– Kapaszkodjatok! – szállt a közönyös csillagok alatt Salina kiáltása. – Jobbra a kormányt, goblin uram!

Kockázatos forduló volt. A galeasz orrdísze az ingalendület végpontjában az Éj Szíveként ismert bolygó felé mutatott, majd ijesztő véglegességgel a mélybe bukott. Gorduin megragadta a palánkot. Csontja velejéig átjárta a bizonyosság: hamarosan ismét ugrania, úsznia kell. Ám Graumnak csodával határos módon sikerült úrrá lennie a helyzeten – noha a baloldali lapátok maradékát is pozdorjává zúzta manőverével, a jármű egyenesbe került, s viszonylagos nyugalomban, zivatar korbácsolta hullámhegyek közt imbolygott tova.

– Kormányt rögzíteni! – parancsolta az alidari lány. – Maradjatok, ahol vagytok!”

Wayne Chapman: Észak Lángjai (Deluxe kiadás)

Régóta és sok helyen olvashattunk már részleteket és utalásokat Ynev égboltjának gazdag látképéről és azokról a fényekről, amelyek a Hetedkor népének éjszakáit ragyogással és a hajnal reménységével töltik meg. Ilyen a fenti páratlan idézet is, amelyben a világteremtő Chapman az Éj Szívéről beszél, ebben a fordításban (~kiadásban) még bolygóként, más olvasatokban „égi lámpásként”. De már ebből is sejthettük, hogy kalandozásaink és meséink milyen, karaktereink és szereplőink puszta szemével is látható égtakaró alatt élnek és kalandoznak.

Az első alkalom, hogy a M.A.G.U.S. hivatalos kiegészítőiben megkíséreljék összeszedni a fontosabb bolygókat, csillagokat és csillagjegyeket is a fenti szerzőhöz köthető és az Ynev Geofrámiája kiadványhoz. A mű (több más kvalitása mellett) sokakat ösztönzött azóta arra, hogy az ott megkezdett munkát, az abban megfogalmazott fonalakat kibontsa, kiegészítse, összefésülje korábbi kiadványokkal akár a teljes és teljesebb lexikális tudás összegyűjtésével, akár a korokon átívelő kronológia hézagainak kitöltésével, kartográfiai munkák elkészítésére és (jómagamat például) az ynevi csillagjegyek összegyűjtésére és kidolgozására.

Ennek a munkának volt az egyik állomása az AranyTenger, avagy az Amundok Könyvében megjelent Asztrológia képzettség mellett az addigi gyűjtőmunka nyers eredménye, amelyet későbbi karakteralkotásainkban (ld. Előtörténet Alapú 3719-3720) azóta is használtunk egyre jobban csiszolva őket a játékosok és mesélők észrevételeinek, tapasztalatainak figyelembevételével. Adta magát az, hogy az időközben elkészült Nagy Ynevi Naptár felhasználásával és annak szerzőjével közösen a földi horoszkóphoz hasonló időrendi sorrendbe kerüljenek a jegyek és ezen kívül Magyar Gergely a térképeinek, címereinél már jól ismert módon képileg is erősítse őket, amit ezúton is köszönök neki.

A cikkben szereplő csillagjegyeket tehát a 620 napos ynevi év alapján fogalmaztuk meg és egyenként 29-30 napos egységeket képeznek (fogalmazás terén mindegyiket 30 naposként fogjuk kezelni). Ez azt jelenti, hogy az év adott részében erősödik fel a jegyek által létrehozott Elsődleges Anyagi és a Köztes Síkokra irányuló hatása a Kristályszférákon keresztül (természetesen vannak kutatók és filozófusok, akik szerint ez csupán a Korok múlásával a Szférán ejtett nagyobb seb vándorlását jelzi év közben, de a végeredmény szempontjából mindegy).

Ami bizonyos, hogy az ezen jegyekben születettek lelkére markánsan rányomja a bélyegét az adott jegy több különböző sajátossága is. Ezek a játék nyelvére lefordítva félrészt a karakter viselkedésére, megnyilvánulásaira vonatkozó javaslat és támpont (nem előírás) illetve valós játéktechnikai tényező, ami a karakteralkotástól kezdve kifejti hatását (akár tisztában van a karakter születési idejével, akár nem).

!!!Fontos, hogy a most következőkre vonatkozólag szigorúbb, betartandó szabályként egyetlen egyet kötnénk ki: amennyiben a csapat úgy dönt, hogy használja a csillagjegyek nyújtotta lehetőségeket, akkor a csapat minden tagja tegyen így, elkerülve a későbbi vitákat, egyensúlyi kérdéseket (ha pedig valaki nem szívesen és nem akarja használni, akkor senki se tegye)!!!

Az Elnevezések adottak, nem költöttünk hozzájuk, az elmúlt 25+ év megjelent kiadványait használtuk fel hozzájuk. A Dátumok azt jelölik, hogy a pyarroni naptár szerint mikor uralkodó az adott csillagjegy, tehát a karakter, aki az adott időben születik, a megjelölt jegybe tartozik. Az Eredet elsősorban az Elnevezés eredetét jelenti vagy azt, ahonnan a közös nyelvű átiratot átvette az emberi kultúra. Más elnevezés alatt a más kultúrákban fellelhető megfelelőjét találhatjátok. Sajátosságaik alatt (ha van) a csillagjegyhez kapcsoló ismert részletek, információkat találjátok.

Uralkodó Jellem azt a komponenst jelenti, ami az adott karakter által választott jellemben, vagy jellempárban meg kell jelennie. Nincs megkötés, hogy csak ennek kell dominálnia, vagy hogy ennek kell az első, maghatározó jellempárnak lenni, de szerepelnie kell benne és ehhez az adott jellemnél leírtakat is érdemes hozzávenni a karakter személyiségének kialakításához. Ezután Rövid leírást találtok az adott jellem ynevi történetéről, megítéléséről, hozzá kapcsolódó világbeli elemekről, mint amilyen például ez a csillagról szóló rövid Appendix bejegyzés:

Sigmarion (kyr)– Az északi égbolt egyik legfényesebb csillaga, csak nyáron látható. Egyes hiedelmek szerint az Elátkozott Szerelmespár, Syrtis és Lheander lelke olvadt eggyé benne, akik a mennyek magasában végre egymásra találtak.

Ezután következnek azok a Statisztikák, amelyek a karakter játéktechnikai különbözőségét mutatják meg más jegyekben születettekhez, karakterekhez képest. Irányelv, hogy mindegyikhez tartozik egy előnyösebb és egy hátrányosabb is, tehát, hogyha félreértés adódna abból, hogy hogyan kell őket értelmezni akkor ezt a sorrendet vegyétek példának.

Pl. a Rusenor Trónusa jegyében születettek második Statisztikája, hogy Asztrál próbát kétszer kell dobni”. Mivel ez a jegy hátrányos része így úgy értelmezendő, hogy ha az első Asztrál próba sikeres is volt, akkor egy második, ellenőrző dobást is végre kell hajtani és a próba sikeressége csak a második próba sikerességével lesz teljes. A jegyben születettek szenvedélyesebbek, az érzelmi döntéseiket gyakran az okosabb megoldások elé helyezik.

A Jellemvonások különös szerepet töltenek be ebben a(z al)rendszerben, Egyet kell csak választani közülük, amit viszont lehetőség szerint gyakran érdemes/kell a karakterrel folyó játékban érvényre juttatni/vele szemben elvárni. Ez a tulajdonság továbbá azt is megmutatja, hogy az adott jegy Dátumán belül a ~30 napból melyik részre esik az illető születésnapja (két jellemvonás esetén első és második 15-ös, három esetén pedig első, második és harmadik 10-esre osztva).

Utóbbihoz személyes megjegyzésem, hogyha egyszer ez alapján fogja majd kiszámolni és ünnepelni egy csapat valamelyik tagjának a születésnapját, akkor már volt értelme az életemnek, mert az nagyon menő lenne. J További megjegyzés és fontos nyilatkozat meg vallomás, hogy én nem vagyok sem asztrológus, sem csillagász, sem pszichológus, így kérem az alábbiakat azzal a szemüveggel nézni, hogy semmi más célom nem volt vele, mint a játéknak egy újabb, mélyebb lehetséges dimenziót adni a szórakozás/szórakoztatás jegyében.

Következzenek hát az Ynevi csillagjegyek, amik fokozatosan, sorban jelennek majd meg és a változtatás jogát utólag is mindenkor fenntartjuk… remélhetőleg újabb játékélmények alapján.

HIDEG ÉVSZAK JEGYEI

1, ORKÖLŐ

Kyel első (Szándék) havának 1. napjától – Kyel második (Akarat) havának 10. napjáig

Eredet: erv // Más elnevezés: Tharr Pörölye – Sagarr Tridat // Uralkodó jellem: Halál

Több kultúra legendájában is megjelenik az első olyan személy, aki nemcsak felvette, de sikerrel vette fel a harcot Orwella teremtményeivel, az orkokkal szemben. Tágabb értelmezés szerint minden, a közösséget fenyegető veszéllyel és szörnnyel szembeszálló hős eredeti alakja. Selmo Legendáriumában is megjelenő arctalan páncélos alak, aki Pyarront az első épületek felhúzásától kezdve fegyverrel védte a kóbor vagy szervezett ork- és goblin csapatokkal szemben, mindig egyedül vagy kevés társával nagy túlerővel szemben. Egyes kisebb vallási közösségekben alakját Kyel Kegyeltjével, Ordaric Lcargonnal (~Lykargonnal) azonosítják.

A vanírok (~törpék) között egy rúnakép is őrzi és hangalakja Thongli. Ez a jele népükben az orkölő harcosoknak, melyet minden vanír harcos szívesen visel. A sisakon lévő páros szarvakat jelenti. Egyes források a törpék sisakját díszítő megannyi, körömnyi dicsőségpecsétek egyikének tartják csupán, hasonló jelentéssel. Toroni megfelelője Tharr pörölye: Csillagkép az északi égbolton. Az ervek Orkölőként ismerik. Toroni neve Tridat, kyr neve Sagar Tridat. Számos toroni szekta pártfogó konstellációja, a híres Shuluri Horoszkóp nélkülözhetetlen központi eleme, a sors és a halál égi megfelelője.

A jegyben születettek gyakran érzik sorsukat eleve elrendeltnek és magasra vezetőnek. Céljuk bevallva vagy vallatlanul is nagy tettek végrehajtása a sajátjaik, szeretteik védelmezése, megmentése közben. Különös módon ez nem kötelezően jár együtt hatalomvággyal és másik lenézésével, de gyakran szembesülnek önnön halandóságukkal és a feladatra szánt idejük rövidségével és emiatt képesek olykor eltaszítani mások segítő kezét is. A csillagjegy híres és köztudomású képviselője Dagbar Shellam, a Dreina-hitű, lankonti Vastenyerek paplovagrend kiemelkedő tagja, akit sokan is emlegetnek már Orkölő néven.

Statisztikák: + 5 Ké más fajba tartozók ellen és Nem tanulhat Lélektan Mf-ot és ha kapna is csak Af-nak számít // Jellemvonások: Könyörtelen és Érzéketlen

2, DÉLI TŐR

Kyel második (Akarat) havának 11. napjától Kyel harmadik (Harag) havának 19. napjáig.

Uralkodó jellem: Élet

Úgy is nevezik az asztrológia és lélektan/emberismeret mesterei, mint a „szunnyadó erő”. Az ebben a jegyben születettek életútját vizsgálva érdekes párhuzamra találhatunk rá, miszerint életük egy pontján vagy szándékosan vagy a sorsuk rendelése által kapcsolatot keresnek a Sheraltól délre elterülő világ misztériumaival, hangulataival, életérzésével azok is, akik maguk észak szülöttei. Tény, hogy az égbolt alsó hetedében helyezkedve el ragyogása elsősorban a kontinens ezen felét hatja át, de ereje kiterjed észak legeldugottabb szegleteibe is.

Mondják, hogy azok az elarok, akik Beriquel Völgyéből legelőbb bújtak elő, hogy a Hetedkor végi emberi civilizációval összekössék maguk kultúráját is e jegy szülöttei voltak. Egyesek odáig merészkednek következtetéseikkel, hogy a dzsad termékek és nép északi elterjedéséhez is nagyban hozzájárultak azok az északi vásárlók, akiknek születésükkor a Déli Tőr ragyogott fényesen. S azt sem szabad elfeledni, hogy az ibarai kereskedőnép milyen kiterjedt hagyománnyal és így tudással bír a csillagok ismeretében, amit javukra fordítanak üzleteik lebonyolításában.

Kívülről nyugodt, magukra sokat adó emberek a jegy szülöttei, akik ha tehetik maguk fejlesztésével és tudásuk gyarapításával vértezik fel magukat a világgal szemben. Ez azonban sokkal inkább álca és védekezés, ugyanis a higgadt mosolyuk mögött egy állandó félelem bujkál, ami önnön bizonytalanságukból és nyughatatlan gyengeségeikből fakad. Ezeket a gyarlóságokat ők magukban könnyebben észreveszik, mint másban és jelentőségüket felnagyítva okoznak maguknak gyakran nehéz időszakokat. Saját erejüktől és képességeiktől gyakran megrettennek és előbb gondolnak rá, hogy veszélyt jelenthet környezetükre, minthogy képesek volnának örülni fejlődésüknek vagy eredményeiknek.

Statisztikák: + 5 Té zúzófegyverek használatakor és Faji Maximum – 1 Aszrál és Akaraterő // Jellemvonások: Békés és Belátó

3, LAILAT

Kyel harmadik (Harag) havának 20. napjától Darton első (Sikolyok) havának 9. napjáig.

Eredet: dzsad // Sajátosságok: Dzsahhot kötik hozzá // Uralkodó jellem: Halál

Látszólag átlagemberek tartoznak a csillagjegy szülöttei közé, azonban Ranagol ezúttal is a részletekben rejlik és személyiségük a szorgos, monoton, mindennapi teendők elvégzésén alapul, amihez megfelelő idő elteltével egy általános értékű bölcsesség és értékrendszer is társul. Jellemzően egész életüket egy tevékenység bűvkörében töltik, igen korán elhatározzák, hogy hol lesz a helyük a világban és mi lesz a szerepük.

Akkor is, ha idővel váltásra kényszerülnek vagy korábbi életpályájuk folytatása lehetetlenné válik valamilyen okból minden további tevékenységüket az eredeti „szakma” kifejezéseivel és tapasztalataival űznek tovább. Sokan úgy vélik, hogy így keresik és harcolják ki a megbecsülést és a tiszteletet, bármilyen pályát válasszanak is, amit aztán nagy büszkeséggel végeznek és bár nyíltan nem nézik le mások munkáját, de igazából csak olyanokkal nyílnak meg szívesen, akik bizonyítják jártasságukat az adott téren vagy képesek értékelni személyes eredményeiket.

Ezzel kapcsolatban hajlamosak túlzásokba esni és mások számára fontos dolgokat (pl. élet) alárendelni, hogy kövessék az általuk választott utat. Elmélyedésük egy-egy témában idővel már-már a megszállottsággal határos és ha akadályozzák őket a kiteljesedésükben agresszióra is hajlamosak lehetnek. Máskülönben hihetetlenül érzékenyek és szociálisak látszólag, érdeklődőek mások dolgaira, amitől kiváló társalkodó partnerek, emögött azonban minden esetben a kényszeres összehasonlításuk áll. Bár személye igen megosztó, de egyesek úgy tartják, hogy a híres nekromanta, Abdul al Sahred is ezen jegy szülötte volt.

Statisztikák: Másfélszeres mágikus kifáradás és Akaraterő módosító nem jár leütésnél // Jellemvonások: Hidegvérű és Fatalista

4, DÉMON SZEME

Darton első (Sikolyok) havának 10. napjától Darton második (Csend) havának 18. napjáig.

Uralkodó jellem: Káosz

Egyike azon különleges csillagképeknek, amelyek szabad szemmel nem láthatóak minden esztendőben. A Démon szeme ennek ellenére egyértelmű hatással van az ynevi történelemre, még ha csak ezredévente egyszer is figyelhető meg a maga teljességében. Részlegesen és egyes elemei azonban a köztes időkben is felfedezhetőek és általában baljós tulajdonságokat, babonákat kapcsolnak hozzájuk egyenként.

Egyértelműen társítják hozzá a sötét praktikák megerősödését az év ezen szakában, ami tekintve a legutóbbi feltűnését (P.sz. 3690-es Sötét Együttállás) nem alaptalan. A pyarroni szemléletben azonban megvan a helye azáltal, hogy szerintük az istenek ekkor mutatják meg mindenki természetét és választják el az érdemest az érdemtelentől, így különös módon ez az idő legtöbbek életében a fokozott odafigyelés, készültség és a gyanú árnyékának széles körű elkerüléséről is szól, akár személyes érdekek félretétele által is.

Az ezen időszakban születettek vérmérséklete éppen ezért (mintha csak Darton havára vagy a Hideg évszakra feleselnének) szokatlanul tüzes, kiszámíthatatlan és szabad szellemű. Nem bírják elviselni maguk körül a képmutató, uniformizált viselkedést és maguk is tiszta erőből és szívből igyekeznek élni és ha van is, lelkük sötétebb oldalából is erényt kovácsolnak idővel. De legalábbis nagyon igyekeznek rá, hogy valójukat teljes egészében elfogadja a környezetük és kevésbé foglalkoztatja őket az, hogy ez végül hová sorolja majd őket a világ szemében.

Statisztikák: + 2 Tudatalatti ME és Faji Maximum -1 Erő // Jellemvonások: Lobbanékony és Tréfás és Vad

(Folytatása következik …)

Amund: Ynevi csillagjegyek (fokozatosan frissül)

Vélemény, hozzászólás?