Quironeia-szerte ismert a mondás: ha valaki akarsz lenni, Abasziszban végtelen lehetőségek várnak rád. Ha elég rátermett vagy, lehetsz újdonat hős, vagy a régi rend állhatatos őrizője: ősi titkok, nemes erények és tiszteletreméltó elvek birtokosa. Ha van hozzá merszed, lehetsz a legnagyobb gazember széles e vidéken: öntörvényű nagyúr, démoni intrikus, a hatalom prófétája.
  Az igazi műértők, az udvari játszmák ínyencei azt mondanák, minden csak rajtad áll – ugyanakkor e kérdésben érdemes fokozott óvatossággal eljárni. Errefelé ugyanis ismeretes egy másik mondás is, amelyre az elbukott feltörekvők számolatlan serege és a vidék népeinek vészterhes múltja megannyi intő példát kínál.

  Vigyázz, mit kívánsz.

A Delta Vision Kiadó novellapályázatot hirdet „Vigyázz, mit kívánsz” címmel.

A pályázatra az alább meghirdetett témák egyikének kiválasztásával lehet nevezni, a csatolt segédletek felhasználásával. A legjobb pályaművek megjelenési lehetőséget kapnak a Delta Vision Kiadó M.A.G.U.S. sorozatának novelláskötetében, valamint írói honoráriumban részesülnek.

Háttér

Abaszisz egyike a legjobban kidolgozott, méltán sokat foglalkoztatott helyszíneknek Yneven.

Wayne Chapman: Csepp és tenger című kötete, valamint Raoul Renier: Acél és oroszlán című regénye egyaránt Ynev értékteremtő hőskorába visz – klasszikus példákkal ábrázolva az ynevi hősöket, a kalandozók és a külvilág lehetséges viszonyát.

John J. Sherwood: Abbitkirálynő című regénye az ynevi történelemírás meghatározó építőköve, megmutatva, hogy mi minden elérhető a már kidolgozott részletek alapos továbbgondolásával is (a kötet forrásként a Delta Vision Kiadó M.A.G.U.S. klasszikus kiadás megjelenéséig csak feltételesen ajánlott).

A M.A.G.U.S. Örökség Együttműködés alatt készült új Abaszisz háttéranyag a választható tematikával megtámogatva reményeink szerint a régi és az új olvasóink számára is könnyen azonosítható, lehetőségekben gazdag alkotói közeget biztosít.

Tematika

A pályaművekben kötelezően meg kell jeleníteni a pénz elvi szerepét. A mérték szabadon választható, az egyetlen megkötés, hogy nagyságrendileg aranyban kifejezhető legyen (azaz minimum egy aranyról legyen szó).

A pénznek nem kell konkrétan megjelennie, és közvetve bármilyen vagyonnal helyettesíthető – tehát egy konkrét megbízásért járó összeg helyett lehet szó közvetett anyagi értékekről, vagy akár talált kincsről, örökölt javakról is.

Emellett a pályaművekhez kötelezően választandó az alábbi két téma egyike:

„Van az a pénz”
„Ne a pénzt, a szavadat add”

Az első téma kézenfekvő értelmezése, ha a karakterek cselekedeteit a pénz határozza meg, az eseményeknek ez lesz a fő mozgatórúgója.

A második témában a történet túlmutat az anyagiakon, ez az elem itt csak az események elindítójaként jelenik meg, és a karakterek hitvallása és elvei kerülnek fókuszba.

Alkotói mozgástér

A kreativitást sokszor nem lehet irányítani – és ez nem is feltétlenül baj, hiszen esetenként ez eredményezi a legjobb, legemlékezetesebb megoldásokat.

Az előző pályázat tapasztalatai és a résztvevők visszajelzései alapján a fentiekhez az alábbi plusz lehetőségeket biztosítjuk:

– a történeteknek csak a jövőre nézve van időbeli korlátozása, tehát a csatolt háttéranyagból mind a jelen, mint a múltbéli események és idővonalak szabadon választhatók. A pályázati anyag jelene a P.sz. 3697. esztendő vége.
– a pályázat elsődleges témája Abaszisz, de amennyiben a történetben benne van a megfelelő abasziszi kapcsolódási pont, közvetve beleférhet a Quironeia vidéke is
– mivel a pályázat egyik fő célja új tehetségek felkutatása, ha valaki úgy érzi, hogy a fenti témák valamelyikével Ynev más tájain tudna igazán maradandót alkotni, a „Különdíj” szekcióban lehetőséget biztosítunk a pályázaton kívüli megmérettetésre. Ezesetben viszont csak annyit vállalunk, hogy ha a pályamű megjelenésre érdemes, akkor keresünk neki egy megfelelő kötetet, amikor és ahogy ez beleillik a kiadói tervekbe.

Alkotási irányelvek

Az előző pályázat során sokan kérdezték, hogy mi számít jó megoldásnak. Az ynevi információkban való alapos jártasság a téves, a jó történet, a szerepjátékos kereteken túlmutató irodalmi jelleg, a választott témához szükséges ynevi hangulat megteremtése a kézenfekvő válasz erre a kérdésre – ezt tükrözik az elbírálás szempontjai is.

Itt a sorrend nem véletlenül alakult úgy, hogy az Ynev-hitelesség került a harmadik helyre, de mert ezt nem lehet elégszer hangsúlyozni, ehelyütt idézzük Gáspár András irányadó gondolatait.

  “Mindenkinek ajánlom betekintésre a Kardok a ködben antológia WMC különdíjas írását, a „Vihar előtt” című novellát a Szentesi fivérektől. Ahogy az alaphelyzetet térben-időben elhelyezik és a kánon karakterekre vonatkozó előismereteket a vitorlájukba fogják, túlzás nélkül mintaszerű… a sztori pedig sodrós és élvezetes úgy is, hogy a világgal csak fű-fa-bokor szinten foglalkozik.
  A források ilyen fokú bősége hasznos, de veszélyes is. A Valhalla Páholy idejében az volt a vezérelv, hogy nem szabad elveszni a részletekben – ez az egyik legfőbb oka annak, hogy sosem forszíroztuk a részletes térképeket. A jó történet a karakterrel indul, és a novella esetében ott is ér véget. Nem Ynev-ismeretből vizsgáztok, hanem történetmesélői képességből, hajlandóságból és szellemiségből. A kánonról ezen a szinten pont elég annyit tudni, hogy van – aki nem ismeri eléggé, válasszon olyan karaktert és/vagy sztorit, amiben szempontként sem jelenik meg.”

Az elbírálás szempontjai

1. A pályamű minősége

A pályázatra elsősorban olyan kész, kiforrott írásokat várunk, amelyek friss ötletekkel, új nézőpontokkal, emlékezetes életképekkel járulhatnak hozzá a világ továbbfejlődéséhez.

2. A téma fókusza

Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a Pályázó hogyan bontja ki a pályázat témáját, mennyire meghatározó ez a pályaműben. Milyen kérdéseket jár körül, milyen válaszokat talál rájuk, milyen mélységben foglalkozik velük.

3. Ynev hitelesség

A világgal kapcsolatos tájékozottság egy bizonyos szintig megkerülhetetlen, de ez nem véletlenül került a harmadik helyre. A pályaműveknek kötelezően csak a csatolt háttéranyagok információihoz kell igazodniuk. Természetesen az Ynevet alaposabban ismerő pályázók más forrásokat is felhasználhatnak, viszont fontosnak tartjuk egyértelműsíteni, hogy az elbírálásnál az előző két szempont mindenképpen nagyobb jelentőséggel bír majd.

Díjazás

A pályaművek közül legalább öt kerül értékelésre és díjazásra. A díjazottak megjelenési lehetőséget kapnak a Delta Vision Kiadó M.A.G.U.S. sorozatának novelláskötetében, valamint írói honoráriumban részesülnek. A díjazott pályaművek szerzői, ha még nem tagjai, automatikus meghívást kapnak a M.A.G.U.S. írók zártkörű közösségébe, ahol a már publikált szerzők és a Delta Vision Kiadó munkatársai segítségével vehetnek részt Ynev továbbformálásában.

A Delta Vision Kiadó fenntartja annak jogát, hogy nem megfelelő pályaművek beérkezése esetén az öt díjazott novella helyett csak kevesebbet jelöljön megjelentetésre, illetve, hogy a nyertes pályaműveket csak átszerkesztés után jelentesse meg.

Ötnél több megjelenésre alkalmas pályamű beérkezése esetén a Delta Vision Kiadó mindegyiknek megjelenési lehetőséget biztosít.

Tehetség 2014

A pályázat egyben tehetségkutató program is. A nem díjazott, de valamilyen részében kiemelkedőnek bizonyuló pályaművek szerzői szerkesztői visszajelzéssel, komoly szakmai támogatással lehetőséget kapnak arra, hogy tovább csiszolhassák írásukat. A szerzők emellett meghívást kapnak a M.A.G.U.S. alkotók zártkörű közösségébe, ahol a már publikált szerzők és a kiadó munkatársai segítségével bizonyíthatják, hogy idővel alkalmasak lehetnek a megjelenésre is.

Nevezési feltételek

A pályázatra bárki nevezhet, függetlenül attól, hogy korábban nyomtatásban megjelent írása vagy sem. Egy pályázó összesen legfeljebb két pályaművet küldhet be.

Minden pályaműnek eredeti, korábban semmilyen formában nem publikált írásnak kell lennie.

A pályázat jeligés.

A pályaművekben kötelező:
– a pályamű címének feltüntetése
– a választott tematika feltüntetése
– ha valaki nem abasziszi témában ír, a „Különdíj” jelzés feltüntetése
A beküldött pályaművet tartalmazó állomány neve a választott jelige kell legyen (például egy „Ediomad” jeligével érkező pályázat esetében: Ediomad.rtf).

Nem szabad feltüntetni a pályaműben:
– a szerző nevét
– a szerző címét, egyéb elérhetőségeit

A jeligés állományban kötelező:
– a választott jelige feltüntetése
– a pályamű címének feltüntetése
– a pályázó választott író nevének feltüntetése (ha van)
– a pályázó teljes (polgári) nevének, elérhetőségeinek (legalább az email címének, opcionálisan a telefonszámának) feltüntetése

A jeligés állomány neve a választott jelige+”jelige” legyen (az előző példánál maradva, “Ediomad” jelige esetén Ediomadjelige.rtf)

Két pályamű beküldése esetén két külön jelige szükséges!

A Pályázó a pályázat beküldésével igazolja, hogy a pályázaton való részvétele nem sérti harmadik személy jogait, illetve minden érintett harmadik személytől rendelkezik felhatalmazással a pályázatban való részvételre. Ezen pont megszegéséért a Pályázó teljes körű felelősséggel tartozik. Az itt leírtakat a Kiíró nem köteles ellenőrizni és azok Pályázó általi megszegéséért a felelősségét teljesen kizárja.

A Pályázó hozzájárul, hogy a benyújtott pályamű a Pályázóval történt egyeztetést követően az alkotó nevének feltüntetésével a felkerüljön a Kiíró által meghatározott weboldalakra.

Terjedelem, formai követelmények

Terjedelmi korlát: 10 000 – 100 000 leütés (szóközökkel együtt!)

Formai követelmények: stílusoktól mentes szöveg, Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, kiemelés csak kurzív (italics) és félkövér (bold) formázással

Elfogadott formátum: Rich Text Format (.rtf) formátum.

A pályaműveket kizárólag elektronikus úton fogadjuk el!

Határidő, beküldés

A pályázat leadásának határideje: 2014. július 15. 24:00
A pályaműveket a jeligével együtt az alábbi címre várjuk:
szkriptura4@deltavision.hu

Eredményhirdetés

Tervezett időpont: 2014. augusztus 30.
A végleges időpontról a beérkezett művek kiértékelése után a www.deltavision.hu oldalon nyújtunk tájékoztatást.

Pályázati segédletek

Minden anyag letölthető pdf-ben a www.deltavision.hu oldalról. Az opcionálisan figyelembeveendő segédletek a kiírást követően kerülnek fel, ezekről külön hírekben nyújtunk tájékoztatást.

A pályázathoz az alábbi anyagok várhatók, a következő sorrendben:

Ynevi témában:
– Abaszisz világleírás (a témában kötelezően figyelembeveendő)
– Abaszisz térképe (a témában kötelezően figyelembeveendő)
– Aszisz nevek (opcionális)
– Aszisz szószedet (opcionális)

Írástechnikai témában:
– Szakmai margó: a Szkriptúra III. novellapályázat tanulságairól (opcionális)
– Az ötlet (opcionális)
– A hitelesség (opcionális)
– Működővé tétel (opcionális)
– Szöveggondozás, készre futtatás (opcionális)

Bármilyen felmerült kérdés esetén az alábbi fórumban nyújtunk tájékoztatást:

Szkriptúra IV. – M.A.G.U.S. novellapályázat

Minden pályázónak ihletben gazdag pillanatokat és eredményes munkát kívánok!

Szerkesztői üdvözlettel,
Raon
Delta Vision Kiadó

Szkriptúra IV. – M.A.G.U.S. novellapályázat

Vélemény, hozzászólás?