Szemfülesek már észrevehették az új karakteralkotásban, hogy szerepel benne egy játszható alternatíva a goblin fajra. Ezt külön cikként és letölthető dokumentumként is megosztjuk évindításnak, hogy otthoni játékokon is lehessen használni a rendezvényeink mellett.

GOBLIN

Különleges képességek:

  • 30 lábas infralátás
  • Látásuk az emberi kétszerese
  • Szaglásuk nagyon jó, hasonló az udvari orkokéhoz, de másfélszer jobb
  • Mivel a legtöbbjüket a másfajúak nem tekintik komoly ellenfélnek, gyakorta előfordul, hogy meglephetik ellenlábasaikat egy gyors támadással. Ehhez mindössze sikeres Gyorsaság-próbát kell tenniük. Ha ellenfelük elvéti akár az Érzékelés, akár a Gyorsaság-próbáját, a goblin támadása meglepetésnek minősül majd. Nem alkalmazható olyanokkal szemben, akikkel akár ő, akár valamilyen fajtársa egyszer már próbálkozott, továbbá olyan szituációkban, amikor az ellenfél eleve számít a támadásra.
  • Célzáshoz nincs sok érzékük, nem kapják meg az Ügyesség tíz feletti részét
  • Törékeny, apró teremtmények, ezért az Ép alaphoz csak az Egészség tíz feletti részének felét kapják meg lefelé kerekítve
  • Állatokkal könnyen alakítanak ki kapcsolatot, Idomítás Af-al kezdenek
  • Pszire alkalmatlan elméjük miatt szintenként eggyel kevesebb pszi pontot kapnak (pl. Pyarr pszi Mf esetén 3-at)
  • A Nyelveken Szólót (Anconar) követő törzs tagjai azon a területen, ahol a törzsük tartozkodott felnőtté érésükkor, az adott területre vonatkozó Természet/Vadonjárás Af-ot kapnak, valamint az adott területre jellemző tájakon élő népek nyelveinek 1-es szintre felvételéhez nem kell Kp-t külteniük.

Játékos karakter goblinnal CSAK Anconar követői közül kerülhet ki. Tiszteli a pyarroni pantheont, a személyi szabadságot és a pyar eszmét. Harcol az igazságtalanság, a rabszolgatartás ellen és mindazokkal, akik azt gyakorolják. Teszi ezt más fajtársaihoz képest szélesebb látképpel és belátással. Játszható kasztjaik a harcos, a fejvadász vagy a tolvaj lehetnek.

Tulajdonság módosítók: Erő -2 / Gyorsaság +3 / Ügyesség +3 / Egészség -1 / Szépség -4 / Akaraterő -1 / Asztrál -2 / Érzékelés +2

 Tulajdonság maximumok: Erő 16(18) / Gyorsaság23(21) / Ügyesség 23(21) / Egészség 17 / Szépség 13 / Intelligencia 17 / Akaraterő 17 /Asztrál 16 / Érzékelés 20(22)

Korkategórák I. kat. II. kat. III. kat. IV. kat. V. kat. VI. kat.
Goblin 5-30 11-29 30-38 39-42 43-51 52+

Apró termetű, naracssárgás-barna bőrű népség, sárga szemekkel. Ha kihúzzák magukat körülbelül egymagasak a törpékkel, azaz 1 – 1,2 láb magasak, ám lényegesen törékenyebb, vékonyabb alkatúak.

Yneven a goblin faj számára több eredetmítosz és teremtéstörténet is rendelkezésre áll. Legtöbbször azonban nem ők maguk választhatták meg kibe- és mibe vetik hitüket, bizalmukat, hanem gazdáik, uraik szabták meg nekik, hogy létüket milyen törvények rendje szerint élhetik a Két Hold alatt.

A II. Gra-Tinoli csata mítoszai közé tartozik, hogy miként teremtettek ők is az Elátkozott Vidék vadonjában az orkokkal közösen Orwella, a Kitaszított kegyetlensége által egy olyan háború katonáiként, amelyet nem nyerhettek meg. A vereség után azonban nem pusztultak ki, sőt a Rettenet Asszonyának hitében élve kirajzottak és megvetették lábukat a kontinensen szerteszét, nemkívánatos elemekként fúrva magukat a föld erei közé. Hol áthatolhatatlan ellenállásba futottak, melyre a törpék irántuk érzett vehemens gyűlölete őriz, hol pedig a környezet formálta őket a maga képére és változtatta új variációjává a fajnak (pl. buzzgoblin).

A legnépesebb goblin populáció az orkokkal és más káoszlényekkel végül Gro-Ugon gyepűin fészkelte be magát, állandó harcba összefonódva egymással és a külvilággal. Erre az időre, a Hetedkor hajnalára, tehető az is, hogy egy kisebb goblin állam jött létre a Gro hegység lejtőin és völgyeiben a Kétszarvúak törzsének vezényletével, ameddig lobogójukat a területért zajló élet-halál harc velük együtt lesodorta a történelem színpadáról. De nem örökre.

Azok, akik a Hatodkor túlélésért folyó háborúiban meghasonlottak Orwella hitével Menegle kultuszára tértek át, boszorkánymesterekként ma is őt szolgálják és hirdetik kétes tanait. A Hetedkor végére egy újabb entitás is csatlakozott a goblin faj egyedeit vallásilag megosztó entitások sorához Zub’tum képében. A valódi fordulat azonban a XIV. Zászlóháború alkonyán következett be, amikor egy toroni rabszolgaalakulat fellázadt sanyargatói ellen és a Szövetség ilanori harcosaival, ügynökeivel vállvetve szálltak harcba a Fekete Lobogók ellenében, a maguk történelmi zászlaját tűzve Szépmező íjászaié mellé, ajkukon egy új hatalmas patrónus nevével szállva harcba és a Fátylon túlra: Anconar, a Nyelveken Szólóéval.

A magukat a Kétszarvúaktól (is) eredeztető törzs túlélői a háború után sem széledtek szét, hanem (Graum Hegdrok iránymutatásával) besoroltak a győztes Északi Szövetség hadseregébe, titkosszolgálatába. Felderítőkként teljesítettek szolgálatot a békekötés után, hogy a radikális elemekre figyelmeztessék új bajtársaikat Toron ellenében. Kivették a részüket a Gro-Ugonban történt változások árnyékháborújából is: Birak Gal-Gashaddal és a Hat Törzs Szövetségével is sokszor az ő közvetítésükkel került sor magaspolitikai egyeztetésekre. Mindeközben a goblinok megtanították a kölykeiket a Nyelveken Szólóhoz imádkozni, hogy dalokkal bátorítsanak maguk is és mindenhová eljuttassák a hírt arról, hogy a rabból miként válhatnak szabadokká, kik nem azok még.

LETÖLTÉS: Goblin

(Wayne Chapman: Megkövült napvilág című novellája alapján a cikket  Ishidu, Magichorse és az Amund írta)

Új faj: Anconar goblinjai

Vélemény, hozzászólás?