Caedon városállama (leírás, térkép, kaszt, varázstárgy)

A Quiron-tenger háborgó vizeinek partjain álló kikötővárosok közül már Ynev megismerésének hajnalán, a klasszikus Valhallás anyagok idején kiemelkedett egy, ami kiemelt figyelmet kapott a készítőktől és így a rajongóktól is. Rögtön az első önállóan megjelent kalandmodul(páros)ban központi szerepet és kidolgozást kapott, a Csepp és tengerben megtudhattuk, hogy a Fekete Dalnok, Tier nan Gorduin is a helyi kalandozófalka tagja volt egykoron (és Abaszisz után milyen pihentetőnek találta), illetve az Észak Lángjai levelezős szerepjátékban is központi szerepe lett volna/lett, ami az Északi Városállamok világát nyitotta (volna) meg a játékosok előtt.

Előtörténet Alapú Karakteralkotás P.sz. 3722-re

Hosszú utat tett meg a M.A.G.U.S. szerepjáték és rajongói is, mióta először kinyithattuk a Nagy Zöldet és elkezdhettük felfedezni Ynevet. Amellett, hogy ez is egyfajta (intellektuális) hagyományőrzés lett, az egyik legfontosabb képességünk a változás. Sok küzdelem és sok kaland áll már mögöttünk, amihez méltó új ötletekkel teli, sok régi kérdésre választ adó karakteralkotást szerettünk volna kezetekbe adni a második 25 év elején. Természetesen nem a semmiből és magától ugrott elő mindez, hiszen a korábbi Tetemre Hívás karakteralkotásunk is folyamatosan fejlődött és olvashattátok már egyszer a Romkúti Típusú (elő)életút vezetésre alkalmas módszerünket.

Az is nagyon fontos, hogy nem vagyunk egyedül (mert úgy nehéz is lenne szerepjátékozni, ugye) és hála a közös ötleteléseknek és beszélgetéseknek a Hősök Napja, Regélő Főnix és Hullámkirály csapatok vezetőivel rengeteg új igény és meglátás került bele a kalapba mielőtt nekiláttunk egy (legtöbb ízében) új karakteralkotási metódusnak. Álljon itt egy köszönet mindazoknak, akik a fentebb nevezett klubokból és a Krónikás csapatból a legtöbbet segítették észrevételeikkel (a teljesség igénye nélkül, hisz a tesztcsapatok névsora ki sem férne teljesen): Shalafi del Necronak, Luciusnak, Tantinak, Ishidunak, Unitynek, Meránnak, Novannak, Rafinnak, Komattrének, Magichorsenak, Messornak és Magyar Gergelynek is nagyon köszönöm a tevőleges hozzájárulásukat az anyaghoz (s ahogy látjátok majd, volt mihez).

Varázslók Könyve (M.A.G.U.S. kiegészítő)

Különleges bejegyzés következik, hiszen több ember több munkája is felsorolásra kerül a M* gazdag történetének több évtizedéből is. A legfontosabb azonban az, hogy hosszú (legalább két éves) munka végeztével Magic Horse végre a nagyközönség elé tárja kiegészítőjét, ami (nomen est omen) a hozzá egyik legközelebb álló kaszt, a varázsló lehetőségeit szeretné körbejárni, bemutatni és (igen) ki is bővíteni. Ezen a ponton pedig következzen egy részlet, a kiegészítő bevezetője a szerzőjétől:

“A varázsló igen sokoldalú kaszt, főként modern, földi tudással keresztezve. Részben ezért sem szeretik ellenzői, beleértve sok KM-et. Ezt a felét a történeknek már Nyúl is kifejtette a vonatkozó Rúna cikkben: A Varázsló, avagy „Hozzám nem állhatsz be varázslóval!”.
Az is egy komoly gondolati érvelés ellenük, hogy klasszikusan, ha a fantasy műfaj gyökereit nézzük, egy tipikusan NJK szerepkör. Valaki, aki a hősi küzdelmeket lefolytató főszereplőktől külön utakon jár, esetleg közvetít vagy egyenesen ő bízza meg őket. Többnyire ül a tornyában, laborjában, a tanácsban, netán az uralkodó mellett, és vagy ellene vonulnak, vagy hozzá fordulnak segítségért a protagonisták, mivel ami más halandónak szinte lehetetlen, azt a varázsló pár bűvigével megoldja, legyen az átokfejtés, varázstárgy vizsgálata, készítése vagy utazás a tér/idő egy távoli pontjára.
Ezzel együtt sokan vagyunk, akik nem csak a hős fegyverforgatót vagy a trükkös tolvajt szeretnénk megformálni. Mi több, nem is valami mágiával megspékelt egyéb alakot, aki tud egy-két hasznos trükköt, hanem magát a nagybetűs Varázslót. Ezzel a művel egyrészt a hasonszőrű játékosoknak szeretnék némi segítséget nyújtani azáltal, hogy pár dolgot összeszedek kiegészítőkből, a Rúna magazin hasábjairól, illetve próbálok röviden összefoglalni világnézeti kérdéseket, mivel azoknak ismerete a M.A.G.U.S. szemszögéből feltétlenül szükséges a logika megismeréséhez és alkalmazásához. Még akkor is, ha az évek és alkotók sokasága miatt helyenként a rendszer elemei ellentmondásba kerülnek magukkal. Vagy nemes egyszerűséggel az alapok lefektetésekor még nem készültek fel arra, hogy hogyan lesz tovább (pl.: asztrál és mentál szem utolsó sora az ETK-ból kontra membrán az MTK-ból).
Másrészt pedig, ahogy a bevezető idézettel is utalok rá, szeretnék egy lehetőséget adni a specializált varázslók megjelenítésére. No nem az összes félére, Adron ments! De több játszhatóval színt vinnék a standard varázslók világába. Tartalommal tölteném meg azon homályos fogalmakat, mint elementalista, mentalista vagy démonlovas.
A paletta gazdagsága kedvéért pedig körvonalakban említeni fogok olyan specialitásokat is, amik szerintem nem valók a játékasztalhoz. Ezek általában olyan alkasztok, amiknek amúgy sem zsánere a kalandozás, nem a vérük része a nyughatatlanság, hiszen úgy nem tudnának elképesztő hosszú időket foglalkozni kutatásaik aprólékos, gondosan dédelgetett részleteivel. Nehéz elképzelni a sivatag porát nyelő vagy az erdei sátrat rendszeresen választó tudóst, kinek könyvtár kell és idő benne olvasni, tanulmányozni, vagy a megszállott mágikus tenyésztőt, kinek teremtményeihez hely kell, ellátmány és legfőképp idő, hogy foglalkozzon velük.
Végezetül pedig egy forrásjegyzéket is összeállítottam a kiegészítő végén. Jó olvasgatást!”

LETÖLTÉS: Varázslók-könyve

a Navigátor, avagy Antoh paplovagjai (M.A.G.U.S. kaszt)

“Láttam Úrnőm, a vizeidet,
S olyan kicsike vagyok én.
Szeretnék nagy lenni, hozzád méltó,
Hogy lábaid mellé ülhessek, Antoh.
Odatenném a szívemet,
De apró szívem hogy tetszene néked?
Roppant hullámaid morajában
Elvész ő gyönge dadogása
S ágyam alatt hál meg a bánat:
Miért nem tudom hát sokkal szebben?
Mint a tengerek és mint a vízesések
Szívükben szép kék tüzek égnek
Hogy az elfáradt halak mind hazatalálnak, ha viharod közeleg
S te nyitott tenyérrel, térdig csobogó nyugalomban
Ott állsz az útjuk végén –
Meg nem zavarlak, én Istennőm,
Elnézel kardom fölött.”

Mint ismert, időnként akad olyan Antoh pap, akit a Vizek Hölgye különösen kedvel. Ilyen volt Idelli Merres is, aki p.sz. 3100-as évek elején keltette fel a figyelmét azzal, hogy a teljesen kaotikus északi rendházakat összefogja. Úgy vélte, hogy egy összetartóbb egyház sokkal hatékonyabban tudná képviselni Antohot. Ezzel az Istennő maga is egyetértett. A kegyelt követői mai napig is aktívan tevékenykednek, munkájuk eredményeképp pedig sikerült egységesebbé tenni a kis rendházakat, ám papjai alap mentalitása miatt a mai napig sem értek valódi célt. Megítélésük elég változó: van ahol eretneknek tartják és az egyházszakadás jelének tekintik őket, van ahol lenézés fogadja tagjaikat, de olyanok is akadnak, akik üdvözítik tevékenységüket.
A Merresita rend tagjai kívülállók, a Szigonyérsekeket nem fogadják el, de a Hullámok Parancsolójának szava is csak részben befolyásolja őket. Egyedüli uruknak Antohot fogadják el. Talán épp ezért esett a választása rájuk, vagy az évszázadokon át bizonyított kitartásuk miatt, hogy létrehozzák a Navigátorokat. Közülük az első Roo Serenissima lett, Predocból elszármazott harcos, ám a déli rendházak nyomozásai alapján felmerült, hogy valójában gorviki kalóz, vagy shadoni kémnő volt.
Roo éppen aznap érkezett Hesseby városába, amikor a Vizek Nagyura üzenetet adott át a rendnek, miszerint Antoh hasznosnak találná, ha létrehoznának számára egy paplovagi rendet. A Merresiták egyértelmű jelnek tekintették ezt az egybeesést, így a tanulni vágyó harcost már Antoh óhaja alapján oktatták.

Mivel az Antoh papoknak eszük ágában sincs kalandozónak állni és a vizektől eltávolodni, így a szárazföldeken a Navigátorok feladata az Istennő képviselete. Ahogy az is, hogy szükség esetén felkeressék a forrásokat és megtisztítsák azokat.
Mindazon túl, hogy a Navigátorok majdnem olyan mértékben képesek támogatni egy hajó útját, mint egy pap, fontos feladatuk a tengerek őrzése, megtisztítása és pontosabb feltérképezése is. Odaadással védik és gondozzák a vizek élővilágát, így a korallzátonyoktól kezdve a halakon át egészen a tenger mélyén megbúvó misztikus élőlényekig.

A kasztot írta Vincze Zsuzsanna Anett (A’frad) LETÖLTÉS: Navigátor

Kai-Meada, a Védelmezők (M.A.G.U.S. kaszt)

Szépmező lovagjairól már a korai könyvekben is olvashattunk említést, de kidolgozásukra hiába vártunk a klasszikus kiadványok égisze alatt. Még az Ynev lovagjaiból is kimaradt, azzal az ígérettel, hogy egy későbbi folytatásban/kiegészítésben szerepel majd. Így vagy úgy, de a várakozásnak vége és az ígéretet Lucius un Draco beváltotta, amikor nekiveselkedett ennek a Harcos főkasztba tartozó, lovagi alkasztnak a kidolgozásába, megálmodásába és végül leírásába. A kötelező elemeken kívül pedig érdekes bepillantást kaphatunk Ilanor kultúrájába is, láthatóan sokat forgatta magában és mesélte, játszotta a szerző az elmúlt években a témát. Többünk észrevételei alapján nem volt rest újra és újra átfogalmazni dolgokat, s végül Komattre szerkesztésének köszönhetően nyerte el végső (~aktuális) formáját. Reméljük sokatoknak ad majd kedvet, hogy idővel egy-egy Kai-Meada karakterrel vágtázzatok az otthoni (s majdan rendezvények) játékain csatába. S, ahogy Szépmezőn mondani szokás: “Roel’artha eo sawah.” – Siess, hogy harcolhass a tieidért.

LETÖLTÉS: kai-meada-védelmezők