– Kapaszkodjatok! – szállt a közönyös csillagok alatt Salina kiáltása. – Jobbra a kormányt, goblin uram!

Kockázatos forduló volt. A galeasz orrdísze az ingalendület végpontjában az Éj Szíveként ismert bolygó felé mutatott, majd ijesztő véglegességgel a mélybe bukott. Gorduin megragadta a palánkot. Csontja velejéig átjárta a bizonyosság: hamarosan ismét ugrania, úsznia kell. Ám Graumnak csodával határos módon sikerült úrrá lennie a helyzeten – noha a baloldali lapátok maradékát is pozdorjává zúzta manőverével, a jármű egyenesbe került, s viszonylagos nyugalomban, zivatar korbácsolta hullámhegyek közt imbolygott tova.

– Kormányt rögzíteni! – parancsolta az alidari lány. – Maradjatok, ahol vagytok!”

Wayne Chapman: Észak Lángjai (Deluxe kiadás)

Régóta és sok helyen olvashattunk már részleteket és utalásokat Ynev égboltjának gazdag látképéről és azokról a fényekről, amelyek a Hetedkor népének éjszakáit ragyogással és a hajnal reménységével töltik meg. Ilyen a fenti páratlan idézet is, amelyben a világteremtő Chapman az Éj Szívéről beszél, ebben a fordításban (~kiadásban) még bolygóként, más olvasatokban „égi lámpásként”. De már ebből is sejthettük, hogy kalandozásaink és meséink milyen, karaktereink és szereplőink puszta szemével is látható égtakaró alatt élnek és kalandoznak.

Az első alkalom, hogy a M.A.G.U.S. hivatalos kiegészítőiben megkíséreljék összeszedni a fontosabb bolygókat, csillagokat és csillagjegyeket is a fenti szerzőhöz köthető és az Ynev Geofrámiája kiadványhoz. A mű (több más kvalitása mellett) sokakat ösztönzött azóta arra, hogy az ott megkezdett munkát, az abban megfogalmazott fonalakat kibontsa, kiegészítse, összefésülje korábbi kiadványokkal akár a teljes és teljesebb lexikális tudás összegyűjtésével, akár a korokon átívelő kronológia hézagainak kitöltésével, kartográfiai munkák elkészítésére és (jómagamat például) az ynevi csillagjegyek összegyűjtésére és kidolgozására.

Ennek a munkának volt az egyik állomása az AranyTenger, avagy az Amundok Könyvében megjelent Asztrológia képzettség mellett az addigi gyűjtőmunka nyers eredménye, amelyet későbbi karakteralkotásainkban (ld. Előtörténet Alapú 3719-3720) azóta is használtunk egyre jobban csiszolva őket a játékosok és mesélők észrevételeinek, tapasztalatainak figyelembevételével. Adta magát az, hogy az időközben elkészült Nagy Ynevi Naptár felhasználásával és annak szerzőjével közösen a földi horoszkóphoz hasonló időrendi sorrendbe kerüljenek a jegyek és ezen kívül Magyar Gergely a térképeinek, címereinél már jól ismert módon képileg is erősítse őket, amit ezúton is köszönök neki.

A cikkben szereplő csillagjegyeket tehát a 620 napos ynevi év alapján fogalmaztuk meg és egyenként 29-30 napos egységeket képeznek (fogalmazás terén mindegyiket 30 naposként fogjuk kezelni). Ez azt jelenti, hogy az év adott részében erősödik fel a jegyek által létrehozott Elsődleges Anyagi és a Köztes Síkokra irányuló hatása a Kristályszférákon keresztül (természetesen vannak kutatók és filozófusok, akik szerint ez csupán a Korok múlásával a Szférán ejtett nagyobb seb vándorlását jelzi év közben, de a végeredmény szempontjából mindegy).

Ami bizonyos, hogy az ezen jegyekben születettek lelkére markánsan rányomja a bélyegét az adott jegy több különböző sajátossága is. Ezek a játék nyelvére lefordítva félrészt a karakter viselkedésére, megnyilvánulásaira vonatkozó javaslat és támpont (nem előírás) illetve valós játéktechnikai tényező, ami a karakteralkotástól kezdve kifejti hatását (akár tisztában van a karakter születési idejével, akár nem).

!!!Fontos, hogy a most következőkre vonatkozólag szigorúbb, betartandó szabályként egyetlen egyet kötnénk ki: amennyiben a csapat úgy dönt, hogy használja a csillagjegyek nyújtotta lehetőségeket, akkor a csapat minden tagja tegyen így, elkerülve a későbbi vitákat, egyensúlyi kérdéseket (ha pedig valaki nem szívesen és nem akarja használni, akkor senki se tegye)!!!

Az Elnevezések adottak, nem költöttünk hozzájuk, az elmúlt 25+ év megjelent kiadványait használtuk fel hozzájuk. A Dátumok azt jelölik, hogy a pyarroni naptár szerint mikor uralkodó az adott csillagjegy, tehát a karakter, aki az adott időben születik, a megjelölt jegybe tartozik. Az Eredet elsősorban az Elnevezés eredetét jelenti vagy azt, ahonnan a közös nyelvű átiratot átvette az emberi kultúra. Más elnevezés alatt a más kultúrákban fellelhető megfelelőjét találhatjátok. Sajátosságaik alatt (ha van) a csillagjegyhez kapcsoló ismert részletek, információkat találjátok.

Uralkodó Jellem azt a komponenst jelenti, ami az adott karakter által választott jellemben, vagy jellempárban meg kell jelennie. Nincs megkötés, hogy csak ennek kell dominálnia, vagy hogy ennek kell az első, maghatározó jellempárnak lenni, de szerepelnie kell benne és ehhez az adott jellemnél leírtakat is érdemes hozzávenni a karakter személyiségének kialakításához. Ezután Rövid leírást találtok az adott jellem ynevi történetéről, megítéléséről, hozzá kapcsolódó világbeli elemekről, mint amilyen például ez a csillagról szóló rövid Appendix bejegyzés:

Sigmarion (kyr)– Az északi égbolt egyik legfényesebb csillaga, csak nyáron látható. Egyes hiedelmek szerint az Elátkozott Szerelmespár, Syrtis és Lheander lelke olvadt eggyé benne, akik a mennyek magasában végre egymásra találtak.

Ezután következnek azok a Statisztikák, amelyek a karakter játéktechnikai különbözőségét mutatják meg más jegyekben születettekhez, karakterekhez képest. Irányelv, hogy mindegyikhez tartozik egy előnyösebb és egy hátrányosabb is, tehát, hogyha félreértés adódna abból, hogy hogyan kell őket értelmezni akkor ezt a sorrendet vegyétek példának.

Pl. a Rusenor Trónusa jegyében születettek második Statisztikája, hogy Asztrál próbát kétszer kell dobni”. Mivel ez a jegy hátrányos része így úgy értelmezendő, hogy ha az első Asztrál próba sikeres is volt, akkor egy második, ellenőrző dobást is végre kell hajtani és a próba sikeressége csak a második próba sikerességével lesz teljes. A jegyben születettek szenvedélyesebbek, az érzelmi döntéseiket gyakran az okosabb megoldások elé helyezik.

A Jellemvonások különös szerepet töltenek be ebben a(z al)rendszerben, Egyet kell csak választani közülük, amit viszont lehetőség szerint gyakran érdemes/kell a karakterrel folyó játékban érvényre juttatni/vele szemben elvárni. Ez a tulajdonság továbbá azt is megmutatja, hogy az adott jegy Dátumán belül a ~30 napból melyik részre esik az illető születésnapja (két jellemvonás esetén első és második 15-ös, három esetén pedig első, második és harmadik 10-esre osztva).

Utóbbihoz személyes megjegyzésem, hogyha egyszer ez alapján fogja majd kiszámolni és ünnepelni egy csapat valamelyik tagjának a születésnapját, akkor már volt értelme az életemnek, mert az nagyon menő lenne. J További megjegyzés és fontos nyilatkozat meg vallomás, hogy én nem vagyok sem asztrológus, sem csillagász, sem pszichológus, így kérem az alábbiakat azzal a szemüveggel nézni, hogy semmi más célom nem volt vele, mint a játéknak egy újabb, mélyebb lehetséges dimenziót adni a szórakozás/szórakoztatás jegyében.

Következzenek hát az Ynevi csillagjegyek, amik fokozatosan, sorban jelennek majd meg és a változtatás jogát utólag is mindenkor fenntartjuk… remélhetőleg újabb játékélmények alapján.

HIDEG ÉVSZAK JEGYEI

1, ORKÖLŐ

Kyel első (Szándék) havának 1. napjától – Kyel második (Akarat) havának 10. napjáig

Eredet: erv // Más elnevezés: Tharr Pörölye – Sagarr Tridat // Uralkodó jellem: Halál

Több kultúra legendájában is megjelenik az első olyan személy, aki nemcsak felvette, de sikerrel vette fel a harcot Orwella teremtményeivel, az orkokkal szemben. Tágabb értelmezés szerint minden, a közösséget fenyegető veszéllyel és szörnnyel szembeszálló hős eredeti alakja. Selmo Legendáriumában is megjelenő arctalan páncélos alak, aki Pyarront az első épületek felhúzásától kezdve fegyverrel védte a kóbor vagy szervezett ork- és goblin csapatokkal szemben, mindig egyedül vagy kevés társával nagy túlerővel szemben. Egyes kisebb vallási közösségekben alakját Kyel Kegyeltjével, Ordaric Lcargonnal (~Lykargonnal) azonosítják.

A vanírok (~törpék) között egy rúnakép is őrzi és hangalakja Thongli. Ez a jele népükben az orkölő harcosoknak, melyet minden vanír harcos szívesen visel. A sisakon lévő páros szarvakat jelenti. Egyes források a törpék sisakját díszítő megannyi, körömnyi dicsőségpecsétek egyikének tartják csupán, hasonló jelentéssel. Toroni megfelelője Tharr pörölye: Csillagkép az északi égbolton. Az ervek Orkölőként ismerik. Toroni neve Tridat, kyr neve Sagar Tridat. Számos toroni szekta pártfogó konstellációja, a híres Shuluri Horoszkóp nélkülözhetetlen központi eleme, a sors és a halál égi megfelelője.

A jegyben születettek gyakran érzik sorsukat eleve elrendeltnek és magasra vezetőnek. Céljuk bevallva vagy vallatlanul is nagy tettek végrehajtása a sajátjaik, szeretteik védelmezése, megmentése közben. Különös módon ez nem kötelezően jár együtt hatalomvággyal és másik lenézésével, de gyakran szembesülnek önnön halandóságukkal és a feladatra szánt idejük rövidségével és emiatt képesek olykor eltaszítani mások segítő kezét is. A csillagjegy híres és köztudomású képviselője Dagbar Shellam, a Dreina-hitű, lankonti Vastenyerek paplovagrend kiemelkedő tagja, akit sokan is emlegetnek már Orkölő néven.

Statisztikák: + 5 Ké más fajba tartozók ellen és Nem tanulhat Lélektan Mf-ot és ha kapna is csak Af-nak számít // Jellemvonások: Könyörtelen és Érzéketlen

2, DÉLI TŐR

Kyel második (Akarat) havának 11. napjától Kyel harmadik (Harag) havának 19. napjáig.

Uralkodó jellem: Élet

Úgy is nevezik az asztrológia és lélektan/emberismeret mesterei, mint a „szunnyadó erő”. Az ebben a jegyben születettek életútját vizsgálva érdekes párhuzamra találhatunk rá, miszerint életük egy pontján vagy szándékosan vagy a sorsuk rendelése által kapcsolatot keresnek a Sheraltól délre elterülő világ misztériumaival, hangulataival, életérzésével azok is, akik maguk észak szülöttei. Tény, hogy az égbolt alsó hetedében helyezkedve el ragyogása elsősorban a kontinens ezen felét hatja át, de ereje kiterjed észak legeldugottabb szegleteibe is.

Mondják, hogy azok az elarok, akik Beriquel Völgyéből legelőbb bújtak elő, hogy a Hetedkor végi emberi civilizációval összekössék maguk kultúráját is e jegy szülöttei voltak. Egyesek odáig merészkednek következtetéseikkel, hogy a dzsad termékek és nép északi elterjedéséhez is nagyban hozzájárultak azok az északi vásárlók, akiknek születésükkor a Déli Tőr ragyogott fényesen. S azt sem szabad elfeledni, hogy az ibarai kereskedőnép milyen kiterjedt hagyománnyal és így tudással bír a csillagok ismeretében, amit javukra fordítanak üzleteik lebonyolításában.

Kívülről nyugodt, magukra sokat adó emberek a jegy szülöttei, akik ha tehetik maguk fejlesztésével és tudásuk gyarapításával vértezik fel magukat a világgal szemben. Ez azonban sokkal inkább álca és védekezés, ugyanis a higgadt mosolyuk mögött egy állandó félelem bujkál, ami önnön bizonytalanságukból és nyughatatlan gyengeségeikből fakad. Ezeket a gyarlóságokat ők magukban könnyebben észreveszik, mint másban és jelentőségüket felnagyítva okoznak maguknak gyakran nehéz időszakokat. Saját erejüktől és képességeiktől gyakran megrettennek és előbb gondolnak rá, hogy veszélyt jelenthet környezetükre, minthogy képesek volnának örülni fejlődésüknek vagy eredményeiknek.

Statisztikák: + 5 Té zúzófegyverek használatakor és Faji Maximum – 1 Aszrál és Akaraterő // Jellemvonások: Békés és Belátó

3, LAILAT

Kyel harmadik (Harag) havának 20. napjától Darton első (Sikolyok) havának 9. napjáig.

Eredet: dzsad // Sajátosságok: Dzsahhot kötik hozzá // Uralkodó jellem: Halál

Látszólag átlagemberek tartoznak a csillagjegy szülöttei közé, azonban Ranagol ezúttal is a részletekben rejlik és személyiségük a szorgos, monoton, mindennapi teendők elvégzésén alapul, amihez megfelelő idő elteltével egy általános értékű bölcsesség és értékrendszer is társul. Jellemzően egész életüket egy tevékenység bűvkörében töltik, igen korán elhatározzák, hogy hol lesz a helyük a világban és mi lesz a szerepük.

Akkor is, ha idővel váltásra kényszerülnek vagy korábbi életpályájuk folytatása lehetetlenné válik valamilyen okból minden további tevékenységüket az eredeti „szakma” kifejezéseivel és tapasztalataival űznek tovább. Sokan úgy vélik, hogy így keresik és harcolják ki a megbecsülést és a tiszteletet, bármilyen pályát válasszanak is, amit aztán nagy büszkeséggel végeznek és bár nyíltan nem nézik le mások munkáját, de igazából csak olyanokkal nyílnak meg szívesen, akik bizonyítják jártasságukat az adott téren vagy képesek értékelni személyes eredményeiket.

Ezzel kapcsolatban hajlamosak túlzásokba esni és mások számára fontos dolgokat (pl. élet) alárendelni, hogy kövessék az általuk választott utat. Elmélyedésük egy-egy témában idővel már-már a megszállottsággal határos és ha akadályozzák őket a kiteljesedésükben agresszióra is hajlamosak lehetnek. Máskülönben hihetetlenül érzékenyek és szociálisak látszólag, érdeklődőek mások dolgaira, amitől kiváló társalkodó partnerek, emögött azonban minden esetben a kényszeres összehasonlításuk áll. Bár személye igen megosztó, de egyesek úgy tartják, hogy a híres nekromanta, Abdul al Sahred is ezen jegy szülötte volt.

Statisztikák: Másfélszeres mágikus kifáradás és Akaraterő módosító nem jár leütésnél // Jellemvonások: Hidegvérű és Fatalista

4, DÉMON SZEME

Darton első (Sikolyok) havának 10. napjától Darton második (Csend) havának 18. napjáig.

Uralkodó jellem: Káosz

Egyike azon különleges csillagképeknek, amelyek szabad szemmel nem láthatóak minden esztendőben. A Démon szeme ennek ellenére egyértelmű hatással van az ynevi történelemre, még ha csak ezredévente egyszer is figyelhető meg a maga teljességében. Részlegesen és egyes elemei azonban a köztes időkben is felfedezhetőek és általában baljós tulajdonságokat, babonákat kapcsolnak hozzájuk egyenként.

Egyértelműen társítják hozzá a sötét praktikák megerősödését az év ezen szakában, ami tekintve a legutóbbi feltűnését (P.sz. 3690-es Sötét Együttállás) nem alaptalan. A pyarroni szemléletben azonban megvan a helye azáltal, hogy szerintük az istenek ekkor mutatják meg mindenki természetét és választják el az érdemest az érdemtelentől, így különös módon ez az idő legtöbbek életében a fokozott odafigyelés, készültség és a gyanú árnyékának széles körű elkerüléséről is szól, akár személyes érdekek félretétele által is.

Az ezen időszakban születettek vérmérséklete éppen ezért (mintha csak Darton havára vagy a Hideg évszakra feleselnének) szokatlanul tüzes, kiszámíthatatlan és szabad szellemű. Nem bírják elviselni maguk körül a képmutató, uniformizált viselkedést és maguk is tiszta erőből és szívből igyekeznek élni és ha van is, lelkük sötétebb oldalából is erényt kovácsolnak idővel. De legalábbis nagyon igyekeznek rá, hogy valójukat teljes egészében elfogadja a környezetük és kevésbé foglalkoztatja őket az, hogy ez végül hová sorolja majd őket a világ szemében.

Statisztikák: + 2 Tudatalatti ME és Faji Maximum -1 Erő // Jellemvonások: Lobbanékony és Tréfás és Vad

5, HOLLÓ

Darton második (Csend) havának 19. napjától Uwel első (Pengék) havának 8. napjáig.

Más elnevezései: Élő vért (kyr) csak 7 csillag, Hafet Heper (amund) // Sajátosságok: 8 csillagból áll // Uralkodó jellem: Halál

Sokan a legrégebben ismert konstellációnak tartják és Darton ortodox hívei ezt kihasználva előszeretettel hangoztatják istenük ősiségét és feljebbvalóságát más halhatatlan entitásokkal szemben, akik maguk is alárendeltjei a halál erejének, hogyha lassabb vagy más formában is. Bizonyíthatóan ismerték északon és délen már a kyrek megérkezése előtt is más neveken (pl. Corvyr), több kultúrában is kiemelt szerepet kapott ilyen vagy olyan formában. A (közös nyelven)Vigyázó elnevezésű alkotópontja például nyolcágú kék csillagként szerepel Godora címerében is, s alapvetése a kyr asztrológiának is a hét főcsillag egyikeként. Más kultúrákban ez a kiemelt csúcspontja mint Cor Chatra vagy Cor Chadra és Accrocha neveken is ismert.

A már említette kyr-toroni hagyományban Morgena istennőt (és utóbb leszakadt aspektusait) társítják a csillagképhez. De érdekes módon itt csak hét csillagból állónak ismerik el (a holló csőrének tekinthető és leginkább kívül eső nyolcadik csillagot nem vették figyelembe) és más néven is nevezik, Élő Vértnek. Egy másik ynevi őskultúra fejlett asztrológiájában, az amundoknál Hafet-Heper, azaz a Teremtés Méhe szerepel égi rendszerükben és ebből is következtethető, hogy mekkora jelentőséget tulajdonítottak neki. Itt Refis istennő egyik aspektusához kötik és az asszonyi lélek sötét, túlzó oldalához.

A csillagjegyben születettek egész életükben különös, meghitt kapcsolatban lesznek a halállal, elmúlással és a gyász rövidebb ideig lombozza le őket látszólag, szinte energizálja és tettre készteti őket. Ennek oka abban keresendő, hogy lényük sokkal természetesebben fogadja el az elmúlás gondolatát, mert már két lépéssel előre gondolkozva az új élet és lehetőségek sarjadását látja benne. Más kérdés, hogy ezt ők maguk ritkán osztják meg így környezetükkel, mert alapvetően zárkózott, szótlan és komor embernek is tűnhetnek, akár még „jégkirálynőnek” is tarthatja őket valaki, hogy sem a jó sem a rossz dolgok nem billentik ki őket nyugalmukból. Ehelyett ők valahol mélyebben hagyják lejátszani lelki folyamataikat, de amikor cselekvésre kerül a sor éppen a gyakorlati megfontolás hiányából fakadóan a hosszú érzelmi munka végeztével kirobbanónak, sőt sokszor túlzónak is tűnhet a reakciójuk. Az értő közvélekedés szerint olyan emberek, akiknél lassan telik be a pohár, akkor viszont…

Statisztikák: +5 Ké alkonyattól pirkadatig és – 5 CÉ nappal // Jellemvonások: Durva és Magába forduló

6, GYÉMÁNT

Uwel első (Pengék) havának 9. napjától Uwel második (Csontok) havának 17. napjáig.

Uralkodó jellem: Élet

Visszatérő motívuma az éjszakai égboltnak. Formája gyakran visszaköszön más, nem nevesített csillag-csoportosulásokba. Mintha ezt a formát igyekezne elérni több is, de csak ennek sikerült. Legalábbis így vélekedik róla az eget fürkésző gondolkodók egy része. Mások a bosszú tökéletes, kristályszerű tudatállapotát látják benne, amivel Uwel hívei képesek mások személyes ügyének súlyát a vállukra venni és a legvégsőkig hordozni … gyémántkemény lélekkel.

A két felfogás ötvözetének is tekinthető az, amivel a kyr művészetek egyik sarokkövével azonosítják, az elme tisztaságával és a lélek fényességével. Az bizonyos, hogy a slan meditációknak és formagyakorlatok egyikének is fontos az elhelyezkedése és szimbóluma a csillagjegynek. Krad egyháza is előszeretettel válogat sorai közé ezen jegy szülötteiből, akkor is ha végül nem papként vagy paplovagként szolgálják az Arany Kör és az Örök Város ügyét.

Akik a Gyémánt jegye alatt látták meg a napvilágot a hideg évszakban sokszor különcnek vannak tartva a társaik között. Gyakran saját magukban folytatnak párbeszédeket és latolgatnak lehetőségeket akkor is, hogyha az adott problémát már meghaladta. Hajlamosak szinte elrévülni a magasabb rendű kérdésekben, mint a vallás vagy a mágia, esetleg valamilyen filozófia. Ezzel együtt nagyon érdeklődőek, semmit és senkit nem tartanak feleslegesnek a világon, úgy érzik mindent egy nagyobb egész, egy nagyobb terv vagy rendezőelv része, amit még nem látnak át, még nem fedeztek fel teljesen.

Statisztikák: Intelligencia képzettség bónusz másfélszer és Faji Maximum -1 Intelligencia // Jellemvonások: Jámbor és Toleráns

7, MANTIKOR

Uwel második (Csontok) havának 18. napjától Alborne első (Lant) havának 7. napjáig.

Uralkodó jellem: Halál

Az utolsó még a hideg évszakba nyúló csillagjegy alakja ősidők óta gyakori méltóságjelvény, az évezredek során számos nemesi család, szövetség választotta címerállatának. Világi és szakrális jelkép egyaránt, egyes kyr hagyományok szerint a hatalom, az erő, az önbizalom megtestesítője. A kyr legendák szerint a kyr halhatatlanok teremtették, s ezért a mai napig nagy becsben áll híveik előtt. Tharr vallásában kitüntetett szerepet élvez, ennél a bestiánál komolyabb tisztelet csupán a kimérát övezi.

Délen a hatalma és jelentősége sokkal inkább a legendák és elmúlt korok dicsőséges harcainak emlékében jelenik meg, általában a legyőzendő szörny, gonosz és így a halandók lelkében élő sötét erők egyik aspektusaként maradt fent alakja. Szimbóluma erős: a zsarnok, az erőszakkal leigázó és a jót elnyomó, elrabló. Általában férfiként ábrázolják, de mögötte gyakran megjelenik a pyar jelképeken Orwella befolyásoló női alakja. A világban szétszóródott és rejtőzködő Kard Testvériség előszeretettel alkalmazza titkos jeleként.

A jegyben születettek előszeretettel keresik jelenük kérdéseire a válaszokat a múltban. Vonzódnak az elveszett tudás és elbukott civilizációk értékrendszere után, sok energiát fektetnek azok felkutatására, megismerésére és alkalmazására. Gyakran érzik úgy bármilyen modern vagy jelenkori megoldásra, vívmányra tekintve, hogy zsákutca vagy jobb esetben csak valami régi dolog újrafelfedezése. Alaposak és precízek, igyekeznek más hibájából tanulni elsősorban. Veszett ügyek bajnokaiként tetszelegve azonban értékrend ide vagy oda hajlamosak az agresszív kirohanásokra, ami meglepheti legközelebbi környezetük tagjait is. Vonzódnak a régi színművekhez, az eleganciához, hogyha az kapcsolódik valamely fentebb taglalt érdeklődési területükhöz. Meglepően gyakran végzik az igazságszolgáltatás vagy katonaság különböző területein, ahol úgy érzik révbe érnek.

Statisztikák: + 5 Vé sérülten és Faji Maximum – 1 Akaraterő // Jellemvonások: Erőszakos és Kiégett

MELEG ÉVSZAK JEGYEI

8, EGYSZARVÚ (UNIKORNIS)

Alborne első (Lant) havának 8. napjától Alborne második (Álmok) havának 16. napjáig.

Más elnevezése: Méregpohár (kyr) // Sajátosság: 9 csillagból áll // Uralkodó jellem: Élet

A meleg évszak első csillagjegye az Egyszarvú, melyet Unikornisként is ismernek közös nyelven. E misztikus teremtmény az ember előtti kor teremtő erejének is a szimbóluma, amelyet (csodával határos módon) még egyik vallásnak sem sikerült kisajátítania és egyetemesen kötik az élet szentségéhez, tiszteletéhez, védelméhez és a termékenységhez. Nem utolsósorban pedig a feminim értékeket kapcsolják hozzájuk és alapvetően női jegyként van a köztudatban.

A kyr és így toroni kultúrkörben a fenti tulajdonságai mellett a káros hatásokkal való szembenállást, a pusztítás megtagadását is szimbolizálja. Legyen az külső avagy belső tevékenység. Sok helyen ahol az ősi calowyni szokásokat tartani vélik ez az időszak együtt jár bizonyos tisztító szertartásokkal, önmegtartóztatással, böjttel. A test méregtelenítése mellett pedig a szellem (lélek és az elme) felfrissítésének az ideje is ez, aminek hasonlóan széles és szerteágazó hagyományait ismerik északon és délen a meditációtól az aszkézisen át az újabb eszmékre való nyitottságig.

A jegyben születettekről általánosan elmondható, hogy két lábbal állnak a földön és nyíltságuk a legmeghatározóbb tulajdonságuk. Leperegnek róluk az ártó megjegyzések és céltudatosan haladnak a maguk által elképzelt helyes irányba. Ezt azonban nem vak fanatizmussal teszik és mindig meghallgatják a környezetük véleményét és így képesek változni, és változtatni is magukon, helyzetükön és az őket körülvevő világon is. Aki mégis kritizálja a jegy szülötteit általában azt emeli ki némi joggal, hogyha egy Egyszarvú már elérte az érettséget, akkor a lelke mélyén már nem lehet komoly változásokban reménykedni és olykor túl határozott. Ezért sokszor az isteni elhívások is nehezebben találnak utat a szívükhöz vagy őszinte vallomásokra nem tudnak olyan hevesen reagálni, ahogyan azt elvárnák tőlük. Mintha a saját maguk által teremtett világban léteznének és csak kitekintenének abból a mások valóságára.

Statisztikák: Faji maximum + 1 Szépség és – 5 E ME Nekromancia, Átkok // Jellemvonások: Gyöngéd és Barátságos

9, DÉLSAROK

Alborne második (Álmok) havának 17. napjától Adron első (Áldozat) havának 6. napjáig.

Eredet: pyar //Más elnevezés: Starsas Enigie // Uralkodó jellem: Rend

Ha van valami azonos az ynevi vándorokban, szelják akár a fehér habokat vagy dacoljanak Ibara perzselő homokförgetegeivel, az a Starsas Enigie egyöntetű tisztelete, mely az ynevi égbolton megbízható és nemzedékek óta hűséges társuk és viszonyítási pontjuk. A kontinens egészén jól kivehető alakzata nemcsak az asztrológia művészetének, hanem a navigáció tudományának is a sarokköve.

Különös státuszát annak is köszönheti, hogy a fényes csillagkép ez égen egészen az első reggeli napsugárig látható, más jegyek mennyei másaival ellentétben. A hozzá fűződő és tájegységenként eltérő mondák szerint inkább a halandók oldalán áll a halhatatlanokkal szemben és akár velük is képes dacolni, hogy az otthonuktól távolra szakadtaknak esélyt adjon a hazatérésre. Ezért sem meglepő, hogy akármerre járjon is utazó Yneven, hogyha egy pihenőt vagy vándorszentélyt lel idegenben és a lakott területektől távol, akkor valamilyen formában meglelheti a fába-kőbe vágott égi mását a környék istenségének oltára mellett.

Természetének kettőssége is ebből a hagyományból fakad, pontosabban a nép megfigyelések ezzel azonosítják az adott hónapokban születettek viselkedését és jellemvonásait. A magasabb rendű képzetekkel szemben elutasítóak, sokszor cinikusak. Ha mégis papi pályára kerülnek ők a fekete bárány. Az égi dogmákat, de még az emberi törvényeket sem viselik könnyen viszont az emberi, világi, földi problémákkal szemben határozott és gyakorlatias álláspontot képviselnek. Sokszor azt a benyomást keltik, hogy nagyobb tudás van a birtokukban a világról, mint az tapasztalatuk alapján indokolt lenne és ezért lelküket ők maguk „koravénnek” érzik, pedig inkább a világ egy egészen másfajta nézőpontból való megfigyeléséből fakad.

Statisztikák: + 10 % képzettség és – 4 CÉ szomjasan, fáradtan // Jellemvonások: Nyugodt és Akaratos

10, ÉSZAKI TŐR

Adron első (Áldozat) havának 7. napjától Adron második (Engesztelés) havának 15. napjáig.

Más elnevezés: Keresztút (kyr) // Sajátosság: 5 csillagból áll // Uralkodó Jellem: Káosz

„Akik tűzzel írják a maguk jövőjét” szól róluk Asaro Con Tiamy, egy gorviki lovagköltő sora híres művében, az Edzett szívekben. A ranagolita felfogásban és szemléletben világlik ki leginkább az a különös ’birodalomalkotó’ természet, amivel a jegyben születettek meg vannak áldva egy egész életre. Lobbanékony természetük és hirtelen haragjuk álcája mögött ugyanis egy különös vonzalom, igyekezet és szándék lapul arra, hogy tetteik révén egyszer mégis elérjenek egyfajta rendet és békét maguk körül, ami azonban tükrözi saját magukat és viszont lássák magukat környezetükben. Ehhez azonban nem válogatnak eszközökben.

Az északi felfogásban gyakran jellemzik őket lavinaként, ami rombol és pusztít ameddig erejéből telik és „munkája” révén végül egyenlőséget, békét és nyugalmat, különös esztétikát teremt maga körül és magával. Sok uralkodó, ambíciózus hadvezér és vallási fő is tartozik ebbe a csillagjegybe épp ezen szándékukból kifolyólag. A kyr kultúrában azonban éppen a veszélyes voltát emelik ki és óvón emlékeztetnek arra, hogy egy ponton (a keresztúton) a halandónak döntenie kell a romboló életmód folytatása és az építés elkezdése között.

A fentiek alapján is látható mennyire elvakult, sokszor megszállott és nárcisztikus személyekről (is) lehet szó a jegy tagjai esetében. Ki kell emelni pozitívumaik közül azonban, hogy éppen ezért sokszor nagyon jó a koncentrációs képességük, fókuszáltabbak még akkor is, hogyha ez viselkedésükön egyáltalán nem látszik. Képesek egyszerre több dologra figyelni és ezzel gyakran meglepik környezetüket, akik azt hinnék sok mindent elfelejtenek vagy nem is hallják meg ha mondják nekik. Az árnyoldala is ezzel kapcsolatos, hogy mert bár tényleg nagyon figyelmesek és esetenként odaadóak, de ezt legtöbbször önös érdekből és hátsó szándékból teszik és azoknak, akik társukul fogadják a jegyben születetteket el kell fogadniuk hosszú távon hogy minden látszat és figyelmesség ellenére, csak másodikak lehetnek egy Északi Tőr életében, fontossági sorrendjében és tervei között.

Statisztikák: + 5 Vé védekező harcban és Faji Maximum – 1 Érzékelés // Jellemvonások: Szenvedélyes és Szórakozott és Kiszámíthatatlan

(Folytatása következik …)

Amund: Ynevi csillagjegyek (fokozatosan frissül)

Vélemény, hozzászólás?