Ástam egy lyukat a földbe

A balsorsú Cloud Boohen legújabb költeményét egy küldönc goblin jutatta el Torozon Tavernájába. A hírek tanúsága szerint Krovalban rejtőzködik a nyomait kutató aszisz vizitorok elől. Egyesek szerint egy felszarvazott férj pribékjei, mások bankházak fullajtárjainak sejtik őket, megint mások úgy hiszik, hogy királyi címerrel bírva járják a megtört lelkű bajvívó nyomát. Akárhogyan is, ezt a tépett pergament még saját kezével írta alá, így biztosak lehetünk, hogy ez a saját műve és még életben van.

Békés bolondok

Létezés savanyú foltja én E fénytelen város kies táján Halk szóval élesztem az Éjszaka elmúlt parazsát   Benne összeolvadni a holnappal És kesztyűt dobni múlt napoknak Erősebb szívvel állni a tetőknek Gyászos földabrosza felett   Földtelen hollókirályok társaim Mellettem gubbasztanak…