslat nem erősíthető.

Fátyolaura (2. tapasztalati szinttől sajátítható el)

Mp: 9

Erősség: 9

Meditáció: 3 szegmencs

Időtartam: 1 kör/Tsz

ME: nincs

„A rövid litánia után a kitaszított koncentrált. A sikátor árnyékai megelevenedni látszottak Mirell testén. Fodrozódó fátyolaura fonta be sötétségével a kiéhezett árnyvadászt, és immár senki sem láthatta a lopakodó árnyat. A fenyegető sötétségben most már egy még veszélyesebb lény diktálta a feltételeket. Maga a sötétség. Maga Mirell az árnyékmester.”

Az árnyvadász körül egy árnyékok sokaságával fodrozódó aura keletkezik. Ebben az állapotban a sötétbe észrevétlenebbül tud mozogni. Az árnyalak miatt +20%-kal nő a lopakodása és a rejtőzködése a sötétben. A varázslat nem erősíthető.

Fátyolharc (2. tapasztalati szinttől sajátítható el)

Mp: 9

Erősség: 3

Meditáció: 2 szegmencs

Időtartam: 2kör/Tsz

ME: nincs

„Az árnyékok hatalma beleköltözött Netras fátyolpengéibe. A fegyver acélpengéi még mindig megcsillantak a fáklyák fényében de a sötétségfoltok árnyékként követték azok mozgását. Az iker meglepődött ugyan a varázslaton de nem tántorította el a küzdelemtől. Netras folytatta a harcot immár a fátyolharc segítségével, folyamatos vágásokkal bombázta ellenfele védelmét, aki belezavarodott a fátyolpengék halálos táncába. Pár szívdobbanásnyi idő után az iker hibázott. Az egyik penge a mellkasán keresztül hatolt be a szívig, a másik pedig a torok gégerészét áttörve a gerincoszlop csigolyáiban állt meg. Netras gonosz, torz vigyorral jutalmazta az iker hibáját.”

A varázslat hatására az árnyvadász keze vagy fátyolpengéi árnycsíkot húznak maguk után mely pár másodperc múlva elenyészik. Ez előnyös, ha éppen a karakter gyorsan harcol, mert az ellenfél egy idő múlva belezavarodhat a harcba.  Minden körben ügyességpróbát köteles tenni –1-gyel, ami körönként növekszik. Ha az, sikeres, nem történik semmi, ha viszont elvéti a próbát –2Ké, –5Vé és –5Té sújtja. Ez mindvégig ismétlődik, amíg az árnyvadász fenn tartja a diszciplínát, és folyamatosan nőhet az ellenfél hátránya. De a harcot mindvégig folyamatosan kell alkalmazni, ha abbahagyják az értékek az eredetiekhez térnek vissza és az ügyességpróbák is elölről kezdődnek. A mágikus árnyak miatt csak és kizárólag a fátyolpengék, 5. tapasztalati szinttől ezen varázslat alkalmazása közben mágikusnak minősülnek. A varázslat nem erősíthető.

Teljes sötétség (3. tapasztalati szinttől sajátítható el)

Mp: 12

Erősség: 9

Meditáció: 2 szegmencs

Időtartam: 2 kör

ME: nincs

„– Mi a fene ez?!

Sötétség borult a dolgozószoba hideg falai közé. A fáklyák és a meleg kandalló egy időre nem ontott fényt magukból. Csak egy férfi suttogása vízhangzott a szoba tulsó végéből:

– Árulásod Asgef súlyosabb, mint hittem. Lepaktálsz az ikrekkel a tudtom nélkül? És még azt is hitted, hogy élve meg is úszod te ostoba?!

Két halk kattanás hallatszott a sötétben, majd egy-egy szúrás hangja, csontropogás kíséretével.

– Túl óvatlan voltál Asgef.  De már nem követheded el ezt a súlyos hibát.”

10 láb sugarú gömbben eluralkodik a teljes sötétség. A fáklyák és egyéb világító eszközök nem bocsátanak ki fényt magukból  Az infra- és az ultralátással, vagy a létrehozott, nagyobb erősségű mágikus fénnyel leküzdhető, vagy megtörhető a sötétség. A varázslat időtartama növelhető 6 mannapontért további 1 körrel.

Árnyék testőr (3. tapasztalati szinttől sajátítható el)

Mp: 15

Erősség: 3

Meditáció: 2 szegmencs

Időtartam: 2 óra/Tsz

ME: nincs

„Neras várt. Gondolataiba merülve nézegette a házak tetejét, néhol beleszimatolt a levegőbe, de semmi nem keltette fel a figyelmét. Nyugodt, csöndes este volt.  Majd egy ismerős érzés támadt benne, amelytől bizseregni kezdett a tarkója. Azonnal tudta, hogy valaki rálépett az árnyékára. Ösztönösen mozdult támadója felé. A vadász épp a garottját húzta elő, amikor az árnyvadász hátrapördült és egy dobótőrt hajított szerencsétlennek a szívébe. Az áldozat tágra nyílt szemekkel meredt a támadójára, majd egy hang nélkül összecsuklott.”

A varázslat kifejezetten defenzív jellegű. Az árnyvadász megérint egy árnytócsát, végrehajtja a varázslatot és létrehoz egy úgynevezett árnyék testőrt. Ezt akár saját árnyékán is alkalmazhatja. Az árnytócsa és a vadász között egy pici mentális fonal fog húzódni az időtartam lejártáig. Az árnyék riasztani fogja a vadászt, amint valamilyen (asztrál testtel rendelkező) élőlény hozzáér. A varázslat nem erősíthető.

Árnyjáték (4. tapasztalati szinttől sajátítható el)

Mp: 18

Erősség: Tsz*3

Meditáció: 1 kör

Időtartam: 6kör (jelenlét)

ME: nincs

„A parányi utca megváltozni látszott. Az árnyékok szinte életre keltek a falakon, a köves úton és a park egy részén is. Táncoltak, elmozdultak, megnőttek és összementek. A gorviki „pár”, ijedten rohant az utca tulsó felére, de Mirell tartogatott nekik egy kis meglepetést.”

Ezen varázslat mutatja be az árnyékok feletti uralom teljességét. Segítségével az árnyvadász képes az aurájában levő környezeti tényezők árnyékképét befolyásolni, méretét és vetülését szabályozni, saját hasznára vagy mások balszerencséjére. A kivetülő árny, képes elhagyni azt a tárgyat, ahonnan eredetileg származik. Ha valaki egy ellenvarázslattal próbálkozik, azaz az illető is át akarja formázni az árnyakat, mindig a varázslatok erőssége fogja meghatározni, hogy éppen melyik fél ura az árnyaknak. A használónak nem kell különösebb koncentráció, csupán látnia kell az átalakítani kívánt árnyékképet. Az időtartam lejártáig bármennyi árnyat képes befolyásolni az árnyvadász. A hatás mindaddig fennmarad, amíg bele tartozik az árnyvadász aurájába. Miután az időtartam megszűnik, az árnyékok is visszatérnek az eredeti formájukba és helyükre. A varázslat időtartama növelhető 6 mannapontért további 3kör-rel.

Homálylátás (4. tapasztalati szinttől sajátítható el)

Mp: 15

Erősség: 11

Meditáció: 3 szegmens

Időtartam: 1kör/2 Tsz

ME: nincs

„Menekülj kedves kis barátom,

Úgy is utolérlek ám!

A jelenlétem lesz a rémálom.

S az éjszaka megvéd. Talán.

Könnyezni fogok érted,

Hogy lásd, szeretlek.

Keresd hát a sötéted,

Így könnyebben kereslek.”

Akik ezt a képességet használják, a sötétség legrettegettebb vadászainak számítanak. A képesség hatására az árnyvadász szeme elhomályosodik, és sűrű sötétség lepi el a szemgödrét, ami könnyként folyik végig az arcán. A vadász ebben az állapotban fordítottan látja a fényviszonyokat. Aki idáig árnyékban vagy korom sötétben lapult, az olyan az árnyvadász számára, mintha fáklyák fényében vagy napfényben tündökölne. A hatás fordítva is igaz. Aki bemenekül az erős fényre azt az árnyvadász nem fogja ezzel a képességgel látni. A varázslat hatása alatt a vadász nem lát színeket. Minden a fekete és a fehér kontúrjainak felel meg. A képesség lehetővé teszi a sötétség pecsétjének érzékelését. A varázslat nem erősíthető.

Árnytombolás (5. tapasztalati szinttől sajátítható el)

Mp: speciális

Erősség: Mp

Meditáció: 3 szegmencs

Időtartam: Tsz kör

ME: nincs

„Mirell megállt és körbenézett. Öt iker fogta közre az éjféli esőben. Villámlott és dörgött. A vakító villám fénye végighatolt a hat fekete alakon, láthatóvá téve egy-egy arcvonást. Ismeretlen suttogás törte meg az eső és a dörgés zaját és egy pillanat múlva az árnyékok megelevenedni látszottak. Sűrű fátyolként fonták körbe az árnyvadászt és gyors iramban belehatoltak a testébe. Mirell szemei fekete opállá változtak, bőre halotti maszkként rémlett mindenki előtt. A vörös köd immár beborította elméjét, csak a féktelen gyűlölet és a pusztításvágy maradt meg a lelkében. A harc elkezdődött. Fémpengék éles csattogása zajongta be a környéket. Majd azt, a csontok ropogása és a hús hasításának tompa rittmusa követte. Fülsértő sikolyok vízhangoztak az erdő fái közt minden csapás után. A vihar egyre inkább tombolt, sivított és sikított a vadászok között, mint egy tébolyult ragadozómadár. Iszonyatos kínok éneke vergődött az árnyékok között, mindaddig, amíg elfogytak az ellenfelek. Mirell csurom vér volt, teljesen átázottan állt, kieresztett fegyvereit még maga előtt tartva. Levágott végtagok és elvérzett holtestek hevertek a fák tövében és az árnyvadász közvetlen környezetében. Mirell felnyögött fájdalmában, sok helyen vérzett de az nem érdekelte. Térdre rogyott, hogy kipihenhesse a varázslat mellékhatásait, majd felhúzta bal karjáról az ujjast, ami alatt a bőre ismét felvette a hamuszürke árnyalatot.”

Az árnyvadászok legkegyetlenebb varázslata, mellyel az összes tudatukban rejlő varázserőt egy harci tombolásra fordítják a fátyolpengékkel. Ilyenkor a kívülállók csak annyit látnak, hogy az árnyvadász a környező árnyékokat magába gyűjti, szemei feketévé változnak, bőre pedig hamuszürke színt vesz fel (szépség 3-mal csökken), és folyamatos, szinte megszakíthatatlan támadásokkal bombázza ellenfeleit. Az erőfeszítés alatt az árnyvadász dinamikus pajzsai elvesznek a semmibe és a tombolása után iszonyatos hátrányokkal kell számolnia.

A tombolás alatt minden mannapont +1Té-t és minden második mannapont +1Ké-t ad a karakter harcértékeihez. Nem hatnak rá sem a félelemkeltő, sem az egyéb tudatra ható varázslatok, mindhalálig küzdeni fog, amíg el nem fogynak az ellenfelei. Az árnyvadász számára ilyenkor a menekülés ismeretlen fogalommá válik, személyisége a varázslat hatása alatt inkább egy démonéhoz mintsem egy emberéhez hasonlít. Nem érez félelmet, sem fájdalmat, így nem ájulhat el, még akkor sem, ha elveszíti az összes fájdalompontját.

Mivel a varázslat alkalmazása rendkívül megterheli az árnyvadászt, annyi körig kell pihennie, amennyi időt az árnytombolásban töltött. Ha továbbra is harcol, akkor a gyengeség módosítóival kell tovább küzdenie. A tombolás külső mellékhatásai annyi órára maradnak meg, ahány körig a varázslat hatása alatt állt. Mindezek mellett az elméjét csak bizonyos idő után képes újra feltölteni, amik napokban mérhetőek. Minden árnytombolás alkalmazása +1 nappal növeli meg a varázsképtelenséget. Minél többször alkalmazza az árnyvadász ezt a képességet annál jobban fog torzulni a személyisége. Ezt a varázsképességet még az árnyvadászok fénykorában is csak kivételes tanítványoknak tanították meg. Egy erős akaratú árnyvadász majdnem biztonságosan képes használni ezt a varázslatot, bár sosem lehet tudni. Voltak démoni jellemű vadászok még Toronon belül is, akik nem bírták elviselni az árnytombolás súlyát és nemegyszer estek áldozatul más vadászoknak vagy papoknak. Az viszont biztos, hogy ezt a formulát az árnyvadász csak rendkívül szükséges helyzetekben használja. A démoni külső és a belső gonoszság csírája miatt, amit pár óráig magán hord, a többi játékos akár ellenségnek is nézheti. A leges legfontosabb szabály, ami erre a képességre vonatkozik, hogy ez a varázslat mindenképpen FEKETEMÁGIÁNAK minősül. A morgena papok ugyan rendelkeznek a halál szférával, de az a pap vagy másvalaki, aki ismeri ezt a mágiaformulát abban biztos, hogy ez a varázslat mindenképp megközelíti a tharr vagy más gonosz papok vagy sötét varázshasználók embertelen képességeit.

A sötétség pecsétje (5. tapasztalati szinttől sajátítható el)

Mp: 24

Erősség: 18

Meditáció: fél óra utána 1 szegmencs

Időtartam: azonnali

ME: Mentális

„Csak egyetlen csapást lehetett látni. A fémpenge végigszikrázott a fal mentén, áthaladva Villnass árnyékának feji része alatt. Villnass feje levált a nyakáról, majd a földre puffant a testtel együtt. Egy nyikkanás nélkül távozott a túlvilágra.

-A segítségedre immáron nincsen szükségem tiszteletre méltó atyám. Mondta Neras és hátat fordított a pap hullájának, majd a sötétséggel együtt távozott.”

Körülményes és nagyon drága képesség. A varázslat lényege, hogy az ellenfelet a saját árnyékán keresztül is meg lehessen sebezni. A varázslat elsütése előtt a megsebezni kívánt személy árnyékával fél órányi közvetlen kapcsolatot kell létesíteni. Elég ha az illetőnek az árnyékán áll, vagy az közvetlenül rávetül. A célpont árnyékával való kontaktust nem szakíthatja meg semmi. Ha más árnyék is hozzákapcsolódik a célpont árnyékához az még nem baj, de ha az árnyék része lesz egy olyan árnytócsának, ami meghaladja a célpont árnyékának méretét, akkor a varázslat nem tud létrejönni. Ha a célpont úgy elmozdul, hogy megszakítja a kapcsolatot, az egész folyamatot újra kell kezdeni. Amint az „ismerkedésnek” vége az áldozat árnyékteste is támadhatóvá válik. Gyakorlatilag a varázslat első fázisa egy letörölhetetlen, láthatatlan pecsétlenyomatot hagy az ellenfél árnyéktestén. A támadhatóság egész életre szól, de csak azon árnyvadász tudja kihasználni a varázslat előnyeit, aki felvitte az áldozatra a sötétség pecsétjét. Ebben talán kivételt képezhetnek azok az árnyvadászok, akik egypetéjű ikrek és már gyerekkoruktól kezdve mesterfokra fejlesztették az ikerharc képzettségét. A sötétség pecsétjének láthatatlan lenyomatát a homálylátás nevű varázslattal lehet érzékelni, a két varázslat együtt igazán jó kombináció.

A támadás elvégzéséhez fel kell használni 24 mannapontot. Az áldozat mentális mágiaellenállás próbát tesz. Ha elvéti, akkor a támadás sikeresnek számít. Az ellenfél ebben az állapotban alap Védőérték -10-zel tud védekezni, de az árnyvadász első támadása mindenképp meglepetésnek számít. Minden egyes támadáshoz újabb mannapontokat kell áldozni és újabb próbát kell dobni. A varázslat erőssége növelhető 2 mannapontért további 1E-vel.

Új kaszt: Árnyvadász

28 thoughts on “Új kaszt: Árnyvadász

 • Köszi Amund, hogy még mindig foglalkoztok a kaszttal! 🙂 Lehet, hogy unalmasabb óráimban fogok még rajta mit finomítgatni, mert most is találtam benne pár változtatást kívánható dolgot. 😀

 • Szia!

  • Nincs olyan, hogy mannapont. Helyesen leírva: Mana-pont.
  • Árnyvadász. Esetleg shadowrun-ban. A kaszt átnevezése sokat dobna, mert ez így csak röhej tárgya. Aki jobban belegondol, arra jut, hogy a troll utcai szamuráj fátyolpengékkel rohangál.
  • Miért van az, hogy a netes otthoni torz agyszülemények, mindig sokkal táposabbak a korábban hivatalosan megjelent alapkönyves kasztoknál?
  • Egy bárd 16-os intelligencia értékkel kap 6 Mana-pontot szintenként. Ami nem kevés. Sőt. Erre a nevenincs sehonnai klán tag szintén ugyanezt kapja. Szerintem elgondolkodtató.
  • A Quars mágiát használó Ikreknek komoly tulajdonság értékekkel, szinttel kell rendelkezniük és nagyon sok képzettségpontot kell áldozniuk, hogy egy varázslatot elmondhassanak. Erre a nevenincs sehonnai nyomorék klán oda-vissza lealázza őket és ráadásul sokkal, táposabb varázslatokkal rendelkeznek. Ne fárasszuk már egymást. Ez eddig fostaliga, gagyi, sz@r.
  • Attól mert az ÉP alapot, a képzettség pont / szintet stb. kicsit lefaragtad, még nem lett gyengébb az új kaszt. A szintenként kapott képzettségekkel (kétkezes harc MF. fátyolpenge MF.) és a brutális (agyatlanul kreált) mágiájukkal (Ordan tűzvarázslói kapnak ennyit Mp-ot szintenként) porrá őrölnek bármilyen Iker-t.
  • Morgena adománya a Quars mágia az Ikreknek. Erre a semmiből megjelenik egy nyomorék brigád és Morgena sokkal erősebb varázslatokkal kezdi őket pártfogolni. Ezt komolyan végiggondoltad?!
  • Idézem élő klasszikusunkat: „míg a klánháborúban az Árnyvadászok kerültek fölénybe, és az Ikrek szektája megdőlni látszott”. Ekkora baromságot már régen olvastam. Ellenben szeretném megköszönni, mert percekig hangosan nevettem. Elküldtem több cimborának, akik szintén 15-16 éve magus-oznak. Ők is vinnyogva röhögtek ezen a baromságon. Akkor fussunk neki. Észak legerősebb fejvadász klánja, nem egy szekta. Szekta pl. Felice hívei. Az Ikreket északon még az Embervadászok sem tudják komolyan megszorongatni, nemhogy egy ilyen fostaliga, nyomorék, nevenincs, sehonnai, balfék brigád. Sem létszámban, sem kapcsolatokban, sem helyismeretben, sem felszerelésben, sem képzésben, sem mágikus támogatásban, sem tapasztalatban, sem… és még folytathatnám a sort… köszönő viszonyban sincsenek az Ikrekhez képest. Erre egy nyomorék torz agyszüleményben képzelt klán fölénybe került velük szemben?! Nagyon nagy baromság. Szóval a nyomorék új klán erősnek hitte magát, nagyot akart dobni, szerettek volna bekerülni legalább egy oldalra a toroni történelemkönyvekbe. Viszont ez sem jött be. Mert a győztesek írják a történelmet. Az Ikrek pillanatok alatt elsöpörték őket. Semmi, hírmondó sem maradt a nyomorék klánból. A klán tagok, hogy mentsék a saját rühes, tetves, mocskos, kis életüket, a saját társaikat és támogatóikat is elárulták, hogy menekülhessenek. Ez a vígasság is csak három napig tartott, mert addigra a maradék árulókat is lemészárolták az Ikrek. Ha ilyet írsz, az teljesen helytálló és nem leszel közröhej tárgya… Egy lakatlan ynev-i helyszínre, ha átdobod ezt a TÁP állat nyomorult kasztot, (felőlem) ott bohóckodhatnak, mint az árulók maradékai. Ha úgy véled, hogy Ynev-en erről így vagy úgy, de értesül a többi fejvadász klán, akkor ez a nyomorék klán szolgál arra a legékesebb példaként, hogyan kell feladni az elveiket, hogyan kell meghazudtolni önmagunkat, hogyan kell porig alázkodniuk, hogyan kell a hitüket, családukat, támogatóikat a Hatalom kezére játszani, hogyan kell még egy paraszt előtt is megbélyegzett árulóként lekushadni, hogyan kell stb… Ha ez volt a célod, akkor tökéletes példát alkottál.
  • Még jó pár baromságot olvastam, de szerintem elég, ha ennyit leírok. Ez mind szvsz. Szerintem fuss neki újra, minimum még egyszer. De az sem ártana, ha többször megtennéd. Hangsúlyozom, ez mind szerény véleményem szerint.

  Sautia Fulgore

 • Hát gratulálok, ez szép volt … 😉

  „fostaliga, gagyi, nyomorék” . Igen gyakran előforduló szavak ezek a hsz-edben „kedves” Fulgore , és nem azért mert hosszú… valóban mindenki magából indul ki.
  Az egy dolog, hogy valami nem tetszik, az megint egy dolog hogy ennek hangot is adsz, de barátom ez így se nem vélemény, se nem kritika… ez, hogy a te szavaiddal éljek… nem inkább mégsem élek a te „szavaiddal” 😉 .

  Ha kihagytad volna belőle a személyes köpködést, akkor bizony ez egy hasznos, s mondhatni tanulságos hozzászólás is lehetett volna.
  Így viszont csak köszönöm az újabb felejthetetlen megnyilvánulást.

 • Hát Fulgure…:D Sztem te maradjál meg a féllábú goblin tolvajodnál…legalábbis sztem ez a stílus annak való 😀

 • Bocsánat, Fulgore, mellément a betű 🙂 Mielőtt még kijavítanál 😀

 • Kedves Phinix,

  legyen akaratod szerint :). Meghajolok kedves szavaid súlya előtt és mondandóm átfogalmazom.

  „Szia!
  • Nincs olyan, hogy mannapont. Helyesen leírva: Mana-pont.
  • Árnyvadász. Esetleg shadowrun-ban. A kaszt átnevezése sokat dobna, mert ez így csak röhej tárgya. Aki jobban belegondol, arra jut, hogy a troll utcai szamuráj fátyolpengékkel rohangál.
  • Miért van az, hogy a netes otthoni torz agyszülemények, mindig sokkal táposabbak a korábban hivatalosan megjelent alapkönyves kasztoknál?
  • Egy bárd 16-os intelligencia értékkel kap 6 Mana-pontot szintenként. Ami nem kevés. Sőt. Erre a nevenincs sehonnai klán tag szintén ugyanezt kapja. Szerintem elgondolkodtató.
  • A Quars mágiát használó Ikreknek komoly tulajdonság értékekkel, szinttel kell rendelkezniük és nagyon sok képzettségpontot kell áldozniuk, hogy egy varázslatot elmondhassanak. Erre a nevenincs sehonnai klán oda-vissza lealázza őket és ráadásul sokkal, táposabb varázslatokkal rendelkeznek. Ne fárasszuk már egymást. Ez eddig nagyon gyenge megnyilvánulás.
  • Attól mert az ÉP alapot, a képzettség pont / szintet stb. kicsit lefaragtad, még nem lett gyengébb az új kaszt. A szintenként kapott képzettségekkel (kétkezes harc MF. fátyolpenge MF.) és a brutális mágiájukkal (Ordan tűzvarázslói kapnak ennyit Mp-ot szintenként) porrá őrölnek bármilyen Iker-t.
  • Morgena adománya a Quars mágia az Ikreknek. Erre a semmiből megjelenik egy … brigád és Morgena sokkal erősebb varázslatokkal kezdi őket pártfogolni. Ezt komolyan végiggondoltad?!
  • Idézem élő klasszikusunkat: „míg a klánháborúban az Árnyvadászok kerültek fölénybe, és az Ikrek szektája megdőlni látszott”. Ekkora butaságot már régen olvastam. Ellenben szeretném megköszönni, mert percekig hangosan nevettem. Elküldtem több cimborának, akik szintén 15-16 éve magus-oznak. Ők is hangosan nevettek ennyi összehordott butaságon. Akkor fussunk neki. Észak legerősebb fejvadász klánja, nem egy szekta. Szekta pl. Felice hívei. Az Ikreket északon még az Embervadászok sem tudják komolyan megszorongatni, nemhogy egy ilyen nevenincs, sehonnai brigád. Sem létszámban, sem kapcsolatokban, sem helyismeretben, sem felszerelésben, sem képzésben, sem mágikus támogatásban, sem tapasztalatban, sem… és még folytathatnám a sort… köszönő viszonyban sincsenek az Ikrekhez képest. Erre egy ilyen klán fölénybe került velük szemben?! Nagyon nagy bugyutaság. Szóval a(z) … új klán erősnek hitte magát, nagyot akart dobni, szerettek volna bekerülni legalább egy oldalra a toroni történelemkönyvekbe. Viszont ez sem jött be. Mert a győztesek írják a történelmet. Az Ikrek pillanatok alatt elsöpörték őket. Semmi, hírmondó sem maradt a(z) … klánból. A klán tagok, hogy mentsék a saját rühes, tetves, mocskos, kis életüket, a saját társaikat és támogatóikat is elárulták, hogy menekülhessenek. Ez a vígasság is csak három napig tartott, mert addigra a maradék árulókat is lemészárolták az Ikrek. Ha ilyet írsz, az teljesen helytálló és nem leszel közröhej tárgya… Egy lakatlan ynev-i helyszínre, ha átdobod ezt a TÁP állat … kasztot, (felőlem) ott bohóckodhatnak, mint az árulók maradékai. Ha úgy véled, hogy Ynev-en erről így vagy úgy, de értesül a többi fejvadász klán, akkor ez a … klán szolgál arra a legékesebb példaként, hogyan kell feladni az elveiket, hogyan kell meghazudtolni önmagunkat, hogyan kell porig alázkodniuk, hogyan kell a hitüket, családjukat, támogatóikat a Hatalom kezére játszani, hogyan kell még egy paraszt előtt is megbélyegzett árulóként lekushadni, hogyan kell stb… Ha ez volt a célod, akkor tökéletes példát alkottál.
  • Még jó pár butaságot olvastam, de szerintem elég, ha ennyit leírok. Ez mind szvsz. Szerintem fuss neki újra, minimum még egyszer. De az sem ártana, ha többször megtennéd. Hangsúlyozom, ez mind szerény véleményem szerint.

  Sautia Fulgore”

  Kedves Phinix, remélem megfelel Kegyelmed szigorú követelményrendszerednek a cenzúrázott verzió? 🙂

  Tisztelettel Fulgore

 • Kedves Stoneblade,

  javítottam a szövegezést, hogy megfeleljen a közvéleménynek. Maradjunk annyiban, ha komolyan átgondolod az általam leírtakat, akkor nemhogy vitába szállsz velem, hanem egyértelműen melletem foglalsz álláspontot és azt fogod védeni a végsőkig. Röviden ennyi.

  Mind Phinix kolléga, mind szerény Személyed nem tudott fogást találni az általam leírtakban. Ezek szerint tökéletesen egyetértetek velem. Ezt köszönöm. Az első vágatlan vagy cenzúrázatlan verzió hagy némi kivánnivalót maga után, ezért javítottam. Jelentem újra.

  Sautia Fulgore

 • Fulgore: sok mindennel egyet értek a kaszt kapcsán. Persze észrevételeim nekem is vannak, a kaszt írója majd helyesbíti a véleményemet.

  • „Nincs olyan, hogy mannapont.” Tény, elírás. Igaz a mana szó a manna egyszerűsítése, de ne menjünk bele.
  • „Árnyvadász. Esetleg shadowrun-ban.” Stimmel, szombaton is éppen azt mesélek. Bár azt hozzátenném, hogy egy olyan világban ahol az Árnyékjárókat (shadoni fejvadászok) nem sok betű különbözteti meg az Árnyjáróktól (elátkozott vidék bestiái) szerintem már nem oszt és nem szoroz még egy árny-név.
  • „Miért van az, hogy…” Szerintem mert a rendszerbe kényszerített kasztok legnagyobb része hosszútávon nem képes arra, amit a játékosaik remélnének tőlük.
  • „Egy bárd 16-os intelligencia értékkel kap 6 Mana-pontot szintenként.” Szerintem már az is durva, hogyha egy fejvadász varázsol. Édes mindegy aztán, hogy sok vagy kevés manából teszi.
  • „A Quars mágiát használó Ikreknek” Ahogy anno Bahamuth elmesélte nekem, illetve szerintem a fentebbi írásból látszik, az Árnyvadászok voltak Morgena utolsó nyílt követői, akik lám, klánjuk pusztulásáig kitartottak az úrnőjük mellett. Szerintem ilyen esetben egy isten kiemelten ajándékozhatja meg híveit, például az Ikrekkel szemben, akik ugyanőt egy hekka képében tisztelik és más néven is. Ahogy elképzelem ez azt eredményezi, mintha egy szűrőn keresztül innál töményet.
  • Idézem élő klasszikusunkat: „míg a klánháborúban az Árnyvadászok kerültek fölénybe, és az Ikrek szektája megdőlni látszott”. Szerintem nem áll távol az igazságtól fejvadász szektának nevezni az Ikreket. Ahogy a legújabb hivatalos írások is kiemelik, nem egy, nagy tömbösített szervezet ez, kiterjedt hálózat, rengeteg alegységgel. Az sem mindig és minden írásban tiszta, hogy kitől kapják a parancsokat. Az amit felvázoltál, hogy az Árnyvadász örökké menekül és lapul szerintem nagyon szépen beleillik abba ahogyan anno Bahamuth mesélt róla nekem, illetve ahogy aztán nálam játszotta mikor versenyen ezzel jött.
  • „Még jó pár butaságot olvastam” Senki sem lehet tökéletes … de törekedhet rá, ahogyan olvashattad is, ő maga is igyekszik a kasztot csiszolni és javítgatni még. Hitem szerint ez többet érdemelne gúnyos szavaknál, de egyformák sem vagyunk.

 • Kedves Gulandro,

  emiatt olvasható a második cenzúrázott verzió. Köszönöm, hogy igazat adtál nekem. Innentől a no comment kategória, mindegy mit nyilatkozik szegény elkövető… Szerintem nemhogy gúnyos szavakat, ennyit sem érdemelne ez a kaszt. Kérlek töröljétek erről a (szerintem) nívósabbnak tartott rpg-s oldalról.

  Maradok tisztelettel

  Fulgore

 • Üdv Mindenkinek!

  Nekem határozottan tetszik a kaszt ötlete. 🙂

  A novellák és színesítő szövegek kapcsán kérdezném, hogy ezek valami terjedelmesebb mű szeletei, vagy csak külön, ide íródott gondolatok?

  3 észrevételem lenne csak:

  -ismeretlen fegyvernél a fejvadász módosító vagy a normál módosító számít?
  -a mana pontot nem fix értékben mérném, hanem valami változó formájában pl. K5+1, int-12/szint 😛
  -szerintem nem baj, hogy az Ikrek régi ellenségei, csak legyen ez a szervezet sokkal idősebb, így a konfliktus megeshetett akkor, mikor még az Ikrek sem voltak „mindenhatók”

  Ja igen, még egy dolog. Arra lennék kíváncsi, a toborzást hogyan képzeled el?
  Illetve, hogy „napjainkra” van-e valamiféle titkos központ, vagy minden tag egyedül ténykedik, jóformán nem is tudva egymásról?

 • Hali! 😀

  Én igen jót szórakoztam a hozzászólásokon és örülök, hogy vannak még emberek akik még képesek közzétenni a mondanivalójukat és gondolataikat a többségben kulturált közönség elé. Annak is örülök, hogy az igen csak pontos észrevételekkel bíró személy valóban nem alaptalan hibákra keltette fel a figyelmemet bár őszintén szólva engem is meglepett a közlés nyers formája. Valójában már a franc se tudja hány éve írtam meg ennek a kasztnak a „végleges” verzióját. Abban tökéletesen biztos vagyok hogy sokkal több háttér tudásod van kedves Fulgore mint nekem valaha lesz. Abban viszont szerintem mindannyian egyet értünk, hogy ez egy játék, amit papírra vetettek és amit emberek olvastak és olvasnak most is. Ez nem egy fizikai, matematikai tézis vagy olyan történelmi vagy irodalmi felfedezés amely alapjaiban változtatná meg a természet- és humán tudományok tananyagait. Itt csak arra szeretnék célozni, hogy lesznek nálad egyszerűbb és felszínesebb gondolkodású emberek akik ilyen irományokat fognak elkövetni ellened és a kedves barátaid ellen. Biztos vagyok benne, hogy még nagyon sokat szórakozhatsz is rajtuk. 🙂 Megjegyzem, hogy ezt a kasztot NEM a veterán motorosok játékaira terveztem és írtam meg (nem is tudtam volna). Ha nem nézzük a szarvashibákat, akkor egy hangulatkeltő novellával és egy teljesen más szemszögből megközelített játékos kasztot csináltam meg azok kedvéért, akik szeretnének ilyennel játszani. Mellesleg megemlítem, hogy én soha nem kértem, hogy bármiféle táborhoz lektorálják le az irományt. 🙂 Nekem csak jól esett, hogy most megint láthatom a kasztomat a neten. 😀 Senki sem kért meg téged arra, hogy játssz vele a barátaiddal. Most itt sikerült megmutatnod hogy remek lexikális tudást voltál képes összegyűjteni a játékos éveid alatt, irigylem az ismereteidet, mert biztos rengeteg modulötleted származik belőle. Az már egy másik dolog, hogy ezt milyen formában tetted és mit gondol a többi ember. Ez már nem is rám tartozik, köszönöm hogy megosztottad a tapasztalataidat és köszönöm a többieknek is a hozzászólásokat! 🙂

 • Rayen Reval: A novellát és a varázslatoknál leírt kis eseményeket én írtam hozzá hangulatkeltés céljából.

  – ismeretlen fegyvernél fejvadász módosító
  – Jó ötletnek tartom, amúgy meg mindenki úgy játszik vele ahogyan akar. Ezek nem munkavédelmi meg tűzvédelmi szabályok. 😀
  Toborzás szerintem kiválasztás útján történik. A legtöbbet szerintem magánmester oktatja, akiket kiskorukban választanak ki. Rengeteg árva gyerek volt a középkorban is, volt miből válogatni. 😀 Bizonyos szinten el tudok képzelni kommunikációs gócpontokat ahol ezek összegyűlnek, de konkrét klánházakat vagy fejvadászfalvakat nem hinném, hogy lenne lehetőségük fenntartani. Én úgy gondolom hogy ez egy kihaló félben lévő klán akiket idővel módszeresen eltüntetnek más klánok és végül kihalnak.

  Köszi a hozzászólást! 🙂

 • Azt hiszem képes vagyok objektív véleményt alkotni a kasztról – annak ellenére, hogy a szerzőt igen jo barátomnak tartom- mivel én magam mint már több helyütt kifejtettem sem vagyok híve a kasztkreálásoknak, ennek ellenére fiatalabb koromban én is megtettem és biza belefuthatsz a nevemmel ellátott dolgokba amiken én is jót mosolygok ma! Ezt a kasztot tudtommal minimum 6-7 éve írták 16-17 évesen, pár év szerepjátékos hátérrel, ő megírta, mert akart egy ilyen hangulatot és ugy gondolta mást is érdekelhet és mivel játszottam már mellette -az árnyvadász karakter melett – tapasztaltam , hogy igen hangulatos tud lenni, de kritikádnak hála ugy gondolom át fogja csiszolni és ki fog kerülni a javított kiadás. Nem hiszem, hogy a nevébe bele lehetne kötni, egyszerü szókapcsolat: árnyak+fejvadász = árnyvadász.
  Most pedig ha tetszik, ha nem rátérnék arra ami minden egyes alkalommal kinyitja a bicskát a zsebemben ha látom! Méghozzá az az alpári és lenéző stílus amit voltál bátor megengedni magadnak! És az, hogy után még a cenzurált verzió mellé egy gyunyoros megjegyzést tettél. Már ne haragudj de ezen az oldalon szeretnénk normális körülmények között mindenféle alpári és a hozzád hasonló elemektől mentesen foglalkozni a kedvenc időtöltésünk kivesézésével. Amennyiben ez neked nem tetszik, semmi probléma lehet menni a rétre a birkák közé ott így beszélni. Ezt a témát pedig ugy gondolom zárjuk is le és foglalkozzunk a kaszttal, ha nem értesz valamit ebből szívesen megvitatom veled e-mail ben: vodli.jeno@gmail.com

  Szóval ugy gondolom, hogy a kasztot valóban be kellene gyengíteni kicsit, és talán jobban elszakítani a fejvadászoktól, gondolok itt a pszire, a fegyveres dologra, számomra a leírásokból és abbol ahogy játszottál vele mindig inkább egy dervis szerü könnyü fegyverzetű paplovagra emlékeztet (javíts ki ha rosszul gondolom), lehet, hogy jobb lenne elindulni talán abba az irányba és a kaszt számok részét átgondolni, mert kicsit átfésülni a fenti kritika alapján a történetüket.

 • Sautia Fulgore: mondhatni Sautia fényessége? vagy csak ismert WoW karakter?
  tudom, hogy már mások is szóvá tették… de azt kell mondjam, hogy meglepett hozzászólásod hangvétele… már csak azért is, mert ez szokatlan volt még tőled is… tudom, hogy több szerepjátékos oldalon is írsz korrekt módon… és ami még meglepőbb volt, hogy mint írtad 15-16 éve MAGUSoztok a haverokkal, barátokkal… ezek szerint 30 felett lehetsz… sem ez, sem a korrektúra nem mentesít azonban…. remélem, hogy a jövőben is olvashatunk kritikus és korrekt hozzászólásokat, véleményeket… 🙂

 • az utolsó mondat helyesen: …remélem, hogy a jövőben, ettől függetlenül, még olvashatunk tőled kritikus és mégis korrekt hozzászólásokat, véleményeket…

 • Kedves Játékostársak!

  Tudomásul vettem a véleményeteket. Örülök neki, hogy a leírtakban a „jelzőkkel” van probléma. Orvosolom, orvosoltam. Továbbra is köszönöm, hogy a TÉNYekkel mindenki egyetért és senki nem támadta.

  Bahamuth,
  sör:)-t neked!

  Shalafi,
  Kifejezetten jó szándékkal: engedj meg részemre egy észrevételt. Ha jó barátja vagy, nem alkotsz objektív véleményt. Ez alaptény. Idézlek: „képes vagyok objektív véleményt alkotni a kasztról – annak ellenére, hogy a szerzőt igen jó barátomnak tartom” – Nem ismerem a hátteret, ezért elfogadom alapnak, hogy jó barátja vagy. Viszont akkor a mondat első részében egy nem egészen valós értékkel bíró kijelentésed szerepel. Nem érdemel több szót, de itt logikai bukfenc szerepel.

  Írtam korábban, hogy részemről „Innentől, no comment kategória”. Erre megjelensz önjelölt Jediként és osztod az észt. Senki nem kérte, hogy megvédd az alkotót (szerintem inkább elkövetőt :)). Bahamuth, vette a lapot. Neked elég lett volna, ha nagyokat hallgatsz vagy ha ennyire belelendültél az írásba (újra idézlek: „Ezt a témát pedig ugy gondolom zárjuk is le és foglalkozzunk a kaszttal”), akkor az általam leírtakat, tényszerűen szeded darabokra. Segítek, ezt eddig senki sem tette, vagyis mindenki egyet értett vele. A jelzőkről írtál, elfogadom. De már sokadik voltál a sorban. Szóval ez a hullám már elment, nem tudtad meglovagolni. Az idézetedre reagálás, ha nem tűnt volna fel, én voltam az egyetlen, aki alapból a kaszttal kapcsolatban írt.

  Akkor a kaszttal kapcsolatban a részletezésed első pontjában szerepelhetne, a többit – remélem – kitalálod. Hangsúlyozom újra, a TÉNYeket (amiket több pontban írtam és lenne még) kell szétszedni. Szóval jön egy új ismeretlen klán, hogyan szorongatja meg és győzi le majdnem, Észak legerősebb, leghírhedtebb Klánját? Stb. Milyen pontokban nem helytállóak az általam vázoltak?

  Idézlek: „ ha nem értesz valamit ebből szívesen megvitatom veled e-mail ben: vodli.jeno@gmail.com ”.
  1. Nem érdekel az e-mail címed.
  2. Érződik a „Kráni támadó ék” a mondatod elején. Bár szerintem a „Kyr pusztító ék” lenne a stílszerűbb kifejezés, mert annak évezredekkel előbbi és nagyobb hagyományai vannak MAGUS-ban, a kránival szemben. Crantánál bizonyítottak a hóhajúak, a kráni emberek csak később kerültek a képbe. Poén off.
  Ha nem gond, nem veszem fel a kesztyűt. Ha ezzel kapcsolatban, tovább folytatnád… Felhívnám becses figyelmed az első bekezdésemre, ahol mások számára is látható, a logikai „tévedésed”. Jelenleg megelégedtem annyival, hogy finoman figyelmeztetlek és felhívom értő figyelmed egy olyan dologra, még hozzá finomam, hogy ne kövess el több logikai bukfencet.
  3. Ha tovább folytatnád, akkor nyomatékosan megkérlek, ne állíts valótlant, ahogy az első kijelentésedben tetted.
  Kérlek, hagyd figyelmen kívül a megjegyzéseim. Ha nem megy, idézlek: „Amennyiben ez neked nem tetszik, semmi probléma lehet menni a rétre a birkák közé ott így beszélni”.
  Miután nem ismerjük egymást és Én – veled ellentétben – nem vontam kétségbe az olvasási, értelmezési, s az értelmi képességeidet, te se merd elkövetni ezt egy ismeretlen személlyel szemben sem. Tartsd magad hozzá, ha nekem írsz. Köszönöm.

  Rövidítve: Alapból mindenki magából indul ki. Te is. Idézlek: „ha nem értesz valamit ebből szívesen megvitatom veled e-mail ben”. Zárhatjuk ennyivel. Csak egy IGEN-t vagy NEM-et várok.

  Catsmile,
  Először is, köszönöm. Fulgore-ként futok. Sautia kráni köszön(t)és. Nem wow-ozok, annyira nem vagyok kocka :). Remélem, most újra páran felhördülnek és kapom majd az ívet :). Kivéve Shalafi, kímélj meg, köszönöm.

  Kaszthoz:
  – A gorviki fejvadászok az alkar, lábszárvédő kezelés nagymesterei. Nem tudom miért, de Észak egy újdonsült (azóta felszámolt) brigádja, náluk magasabb szintre fejlesztette a hárító fegyverek ilyetén használatát. Akkor legalább legyen nekik, Hárító fegyver használat MF. képzettségük. Nem láttam, hogy kapnának ilyet szegények…
  – Hát a fegyverzetük külön megér egy misét. Kaszt leírás: „Csak a 9. Tapasztalati szinten, Árnymesterré nevezésük után tanulják meg a fátyolpengék elkészítésének a módját tanítójuktól.” Helyette nyomolvasás / eltüntetést olvastam… Akkor legalább legyen nekik, Fegyverkovács MF. vagy valami hasonló képzettségük. Nem láttam, hogy kapnának ilyet szegények…
  – Folytassam még a meglátásaimat?, mert van még a tarsolyban…

  Sautia Fulgore

 • Fulgore: akkor a Fényesség megfelel (mert Fulgore latinul azt jelenti)… 😀 a Sautia-ra is kerestem, dobott fel pár dolgot, de az vagy név, vagy hely volt… a latin nem ismerte… 🙂 majdnem azt hittem, Szent fényesség vagy Szent fény, már, ha nem gond… egyébként meg tényleg béke… és szerintem normál hangnemben is le tudjátok tárgyalni a kaszt problémáit… 🙂 arról nem is beszélve, hogy Bahamuth is valószínűleg másképpen hozná létre, mint korábban, jó pár évvel ezelőtt, és kevesebb tapasztalattal tette… és ha kell, akkor meg tudja védeni magát, vagy az irományát… 🙂

 • Csak azt az egyet nem értem meg, hogy az olyanoknak, mint a kedves „kritikaíró” is, miért okoz ekkora erkölcsi dilemmát az, amit ezen az oldalon olvas.
  Ahogy magad is rájöhettél, ezek egy KÖZÖSSÉG, ahol olyan emberek vannak, akik többé avagy kevésbé ismerik egymást, és már egy jóideje játszanak együtt. Az, hogy ez a közösség mit tart elfogadottnak, avagy mit nem, az csak rá tartozik, és az még elfogadható is, ha ezzel valaki esetleg nem ért egyet.

  De…ha nem tetszik, és nem tudsz kompromisszumot kötni, akkor nem kell elolvasni a cikket. Senki sem kötelez rá, hogy elfogadd az itt leírtakat, de azt sem hiszem, hogy valaki pisztolyt tartott a fejedhez, hogy olvasd el a bejegyzést, és kommentelj hozzá….és ennek ellenére olyan harcot vívsz a „fostaliga árnyvadász” kaszt ellen, mintha az életed, vagy a hugod erényessége múlna rajta. Mi értelme van ennek? Vagy valahol villogtatni kell? Sosem fogom megérteni az ilyet. Ez most olyan, mintha én egy festményen rózsaszín égboltot festenék és valaki jönne agyonverni, hogy „Mit merészelsz, mert az ég KÉK B*MEG!” Neeeem rohadtul mindegy ? 😀

  Élni és élni hagyni…..

 • Szeretnék én is hozzászólni az itt vázolt elég erős kritikához majdan a finomitott változathoz. Jelent meg jó pár novellás kötet amibe az Ikrek bandájának megalakulását mutatják! Ha jobban végig gondolod egykor ugyanolyan szekta illetve ugyanolyan kihalófélbe lévő brigád volt! Emlékeim szerint Élőhalottak voltak az alapítóik akik a Ryeki démoncsászárságban hajléktalankodtak valamit és pofára estek vagy mi. Ennyire maradt csak meg az iromány tartalmi szempontból. Ez volt az a bizonyos Ceriakos iromány! Azóta az északi-embervadászokról jelent meg hivatalos kiegészítés link: Ynev.hu, illetve a pyarroni titkos szolgálat felépítéséről, mivel valaha az embervadászok ikrek egy tőről fakadtak nem elképzelhetetlen a hasonló felépítés. No de nem is erről, legendák léteznek, létezni fognak, és új legendák születnek. Ha ezt úgy fogod fel mint egy túlzó legendát akkor tulajdonképpen már más megvilágításban láthatjuk!

  Annak idején volt szerencsém kétszer is látni a kasztot játék közben az egyik kolléga Phinix volt a másikat nem tudom ki volt de annyira emlékszem hogy Vico Wier fejvadásza csúnya sebzést osztott rá 😀 Így a kasztott nem találtam túl erősen. Az hogy a húst megtudod sütni egy sütőben, már szakácsá tesz??? ( a fátyolpenge elkészítéséhez reagálva, szerintem ez egyfajta félmágia lehet ha Earthdawnosan fogalmazok) A kaszt feelinges szerintem (legalábbis Phinix kolléga előadásában az volt 🙂 )

 • Cather, Ceriakos művekben nincs szó ilyenről :]
  A ryeki démonscsászárság szép lassú halálát illetve a rendes ryek haláláról szól a végső mű, ekkor igaz kísérnek katonák egy csapat papot akik visznek tekercseket.
  Sem a Lobogók hajnala, sem pedig az Anyrok alkonya nem taglal ilyen dolgot, persze 4 éve olvastam a művet, ha nem több.

  Viszont a lényegre visszatérve, van a fejvadász mint alapkaszt és van a többi kiegészitő. Az emberek mint pl: Shalafi is,már sokszor szólt a netes himi-humi-tutti-frutti kasztok ellenében, de az publikálók nem értik meg, hogy felesleges. Színesítő elemnek jó, de publikálni már más tészta.

  Amúgy engem csak az nyugtat meg, hogy valószínűleg Gáspár András nem bólint rá az ilyen kiegészítőkre, persze ezt nem tudhatom. Viszont, ha egy jó fejlesztőcsapat van a háta mögött, akkor csak olyan elemek kerülnek bele a könyvbe maximum, amibe volt fantázia és valamilyen balansz.

 • Fulgore: Akkor a sört majd, ha esetleg úgy alakul mindenképp behajtanám. 😉

  A következő van. Egyenlőre még egyáltalán nincs affinitásban hogy bármin változtassak, ugyanis frankón át szeretnék menni matek 2-ből, ami a „fantasztikus” integrálszámítás és differenciálegyenletek melegágya. Ezen kívül nem ártana melót találnom nyárra, csak hogy ne unatkozzak és egy intenzív angol tanfolyam is tervbe van véve. HA esetleg úgy alakul, hogy lesz időm foglalkozni a kaszttal, akkor már úgy csinálom meg, – nem kevés a M.A.G.U.S. szerepjáték világában kivételesen naprakész, történelmileg, helyrajzilag, legendaismeretileg, szabálytanilag, számtanilag is megfelelő tudással rendelkező játékos segítségét kérve – hogy a végeredmény valamennyiünk számára üdvösebbé váljon. Személy szerint én szeretnék egy toroni származású, abszolút kihaló félben lévő, árnyékokkal manipuláló, Morgenához közel álló, egyedi fegyverzettel rendelkező kitaszított fejvadász klánt megírni, kik a megfelelő hátrányok mellett előnyös képességekkel is rendelkeznek. Ha ez bármiféle módon beleírható Ynev történelmébe, akkor szívesen átalakítom akár az egész kaszt háttértörténetét, képességeit, tulajdonságait. Annyit kérnék, hogy az alap váz valamennyire maradjon meg. Tutti, hogy ehhez nálam sokkal tapasztaltabb emberek észrevétele és tanácsára lesz szükségem, de jelenleg itt van egy fórum, ahol sok okos és tapasztalt ember összedobhatja az ismereteit és megoszthatják véleményüket (anyázással vagy anélkül XD ). Sztem ez a kaszt érdemel egy második esélyt, neki lehet futni akár többször is, hogy végül egy olyan kerek dolog születhessen meg, amivel mind a kezdő, mind az öreg motorosok is tudnak kezdeni valamit. 🙂

  Ennyi a véleményem és most megyek teregetni. 😀

 • Ceripapa: nem vagy egy kicsit paranoiás? 😉 ezek a kasztok nem azért kerülnek ki a honlapra, mert benne lesznek az új ETK-ba… 🙂

 • Ceripapa az egyik mű végén vannak a duzzogó megsemmisült „fejvadik” na ők lettek az ikrek ez valahotosl meg is van magyarázva! Az embervadászok meg a kyr pusztítók elvét viszik tovább vagy mi volt a lényeg. Régen olvastam én is, ha valaki mostanság olvasná megerősíthetné melyikünk véleménye a helytálló de én biztos nem most fogom újra olvasni!

 • Bahamuth
  Nagyon is érdemel második esélyt, magam is szeretem a hangulatát, s bár nem vagyok nagy „toroni”, szívesen venném ha majd a upgradelt verziót is megosztanád velem(ünk) 😉

  cather

  Én meg egyáltalán nem fogom elolvasni, ha egy mód van rá… anno elkezdtem, de beletört a bicskám…

 • Kedves Fulgore:
  Csak annyit szeretnék kérdezni hogy alkottál-e már karaktert vagy csak hm..építőjellegű hozzá szólásaiddal járultál hozzá a karakter alkotáshoz?
  Ha igen szeretnék látni egyet, mert mivel te már 15-16 éve mágusozol bizonyára sok ötleted volt és úgy láttam hogy szereted leírva látni magasröptű gondolataidat. Nem kötözködésből de szeretem az ilyen új kasztokat úgyhogy ha úgy érzed hogy az alkotásodat megmered osztani a külvilággal nemcsak a csapattársaiddal akik veled egy korosztályba tartoznak és nem mernek egy 15-16 éves barátságot tönkretenni építőjellegű kritikával, akkor nyugodt szívvel tárd elénk.

  Én igazán várom részre hajlás nélkül.

  A te őszinte híved: Thrin

 • Kedves Thrin,

  első kérdésedre, miszerint „alkottál-e már karaktert?”, a válaszom: természetesen alkottam már karaktert és fogok is. Karakter nélkül elég nehéz dolgom lenne és a mesélőnek is … Ha arra gondoltál, hogy alkottam-e már új kasztot, az más kérdés. De akkor érdemes lenne nekifutni még egyszer a kér(d)ésednek. Engedelmeddel, azzal venném el az élét a mondandódnak, ez biztos nem az az oldal, ahol bármit is publikálnék. Sztem észrevetted, hogy azóta nem szóltam hozzá érdemben semmilyen kaszthoz stb. és ezentúl sem áll szándékomban.

  Sautia Fulgore

Vélemény, hozzászólás?