A tükörmágia a boszorkánymágia egy kevéssé ismert fejezete. Eredete a kyr időkbe, ha nem régebbre nyúlik vissza, különös, hogy sok crantai eredetű boszorkányszekta eszköztárában fellelhető.

Lényege a tükrök fényének, mutatott képeinek befolyásolása, illetve a tükrök közötti szimpatikus viszony kihasználása, esetenként pedig a boszorkány és a tükör közötti viszony lehetőségeinek kiaknázása.

A tükörmágia alanyául olyan valódi – üveg – tükrök szolgálhatnak, amik nagysága eléri, vagy meghaladja az egy-egy araszt. A tükörmágia erősségét nem befolyásolja a tükör nagysága. Ezen kívül a tükörnek szűznek kell lennie, azaz nem lehet mágikus. Egyéb tükörmágikus varázslat alatt álló tükörre pedig csak úgy lehet másik tükörmágikus eljárást alkalmazni, ha az erősségével meghaladja, azaz megtöri a tükrön lévő varázslatot.

A tükörmágia hatótávolsága sajátosan alakul. A varázsláskor a boszorkánynak jól kell látnia a varázslat alanyául szolgáló tükröt. Ezt a boszorkány megnövelheti, ha korábban elvégzi a tükrön a tükörbirtoklás varázslatot. Ilyen esetben a varázslat hatótávolsága gyakorlatilag végtelen.

Ha csak kis tükör áll rendelkezésére, akkor a tükörnagyítás varázslattal – csak a mágia szempontjából – felnagyíthatja azt.

A tükörmágia varázslatait nem ismeri minden boszorkány. Csak bizonyos rendek vannak birtokában, és abból sem mondhatja mindegyik maradéktalanul övének a mágiaforma valamennyi alkalmazását. A JK vagy ilyen rendek tanítóitól ismerheti meg a tükörmágiát – mondani sem kell, ez mennyi időt, fáradtságot és áldozatot követel, illetve származhat olyan boszorkányrendből, amelyik birtokban van ennek a tudásnak. Az ilyen rendek boszorkányai azonban más területeken tapasztalatlanok, azaz legalább egy (gyakran több) mágiaterületről le kell mondania a játékosnak a tükörmágia eszköztáráért cserébe.

Ilyen, tükörmágiában járatos boszorkányrend például a Sinemosi Chorr Maras, az Ezüsthúgok, vagy a Hasonmás szekta.

A tükörmágia varázslatai:

Tükörbirtoklás

Mana pont: 1 (2)

Erősség: 30

Varázslás ideje: 1 kör

Időtartam: 1 hónap

Mágiaellenállás: –

A varázslat lehetővé teszi, hogy a boszorkány úgy vessen alá egy tükröt a tükörmágiának, hogy azt éppen nem látja. Az ilyen tükör bármilyen távolságra lehet a boszorkánytól. A varázslat elvégzése 1 Mp-ba kerül, ha a boszorkány megérinti a tükröt, kettőbe, ha csak látja. Ekkor is húsz méteren belül kell lennie, és a varázslat teljes egy körére megszakítatlanul figyelnie kell a tükröt.

Tükörnagyítás

Mana pont: 10 (1)

Erősség: 5

Varázslás ideje: 5 kör

Időtartam: 10 kör

Mágiaellenállás: –

A varázslat lehetővé teszi, hogy a boszorkány olyan tükröt is felhasználjon mágiájához, ami kisebb egy négyzetarasznál. A tükör, tükördarab mérete nem változik meg valójában, csak a mágia szempontjából, és csak a varázslat időtartamára. A tükör megnagyításánál a boszorkánynak 20 méteren belül kell lennie, de utána – egyéb szabályokat is figyelembe véve – eltávolodhat. A tükörnagyítás 10 körre a boszorkány tíz mana pontjába kerül, és minden újabb mana pontért tíz körrel hosszabb ideig mered „nagy” a tükör. Ezután a boszorkány mágiára alkalmas tükörként használhatja a kis tükröt. De vigyáznia kell, mert ha a tükör „nagyítása” lejár, akkor az azon élő, még működő varázslat is megszűnik.

Átlényegítés

Mana pont: 4 (1)

Erősség: 4

Varázslás ideje: 1 kör

Időtartam: 20 kör

Mágiaellenállás: –

A varázslat akkor lehet segítségére a boszorkánynak, hogyha nincs tükre a varázsláshoz. Segítségével a víztükröt, sima, csillogó fémfelületet a varázslat szempontjából átalakíthat mágiára alkalmas tükörré. Az átalakítás nem valós, a víztükör nem változik meg, csak a mágiaformára válik alkalmazhatóvá. Az átalakított „tükörnek” a mérete el kell, hogy érje az egy négyzetaraszt, átalakított tükröt a boszorkány nem nagyíthat.

Másik fontos dolog az átalakítandó felület minősége. Ha ugyanis a felület nem tisztán adja vissza a tükröződő képet, az gyengíti a varázslatot, azaz – mivel a boszorkány a varázslat végrehajtása közben érzi – növeli a varázslat mana pont szükségletét, vagy (és) csökkenti a varázslat E-jét, hatását; azonban ezt is lehetősége van a boszorkánynak varázslás közben növelni. A felület minősége miatti változásokat, (ez csak negatív lehet) a KM határozza meg. Ezek mértékéhez irányadó, hogy egy kőfal – értelemszerűen – nem biztosít lehetőséget az átalakításra, míg egy megvilágított, sima, tiszta vízfelület akár negatív módosítók nélkül is „átalakítható”.

Az átlényegítendő felület megválasztásakor a boszorkánynak 20 méteren belül kell lennie, utána – egyéb szabályokat is figyelembe véve – eltávolodhat. A boszorkány 4 mana pontért 20 körre, újabb egy mana pontért plusz 10 körre lényegíthet át tükröződő felületeket.

Ezután a boszorkány használhatja a mágiára alkalmas tükörként az átalakított felületet, de vigyáznia kell, mert ha a tükörfelület átalakításának határideje lejár, akkor az azon élő, még működő varázslatok is megszűnnek.

Tükör keresése

Mana pont: 1

Erősség: 20

Varázslás ideje: 2 szegmens

Időtartam: egyszeri

Mágiaellenállás: –

A varázslat kimondása után a boszorkány megérzi, hogy 20 méteren belül hol helyezkedik el mágiára alkalmas nagyságú és minőségű – üveg – tükör.

Tükörfény

Mana pont: 1

Erősség: 5

Varázslás ideje: 2 szegmens

Időtartam: 15 perc

Mágiaellenállás: –

A varázslat hatására a boszorkány által megjelölt tükörből (tükrökből; +1 Mp / tükör) húsz méter hosszú, egyre szélesedő fénycsóva kezd világítani. A fény egy fáklya erejével világít, nagyságát a tükör mérete szabja meg. Ezzel a tükörrel a boszorkány világíthat.

Kémtükör

Mana pont: 3

Erősség: 5

Varázslás ideje: 2 kör

Időtartam: Tsz x 2 óra

Mágiaellenállás: –

A boszorkány a varázslat segítségével saját érzékszerveként használhatja a tükröt. 3 mana pontért egy érzékszerveként használhatja, tehát ha látni és hallani is akar a tükrön keresztül, 6 mana pontot kell feláldoznia. A mana pontok többszörözésével az időtartam is többszörözhető.

Tükörkapu

Mana pont: 14

Erősség: 20

Varázslás ideje: 1 kör

Időtartam: 5 kör

Mágiaellenállás: –

A varázslathoz szükség van két tükörre, melyre a boszorkány képes varázsolni. A varázslat kimondása után 5 körig lehet a két tükrön keresztül – abba akaratlagosan belelépve – közlekedni. Az átlépés egy szegmensig tart. A boszorkány az időtartam lejárta előtt bármikor megszüntetheti a varázst, illetve akkor is megtörik a tükörkapu, ha valamelyik oldalon a tükröt összetörik. A bent lévő ilyenkor valamelyik oldalon (50-50%) kiesik.

Tükörkép irányítás

Mana pont: 4

Erősség: 5

Varázslás ideje: 5 szegmens

Időtartam: 60 kör

Mágiaellenállás: –

A boszorkány a varázslatot alkalmazva irányíthatja egy tükörkép mozgását. A képet alapvetően nem tudja megváltoztatni, de a mozgását, távolságát befolyásolhatja. Erre gyengén koncentrálnia kell (ha sebződik, a varázs megszakad), és a tükröt látnia kell.

Tükörképformázás

Mana pont: 2-4-6-8

Erősség: 5

Varázslás ideje: 6 szegmens

Időtartam: 60 kör

Mágiaellenállás: –

A boszorkány ezzel a varázslattal a tükör mutatott képét változtatja meg. A mana pont igény attól függ, hogy a boszorkány mekkora változást akar előidézni. Ahhoz, hogy például a belenéző személy pattanásosnak lássa arcát 2, ha az arca is megváltozik 4, ha mondjuk három keze lesz 6, és ha egy sárkány néz vissza rá, 8 mana pontba kerül a varázslat. A pontos mana pont igény meghatározása a változást ismerve a KM feladata.

Tükörtörés

Mana pont: 2

Erősség: 5

Varázslás ideje: 2 szegmens

Időtartam: egyszeri

Mágiaellenállás: –

A boszorkány ezzel a varázslattal fizikailag megsemmisíthet egy tükröt, annak méretére való tekintet nélkül. A tükröt ehhez látnia kell, és 20 méternél közelebb kell lennie. A tükör apró szilánkokra robban. Ha a tükör mágia hatása alatt állt, akkor a varázslat – ha kisebb az erőssége – megszűnik, ha erőssége nagyobb, mint a tükör törésére irányuló varázslaté, akkor megvédi a tükröt, és a tükörtörés nem jön létre, a boszorkány mana pontjai kárba vesznek. A rááldozott mana pont többszörözésével a varázslat erőssége is többszörösére nő.

Tükörtárs

Mana pont: 6-6

Erősség: 5

Varázslás ideje: 3 szegmens

Időtartam: Tsz x 2 kör

Mágiaellenállás: –

A varázslat hatására a megjelölt tükörből a boszorkány hasonmása lép ki, és az időtartam lejártáig teljesíti a boszorkány gondolati úton kiadott parancsait. A hasonmás megszólalásig hasonlít a boszorkányra, megkülönböztetni őket lehetetlen, legalábbis optikailag. A hasonmás beszélhet vagy, bármit cselekedhet, ám csak fényből szőtt jelenés, valós sebzést nem okozhat, és nem képes például igazából varázsolni sem. Újabb 6 Mp-ért újabb hasonmás hívható életre, de az egyszerre jelenlévő hasonmások száma nem lépheti túl a boszorkány tapasztalati szintjét. A varázslás pillanatában a boszorkánynak látnia kell a tükröt, és legalább 30 méteren belül kell lennie, azután mindketten korlátlanul eltávolodhatnak. Az időtartam lejártával a tükörtársak egyszerűen elenyésznek.

Tükörvarázs

Mana pont: 4

Erősség: 5

Varázslás ideje: 1 kör

Időtartam: lásd a leírást

Mágiaellenállás: –

Ha a boszorkány olyan személyre varázsol, aki a tükörbe néz – amelyen keresztül ő varázsol – akkor varázslata, amit bármilyen távolságból elvégezhet, a tapasztalati szintjének kétszeresével erősebben jön létre. A tükörvarázst hozzá kell fűzni az alkalmazni kívánt varázslathoz, így Mp igénye hozzáadódik ahhoz, a varázslás időtartamával együtt.

Tükörbeszéd

Mana pont: 3

Erősség: 30

Varázslás ideje: 2 kör

Időtartam: Tsz x 2 kör

Mágiaellenállás: –

Ezzel a varázslattal a boszorkány egy tükrön keresztül kommunikálhat egy másik boszorkánnyal vagy beavatottal. A kommunikációhoz mindkét oldalon szükség van egy-egy tükörre, és így bármilyen távolságból biztosított a képi és hangi összeköttetés.

Tükörteleport

Mana pont: 10

Erősség: 10

Varázslás ideje: 1 szegmens

Időtartam: azonnali

Mágiaellenállás: –

A tükörteleport megvalósításához két tükörre van szükség, egyre az induló, egyre a fogadó oldalon. A varázslat kimondásakor az, aki a tükörben látszik, eltűnik, és egy szegmens múlva a másik tükör előtt jelenik meg.

Láthatatlan tükörkép

Mana pont: 5

Erősség: 5

Varázslás ideje: 3 szegmens

Időtartam: Tsz x 2 kör

Mágiaellenállás: –

Ezzel a varázslattal a boszorkány láthatatlanná teheti saját tükörképét. Újabb 5 Mp-ért más személy tükörképe is láthatatlanná tehető, egészen a boszorkány tapasztalati szintjének megfelelő számú személyig. Akármilyen közel is megy a tükörhöz (ahhoz, amelyikre varázsolt!) abban semmi nem látszik belőle.

Érzelmek tükre

Mana pont: 11 (1)

Erősség: 20

Varázslás ideje: 2 kör

Időtartam: Tsz x 2 kör

Mágiaellenállás: –

A varázslat hatása alatt álló tükörben látszóknak a boszorkány – a tükörben – megláthatja érzelmeiket, azaz az asztrál síkra tekinthet vele. (Hasonlóan az asztrálszemhez). Ez egészen az időtartam lejártáig érvényes. Ha a varázslat erőssége nem tör át a megfigyeltek pajzsain, akkor a boszorkány csak kívülről szemlélheti azt. A varázslat 1 Mp-ért 2 E-vel erősíthető.

Tükör menedék

Mana pont: 8

Erősség: 5

Varázslás ideje: 1 szegmens

Időtartam: Tsz x 3 kör

Mágiaellenállás: –

A varázslat lehetővé teszi, hogy a boszorkány – illetve újabb 8 Mp-ért újabb, maximum a tapasztalati szinttel megegyező számú személy – belépjen a tükörbe, és ott az időtartam lejártáig rejtőzzön. Ha belépett a tükörbe, akkor lát, hall azon keresztül, de őt észrevenni, hacsak meg nem lesték a belépést, nem lehet. A bent rejtőzők egy sötét, alaktalan semmibe lépnek, és befelé nem távolodhatnak el a látótávolságnál jobban. Fény is csak a tükrön keresztül, kívülről érkezik. Ha többen lépnek be, akkor ugyanoda kerülnek. A tükörben rejtőzők az időtartam lejárta előtt bármikor kiléphetnek a tükörből, az időtartam lejárta után azonban kíméletlenül kilökődnek. Ha a tükröt, melyben valaki elrejtőzött széttörik, kilökődik belőle, ezzel egyidejűleg K3 Ép-t veszít. Ha valaki kívülről belenéz a tükörbe, az változatlanul csak magát fogja látni benne.

Halott tükör

Mana pont: 3 (2,1)

Erősség: 10

Varázslás ideje: 1 kör

Időtartam: Tsz x 3 kör

Mágiaellenállás: –

A varázslat hatására a kijelölt tükör (+2 Mp-ért újabb) képe megszűnik, teljesen matt felületű, sötétszürke anyagként viselkedik. Egyéb fizikai tulajdonságai a régiek maradnak. Értelemszerűen ezek a „tükrök” az időtartam lejártáig, vagy amíg a boszorkány nem akarja, megszűnnek tükörként működni, nem verik vissza a fényt. Mágikus tükrök esetében a varázslat E-jének nagyobbnak kell lennie, mint a tükröt uraló mágiáé. A varázslat 1Mp-ért 2E-vel erősíthető.

Tüköremlék

Mana pont: 1

Erősség: 4

Varázslás ideje: 2 kör

Időtartam: 2 kör

Mágiaellenállás: –

A varázslat hatására a tükör a legutóbbi belenézőt – nem a boszorkányt, hiába néz bele előtte – fogja mutatni. Korábbi belenézők képeit is előhívhatja belőle, egészen a tapasztalati szintjének megfelelő szintig. Belenézőnek számít, aki 5 lábnál közelebbről ha csak egy pillanatra is, de a tükörbe nézett.

Őrtükör

Mana pont: 3

Erősség: 10

Varázslás ideje: 5 kör

Időtartam: Tsz x 2 kör

Mágiaellenállás: –

Az a tükör, amelyre a boszorkány rámondja ezt a varázslatot, őrtükörré válik. Ha valaki a látóterébe lép, arról egy szegmensig tartó képet villant fel a boszorkány szeme előtt. Ha a tükör előtt láthatatlan személy halad el, akkor is érzékeli, de a küldött képen senki nem lesz látható.

Láthatatlanság tükre

Mana pont: 8 (2)

Erősség: 5

Varázslás ideje: 1 kör

Időtartam: Tsz kör

Mágiaellenállás: –

A tükör, melyre ezt a varázslatot a boszorkány rámondja, megmutatja a benne tükröződő láthatatlan tárgyakat, személyeket. Ez csak akkor valósul meg, ha a varázslat erőssége meghaladja a láthatatlanság erősségét. A láthatatlan dolgokat a tükör össze nem keverhető, fényes aurával jeleníti meg. A varázslat 2 Mp-ért 1 E-vel erősíthető.

Mágia tükre

Mana pont: 4 (1)

Erősség: 5

Varázslás ideje: 2 kör

Időtartam: Tsz kör

Mágiaellenállás: –

A tükör, melyre a boszorkány ezt a varázslatot rámondja, megmutatja a benne tükröződő mágikus dolgokat, fényes aurával övezve őket. Ez csak akkor valósul meg, ha a mágikus tárgy nincs a varázslatnál nagyobb erősséggel leplezve. A varázslat 1 Mp-ért 1 E-vel erősíthető.

Tükörrobbanás

Mana pont: 5 (1)

Erősség: 5

Varázslás ideje: 1 szegmens

Időtartam: azonnali

Mágiaellenállás: –

A varázslat hatására a tükör szétrobban, apró darabokkal szórva tele a környéket. A varázslat csak akkor lesz eredményes mágikus tükrökre, ha erőssége nagyobb, mint a tükröt uraló varázslaté. A varázslat 1 Mp-ért 1 E-vel erősíthető. A szilánkok ötös erősség esetén öt méterre (E-nként 1 méter) szóródnak szét, és K6-ot sebeznek, levonva belőle a távolságot, de minimum egyet. A sebzés minden öt E-vel K6-tal nő. Azaz egy 10-es erősségű tükörrobbanás két méter távolságban 2K6-2-t sebez. Természetesen a tükör használhatatlanná válik. Csak üvegtükrökre alkalmazható, fényes fémfelületre, vízre már nem.

Tükör-üzenet

Mana pont: 2 (2)

Erősség: 8

Varázslás ideje: 7 kör (6 kör)

Időtartam: Tsz kör

Mágiaellenállás: –

A boszorkány ezzel a varázslattal egy üzenetet hagyhat egy tükörben. Az üzenet maximum 6 kör hosszú lehet, és minden újabb 2 Mp-ért 6 körrel nő a hossza. Az üzenet a tükör által mutatott kép és hang, azt a tükörbe táplálni úgy lehet, hogy a varázslat elvégzésekor a boszorkány a tükörbe nézve – ha nem akar látszani, mögüle is felveheti azt, ilyenkor csak a hangja fog hallatszódni – elmondja, eljátssza az üzenetet, így a varázslás ideje is az üzenet hosszától függ. Az üzenet megjelenítése a boszorkány által meghatározott jelre történik, az lehet egy esemény, egy konkrét személy, vagy egy általánosan leírt személy tükörbe nézése, eseménynél a tükörben való látszódás. Konkrét személy lehet, akit a boszorkány már látott és képét fel tudja idézni emlékeiben a tükör számára, míg az általános leírású személy csak olyan lehet, amilyet a tükör optikailag észre tud venni. (Tehát nem jó leírás az, hogy egy lovag, de elfogadható az, hogy egy emberi lény fémpáncélban, karddal az oldalán.) Ha a jel nem értelmezhető, a varázslat nem jön létre. Az üzenet alapesetben egyszer játszódik le, de minden erre a célra felhasznált újabb 5 Mp még egyszeri lejátszást jelent. Ehhez természetesen az adott jelnek el kell múlnia és újra meg kell jelennie. Ha az üzenet már elhangzott, függetlenül attól, hogy figyeltek rá, vagy sem, nem idézhető meg újra.

Tükörarckép

Mana pont: 8

Erősség: 10

Varázslás ideje: 2 óra

Időtartam: végleges

Mágiaellenállás: –

A varázslat hatására a tükör figyelni fog egy bizonyos személyre, akit a boszorkány megjelölt, és, ha csak emlékeiből is, de megmutatta a tükörnek. Amint a megjelölt személy legalább két órán keresztül tartózkodik a tükör látóterében, az megfigyeli és arcképe „beleég” a tükörbe, ami attól kezdve mindig az ő arcát mutatja, amíg a kijelölt személy él. Az ilyen módon arcképpé vált tükör többé semmi mást nem mutat, ha az ábrázolt személy meghal, a tükör sötét lesz és attól kezdve nem látszik benne semmi.

 

Magyar Gergely

 


 


A tükörmágia varázslatai

Tükörmágia

Mp

Erősség

Meditáció ideje

Időtartam

ME

Tükörbirtoklás

1 (2)

30

1 kör

1 hónap

Tükörnagyítás

10 (1)

5

5 kör

10 kör

Átlényegítés

4 (1)

4

1 kör

20 kör

Tükör keresése

1

20

2 szegmens

egyszeri

Tükörfény

1

5

2 szegmens

15 perc

Kémtükör

3

5

2 kör

Tsz x 2 óra

Tükörkapu

14

20

1 kör

5 kör

Tükörkép irányítás

4

5

5 szegmens

60 kör

Tükörképformázás

2 – 4 – 6 – 8

5

6 szegmens

60 kör

Tükörtörés

2

5

2 szegmens

egyszeri

Tükörtárs

6-6

5

3 szegmens

Tsz x 2 kör

Tükörvarázs

4

5

1 kör

lásd a leírást

Tükörbeszéd

3

30

2 kör

Tsz x 2 kör

Tükörteleport

10

10

1 szegmens

azonnali

Láthatatlan tükörkép

5

5

3 szegmens

Tsz x 2 kör

Érzelmek tükre

11 (1)

20

2 kör

Tsz x 2 kör

Tükör menedék

8

5

1 szegmens

Tsz x 3 kör

Halott tükör

3 (2-1)

10

1 kör

Tsz x 3 kör

Tüköremlék

1

4

2 kör

2 kör

Őrtükör

3

10

5 kör

Tsz x 2 kör

Láthatatlanság tükre

8 (2)

5

1 kör

Tsz kör

Mágia tükre

4 (1)

5

2 kör

Tsz kör

Tükörrobbanás

5 (1)

5

1 szegmens

azonnali

Tükör üzenet

2 (2)

8

7 kör (6 kör)

Tsz kör

Tükörarckép

8

10

2 óra

végleges

Opcionális szabályok: Tükörmágia

Vélemény, hozzászólás?