A cikk letöltése PDF-ben: csillagjegyek 2.0

– Kapaszkodjatok! – szállt a közönyös csillagok alatt Salina kiáltása. – Jobbra a kormányt, goblin uram!

Kockázatos forduló volt. A galeasz orrdísze az ingalendület végpontjában az Éj Szíveként ismert bolygó felé mutatott, majd ijesztő véglegességgel a mélybe bukott. Gorduin megragadta a palánkot. Csontja velejéig átjárta a bizonyosság: hamarosan ismét ugrania, úsznia kell. Ám Graumnak csodával határos módon sikerült úrrá lennie a helyzeten – noha a baloldali lapátok maradékát is pozdorjává zúzta manőverével, a jármű egyenesbe került, s viszonylagos nyugalomban, zivatar korbácsolta hullámhegyek közt imbolygott tova.

– Kormányt rögzíteni! – parancsolta az alidari lány. – Maradjatok, ahol vagytok!”

Wayne Chapman: Észak Lángjai (Deluxe kiadás)

Régóta és sok helyen olvashattunk már részleteket és utalásokat Ynev égboltjának gazdag látképéről és azokról a fényekről, amelyek a Hetedkor népének éjszakáit ragyogással és a hajnal reménységével töltik meg. Ilyen a fenti páratlan idézet is, amelyben a világteremtő Chapman az Éj Szívéről beszél, ebben a fordításban (~kiadásban) még bolygóként, más olvasatokban „égi lámpásként”. De már ebből is sejthettük, hogy kalandozásaink és meséink milyen, karaktereink és szereplőink puszta szemével is látható égtakaró alatt élnek és kalandoznak.

Az első alkalom, hogy a M.A.G.U.S. hivatalos kiegészítőiben megkíséreljék összeszedni a fontosabb bolygókat, csillagokat és csillagjegyeket is a fenti szerzőhöz köthető és az Ynev Geofrámiája kiadványhoz. A mű (több más kvalitása mellett) sokakat ösztönzött azóta arra, hogy az ott megkezdett munkát, az abban megfogalmazott fonalakat kibontsa, kiegészítse, összefésülje korábbi kiadványokkal akár a teljes és teljesebb lexikális tudás összegyűjtésével, akár a korokon átívelő kronológia hézagainak kitöltésével, kartográfiai munkák elkészítésére és (jómagamat például) az ynevi csillagjegyek összegyűjtésére és kidolgozására.

Ennek a munkának volt az egyik állomása az AranyTenger, avagy az Amundok Könyvében megjelent Asztrológia képzettség mellett az addigi gyűjtőmunka nyers eredménye, amelyet későbbi karakteralkotásainkban (ld. Előtörténet Alapú 3719-3720) azóta is használtunk egyre jobban csiszolva őket a játékosok és mesélők észrevételeinek, tapasztalatainak figyelembevételével. Adta magát az, hogy az időközben elkészült Nagy Ynevi Naptár felhasználásával és annak szerzőjével közösen a földi horoszkóphoz hasonló időrendi sorrendbe kerüljenek a jegyek és ezen kívül Magyar Gergely a térképeinek, címereinél már jól ismert módon képileg is erősítse őket, amit ezúton is köszönök neki.

A cikkben szereplő csillagjegyeket tehát a 620 napos ynevi év alapján fogalmaztuk meg és egyenként 29-30 napos egységeket képeznek (fogalmazás terén mindegyiket 30 naposként fogjuk kezelni). Ez azt jelenti, hogy az év adott részében erősödik fel a jegyek által létrehozott Elsődleges Anyagi és a Köztes Síkokra irányuló hatása a Kristályszférákon keresztül (természetesen vannak kutatók és filozófusok, akik szerint ez csupán a Korok múlásával a Szférán ejtett nagyobb seb vándorlását jelzi év közben, de a végeredmény szempontjából mindegy).

Ami bizonyos, hogy az ezen jegyekben születettek lelkére markánsan rányomja a bélyegét az adott jegy több különböző sajátossága is. Ezek a játék nyelvére lefordítva félrészt a karakter viselkedésére, megnyilvánulásaira vonatkozó javaslat és támpont (nem előírás) illetve valós játéktechnikai tényező, ami a karakteralkotástól kezdve kifejti hatását (akár tisztában van a karakter születési idejével, akár nem).

Asztrológiai kifejezésekként használható a Fekete Fátyol, ami azt az elméleti távolságot jelenti, amikor már a csillagkép fényereje átüt a Kristályszférákon és hatását kifejti a halandók életére. Egyesek szerint valóban egy mágikus hártya a szférák felett, de ezt eddig még nem bizonyították. Kapunak nevezzük azt a területet, amelyet a Fekete Fátylon átragyogó, de a csillagképhez nem tartozó égitestek bezárnak és amin keresztül egyes jelek értelmezhetőek. A hagyomány hét kaput különböztet meg, amin keresztül 3-3 jegy mutatkozik meg. Pl.: maharram az a Kapu, melyet a sötét együttállás idején és a megelőző századokban a Cor Chadra, az Umenath, a Pagumen és az Ychan Magreth alkot. Ezen lép a világra az Elátkozott Utas is.

!!!Fontos, hogy a most következőkre vonatkozólag szigorúbb, betartandó szabályként egyetlen egyet kötnénk ki: amennyiben a csapat úgy dönt, hogy használja a csillagjegyek nyújtotta lehetőségeket, akkor a csapat minden tagja tegyen így, elkerülve a későbbi vitákat, egyensúlyi kérdéseket (ha pedig valaki nem szívesen és nem akarja használni, akkor senki se tegye)!!!

Az Elnevezések adottak, nem költöttünk hozzájuk, az elmúlt 25+ év megjelent kiadványait használtuk fel hozzájuk. A Dátumok azt jelölik, hogy a pyarroni naptár szerint mikor uralkodó az adott csillagjegy, tehát a karakter, aki az adott időben születik, a megjelölt jegybe tartozik. Az Eredet elsősorban az Elnevezés eredetét jelenti vagy azt, ahonnan a közös nyelvű átiratot átvette az emberi kultúra. Más elnevezés alatt a más kultúrákban fellelhető megfelelőjét találhatjátok. Sajátosságaik alatt (ha van) a csillagjegyhez kapcsoló ismert részletek, információkat találjátok.

Uralkodó Jellem azt a komponenst jelenti, ami az adott karakter által választott jellemben, vagy jellempárban meg kell jelennie. Nincs megkötés, hogy csak ennek kell dominálnia, vagy hogy ennek kell az első, maghatározó jellempárnak lenni, de szerepelnie kell benne és ehhez az adott jellemnél leírtakat is érdemes hozzávenni a karakter személyiségének kialakításához. Ezután Rövid leírást találtok az adott jellem ynevi történetéről, megítéléséről, hozzá kapcsolódó világbeli elemekről, mint amilyen például ez a csillagról szóló rövid Appendix bejegyzés:

Sigmarion (kyr)– Az északi égbolt egyik legfényesebb csillaga, csak nyáron látható. Egyes hiedelmek szerint az Elátkozott Szerelmespár, Syrtis és Lheander lelke olvadt eggyé benne, akik a mennyek magasában végre egymásra találtak.

Ünnepek pont alatt találhatjátok majd egyes csillagjegyeknél, hogy az adott ynevi időszakban milyen vallási, világi, kulturális ünnepek kerülnek megtartásra, ami további támpontokat adhat a karakter (és születési körülményeinek) elképzeléséhez. Ezek mellett zárójelben feltüntetjük, hogy milyen közeghez tartozik legfőképpen, de kiemelten javasoljuk hozzájuk, hogy a fent is ajánlott Nagy Ynevi Naptárban keressen rá a részletekért vagy ha valamelyik anyagban többet találhat róla, azt külön jelezzük linkkel.

Ezután következnek azok a Statisztikák, amelyek a karakter játéktechnikai különbözőségét mutatják meg más jegyekben születettekhez, karakterekhez képest. Irányelv, hogy mindegyikhez tartozik egy előnyösebb és egy hátrányosabb is, tehát, hogyha félreértés adódna abból, hogy hogyan kell őket értelmezni akkor ezt a sorrendet vegyétek példának.

Pl. a Rusenor Trónusa jegyében születettek második Statisztikája, hogy Asztrál próbát kétszer kell dobni”. Mivel ez a jegy hátrányos része így úgy értelmezendő, hogy ha az első Asztrál próba sikeres is volt, akkor egy második, ellenőrző dobást is végre kell hajtani és a próba sikeressége csak a második próba sikerességével lesz teljes. A jegyben születettek szenvedélyesebbek, az érzelmi döntéseiket gyakran az okosabb megoldások elé helyezik.

A Jellemvonások különös szerepet töltenek be ebben a(z al)rendszerben, Egyet kell csak választani közülük, amit viszont lehetőség szerint gyakran érdemes/kell a karakterrel folyó játékban érvényre juttatni/vele szemben elvárni. Ez a tulajdonság továbbá azt is megmutatja, hogy az adott jegy Dátumán belül a ~30 napból melyik részre esik az illető születésnapja (a három jellemvonás esetén első, második és harmadik 10-esre osztva).

Utóbbihoz személyes megjegyzésem, hogyha egyszer ez alapján fogja majd kiszámolni és ünnepelni egy csapat valamelyik tagjának a születésnapját, akkor már volt értelme az életemnek, mert az nagyon menő lenne. 🙂 További megjegyzés és fontos nyilatkozat meg vallomás, hogy én nem vagyok sem asztrológus, sem csillagász, sem pszichológus, így kérem az alábbiakat azzal a szemüveggel nézni, hogy semmi más célom nem volt vele, mint a játéknak egy újabb, mélyebb lehetséges dimenziót adni a szórakozás/szórakoztatás jegyében.

Következzenek hát az Ynevi csillagjegyek, amik fokozatosan, sorban jelennek majd meg és a változtatás jogát utólag is mindenkor fenntartjuk… remélhetőleg újabb játékélmények alapján.

HIDEG ÉVSZAK JEGYEI

1, ORKÖLŐ

Kyel első (Szándék) havának 1. napjától – Kyel második (Akarat) havának 10. napjáig

Eredet: erv // Más elnevezés: Tharr Pörölye – Sagarr Tridat // Sajátosság: a Sóg törzs vezérlő csillaga, az Ős-Szem a konstelláció része // Uralkodó jellem: Halál

Több kultúra legendájában is megjelenik az első olyan személy, aki nemcsak felvette, de sikerrel vette fel a harcot Orwella teremtményeivel, az orkokkal szemben. Tágabb értelmezés szerint minden, a közösséget fenyegető veszéllyel és szörnnyel szembeszálló hős eredeti alakja. Selmo Legendáriumában is megjelenő arctalan páncélos alak, aki Pyarront az első épületek felhúzásától kezdve fegyverrel védte a kóbor vagy szervezett ork- és goblin csapatokkal szemben, mindig egyedül vagy kevés társával nagy túlerővel szemben. Egyes kisebb vallási közösségekben alakját Kyel Kegyeltjével, Ordaric Lcargonnal (~Lykargonnal) azonosítják.

A vanírok (~törpék) között egy rúnakép is őrzi és hangalakja Thongli. Ez a jele népükben az orkölő harcosoknak, melyet minden vanír harcos szívesen visel. A sisakon lévő páros szarvakat jelenti. Egyes források a törpék sisakját díszítő megannyi, körömnyi dicsőségpecsétek egyikének tartják csupán, hasonló jelentéssel. Toroni megfelelője Tharr pörölye: Csillagkép az északi égbolton. Az ervek Orkölőként ismerik. Toroni neve Tridat, kyr neve Sagar Tridat. Számos toroni szekta pártfogó konstellációja, a híres Shuluri Horoszkóp nélkülözhetetlen központi eleme, a sors és a halál égi megfelelője.

A jegyben születettek gyakran érzik sorsukat eleve elrendeltnek és magasra vezetőnek. Céljuk bevallva vagy vallatlanul is nagy tettek végrehajtása a sajátjaik, szeretteik védelmezése, megmentése közben. Különös módon ez nem kötelezően jár együtt hatalomvággyal és másik lenézésével, de gyakran szembesülnek önnön halandóságukkal és a feladatra szánt idejük rövidségével és emiatt képesek olykor eltaszítani mások segítő kezét is. A csillagjegy híres és köztudomású képviselője Dagbar Shellam, a Dreina-hitű, lankonti Vastenyerek paplovagrend kiemelkedő tagja, akit sokan is emlegetnek már Orkölő néven.

Ünnepek: Férfivá Érés Ünnepe (óriások), Mesterek Ünnepe (Shadon), Teremtő Akarat Ünnepe (Kyel), Szövetség Hete (Gorvik), Hősök Ünnepe (Kyel), Holtak Búcsúztatása, Küzdelem Nap (dwoon) // Statisztikák: + 5 Ké más fajba tartozók ellen és Nem tanulhat Lélektan Mf-ot és ha kapna is csak Af-nak számít // Jellemvonások: Könyörtelen és Érzéketlen és Szívós

2, DÉLI TŐR

Kyel második (Akarat) havának 11. napjától Kyel harmadik (Harag) havának 19. napjáig.

Uralkodó jellem: Élet

Úgy is nevezik az asztrológia és lélektan/emberismeret mesterei, mint a „szunnyadó erő”. Az ebben a jegyben születettek életútját vizsgálva érdekes párhuzamra találhatunk rá, miszerint életük egy pontján vagy szándékosan vagy a sorsuk rendelése által kapcsolatot keresnek a Sheraltól délre elterülő világ misztériumaival, hangulataival, életérzésével azok is, akik maguk észak szülöttei. Tény, hogy az égbolt alsó hetedében helyezkedve el ragyogása elsősorban a kontinens ezen felét hatja át, de ereje kiterjed észak legeldugottabb szegleteibe is.

Mondják, hogy azok az elarok, akik Beriquel Völgyéből legelőbb bújtak elő, hogy a Hetedkor végi emberi civilizációval összekössék maguk kultúráját is e jegy szülöttei voltak. Egyesek odáig merészkednek következtetéseikkel, hogy a dzsad termékek és nép északi elterjedéséhez is nagyban hozzájárultak azok az északi vásárlók, akiknek születésükkor a Déli Tőr ragyogott fényesen. S azt sem szabad elfeledni, hogy az ibarai kereskedőnép milyen kiterjedt hagyománnyal és így tudással bír a csillagok ismeretében, amit javukra fordítanak üzleteik lebonyolításában.

Kívülről nyugodt, magukra sokat adó emberek a jegy szülöttei, akik ha tehetik maguk fejlesztésével és tudásuk gyarapításával vértezik fel magukat a világgal szemben. Ez azonban sokkal inkább álca és védekezés, ugyanis a higgadt mosolyuk mögött egy állandó félelem bujkál, ami önnön bizonytalanságukból és nyughatatlan gyengeségeikből fakad. Ezeket a gyarlóságokat ők magukban könnyebben észreveszik, mint másban és jelentőségüket felnagyítva okoznak maguknak gyakran nehéz időszakokat. Saját erejüktől és képességeiktől gyakran megrettennek és előbb gondolnak rá, hogy veszélyt jelenthet környezetükre, minthogy képesek volnának örülni fejlődésüknek vagy eredményeiknek.

Ünnepek: Újszülöttek Bemutatása (Kyel), Holdak Ünnepe (erv), Hús Ünnepe (Krán), Harag Havának Rítusai (Kyel) // Statisztikák: + 5 Té zúzófegyverek használatakor és Faji Maximum – 1 Aszrál és Akaraterő // Jellemvonások: Békés és Belátó és Nyájas

3, LAILAT

Kyel harmadik (Harag) havának 20. napjától Darton első (Sikolyok) havának 9. napjáig.

Eredet: dzsad // Sajátosságok: Dzsahhot kötik hozzá // Uralkodó jellem: Halál

Látszólag átlagemberek tartoznak a csillagjegy szülöttei közé, azonban Ranagol ezúttal is a részletekben rejlik és személyiségük a szorgos, monoton, mindennapi teendők elvégzésén alapul, amihez megfelelő idő elteltével egy általános értékű bölcsesség és értékrendszer is társul. Jellemzően egész életüket egy tevékenység bűvkörében töltik, igen korán elhatározzák, hogy hol lesz a helyük a világban és mi lesz a szerepük.

Akkor is, ha idővel váltásra kényszerülnek vagy korábbi életpályájuk folytatása lehetetlenné válik valamilyen okból minden további tevékenységüket az eredeti „szakma” kifejezéseivel és tapasztalataival űznek tovább. Sokan úgy vélik, hogy így keresik és harcolják ki a megbecsülést és a tiszteletet, bármilyen pályát válasszanak is, amit aztán nagy büszkeséggel végeznek és bár nyíltan nem nézik le mások munkáját, de igazából csak olyanokkal nyílnak meg szívesen, akik bizonyítják jártasságukat az adott téren vagy képesek értékelni személyes eredményeiket.

Ezzel kapcsolatban hajlamosak túlzásokba esni és mások számára fontos dolgokat (pl. élet) alárendelni, hogy kövessék az általuk választott utat. Elmélyedésük egy-egy témában idővel már-már a megszállottsággal határos és ha akadályozzák őket a kiteljesedésükben agresszióra is hajlamosak lehetnek. Máskülönben hihetetlenül érzékenyek és szociálisak látszólag, érdeklődőek mások dolgaira, amitől kiváló társalkodó partnerek, emögött azonban minden esetben a kényszeres összehasonlításuk áll. Bár személye igen megosztó, de egyesek úgy tartják, hogy a híres nekromanta, Abdul al Sahred is ezen jegy szülötte volt.

Ünnepek: Eltávozottak Ünnepe, Összetartozás Hete (Toron), Kyel Böjtje, Tekercsek Ünnepe (Dzsah) // Statisztikák: Másfélszeres mágikus kifáradás és Akaraterő módosító nem jár leütésnél // Jellemvonások: Hidegvérű és Fatalista és Elvakult

4, DÉMON SZEME

Darton első (Sikolyok) havának 10. napjától Darton második (Csend) havának 18. napjáig.

Uralkodó jellem: Káosz

Egyike azon különleges csillagképeknek, amelyek szabad szemmel nem láthatóak minden esztendőben. A Démon szeme ennek ellenére egyértelmű hatással van az ynevi történelemre, még ha csak ezredévente egyszer is figyelhető meg a maga teljességében. Részlegesen és egyes elemei azonban a köztes időkben is felfedezhetőek és általában baljós tulajdonságokat, babonákat kapcsolnak hozzájuk egyenként.

Egyértelműen társítják hozzá a sötét praktikák megerősödését az év ezen szakában, ami tekintve a legutóbbi feltűnését (P.sz. 3690-es Sötét Együttállás) nem alaptalan. A pyarroni szemléletben azonban megvan a helye azáltal, hogy szerintük az istenek ekkor mutatják meg mindenki természetét és választják el az érdemest az érdemtelentől, így különös módon ez az idő legtöbbek életében a fokozott odafigyelés, készültség és a gyanú árnyékának széles körű elkerüléséről is szól, akár személyes érdekek félretétele által is.

Az ezen időszakban születettek vérmérséklete éppen ezért (mintha csak Darton havára vagy a Hideg évszakra feleselnének) szokatlanul tüzes, kiszámíthatatlan és szabad szellemű. Nem bírják elviselni maguk körül a képmutató, uniformizált viselkedést és maguk is tiszta erőből és szívből igyekeznek élni és ha van is, lelkük sötétebb oldalából is erényt kovácsolnak idővel. De legalábbis nagyon igyekeznek rá, hogy valójukat teljes egészében elfogadja a környezetük és kevésbé foglalkoztatja őket az, hogy ez végül hová sorolja majd őket a világ szemében.

Ünnepek: Sikoly Napja (Darton), Összetartozás Hete (Toron) // Statisztikák: + 2 Tudatalatti ME és Faji Maximum -1 Erő // Jellemvonások: Lobbanékony és Tréfás és Vad

5, HOLLÓ

Darton második (Csend) havának 19. napjától Uwel első (Pengék) havának 8. napjáig.

Más elnevezései: Élő vért (kyr) csak 7 csillag, Hafet Heper (amund) // Sajátosságok: 8 csillagból áll // Uralkodó jellem: Halál

Sokan a legrégebben ismert konstellációnak tartják és Darton ortodox hívei ezt kihasználva előszeretettel hangoztatják istenük ősiségét és feljebbvalóságát más halhatatlan entitásokkal szemben, akik maguk is alárendeltjei a halál erejének, hogyha lassabb vagy más formában is. Bizonyíthatóan ismerték északon és délen már a kyrek megérkezése előtt is más neveken (pl. Corvyr), több kultúrában is kiemelt szerepet kapott ilyen vagy olyan formában. A (közös nyelven)Vigyázó elnevezésű alkotópontja például nyolcágú kék csillagként szerepel Godora címerében is, s alapvetése a kyr asztrológiának is a hét főcsillag egyikeként. Más kultúrákban ez a kiemelt csúcspontja mint Cor Chatra vagy Cor Chadra és Accrocha neveken is ismert.

A már említette kyr-toroni hagyományban Morgena istennőt (és utóbb leszakadt aspektusait) társítják a csillagképhez. De érdekes módon itt csak hét csillagból állónak ismerik el (a holló csőrének tekinthető és leginkább kívül eső nyolcadik csillagot nem vették figyelembe) és más néven is nevezik, Élő Vértnek. Egy másik ynevi őskultúra fejlett asztrológiájában, az amundoknál Hafet-Heper, azaz a Teremtés Méhe szerepel égi rendszerükben és ebből is következtethető, hogy mekkora jelentőséget tulajdonítottak neki. Itt Refis istennő egyik aspektusához kötik és az asszonyi lélek sötét, túlzó oldalához.

A csillagjegyben születettek egész életükben különös, meghitt kapcsolatban lesznek a halállal, elmúlással és a gyász rövidebb ideig lombozza le őket látszólag, szinte energizálja és tettre készteti őket. Ennek oka abban keresendő, hogy lényük sokkal természetesebben fogadja el az elmúlás gondolatát, mert már két lépéssel előre gondolkozva az új élet és lehetőségek sarjadását látja benne. Más kérdés, hogy ezt ők maguk ritkán osztják meg így környezetükkel, mert alapvetően zárkózott, szótlan és komor embernek is tűnhetnek, akár még „jégkirálynőnek” is tarthatja őket valaki, hogy sem a jó sem a rossz dolgok nem billentik ki őket nyugalmukból. Ehelyett ők valahol mélyebben hagyják lejátszani lelki folyamataikat, de amikor cselekvésre kerül a sor éppen a gyakorlati megfontolás hiányából fakadóan a hosszú érzelmi munka végeztével kirobbanónak, sőt sokszor túlzónak is tűnhet a reakciójuk. Az értő közvélekedés szerint olyan emberek, akiknél lassan telik be a pohár, akkor viszont…

Ünnepek: Csend Napja (Darton), Darton Egyházi Koncíliumok, Kacaj Napjai (Darton), Hajnalünnepek // Statisztikák: +5 Ké alkonyattól pirkadatig és – 5 CÉ nappal // Jellemvonások: Durva és Magába forduló és Szentimentális

6, GYÉMÁNT

Uwel első (Pengék) havának 9. napjától Uwel második (Csontok) havának 17. napjáig.

Uralkodó jellem: Élet

Visszatérő motívuma az éjszakai égboltnak. Formája gyakran visszaköszön más, nem nevesített csillag-csoportosulásokba. Mintha ezt a formát igyekezne elérni több is, de csak ennek sikerült. Legalábbis így vélekedik róla az eget fürkésző gondolkodók egy része. Mások a bosszú tökéletes, kristályszerű tudatállapotát látják benne, amivel Uwel hívei képesek mások személyes ügyének súlyát a vállukra venni és a legvégsőkig hordozni … gyémántkemény lélekkel.

A két felfogás ötvözetének is tekinthető az, amivel a kyr művészetek egyik sarokkövével azonosítják, az elme tisztaságával és a lélek fényességével. Az bizonyos, hogy a slan meditációknak és formagyakorlatok egyikének is fontos az elhelyezkedése és szimbóluma a csillagjegynek. Krad egyháza is előszeretettel válogat sorai közé ezen jegy szülötteiből, akkor is ha végül nem papként vagy paplovagként szolgálják az Arany Kör és az Örök Város ügyét.

Akik a Gyémánt jegye alatt látták meg a napvilágot a hideg évszakban sokszor különcnek vannak tartva a társaik között. Gyakran saját magukban folytatnak párbeszédeket és latolgatnak lehetőségeket akkor is, hogyha az adott problémát már meghaladta. Hajlamosak szinte elrévülni a magasabb rendű kérdésekben, mint a vallás vagy a mágia, esetleg valamilyen filozófia. Ezzel együtt nagyon érdeklődőek, semmit és senkit nem tartanak feleslegesnek a világon, úgy érzik mindent egy nagyobb egész, egy nagyobb terv vagy rendezőelv része, amit még nem látnak át, még nem fedeztek fel teljesen.

Ünnepek: Jégtörés Szertartása (Toron), Bosszúk Ünnepe (Uwel), Szívöröm Ünnepe (Shadon), Mérgek Napjai (Ordan), Holtak Ünnepe (dzsad), Bosszúállók Hete (Gorvik) // Statisztikák: Intelligencia képzettség bónusz másfélszer és Faji Maximum -1 Intelligencia // Jellemvonások: Jámbor és Toleráns és Kíváncsi

7, MANTIKOR

Uwel második (Csontok) havának 18. napjától Alborne első (Lant) havának 7. napjáig.

Uralkodó jellem: Halál

Az utolsó még a hideg évszakba nyúló csillagjegy alakja ősidők óta gyakori méltóságjelvény, az évezredek során számos nemesi család, szövetség választotta címerállatának. Világi és szakrális jelkép egyaránt, egyes kyr hagyományok szerint a hatalom, az erő, az önbizalom megtestesítője. A kyr legendák szerint a kyr halhatatlanok teremtették, s ezért a mai napig nagy becsben áll híveik előtt. Tharr vallásában kitüntetett szerepet élvez, ennél a bestiánál komolyabb tisztelet csupán a kimérát övezi.

Délen a hatalma és jelentősége sokkal inkább a legendák és elmúlt korok dicsőséges harcainak emlékében jelenik meg, általában a legyőzendő szörny, gonosz és így a halandók lelkében élő sötét erők egyik aspektusaként maradt fent alakja. Szimbóluma erős: a zsarnok, az erőszakkal leigázó és a jót elnyomó, elrabló. Általában férfiként ábrázolják, de mögötte gyakran megjelenik a pyar jelképeken Orwella befolyásoló női alakja. A világban szétszóródott és rejtőzködő Kard Testvériség előszeretettel alkalmazza titkos jeleként.

A jegyben születettek előszeretettel keresik jelenük kérdéseire a válaszokat a múltban. Vonzódnak az elveszett tudás és elbukott civilizációk értékrendszere után, sok energiát fektetnek azok felkutatására, megismerésére és alkalmazására. Gyakran érzik úgy bármilyen modern vagy jelenkori megoldásra, vívmányra tekintve, hogy zsákutca vagy jobb esetben csak valami régi dolog újrafelfedezése. Alaposak és precízek, igyekeznek más hibájából tanulni elsősorban. Veszett ügyek bajnokaiként tetszelegve azonban értékrend ide vagy oda hajlamosak az agresszív kirohanásokra, ami meglepheti legközelebbi környezetük tagjait is. Vonzódnak a régi színművekhez, az eleganciához, hogyha az kapcsolódik valamely fentebb taglalt érdeklődési területükhöz. Meglepően gyakran végzik az igazságszolgáltatás vagy katonaság különböző területein, ahol úgy érzik révbe érnek.

Ünnepek: Arasshín Ünnepe (Északi Városállamok), Csontok és Hamvak Ünnepe (északi pyar városállamok), Megtisztulás Hete (Uwel), Dalversenyek, Tavaszünnep (Ellana), Gilron papnak jelentkezés, Khyn-ontor (Toron), Termékenységi Rítusok (Toron), Vér Ünnep (Krán) // Statisztikák: + 5 Vé sérülten (~min. 1 Ép vagy 2 Fp vesztés) és Faji Maximum – 1 Akaraterő // Jellemvonások: Erőszakos és Kiégett és Bosszúálló

MELEG ÉVSZAK JEGYEI

8, EGYSZARVÚ (UNIKORNIS)

Alborne első (Lant) havának 8. napjától Alborne második (Álmok) havának 16. napjáig.

Más elnevezése: Méregpohár (kyr) // Sajátosság: 9 csillagból áll // Uralkodó jellem: Élet

A meleg évszak első csillagjegye az Egyszarvú, melyet Unikornisként is ismernek közös nyelven. E misztikus teremtmény az ember előtti kor teremtő erejének is a szimbóluma, amelyet (csodával határos módon) még egyik vallásnak sem sikerült kisajátítania és egyetemesen kötik az élet szentségéhez, tiszteletéhez, védelméhez és a termékenységhez. Nem utolsósorban pedig a feminim értékeket kapcsolják hozzájuk és alapvetően női jegyként van a köztudatban.

A kyr és így toroni kultúrkörben a fenti tulajdonságai mellett a káros hatásokkal való szembenállást, a pusztítás megtagadását is szimbolizálja. Legyen az külső avagy belső tevékenység. Sok helyen ahol az ősi calowyni szokásokat tartani vélik ez az időszak együtt jár bizonyos tisztító szertartásokkal, önmegtartóztatással, böjttel. A test méregtelenítése mellett pedig a szellem (lélek és az elme) felfrissítésének az ideje is ez, aminek hasonlóan széles és szerteágazó hagyományait ismerik északon és délen a meditációtól az aszkézisen át az újabb eszmékre való nyitottságig.

A jegyben születettekről általánosan elmondható, hogy két lábbal állnak a földön és nyíltságuk a legmeghatározóbb tulajdonságuk. Leperegnek róluk az ártó megjegyzések és céltudatosan haladnak a maguk által elképzelt helyes irányba. Ezt azonban nem vak fanatizmussal teszik és mindig meghallgatják a környezetük véleményét és így képesek változni, és változtatni is magukon, helyzetükön és az őket körülvevő világon is. Aki mégis kritizálja a jegy szülötteit általában azt emeli ki némi joggal, hogyha egy Egyszarvú már elérte az érettséget, akkor a lelke mélyén már nem lehet komoly változásokban reménykedni és olykor túl határozott. Ezért sokszor az isteni elhívások is nehezebben találnak utat a szívükhöz vagy őszinte vallomásokra nem tudnak olyan hevesen reagálni, ahogyan azt elvárnák tőlük. Mintha a saját maguk által teremtett világban léteznének és csak kitekintenének abból a mások valóságára.

Ünnepek: Első Tűz Ünnepe (Toron), Érmék Ünnepe (Galradzsa), Nevek Ünnepe (Toron) // Statisztikák: Faji maximum + 1 Szépség és – 5 E ME Nekromancia, Átkok // Jellemvonások: Gyöngéd és Barátságos és Segítőkész

9, DÉLSAROK

Alborne második (Álmok) havának 17. napjától Adron első (Áldozat) havának 6. napjáig.

Eredet: pyar //Más elnevezés: Starsas Enigie // Uralkodó jellem: Rend

Ha van valami azonos az ynevi vándorokban, szelják akár a fehér habokat vagy dacoljanak Ibara perzselő homokförgetegeivel, az a Starsas Enigie egyöntetű tisztelete, mely az ynevi égbolton megbízható és nemzedékek óta hűséges társuk és viszonyítási pontjuk. A kontinens egészén jól kivehető alakzata nemcsak az asztrológia művészetének, hanem a navigáció tudományának is a sarokköve.

Különös státuszát annak is köszönheti, hogy a fényes csillagkép ez égen egészen az első reggeli napsugárig látható, más jegyek mennyei másaival ellentétben. A hozzá fűződő és tájegységenként eltérő mondák szerint inkább a halandók oldalán áll a halhatatlanokkal szemben és akár velük is képes dacolni, hogy az otthonuktól távolra szakadtaknak esélyt adjon a hazatérésre. Ezért sem meglepő, hogy akármerre járjon is utazó Yneven, hogyha egy pihenőt vagy vándorszentélyt lel idegenben és a lakott területektől távol, akkor valamilyen formában meglelheti a fába-kőbe vágott égi mását a környék istenségének oltára mellett.

Természetének kettőssége is ebből a hagyományból fakad, pontosabban a nép megfigyelések ezzel azonosítják az adott hónapokban születettek viselkedését és jellemvonásait. A magasabb rendű képzetekkel szemben elutasítóak, sokszor cinikusak. Ha mégis papi pályára kerülnek ők a fekete bárány. Az égi dogmákat, de még az emberi törvényeket sem viselik könnyen viszont az emberi, világi, földi problémákkal szemben határozott és gyakorlatias álláspontot képviselnek. Sokszor azt a benyomást keltik, hogy nagyobb tudás van a birtokukban a világról, mint az tapasztalatuk alapján indokolt lenne és ezért lelküket ők maguk „koravénnek” érzik, pedig inkább a világ egy egészen másfajta nézőpontból való megfigyeléséből fakad.

Ünnepek: Kisebb dalversenyek (Alborne), Szerelemünnep (Toron), Keselyű jegye (Cranta, Fenyvesföld) // Statisztikák: + 10 % elosztható képzettség és – 4 CÉ szomjasan, fáradtan // Jellemvonások: Nyugodt és Akaratos és Versengő

10, ÉSZAKI TŐR

Adron első (Áldozat) havának 7. napjától Adron második (Engesztelés) havának 15. napjáig.

Más elnevezés: Keresztút (kyr) // Sajátosság: 5 csillagból áll // Uralkodó Jellem: Káosz

„Akik tűzzel írják a maguk jövőjét” szól róluk Asaro Con Tiamy, egy gorviki lovagköltő sora híres művében, az Edzett szívekben. A ranagolita felfogásban és szemléletben világlik ki leginkább az a különös ’birodalomalkotó’ természet, amivel a jegyben születettek meg vannak áldva egy egész életre. Lobbanékony természetük és hirtelen haragjuk álcája mögött ugyanis egy különös vonzalom, igyekezet és szándék lapul arra, hogy tetteik révén egyszer mégis elérjenek egyfajta rendet és békét maguk körül, ami azonban tükrözi saját magukat és viszont lássák magukat környezetükben. Ehhez azonban nem válogatnak eszközökben.

Az északi felfogásban gyakran jellemzik őket lavinaként, ami rombol és pusztít ameddig erejéből telik és „munkája” révén végül egyenlőséget, békét és nyugalmat, különös esztétikát teremt maga körül és magával. Sok uralkodó, ambíciózus hadvezér és vallási fő is tartozik ebbe a csillagjegybe épp ezen szándékukból kifolyólag. A kyr kultúrában azonban éppen a veszélyes voltát emelik ki és óvón emlékeztetnek arra, hogy egy ponton (a keresztúton) a halandónak döntenie kell a romboló életmód folytatása és az építés elkezdése között.

A fentiek alapján is látható mennyire elvakult, sokszor megszállott és nárcisztikus személyekről (is) lehet szó a jegy tagjai esetében. Ki kell emelni pozitívumaik közül azonban, hogy éppen ezért sokszor nagyon jó a koncentrációs képességük, fókuszáltabbak még akkor is, hogyha ez viselkedésükön egyáltalán nem látszik. Képesek egyszerre több dologra figyelni és ezzel gyakran meglepik környezetüket, akik azt hinnék sok mindent elfelejtenek vagy nem is hallják meg ha mondják nekik. Az árnyoldala is ezzel kapcsolatos, hogy mert bár tényleg nagyon figyelmesek és esetenként odaadóak, de ezt legtöbbször önös érdekből és hátsó szándékból teszik és azoknak, akik társukul fogadják a jegyben születetteket el kell fogadniuk hosszú távon hogy minden látszat és figyelmesség ellenére, csak másodikak lehetnek egy Északi Tőr életében, fontossági sorrendjében és tervei között.

Ünnepek: Miressa-onthor (Toron), Erőgyűjtés Hónapja (Ordan) // Statisztikák: + 5 Vé védekező harcban és Faji Maximum – 1 Érzékelés // Jellemvonások: Szenvedélyes és Szórakozott és Kiszámíthatatlan

11, DISS TÜZE

Adron második (Engesztelés) havának 16.napjától Adron negyedik (Feloldozás) havának 5. napjáig.

Más elnevezés: Máglyatűz (kyr) // Sajátosságok: 21 csillagból áll // Uralkodó Jellem: Halál

Eredetével kapcsolatban felmerülhet a „tyúk és a tojás” kérdése. Hogy az egykori méregkeverő királyt északon a P.sz. 1. században a csillagkép alapján nevezték el vagy éppen az ő rettegett tettei és sorsa után kapta a pyarroni kultúrában elnevezését az égi tünemény kifürkészhetetlen. Az azonban kétségtelen, hogy az azóta alakja köré szövődött kiterjedt legendárium elemeiben sok megfigyelés és tanmese él tovább az ezen időszakban születettek feljegyzett sorsainak összefonódásából.

Miképpen a halála legendás körülményeinek javára írják azt is, hogy az őt elpusztító Toroni Birodalomban több részben ismerik csak el asztrológusok az égi fennségét Máglyatűz néven, hiszen egyes források szerint a túl nagy hatalomra szert tett és azzal kérkedő királyt a Birodalom ügynökei előbb a saját maga által kikevert és terjesztett Diss Könnyeivel kínáltak meg, hogy a feldarabolásának kínjait könnyebben viselje majd a részeit példás módon megégették a Concordia toroni fennhatósága alá tartózó hét szegletében. Öröm emlékeztetőül, hogy így jár az, aki a Hatalmasok erejéhez és gonoszságához mérné magát.

A jegyben születettekre jellemző, hogy nagy kanállal falják az őket körülvevő világ tudásának titkait és rendre újító, korukat meghazudtoló zseniális megoldásokkal és ötletekkel állnak elő. Kíváncsiságuk útjába azonban nemcsak mások, de saját maguk sem szabhatnak határt és így akár az önpusztítás göröngyös lejtőin gurulva is a új ismeretek után koslatnak megfelelő terelgetés nélkül. Ennek megfelelően sokszor akkor is ragaszkodnak terveik végbevitelétől, hogyha minden ésszerű törvény szerint csekély az esély a sikerükre,  mintha maga a kísérletezés fontosabb lenne annál, minthogy igazuk van. Ez azonban pozitívan is megjelenik jellemükben: minden kudarcot és vereséget sokkal inkább élnek meg a tökéletes megoldás felé vezető ösvény újabb tudás- és ismeretmorzsáját rejtő mérföldkövének, így kivételesen jó társaságnak találja őket környezetük.

Ünnepek: Próbák Hete (Gorvik), Vándorok Ünnepe (Shadon), Vízünnepek (Toron) // Statisztikák: + 3 Kp tudományos képzettségre és – 7 % Fizikai Képzettségek // Jellemvonás: Perverz és Akarnok és Hajlíthatatlan

12, ELÁTKOZOTT UTAS

Adron negyedik (Feloldozás) havának 6. napjától Krad első (Ifjak) havának 14. napjáig.

Uralkodó Jellem: Káosz

Csupán századonként tűnik fel, és két éjszaka alatt bejárja az ynevi eget. Ez idő alatt megerősödik a Külső Síkok befolyása. A még ritkább Démon Szeme csillagképpel alkotják tízezer évenként egyszer a Sötét Együttállás nevű különösen veszélyes konstellációt. Legutóbb P.sz. 3690-ben tűnt fel és sok szekta megerősödése mellett Orwella és Amhe-Ramun hatalmának mágikus bölcsőjéül is szolgált. A jegyben születettek tehát különösen ki vannak téve a gonosz befolyásának akkor is mikor születésük éjjelén üresen ragyognak a csillagok.

Ezért az ilyenkor születetteket gyakran külön szertartásokkal, óvó jelekkel és figyelemben részesítik. A Feloldozás havának utolsó napján tartott Fény Ünnepén például Adron hívei külön is megáldják az addig és akkor születetteket, majd az éjközép idejét is bevilágító szertartással minden nagyobb templomukba fohászkodnak és imádkoznak a mágia istenéhez. E különös pyarroni rítus kiemelt jelentőséget élvez a máskor érdektelen papok és hívek körében. Akik ekkor megkapják Adron óvó jelét idővel ilyen vagy olyan módon az isten szolgálatába állnak életük folyamán és addig is nyomon követik sorsukat.

A jegyben születettek egész életükben érzik közvetlen környezetükben, hogy tudják róluk mikor és milyen égi jelek idején jöttek a világra és emiatt óvatosabbak velük szemben, tartanak tőlük. Ez az érzés akkor sem csillapul, hogyha sikerül távol kerülniük otthonról és ezért ők maguk is mindig távolságtartással viseltetnek majd társaikkal hosszabb ideig, mint mások. Otthon nem maradhatnak és később is nehezen találnak hazára. Menedékről menedékre sodródnak inkább, miközben rettegve várják a beígért démoni szólítást, ami legtöbbjük életében soha nem jön el. Ezért is gondolják róluk okkal, hogy részben talpraesettebbek, jobban kiismerik magukat új környezetben. Közülük az optimistábbak, mert vannak ilyenek, úgy tartják, hogy a „nehéz vetés végén a legszebb az aratás”.

Ünnepek: Kitekintés Ünnepe (Adron, Noir), Fény Ünnepe (Adron), Intések Éjjele és Hete (Toron), Velő Ünnep (Krán), Évváltó Ünnep (dzsad), Küzdelem Nap (dwoon), Szelleméj (Ilanor) // Statisztikák: + 3 kp alvilági képzettségre és – 10% Helyismeret // Jellemvonások: Hirtelen haragú és Szétszórt és Hazug

13, LÁMPÁSEMELŐ

Krad első (Ifjak) havának 15. napjától Krad harmadik (Beavatottak) havának 4. napjáig.

Más elnevezés: Igram Azeb, Lámpást emelő, (Tűz)Kobra // Sajátosság: része a Karbunkulus csillag, mely az északi embervadászok szerencsecsillaga és patrónusa illetve ekkor ragyog a legerősebben // Uralkodó jellem: Rend

Talán nem véletlen, hogy a Pyarroni Titkosszolgálathoz tartozó egyik rejtélyes szervezet is e csillagképről lett elnevezve. Krad azon aspektusát társítják hozzá, amelyek a tények és a hideg logika ellenében fogékonyabb és gyakran enged a misztikus megérzéseknek, vízióknak és a személyes megélés azon más módjainak, amelyek a hatalmas tudásanyaggal rendelkezők sajátja, mikor tudatalattijuk mélyén összegzik és rakják össze az ismereteiket és így jutnak új, olykor megdöbbentő következtetésekre.

Nem véletlen, hogy ennek az időbeli metszetnek a másik fele Sogron vallása, annak is talán a legősibb, inhumán eredetije, amelyik Godon majd Ordan hagyományán keresztült terjedt el a világban és az emberinél ősibb bölcsesség birtoklásának lehetőségével kecsegtetik a hetedkori halandókat nemzedékek óta. A Tűzkobra maga is képviseli a Tudást és a tény, hogy vallása ilyen régóta fennmaradt különböző formában jól példázza azt a képességét, hogy a legfontosabb igazságokat átörökíthesse újabb és újabb híveire.

Azok, akik a Lámpásemelő (vagy egyes területeken Lámpást emelő) csillagjegybe tartoznak születésük pillanatától tapasztalnak saját bevallásuk szerint sugallatokat és látomásokat, amiket megtanultak megszívlelni és bízni bennük. Egyesek szerint korábbi életük bölcsessége öröklődött velük a Kárpiton túlról, mások inkább úgy vélik, hogy természetes ösztöneik erősödtek fel csak számukra érzékelhető belső hangokká, amelyek aktív lelkiismeretként igazgatják életüket. Tény, hogy ezek jobbára segítenek eligazodni nekik a világ dolgaiban és fenntartani az egyetemes rendet test és lélek, halandó és közösség között.

Ünnepek: Vakidő (Toron), Bilincsrítus (Erion), Diadalnap (Erion), Füstszórás (Toron), Férfivá avatás (Toron), Tüzek Éjének Ünnepe (Erion), Tudás ünnepe (Toron), Kettős Hold ünnepe // Statisztikák: Másfélszeres látás és – 5 E szimpatikus mágia ellen // Jellemvonások: Alázatos és Makacs és Hidegvérű

14, SÁRKÁNYGERINC

Krad harmadik (Beavatottak) havának 5. napjától Krad negyedik (Felemelkedők) havának 13. napjáig.

Más elnevezés: Syrrandraq // Uralkodó Jellem: Rend

 A kyr asztrológiában a hét fő csillag egyike a Cor Daleth, az Útmutató. Shulurban ugyanezt Kerse Kathralisnak nevezik, de megegyező jelentőséget tulajdonítanak neki. Nem is lehet véletlen, hogy ez a központi csillaga a Sárkánygerinc csillagépnek is, melyet sokan kötnek össze a birodalomalapítással és, ami még fontosabb az ynevi köznép szemében, a birodalmak későbbi békéjével is. Tartják, hogy amelyik civilizáció felett a legtovább ragyog fent ez a fény, annak az elsőbbsége fontosabb. Nem véletlen, hogy gyakran így számolják a kyr hagyománnyal, de a későbbi pyar tudományban is egyes királyságok idejét.

A világ háta, amely mindent elbír ezen kívül a társadalom középső rétegének szimbóluma is, akiknek jóléte, akiknek száma egyenes arányban van az adott ország életminőségével és így igazságával. Gyakran hozzák összefüggésbe az egyszerű szántóvetőkkel és azon ritka szimbolikus közösség ez, amiben a köz- és főrendűek egyformán osztoznak. A harc és a háború szolgálói ilyenkor gyakran önként háttérbe szorulnak mert tudják, hogy szavukat sem alattuk sem fölöttük kevesebben hallgatják meg. Sokaknak ezért a béke és biztonság idejével azonos ez, különösképpen még háborús esztendőkben is.

A jegyben születettek lelkülete is nagyban visszhangozza ezen sajátosságokat: látszólag a végtelenségig terhelhetőek fizikailag és érzelmileg, nagyon magas a monotonitástűrésük és sokszor kezesen viselkednek másokkal. Vannak, akik kicsit lassabbnak tartják őket, de ezt soha sem vetnék a szemükre. Az igazság inkább abban rejlik, hogy a maguk környezetében és területén biztosabban mozognak másoknál, többre értékelik az otthont és a megszokott társaságukat mint mások. Ahhoz pedig, hogy azt elhagyják vagy hogy állandó vándorló életmódra térjenek egészen különleges és rettenetes dolognak kell történnie velük.

Ünnepek: Nyári betakarítási ünnep (toron), Sogron győzelmének ünnepe (toron), Selmo atya szentté avatásának ünnepe (pyar) // Statisztikák: + 3 Kp Világi képzettségek és – 2 KÉ idegen környezetben, ahol először jár // Jellemvonások: Tisztelettudó és Rendszerető és Befelé forduló

15, IGAZAK MENEDÉKE

Krad negyedik (Felemelkedők) havának 14. napjától Dreina második (Esküvések) havának 3. napjáig.

Más elnevezés: Igorah menedéke // Uralkodó jellem: Rend

A meleg évszak utolsó csillagjegye különleges eredettel bír és érdekes változáson ment át. Egy ősi, déli legendához kötődik ami több helyen is feltűnt, több népnél és civilizációban is. Más-más formában, de ugyanúgy mesélik Ibara dzsadjai, Yllinor tarranjai, Godon legendáriumában is szerepelt és sok más nép őrizte meg szájhagyományon keresztül, akik aztán Pyarron népeként egyesültek. A történet részleteiben és szereplőiben eltérhetnek, de az igazságért a kontinens egyik legrégebbi lakóihoz érdemes fordulni: az elfekhez, akik legrégebb óta őrzik a balladát és örökítették a Szépek Népének északi ágára is.

Igorah (elf) hercegnő volt a legszebb és legkedvesebb lény a világon. Mindenkit elbűvölt és megszelidített látása, de még inkább hangjának lágysága. Híre hosszú életének évei alatt eljutott minden zugba és (sajnos) a fiatal Krán birodalmába is. Egy őrült herceg sereget gyűjtött és annak élén kereste meg a legendás szűzt, aki addig mindenkit visszautasított fajtájából. A lánykérés zsarolásként zengett Elfendel földjén: a háztűznézésből valóban lobogó háború lesz, hogyha a király nem adja a lánya kezét. A Szépek Népének minden harcosa kész volt harcolni és meghalni úrnőjéért. Igorah azonban soha nem oltott ki egyetlen bogár életet sem, nem taposott el egy növényt sem, mondják. Hogy ne legyen háború önként ment el gonosz kérőjével a Fekete Határon túlra és uralkodói parancsba adatta, hogy senki ne kövesse, senki ne szabadítsa.

Azt is mondják sokan, hogy ekkor egyértelmű volt az elfek számára, hogy nem nyerhetnek csatát sem a Kosfejes Úr aquirjaival szemben. Arról megoszlanak a vélemények, hogy az egybefüggő erdőbirodalom kiterjedése ekkor meddig ért. Igorah utolsó szavai így szólt szerető szüleihez és népéhez: Emlékezzetek rám. S ha hiányzom a csillagokra tekintsetek. S az elfek népe így tett. Dalokat szőttek elveszett hercegnőjükről és siratták. Énekük pedig elhallatszott a fiatal fajokhoz is, akik tovább szőtték a legendát. Senki sem tudja milyen szörnyűségeket, kínzásokat és megaláztatásokat kellett kiállnia Igorahnak Kránban a békéért. A tényt, hogy nem vált belőle kalahora sok vallástudós azzal magyarázza, hogy szenvedése és rabsága mind a mai napig tart. Alakja pedig az önfeláldozás, a kínok elviselésének és a minden áron békére törekvés szimbóluma lett a nagyvilágban. Neve éppen ezért már közös nyelvű jelentéseinek egyikének képében jutott át a Sheralon északra és terjedt el az asztrológiai értelmezése.

A jegyben születettek tűrőképessége kiemelkedő, de más hasonló jeggyel ellentétben sokkal inkább hajlik az Élet princípium vonásaihoz. Önmaguk sanyargatott helyzetét elviselik, másokét nem. Ezért minden kompromisszumra képesek. Mégsem csak áldozatai a konfliktusoknak, hanem a minden számára legjobb megoldás, az egyensúly kiharcolásának képviselői. Bármi áron. Emellett bástyái és tényleges menedékei lehetnek másoknak is, akiknek szükségük van egy biztos pontra, egy megbízható személyre, akinek az ajtaja mindig nyitva áll, s a fülük sosem süket a panaszokra. Olykor, amikor úgy érzik megengedhetik maguknak és senki sem figyel hajlamosak a melankóliára és a bánatra. De ahogy az jellemző rájuk ebben is képesek megtalálni a szépséget és az inspirációt.

Ünnepek: Szentelések Ünnepe (Dreina), Hármak Ünnepe (dzsad), Aratás Ünnepe, Megújulás Ünnepe (Dreina), Áldozatok napjai (Ordan) // Statisztikák: Akaraterő fájdalomtűrés bónusz kétszer és Ügyesség képzettség bónusz nem számít // Jellemvonások: Egyenes és Kitartó és Önfeláldozó

ESŐS ÉVSZAK JEGYEI

16, RUSENOR TRÓNUSA

Dreina második (Esküvések) havának 4. napjától Dreina harmadik (Fohászok) havának 12. napjáig.

Más elnevezés: Rusenor koronája // Uralkodó jellem: Rend

„Az éjszaka az ő országa / a sötétség az ő otthona / a zene az ő paizsa és ellenségei / félelme az ő fegyvere.” – kezdődik a híres ősi ének Ru Shinr király balladájáról, akinek személye a hetedkorra a különböző népek és kultúrák együvé tartozásáról szól, az olyan érzésekről, mint szeretet, vágy és bosszú, amikben a máskor háborúzó felek is egyet tudnak érteni és megélni azt. Ahogy eredeti sorsáról keveset tudunk, úgy változott a történetekben mint a neve hangalakja Rusenorra. Másképp regélnek róla Erigowban és Shulurban, Ilanorban és Abasziszban, de fontosságát, mint a közös őst egyformán ismerik és elismerik. Végzetének baljóslatú kicsengésén pedig mindenki megegyezik, hogy elsősorban szimbolikus, s az egyoldalú szerelem veszélyeire int évezredek szakadékán keresztül.

A hajnalkor uralkodója a monda szerint száz ágyasának ezer utódot nemzett mielőtt egy szobor a vesztét okozta. Egyes források említik, hogy a király szeretett Arel szobrát szilánkokból kellett összeraknia. A csillagkép két elnevezéssel ismeretes a bölcsek előtt, de ennek kevésbé kulturális, mint politikai célja van: az egyeduralkodók sem merik jelentőségét csorbítani és ott „csak” trónusa van a királynak, míg a szabadabb felfogású vagy vegyes hatalmi megosztású régiókban előszeretettel a ’koronás’ elnevezés dívik, tovább mélyítve azt, hogy a királyság intézménye meghaladott és Rusenor példája is jól alátámasztja ezt.

E jegyben születettek rangtól és nemtől függetlenül híven tükrözik az egykori uralkodó jó és rossz tulajdonságait. Hihetetlen fizikai és lelki erővel bírnak, amivel a legnagyobb káoszban is képesek a világra úgy tekinteni, ahogy annak szerintük lennie kell és hogyha hibát találnak benne, hát tesznek is ellene. Nagyon rossz kapcsolatuk van az őket uralni próbáló erőkkel, hiszen maguk is királyuk a szívük mélyén és ezt rendre a környezetük tudtára is hozzák, inkább tettekkel mint szóval. Idővel jellemzően kihasítanak maguknak egy darabot a világból és a maguk földjének jelölik ki legyen az valódi terület vagy egy eszme. Akaraterejük azonban olykor kevés, hogy saját lappangó, de inkább vulkánként fortyogó érzelmeiknek parancsolni tudjanak, ami sokszor olyan tettekre ragadtatja el őket és olyan ösvényre viszi, amiről sem letérni, sem visszafordulni nem képesek.

Ünnepek: Rusenor Éjszakája, Maszkok Ünnepe, Hitvallók Ünnepe (Shadon), Holdünnep (toron), Korbáccsal Tisztító Szent Coelo Ünnepe (Gorvik), Küzdelem Hete (Gorvik), Nagy-böjtölés (Dreina) // Statisztikák: Faji maximum + 1 Akaraterő és Asztrál próbát kétszer kell dobni // Jellemvonás: Becsületes és Szenvedélyes és Álmodozó

17, LÁNDZSA

Dreina harmadik (Fohászok) havának 13. napjától Antoh második (Áradás) havának 2. napjáig.

Más elnevezés: Kristálykard (kyr), Fák jegye (dwoon) // Sajátosság: 9 csillagból áll // Uralkodó jellem: Káosz

Az év ezen része a legkiszámíthatatlanabb és legváltozékonyabb. Mindegy, hogy a két pyar istennő hatása e, hogy a tengert korbácsolja fel vagy a szárazföldön élők lelkét zaklatják fel különös szelek a múltban is találhatunk erre utaló jeleket más fajok örökségéből, például a kyrből. Ők a kristálykard filozófiájával magyarázták, a kétélű penge veszélyeire hívván fel az utódok figyelmét ebben az időszakban. A várakozás és az ismeretlentől való félelem külön elegye ez.

Sok helyütt az elszámolás ideje ez, a mezőgazdasági munkák monoton és várakozás teli vége. Betakarítás és adók, amikor a tartozásokat időszerű megfizetni, hogy ne maradjon adós és haragos sem. Ilyenkor olyan hatalmak is nyújtják markukat amelyek addig háttérbe szorulnak, tolvajcéhek tartanak behajtást a maguk mezőin, uzsorások tartanak igényt kamatjukra legalább, vérre szomjazó istenek követelik a jussukat. S a halandó természet árnyas és világos oldala is áldozatot kíván, kenyértörést és színvallást.

Az ilyen időszakban születő emberek természete egyenes, szókimondó és sokszor bántó is. Az élet ajándékait szívesen fogadják, de terheit hevesen kommentálják és anélkül, hogy tennének ellene vagy csak átlátnák védekezésből láthatatlan tüskéket növesztenek, amikkel a legváratlanabb pillanatban szúrják meg a közeledőket. Megkövetelik és elvárják, hogy minden fekete és fehér legyen és úgy is maradjon de ők maguk mélyen különös vágyakat, képzelgéseket és érzéseket dédelgetnek magukban, ritkán tárva fel másnak ezt az énjüket, vagy az okokat rá, ha vannak egyáltalán.

Ünnepek: Csont Ünnepe (Krán), Betakarítás ünnepe (Toron), Szélfordulás Ünnepe (Toron), Driegde napja (dwoon), Antoh ébredése, Grokhan napja (Krán), Vérmenet (Toron) // Statisztikák: + 5 Té szálfegyverrel és – 4 Ké hosszúkardnál rövidebbel // Jellemvonások: Szemtelen és Szertelen és Képmutató

18, KARAKKA

Antoh második (Áradás) havának 3. napjától Antoh harmadik (Tengercsend) havának 11. napjáig.

Eredet: toroni // Más elnevezés: Igazgyöngy (kyr) csak 5 csillag // Sajátosság: 18 csillagból áll // Uralkodó jellem: Káosz

A szeszélyes vízi birodalomhoz kapcsoló legjellemzőbb csillagkép, aminek jelképe az Ynev tengereit járó legelterjedtebb toroni hajótípusról kapta a nevét. Itt is megfigyelhető a kulturális öröklés égi megfelelője, amint az eredeti kyr együttes három közös pontban metszi a hetedkorban elterjedt pyarroni civilizáció által elfogadott és terjesztett értelmezést. Két halványabb mellett a Cor Cridas, a Megtartó nevezetes állócsillaga jelzi fényesen az egyezést a két, ezidőben ragyogó éjszakai szimbólum között.

Hogy a jelkép egyértelműen a felszínen úszó hajóra koncentrál egyértelmű. Mint minden ilyen esetben érdemes elmélyednünk a korábbi értelmezéseken. Az igazgyöngy az ősi kyr kultúrában (és a jóslásra is használt shajaran/shajaur kártya lapján) már épphogy mélyen a felszín alatt rejtőző igazságra és értékre irányul. A lapon is kagylóban lapuló gyöngyként ábrázolják és jelentése „valami, amit nem vettek észre”.

Mindezen fentiek mellett és ellenére a jegybe tartozóakra jellemző egyfajta karótnyeltség, ami úgy is felfogható, mintha állandóan valami megérdemelt kinevezésre várnának vagy hogy éppen saját életük és sorsuk hajójának kapitányai és a környezetüket is eképpen kezelik. Sok jó tulajdonságuk mellett (kitartás, elkötelezettség, hűség) azonban hangsúlyosabbak azok a meglátások, mint a káröröm számukra legédesebb, hogy a maguk igazának beteljesülése a legszebb nekik. „Nem akarom azt mondani, hogy én megmondtam, DE …” a rájuk legjellemzőbb mondatkezdés.

Ünnepek: Alkonyünnep (Morgena), Szüreti Ünnepség (Predoc), Rákriadalom Ünnepe (Toron), Vetési Ünnep (Toron) // Statisztikák: Faji maximum + 1 Állóképesség és – 5 VÉ meglepetten // Jellemvonások: Nyakas és Kárörvendő és Romantikus

19, KÉK VADON

Antoh harmadik (Tengercsend) havának 12. napjától Arel második (Kék Acél) havának 1. napjáig.

Uralkodó jellem: Élet

Misztikus rengeteg, ami több nép őstörténetében és legendáiban megjelenik ilyen vagy olyan formában. Legtöbbször a teremtés bölcsője és minden élet forrása, s mint ilyen olykor az istenek frigyével kapcsolatos veszélyekre is emlékeztetnek általa. Nem lehet véletlen, hogy egyszerre jelentheti a tengert és a buja rengeteget, mindazon teret ahol az élet születhetett, megbújhatott és védelmet találhatott a teremtés viharaiban.

Mikor a Kék Vadon szóba kerül sokszor emberismeret és lélektan terén egyértelműen szóba kerül az, ahogyan sokan rossz szemmel nézik a sűrűn lakott városok terjeszkedését és változásait a világban. Azt, ahogyan a gyorsuló élet magukat a lakókat is megváltoztatja és elidegeníti valódi környezetükkel. Vitákban így általában az urbánus és vidéki élet szembekerülésének szimbóluma, s a remetékre, vándorokra, vágánsokra gyakran hivatkoznak úgy, mint akik „a Kék Vadont választva járják”.

Akár kőfalak, akár felhők alatt született meg, a jegybe tartozók egész életükben romantikus vonzalmat éreznek a természeti dolgok iránt. Nem meglepő, hogy hosszabb utazásokra is könnyebben kaphatóak, hogyha tudják, hogy addig lakatlan, néptelen vidékeken haladhatnak majd végig. Ez azonban legtöbbször nem párosul semmilyen képzettséggel, csak a vágy és a szándék van meg, de az nagyon. Ennek megfelelően egész életükben valami olyan lelki nyugalmat tapasztalnak rajtuk mások, hiszen elég csak az átélt, látott, tapasztalt élményekre koncentrálniuk. Gyakorlatias, koncentrációt igénylő tevékenységeknél azonban ez az ábrándosság könnyen hátrányukká válhat.

Ünnepek: Bizonyítás hetei (Ordan), Tengercsend Ünnepe (Antoh, Adron, Kyel) // Statisztikák: Faji maximum + 1 Asztrál és – 5% próbadobásra településeken // Jellemvonások: Élvhajhász és Vendégszerető és Nyughatatlan

20, ÁSPISKÍGYÓ

Arel második (Kék Acél) havának 2. napjától Arel harmadik (Sólyomszárny) havának 10. napjáig.

Uralkodó jellem: Élet

Az álnokság szinonímája sok nyelvben, s nem is ok nélkül. Való igaz, hogy a kirobbanó életkedv, a dorbézolás és a tétlen létezés mellett a semmittevés közben született és végrehajtott gonosz, gonoszkodó és aljas terveket is ehhez a jelhez kötik. Központi szimbóluma Yneven a szórakoztatásnak, a különböző bűnbarlangoknak, alvilági testvériségeknek és természetesen Orwellának, a kitaszítottnak is. Nem tudjuk, hogy a Kárhozat Úrnőjének hívei ilyenkor milyen szeánszokat ülnek meg, hiszen köreik még ennyi évezred után is zártak és titokzatosak, de bizonyos, hogy ők tétlenkednek ilyenkor a legkevésbé.

Rajta kívül azonban Sogron és Tharr híveinek is éppolyan fontos szimbólum, ami az ősiségre emlékeztethet minket, hogy a kígyók már jóval az ember előtt Yneven és egén tekeregtek. A boszorkányrendek mindegyike fontos eszköznek vallja a kígyókat, az orgyilkos testvériségek a mérgük miatt (is), a tolvaj céhek gyorsaságuk és veszedelmességük miatt központi szerepet tulajdonítanak nekik a tagok kiválasztásában és kiképzésében. Ahogy pedig a mondás tartja „nincsen Arel liget kígyó nélkül…”, melynek jelentése, hogy minden jóban van valami rossz is.

Ez az életszemlélet jellemző a jegyben születettekre is. Túlteng bennünk a tettvágy, az ’élhetnék’ és mégis úgy érzik, hogy nincsen terük kiteljesedni, ezért sok szándékuk túlzónak hat és az ellenkezőjére sül el. Általában a társaság közepén találjuk meg őket, mindenkivel szót értenek, mert mindenki jó és rossz tulajdonságait (erényeit és bűneit) megjegyzik. Ezt pedig előszeretettel fordítják saját dicsőségük építésére és a közösség fenntartására, idővel pedig az egyéniségből vezető, a közösségből szekta lesz és már csak egy patrónust kell találni a kezdeményezéshez. Szerencsére, mint a legtöbb jó mulatozásnak, az ilyen kezdeményezések nagy részét szétszórják a hajnal fényének sugarai és következik a bűnbánó másnapok egyike. Szükségük van valakire, aki a földön és irányban tartja őket. Akkor nincs baj.

Ünnepek: Télköszöntés (Toron), Kockák Ünnepe (Doldzsah) // Statisztikák: + 2 Méregellenállás és – 3 Mágiaellenállás // Jellemvonás: Léha és Könnyűvérű és Állhatatos

21, VÉRGYŰRŰ

Arel harmadik (Sólyomszárny) havának 11. napjától Arel negyedik (Holdak és Vándorok) havának 20. napjáig.

Más elnevezés: Amulett (kyr) // Sajátosságok: 5 csillagból áll // Uralkodó jellem: Élet

Az esztendő és az esős évszak utolsó jegye a Vérgyűrű a hetedkori kultúrában és Amulett a korábbi civilizációk számára. A jelentése ennek megfelelően kettős, mert egyszerre jelenti az év számfejtését, átgondolását és lezárását éppúgy, mint a kiérlelt bölcsességek és tanulságok átmentését az új esztendőre. Az év egyik leghidegebb éjszakáin a legmegrakottabb tüzek legmagasabb lángjai és az azok által vetett leghosszabb árnyékok között a legősibb történeteket mondják el ilyenkor, a népek számára legfontosabb értékekről regélve és ekkor válik el milyen új mesék csatlakoznak majd a következő generációk tüzeinek legendáriumába a lanthúrokon, szákon, füleken, szíveken és később papírra vetve.

A vérgyűrű egyként jelenti a családi kötelékeket, a rokoni szálakat és azokat a fonalakat, amelyek a halhatatlan hatalmasságokhoz kötik a halandók sorsát. Áldozatok és imádságok ideje is ez, megerősítése az ősi egyezségeknek, szövetségeknek, paktumoknak. Ennek megfelelően sokan választják ki ilyenkor, hogy az előttük álló lehetőségek és utak közül melyiket választják, hogy a következő esztendőt merrefelé kezdik majd el. Fogadalmakat nem tesznek, mert megtartani nagyon nehéz egy múló év végén tett ígéreteket számon kérni, akár önmagukon is. S a jó emlékek, történelmi események közül is a dicsőségesebbekre emlékeznek szívesen.

A jegyben születettek számára is meghatározó az az atmoszféra, amit az égi szimbólum közvetít az yneviekre. Reményteli személyiségek, akik mindig a jövőbe tekintenek. Hiszik, hogy mindig lesz egy újabb lehetőség, akik a legsötétebb pillanatban is sugározzák magukból mások felé az ’esély’ érzését. Minden apró dologra odafigyelnek, hiszen tudják mert tapasztalták, hogy a legkisebb rezzenésnek is lehet rituálist, szertartásos jelentősége és jövőt befolyásoló ereje. Így ők maguk is általában kenetteljesebbek és magasztosabbak, akármilyen hétköznapi dologról is legyen éppen szó. Ezzel azonban együtt jár egyfajta nyomás, egy kényszer, hogy saját példájukkal élen járva teljesítsék be az ég, az istenek, a sors rendelését. Olykor úgy is érzik, hogy tőlük vonják el mások a szerencsét, de ez igazából nem több mint egy enyhe szorongás a közönség előtt.

Ünnepek: Ötkirály-Háromboszorkány ünnepe (Toron), Győztes csaták ünnepe, Emlékek Hete (Toron) // Statisztikák: Faji maximum + 1 Érzékelés és – 5 % szerencse nézők, közönség  előtt // Jellemvonás: Jóindulatú és Kapcsolatfüggő és Hazárdőr

Amund: Ynevi csillagjegyek

Vélemény, hozzászólás?